„DUCH FAIR PLAY” dla Magdaleny Rejf

Magdalena Rejf z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wieloletni pracownik PKOl i sekretarz Klubu Fair Play została wyróżniona przez Europejski Ruch Fair Play (EFPM). Kapituła doceniła Jej zaangażowanie w promocję znaczenia etyki w sporcie oraz umacnianie pozycji Europejskiego Ruchu Fair Play.

mrejf

Dziesięciu tegorocznych laureatów – BOHATERÓW FAIR PLAY 2020 – ustanowiło międzynarodowe jury w składzie: Katarina Raczova, Biserka Vrbek, Baiba Veisa, Kveta Peckova – pod przewodnictwem Mirosava Cerara. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali podsumowującej Europejski Kongres Fair Play.

Magda Rejf w latach 1993-2019 pełniła funkcję sekretarza Klubu Fair Play PKOl i ponad 20 lat współpracowała z EFPM. Jest współredaktorką książki „Czysta Gra Fair Play” i autorką zawartych w niej materiałów dotyczących: Laureatów plebiscytów „Sztandaru Młodych” o tytuł „Dżentelmena Sportu”, konkursów fair play w latach 1963-2013, Komisji Fair Play, EFPM, Laureatów nagród EFPM i Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP).

Od 25 lat organizuje doroczne konkursy im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie, które od 2001 roku wieńczone są prezentacją opowiadań laureatów w książkach edytowanych pod redakcją organizatorów. Konkurs uznany został przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (2009) za jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez Narodowe Komitety Olimpijskie.

Wspólnie z Kamą Zboralską – wieloletnią członkinią Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej, od 2004 roku organizuje wystawy sztuki współczesnej w Galerii (-1) PKOl. Jest koordynatorem wydawniczym albumu „Galeria (-1) 2006-2016, Wystawy Sztuki Współczesnej, Polski Komitet Olimpijski”.

Magdalena jest również organizatorką „Wawrzynów Olimpijskich”. Od wielu lat upamiętnia ważne wydarzenia PKOl w kolejnych księgach pamiątkowych cieszących się znacznym zainteresowaniem naszych gości. Obecnie jest sekretarzem Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej. Nagroda przyznana przez Europejski Ruch Fair Play stanowi wspaniałe podsumowanie Jej 26-letniej pracy na rzecz fair play.

Polski Komitet Olimpijski