5-lecie Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków

Szkoła Podstawowa nr 368 im. “Polskich Olimpijczyków” w Warszawie

ul. Ostródzka 175 / ul. Hemara 15

Szkoła została powołana jako Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i 1 września 2009 roku otworzyła swoje podwoje dla uczniów.

W 2012r. w wyniku konsultacji zespołów klasowych, wychowawców, całej rady pedagogicznej i rodziców podjęto decyzję, aby patronem szkoły zostali Polscy Olimpijczycy. Nauka i sport to dziedziny, które wiele łączy, a dewiza ,,szybciej, wyżej, mocniej” wielka w swoim przesłaniu, ale też piękna w swojej prostocie, może odgrywać szczególne znaczenie w edukacji. Uczniowie Szkoły każdego dnia chcą przekraczać kolejne bariery, pokonywać swoje słabości, doskonalić chart ducha i ciała; dlatego też chcieliśmy, by idee olimpijskie stały się wzorem do wszechstronnego rozwoju. 25 października 2013r. nastąpiło oficjalne nadanie naszej szkole imienia „Polskich Olimpijczyków”.

« z 11 »

W 2017 roku, w wyniku reformy oświaty dotychczasowe gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków.

Od roku szkolnego 2019/2020 zajęcia są też prowadzone w nowym budynku mieszczącym się przy ul. Hemara 15.

W dniu 29 marca 2023r. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków obchodziła uroczyście 5-lecie swojej działalności. W podniosłej uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Białołęki, władz miasta stołecznego Warszawy. Uczniowie przedstawili przepiękny program artystyczny oparty o ceremoniał olimpijski, co wzbudziły nieukrywany zachwyt obecnych na Sali gości. Uroczystości zaszczyciło liczne grono olimpijczyków i medalistów olimpijskich, wśród których byli: Paweł Skrzecz, Henryk Petrich, Dariusz Goździak, Marian Sypniewski, Paweł Korzeniowski, Radosław Kawęcki, Władysław Zieliński.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentował Kajetan Broniewski-Sekretarz Generalny TOP.