60-lecie Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi im. Łódzkich Olimpijczyków

Uroczystości z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi im. Łódzkich Olimpijczyków odbywały się w dniu 9 czerwca 2022 r. pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi, która w budynku szkoły ma swoją siedzibę. Podczas gali z udziałem władz miasta głos zabrał Mieczysław Nowicki Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, który podziękował dyr. Annie Witule za wieloletnią współpracę i przekazał na jej ręce list gratulacyjny od prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego oraz wydawnictwa o tematyce olimpijskiej. Pani Dyrektor Anna Wituła została uhonorowana medalem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Obecni na uroczystości olimpijczycy (Mieczysław Nowicki, Barbara Niemczyk, Lucyna Krawcewicz, Jan Kudra, Kazimierz Maranda, Zygfryd Kuchta, Mirosław Żerkowski) otrzymali pamiątkowe portrety, narysowane bądź namalowane przez uczniów szkoły i książkę z wybranymi tekstami uczestników szkolnych, olimpijskich konkursów literackich. W części artystycznej została zaprezentowana historia szkoły, a także specjalnie zrealizowany film. Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie uczestników wydarzenia.

« z 5 »