Gala Sportu Wojskowego w Centrum Olimpijskim

W Centrum Olimpijskim PKOl na „Gali Sportu Wojskowego” podsumowano współzawodnictwo sportowe Polskich Sił Zbrojnych za 2019 rok. Celem wydarzenia było uczczenie dowódców i sportowców – żołnierzy oraz podziękowanie im za trud i wysiłek włożony w kształtowanie wizerunku żołnierza jako osoby zdyscyplinowanej, wyszkolonej i wysportowanej.

« z 4 »

Uroczystość rozpoczął Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych – generał Jarosław Mika, który nie tylko podkreślił znaczenie kultury fizycznej w wojsku, ale również podsumował rok 2019 pod kątem zawodów sportowych.

– Domeną kultury fizycznej jest jej dynamika, ciągłość zmian, różnorodność form oraz stanowiące jej istotę dążenie do doskonałości. Rok 2019 obfitował w różnego rodzaju imprezy sportowe, najważniejszą z nich były z pewnością VII Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe, które rozgrywane są w cyklu czteroletnim. Z Chin, gdzie odbyła się ostatnia edycja zawodów przywieźliśmy aż 60 medali, co dało nam 5. miejsce w światowej klasyfikacji.  Dzisiaj chcielibyśmy podziękować wszystkim sportowcom, trenerom, kadrze instruktorskiej oraz całemu gronu osób  zabezpieczających i wspomagających sport w wojsku – powiedział generał Mika.

Podczas „Gali Sportu Wojskowego” odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień w kliku kategoriach. W uroczystości wziął również udział Wiceprezes Rady Ministrów, który niedawno został nominowany na Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Piotr Gliński.

– Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jestem wzruszony zaproszeniem, ponieważ jest to moje pierwsze publiczne wystąpienie w roli Ministra Sportu. Cieszę się, że mam okazję przemawiać właśnie w trakcie tej uroczystości, ponieważ moim zdaniem sport i wojsko mają wiele wspólnych cech. Sport i wojsko to przede wszystkim kształtowanie charakterów  i osobowości. To jest również w obu przypadkach sięganie do podstaw naszej cywilizacji – zadeklarował Wicepremier Piotr Gliński.

Polski Komitet Olimpijski był reprezentowany przez Sekretarza Generalnego PKOl – Adama Krzesińskiego, który wręczył Wojskowej Federacji Sportu Złoty Medal Zasługi Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Medalami 100-lecia PKOl został również wyróżniony generał Jarosław Mika oraz Prezes Wojskowej Federacji Sportu – generał Lech Konopka.

Polski Komitet Olimpijski