Drużyna Spartakusa Dla Niepodległej

Rok 2018 został uznany rokiem Niepodległości. W dniu 25 listopada br. Stowarzyszenie Spartakus wspólnie z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Nr 2 wraz z młodzieżą warszawską uczciło Święto wolności poprzez organizacje i udział w zawodach na ergometrach wioślarskich. Całość została wsparta poprzez przekazanie 84 nagród rzeczowych przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, którzy ufundowali dla wszystkich uczestników pamiątkowe nagrody.

« z 4 »

Zawody zostały zorganizowane na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2, którego działalność oparta jest  na podstawie art.71 i art.60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Celem nadrzędnym pracy placówki jest wszechstronny rozwój osobowości młodzieży poprzez zdobywanie rzetelnych podstaw logicznie uporządkowanej i powiązanej wiedzy, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności sportowych, kształcenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w warunkach życia współczesnego świata, przygotowanie młodzieży do podejmowania właściwych wyborów i hierarchizacji wartości w życiu społeczny, rodzinnym i w zakresie zachowania zdrowia, współtworzenie dziedzictwa kulturowego i pielęgnowanie tradycji