Apel Joëla Bouzou

Wspierajmy innych Olimpijczyków i lokalne społeczności

W dobie epidemii COVID-19 zwracamy się do was – Olimpijczyków. Nasze myśli wędrują dziś do wszystkich osób dotkniętych obecną sytuacją i mamy szczerą nadzieję, że wy i wasi bliscy jesteście zdrowi i bezpieczni.

Choć przeżywamy obecnie trudne chwile, dzięki sile drzemiącej w Ruchu Olimpijskim i w naszych Narodowych Komitetach Olimpijskich wszyscy możemy aktywnie wnosić wkład w realizację naszego motto: „Służyć Olimpijczykom, Służyć Społeczeństwu”. Trudno o lepszy czas, by słowa te przekuwać w czyny!

Żyjemy w niespokojnych czasach naznaczonych niepewnością jutra, jednak to właśnie w tych bezprecedensowych okolicznościach jedno pozostaje pewne: wszyscy możemy czerpać siłę z Olimpijskiego ducha wzajemnej troski i poczucia wspólnoty. W naszych społecznościach żyje wiele osób, które czują się dziś wyizolowane i bezbronne. Jeżeli możecie, pomagajcie im, zachowując przy tym lokalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Nawet telefoniczna oferta pomocy dla kogoś z rodziny, znajomych lub sąsiadów może znaczyć więcej, niż przypuszczacie. Zawsze pamiętajcie, że w waszych społecznościach jesteście wzorem do naśladowania!

Joël Bouzou
Prezydent Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków


 

Support your fellow Olympians and your community

As COVID-19 continues to impact all of our lives, we wanted to reach out to you, our fellow Olympians. Our thoughts go out to anyone who has been affected and we hope that you and your loved ones are safe and healthy.

We are currently experiencing unsettling times but the strength of the Olympic Movement and our National Olympians Associations means that we can all actively contribute according to our motto – Service to Olympians. Service to Society. Now is the perfect opportunity to put these words into action!

It is an unnerving and uncertain time, but in this unprecedented situation one thing remains certain: The Olympian spirit of caring for each other and our communities can be a strength to all of us. There will be many people throughout our communities who will currently be feeling isolated and vulnerable. If you are able to reach out, in a safe way which follows your local guidelines, a phone call from you to offer assistance to your family, friends, neighbors and more could make all the difference. Always remember that you are role models and positive influencers in your communities!

Joël Bouzou
President, World Olympians Association.