III Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Podstawowych im. Polskich Olimpijczyków. Dzień pierwszy.

W dniach 7-8 listopada 2023 r. w Warszawie odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Podstawowych im. Polskich Olimpijczyków. Sympozjum zostało zorganizowane przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich przy współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim. Polski Komitet Olimpijski całe wydarzenie objął Patronatem Honorowym.

« z 39 »

Myślą przewodnią Sympozjum była popularyzacja historii olimpizmu, historii sportu oraz zasad Fair Play. Sympozjum zaplanowane w dniach 7-8 listopada 2023r., w Warszawie rozpoczęło się w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II. Zadanie skierowane było w szczególności do Dyrektorów Szkół im. Polskich Olimpijczyków. Zaproszenia zostały wysłane do 60 Szkół Podstawowych im. Polskich Olimpijczyków w całej Polsce. Na zaproszenie odpowiedziało 48 Szkół im. Polskich Olimpijczyków, ale również Dyrektorzy Ośrodków Sportu i Rekreacji. Pierwszy dzień Sympozjum rozpoczął się w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II, gdzie uczestników przywitał Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Marek Pałus. Sympozjum otworzył Mieczysław Nowicki Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich witając licznie przybyłych. Swoje wystąpienie miał również Dariusz Buza Dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki.  W otwarciu udział wziął Sławomir Majcher Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki, który podkreślił:

– Istnienie tak wielu szkół w Polsce noszących imię Polskich Olimpijczyków to powód do dumy. Myślę, że zacieśnianie współpracy między tymi placówkami przyczyni się do upowszechniania idei olimpijskiej w lokalnych społecznościach. Z kolei wymiana doświadczeń będzie sprzyjała obieraniu odpowiednich kierunków działań na rzecz upowszechniania sportu i związanych z nim wartości.

Kolejne wystąpienia zaproszonych prelegentów oraz zainteresowanie licznie zgromadzonych uczestników podkreśliło jedynie trafność organizacji takich wydarzeń. Do późnych godzin wieczornych uczestnicy mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych wykładów:

  1. dr hab. Robert Gawkowski – Rola Państwa w rozwój sportu w II Rzeczypospolitej, okresie PRL, III Rzeczypospolitej.
  2. dr. Jerzy Eliasz– Przedstawiciel Polski w Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej /EHF/ były Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego w MSiT „Upowszechnianie sportu z wykorzystaniem programów opracowanych przez krajowe i międzynarodowe federacje sportowe na przykładzie piłki ręcznej”
  3. dr hab.Piotr Żmijewski – Fizjologia młodego sportowca – ucznia szkoły podstawowej w drodze do mistrzostwa sportowego
  4. Przemysław Prętkiewicz – Dyrektor PZPN – Programy upowszechniania piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
  5. Paweł Jesień – Koordynator Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży/
  6. Karol Gryko – Dyrektor Sportowy Polskiego Związku Koszykówki – Upowszechnianie koszykówki wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – projekty dla dzieci i młodzieży.
  7. dr. Artur Grabowski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Społeczna odpowiedzialność sportu

Po zakończonych wykładach wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

Intensywny pierwszy dzień zakończył się uroczystą kolacją w Moonsferze w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II.

Relacja z sympozjum