Centralne Uroczystości Dnia Olimpijczyka – Ujazd 2022

Przybyli goście jeszcze przed rozpoczęciem gali mieli okazję zapoznać się z wystawą o tematyce olimpijskiej, przygotowaną we współpracy z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Wystawa obejmowała zdjęcia, eksponaty i materiały prasowe nawiązujące do występów reprezentantów Polski na igrzyskach olimpijskich w latach 1924-1936. Obchody przebiegały zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Flaga olimpijska została wniesiona przez szóstkę olimpijczyków – Katarzynę Niedźwiedzką, Wandę Panfil, Luizę Złotkowską,  Kazimierza Marandę, Tadeusza Mytnika i Piotra Stępnia, a następnie przekazana przedstawicielom młodzieży ze szkół w Ujeździe i Osiedlu Niewiadów i wciągnięta na maszt przy dźwiękach hymnu olimpijskiego. Znicz zapalili wspólnie złoty medalista olimpijski Zbigniew Bródka oraz reprezentant Polski w łyżwiarstwie figurowym Kornel Witkowski.  Apel olimpijski został wyjątkowo odczytany w dwóch językach – polskim i ukraińskim z uwagi na obecność młodych ukraińskich sportowców, którzy znaleźli schronienie w COS w Spale. W imieniu organizatorów uroczystego otwarcia imprezy dokonali prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, prezes RROl w Łodzi Mieczysław Nowicki oraz wójt gminy Ujazd Artur Pawlak. Osobom wyróżniającym się zaangażowaniem w propagowanie idei olimpijskiej wręczono medale Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi. Młodzi sportowcy z regionu, którzy odnoszą sukcesy w swoich dyscyplinach, odebrali z rąk prezesa PKOL i medalistów olimpijskich symboliczne kółka olimpijskie. Rozstrzygnięto też konkurs plastyczny „Olimpijskie marzenia”. Oprawę artystyczną całego wydarzenia zapewnił zespół taneczno-akrobatyczny „Ale o co chodzi” oraz młode wokalistki ze Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków. Na zakończenie wójt gminy Ujazd Artur Pawlak przekazał flagę olimpijską wiceburmistrzowi Opoczna Andrzejowi Kacprzakowi – gospodarzowi przyszłorocznej edycji regionalnych obchodów Dnia Olimpijczyka. W Ujeździe pozostała inna pamiątkowa flaga olimpijska, na której swoje podpisy złożyło 36 olimpijczyków obecnych na obchodach. Oprócz gali odbyły się liczne imprezy towarzyszące – mini-igrzyska olimpijskie, międzyszkolne igrzyska olimpijskie, olimpijski turniej koszykówki, spotkania z olimpijczykami w szkołach, a także wyjazdowe posiedzenia Komisji ds. Współpracy z Olimpijczykami oraz Komisji ds. Współpracy Terytorialnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego i posiedzenie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

« z 62 »

W uroczystościach wzięli udział olimpijczycy: Paweł Abratkiewicz, Jacek Bierkowski, Kajetan Broniewski, Zbigniew Bródka, Jerzy Garpiel, Dariusz Goździak, Walery Kosyl, Lucyna Krawcewicz, Zygfryd Kuchta, Jan Kudra, Tomasz kupis, Kazimierz Maranda, Iwona Marcinkiewicz, Bogumiła Matusiak, Tadeusz Mytnik, Katarzyna Niedźwiedzka, Elżbieta Nowak, Marcin Nowak, Mieczysław Nowicki, Wanda Panfil, Marek Pazdur, Jerzy Pietrzyk, Janusz Pyciak-Peciak, Roman Rożek, Piotr Stępień, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Marian Sypniewski, Stanisława Szydłowska, Ryszard Ścigalski, Elżbieta Urbańczyk-Bauman, Włodzimierz Wachowicz, Stanisław Wagner, Stanisława Wąchała, Marian Woronin, Luiza Złotkowska, Mirosław Żerkowski oraz przedstawiciele zarządu RROl w Łodzi Tomasz Rosset, Gabriel Kabza i Marcin Młynarczyk.

Organizatorami imprezy byli: Polski Komitet Olimpijski, Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi, Towarzystwo Olimpijczyków Polskich i gmina Ujazd.