Andrzej Kraśnicki koordynatorem grupy CSEENOCs

karW dniach 8-10 czerwca odbyło się w Bodrum (Turcja) spotkanie grupy 18 Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej (CSEENOCs).

Przedmiotem obrad były:

Igrzyska Śródziemnomorskie Tarragona 2018 (22 czerwca – 1 lipca) i ich praktyczne aspekty;

Stan przygotowań do II Igrzysk Europejskich Mińsk 2019 , udział Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich Buenos Aires 2018, Walne Zgromadzenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), Marbella 9-11 listopada 2018, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Światowych Komitetów Olimpijskich (ANOC), Tokio 28-29 listopada 2018, Struktura i propozycje zmian w EOC, Problemy antydopingu.

Posiedzenie, w trakcie którego dokonano także wyboru nowego koordynatora grupy, zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Został nim jednogłośnie aprobowany przez zebranych Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. Na tej pozycji zastąpił on Janeza Kocijancica, wybranego wcześniej Przewodniczącym EOC. Prezes Kraśnicki podziękował za wybór i zaprosił wszystkie delegacje do Polski na kolejne, przyszłoroczne spotkanie grupy Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej. Przyjął także serdeczne gratulacje od Przewodniczącego EOC oraz pozostałych uczestników posiedzenia.

Jednocześnie, Prezes PKOl pogratulował Tureckiemu Komitetowi Olimpijskiemu doskonałej organizacji spotkania i świetnych warunków obrad. Wybór Prezesa PKOl na koordynatora grupy Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej oceniony został pozytywnie, umacniając znaczenie i wizerunek Polski oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego na międzynarodowej arenie.

Stałymi członkami grupy są Narodowe Komitety Olimpijskie: Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Grecji, Kosowa, Mołdawii, Macedonii, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Serbii, Turcji oraz Węgier.