I Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Podstawowych im Polskich Olimpijczyków

W dniach 28-29 września br. w Warszawie odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Podstawowych im. Polskich Olimpijczyków. Sympozjum zostało zorganizowane przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich przy współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim.

« z 112 »

Myślą przewodnią Sympozjum była popularyzacja historii olimpizmu, historii sportu oraz zasad Fair Play. Sympozjum zaplanowane w dniach 28-29 września 2021r., w Warszawie rozpoczęło się w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II. Zadanie skierowane było w szczególności do Dyrektorów Szkół im. Polskich Olimpijczyków. Zaproszenia zostały wysłane do 50 Szkół Podstawowych im. Polskich Olimpijczyków w całej Polsce. Na zaproszenie odpowiedziały 34 Szkoły im. Polskich Olimpijczyków. Uczestnicy mieli okazję zwiedzenia Muzeum Sportu i Turystki oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego w Michałowicach im. Ireny Szewińskiej. Odbyło się również spotkanie z Dyrekcją Centralnego Ośrodka Sportu. W trakcie Sympozjum przedstawione zostały prezentacje, wystąpienia, również filmy przedstawiających historię olimpizmu oraz sportu polskiego. W pierwszym dniu Sympozjum odwiedził Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński. Całe wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.