33 Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Rodziny Sportowej w Spale

W dniu 7 stycznia 2023r. w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale odbyło się tradycyjne organizowane już po raz 33 Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Rodziny Sportowej. Należy przypomnieć, że inicjatorem budowy Ośrodka był Prezydent Ignacy Mościcki, którego rezydencja letnia mieściła się w Spale. Również na fali sukcesu Haliny Konopackiej zdobywczyni pierwszego złotego medalu dla Polski podczas Igrzysk VIII Olimpiady Amsterdam 1928r. wyasygnował znaczne fundusze na rozbudowę miejscowości, w tym na budowę stadionu przewidzianego na miejsce ogólnopolskich dożynek. Stadion był, jak na owe czasy obiektem imponującym. Posiadał bieżnię okólną o długości 460 metrów oraz trybuny mogące pomieścić przeszło 10 tysięcy widzów. W centralnym miejscu widowni znajdowała się loża dla prezydenta i jego gości.

« z 23 »

Historia opłatkowych spotkań została zainicjowana ponad 33 lat temu przez obecnego podczas spotkania ks. prałata Mirosława Mikulskiego i jest kontynuowana przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe wspomagane organizacyjnie przez Centralny Ośrodek Sportu oraz od kilku lat przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Spotkanie rozpoczęło się od kolęd, które zostały wykonane przez zespół Brzóstowianie z Brzustowa oraz zespół Królowianie z Królowej Woli, który prowadzi pani Anna Kobalczyk. Kolędy wprowadziły licznie zgromadzonych w nastrój świąteczny.

W trakcie uroczystości krótkie przemówienie wygłosił dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Witold Roman. W uroczystości wzięli również udział Mieczysław Nowicki Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Apoloniusz Tajner Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Kolędy bożonarodzeniowe „O gwiazdo Betlejemska” oraz „Mizerna Cicha” wykonał Dariusz Stachura – tenor światowego formatu, który na 100-lecie Cyganerii Pucciniego w Turynie, jako jedyny obcokrajowiec śpiewał na zmianę z Luciano Pavarottim partię Rudolfa.

Wyjątkowym wydarzeniem podczas uroczystości były przedstawione Jasełka Bożonarodzeniowe wykonane przez dzieci z przedszkola nr 4 z Zespół Szkolno-Przedszkolnego z Tomaszowa Mazowieckiego. Całość została przygotowana przez opiekunkę panią Annę Muszyńską.

W imieniu sportowców życzenia obecnym złożył Zbigniew Bródka złoty medalista XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014 w łyżwiarstwie szybkim.

W dalszej części opłatkowego spotkania ks. Edward Mosioł, diecezjalny duszpasterz sportowców diecezji radomskiej odczytał Ewangelię św. Łukasza.

Na koniec spotkania refleksję Bożonarodzeniową wygłosił ks. biskup Marian Florczyk Po zakończonej części oficjalnej wszyscy obecni podczas uroczystości podzielili się opłatkiem, po czym udali się na przygotowany poczęstunek.

Bardzo licznie reprezentowany był Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w osobach: Mieczysław Nowicki, Stanisława Wąchała, Wanda Panfil, Beata Sokołowska, Urszula Kielan, Ludwika Chewińska, Tadeusz Mytnik, Tomasz Kucharski, Zbigniew Bródka, Kajetan Broniewski.