Decyzje MKOl – solidarność olimpijska

Międzynarodowy Komitet Olimpijski szacuje, że koszty związane z odroczeniem Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 wyniosą 800 mln dolarów. Kwota ta zostanie całkowicie pokryta przez MKOl i uwzględnia wsparcie dla Ruchu Olimpijskiego. Komitet Wykonawczy MKOl – na swoim pierwszym w pełni zdalnym posiedzeniu – zatwierdził  plan działań i podział środków.

tbachn

 

Koszt organizacji odroczonych Igrzysk to 650 milionów dolarów, z kolei pakiet pomocy wyniesie 150 milionów USD. Środki te trafią do Międzynarodowych Federacji Sportowych, Narodowych Komitetów Olimpijskich i organizacji uznanych przez MKOl. Celem wsparcia jest umożliwienie przygotowań do Igrzysk, kontynuowanie bieżącej działalności i wsparcie dla sportowców.

– Ruch Olimpijski stoi przed bezprecedensowym wyzwaniem. MKOl nie tylko musi po raz pierwszy w historii zorganizować przełożenie Igrzysk Olimpijskich, ale również czuje się w obowiązku, by wesprzeć swoich interesariuszy. Ta nowa sytuacja będzie od nas wymagała solidarności, kreatywności, determinacji i elastyczności. Wszyscy będziemy musieli dokonywać poświęceń i kompromisów, bo nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych środków. Walka ze skutkami pandemii wymusza zaangażowanie każdego z nas, włączając oczywiście MKOl. Poprzez przygotowany plan działań finansowych chcemy zaspokoić chociaż część powstałych potrzeb – powiedział Thomas Bach – prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Komitet Wykonawczy zadecydował również o tym, że 136. Sesja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego odbędzie się wirtualnie 17 lipca 2020 roku i będzie transmitowana dla wszystkich zainteresowanych.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) to niezależna międzynarodowa organizacja założona z inicjatywy barona Pierre’a de Coubertina 23 czerwca 1894 r. w Paryżu. Kieruje ruchem olimpijskim organizując co 2 lata Igrzyska Olimpijskie – na przemian zimowe i letnie. Przekazuje ponad 90 procent swoich dochodów na ruch sportowy co oznacza, że każdego dnia równowartość 3,4 mln dolarów idzie na pomoc sportowcom i organizacjom sportowym na całym świecie.

Polski Komitet Olimpijski