65-lecie Sekcji Zapaśniczej Klubu Sportowego „Budowlani”

W dniu 1 grudnia br. odbyła się uroczysta Gala, uświetniająca obchody 65-lecia Sekcji Zapaśniczej Klubu Sportowego „Budowlani” – Łódź. Z okazji tak pięknego jubileuszu, w uroczystej Gali udział wziął Mieczysław Nowicki Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. W trakcie swojego wystąpienia złożył na ręce Prezesa Sekcji Zapaśniczej Ryszardowi Ścigalskiemu, wszystkim sportowcom, trenerom, działaczom oraz sympatykom Sekcji Zapaśniczej oraz Klubu najlepsze gratulacje.  Podkreślił, że 65- letni dorbek Sekcji Zapaśniczej KS „Budowlani” Łódź to nie tylko część tradycji polskiego sportu – to wręcz fragment naszej trudnej, powojennej, ojczystej historii.  Przypomniał, że zapasy to najstarsza dyscyplina sportowa, jako forma walki – znane były na całym świecie. Wchodziły w skład lokalnych uroczystości, w których podziwiano siłę, zręczność i dzielność zawodników – cechy potrzebne w pracy i zabawie, na wojnie i podczas pokoju. Z biegiem lat weszły do turniejów dworskich nawiązujących do wydarzeń mitologicznych. Widzom zaś zdawało się, że biorą udział w teatrze dziejów. Działalność sekcji zapaśniczej w Klubie Sportowym „Budowlani” – Łódź wpisywała się znakomicie w wielkie cywilizacyjne zmagania, związane z odbudową Polski kształtowaniu działalności pierwszych klubów sportowych czasami nazywaną „najdłuższą wojną nowoczesnej Europy”.

« z 16 »

Sport zapaśniczy miał swój debiut na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 1896 roku. Od tamtego czasu bez przerwy znajduje się stale w programie nowożytnych igrzysk olimpijskich. Polacy pod własnym sztandarem wystąpili na Igrzyskach VIII Olimpiady w Paryżu w 1924 roku. Władysław Okulicz-Kozaryn zajął siódme miejsce, a Leon Rękawek trzynaste. Obu przygotowywał do turnieju olimpijskiego słynny mocarz II Rzeczypospolitej Władysław Pytlasiński.

Na koniec Prezes Mieczysław Nowicki raz jeszcze wszystkim, którzy przez tak długie lata tworzyli osiągnięcia Sekcji, złożył wyrazy uznania i atencji. Tradycyjne polskie „sto lat” w odniesieniu do Sekcji Zapaśniczej Łódzkich „Budowlanych” ma szczególny wydźwięk, bo to życzenie, w historycznym 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Chlubiąc się 65-letnią tradycją, mogą Państwo z optymizmem spoglądać w przyszłość – podkreślił. Życzę, więc Państwu licznych sportowych sukcesów, dumy i satysfakcji z pielęgnowania tak wspaniałego dziedzictwa.