Droga Stasiu,

x1

Prosimy przyjmij od Nas wyrazy najszczerszego współczucia i żalu. 

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z Tobą. 

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Twojej Mamy. 

Tobie, Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Zarząd

Towarzystwa Olimpijczyków Polskich