W imieniu Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława Nowickiego zapraszamy na Wlane Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze TOP odbędzie się w dniu 14 czerwca br./piątek/ w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Klubie Olimpijskim VI piętro o godz. 14:00.

pdf

 

Regulamin Obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczego TOP 2019

pdf

 

Agenda Walnego Zjazdu Sprawozdawczego TOP 14.06.2019

 

zaproszenie walne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wieku 51 lat zmarł w Buenos Aires Patrick Baumann - członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego od 2007 roku, wieloletni sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA) oraz między innymi przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Lozannie (2020).

xx1

Jeszcze kilka dni temu uczestniczył w argentyńskiej stolicy w MKOl-owskim forum „Olimpizm w działaniu” oraz odbywającej się 8 i 9 października 133. Sesji MKOl.

Kilka tygodni wcześniej w Genewie spotkał się z prezesem PKOl Andrzejem Kraśnickim oraz Ministrem Sportu i Turystyki Witoldem Bańką. Panowie rozmawiali o najważniejszych problemach współczesnego sportu i olimpizmu, w tym o kwestiach walki z dopingiem.

W związku ze śmiercią Patricka Baumanna przewodniczący MKOl Thomas Bach zarządził opuszczenie do połowy masztu flagi olimpijskiej na siedzibie olimpijskiej centrali z Lozannie oraz w Wiosce sportowej MIO w Buenos Aires.

Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki skierował 14 października do Thomasa Bacha list, z prośbą o przekazanie szczerych kondolencji bliskim Patricka Baumanna, podkreślając jak ważną postacią w światowym sporcie był zmarły w tak młodym wieku działacz.

- Polska rodzina olimpijska łączy się w smutku ze wszystkimi ludźmi sportu - napisał prezes PKOl.

Drzewica to wyjątkowe miejsce na mapie polskiego olimpizmu. W dniu 6 października 2018. odbyły się obchody 40 lecia kajakarstwa w Drzewicy. Pamiętajmy w szczególności kajakarstwa górskiego. Skwer w pobliżu toru kajakowego otrzymał imię Drzewickich Olimpijczyków.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

W uroczystości wzięli udział Krzysztof Kołomański medalista igrzysk XVII Olimpiady Sydney 2000r gdzie wraz z Michałem Staniszewskim zajęli w konkurencji C-2 drugie miejsce. Obecni byli również: Zbigniew Miązek, Krzysztof Supowicz, Mariusz Wieczorek, Natalia Pacierpnik oraz rodziny Grzegorza Kiljanka, Michała Staniszewskiego i Piotra Szczepańskiego. W trakcie uroczystości uczczono pamięć przedwcześnie zmarłego twórcy potęgi drzewickich kajaków trenera Roberta Korzeniewskiego. Następnie zebrani w towarzystwie młodzieżowej orkiestry przeszli do Regionalnego Centrum Kultury, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego w jednej osobie Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskikch Mieczysław Nowicki pogratulował pięknego jubileuszu i przekazał złoty medal „Za zasługi dla ruchu olimpijskiego” dla trenera Kazimierza Kuropeski, który ze względu na stan zdrowia nie mógł być obecny w Drzewicy. Medale Regionalne Rady Olimpijskiej w Łodzi w asyście kapelana polskich sportowców ks. Edwarda Plenia wręczyli prezes Mieczysław Nowicki i Wiceprezes Regionalnej Łódzkiej Rady Olimpijskiej Tomasz Rosset. Ze swej strony Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski przekazał szacownym gościom pamiątkowe statuetki. W trakcie spotkania przedstawiono prezentację w trakcie, której zebrani mieli okazję poznać historię klubów Gerlach i LKK. Kolejnym punktem było zwiedzanie otwartej z okazji rocznicy okolicznościowej wystawy przedstawiającej 40-letnie dokonania. Wszystkim obecnym podczas drzewickich uroczystości wręczono egzemplarze leksykonu „Olimpijczycy Łodzi i regionu”, w którym znajdują się ich biogramy.

Niecodzienna uroczystość odbyła się 5 października br. w Niewiadowie. Szkoła Podstawowa mieszcząca się w Osiedlu Niewiadów otrzymała zaszczytne imię „Polskich Olimpijczyków”.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli wybitni sportowcy, olimpijczycy, medaliści olimpijscy: Wanda Panfil, Mieczysław Nowicki, Artur Partyka i Jaromir Radke, a także reprezentujący Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi Wiceprezes Tomasz Rosset, sekretarz Małgorzata Dziedziurska oraz dyrektor Centralnego Ośrodka w Spale Waldemar Wendrowski i inni goście. W roli gospodarzy wystąpili dyrektor szkoły Jarosław Kaczorowski, wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak oraz sołtys Osiedla Niewiadów Kamila Kochelska. Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki przekazał dyrektorowi szkoły flagę olimpijską, upominki ufundowane przez Polski Komitet Olimpijski wraz z leksykonem „Olimpijczycy Łodzi i regionu”. Podczas uroczystości zaprezentowano sztandar szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców, odsłoniono tablicę pamiątkową i otworzono nowe boisko. Całość zakończyła część artystyczna, przygotowana przez uczniów.

Trzeci był równie intensywny jak poprzednie. Już o godz. 10 wszyscy z pod hotelu IBIS kawalkada samochodów wyruszyła do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Michałowicach.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Towarzystwo Olimpijczyków w 2001 roku podpisało umowę dzierżawy z Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich na okres 30 lat. Dzięki temu w latach 2002-2004 stworzony został od podstaw piękny Ośrodek Rehabilitacji dla Olimpijczyków i Paraolimpijczyków z środków Ministerialnych, PEFRON, sponsorskich i własnych.

OŚRODEK został wyposażony w nowoczesne urządzenia do rehabilitacji przy olbrzymim zaangażowaniu kolegów olimpijczyków. Na terenie Ośrodka często przebywali i leczyli swoje urazy wybitni olimpijczycy, medaliści olimpijscy: Lech Koziejowski, Andrzej Supron, Ryszard Szurkowski, Wiesław Rudkowski, Jerzy Kulej, Jerzy Rybicki, Tomasz Majewski.

Kierowniczka Ośrodka Rehabilitacyjnego w Michałowicach Aleksandra Stec oprowadziła znamienitych gości wprowadzając szczegółowo w meandry działalności Ośrodka. Po zakończonym zwiedzaniu goście uczestnicy Sympozjum Narodowych Stowarzyszeń Olimpijczyków Państw Grupy Trójmorza zjedli pożegnalny lunch. W trakcie na spotkanie dotarł Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka, który serdecznie powitał zebranych podkreślając wagę spotkania i historyczny wymiar przyjazdu tylu znakomitości sportu do skromnej Gminy w Michałowicach. Pożegnania i podziękowania trwały bardzo długo bowiem trudno było się rozstać po tak wspaniałych trzech dniach. Już umawiamy się na kolejny rok!!!

Drugi dzień Sympozjum Narodowych Stowarzyszeń Olimpijczyków Państw Grupy Trójmorza objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy rozpoczął się od spotkania z kierownictwem Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie. Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Mariusz Kałużny witając gości podkreślił rolę Centralnego Ośrodka Sportu (COS), który jest podmiotem wyspecjalizowanym w szkoleniu sportowym kadry olimpijskiej i narodowej, zarówno seniorów, jak i juniorów i czynnie uczestniczy w przygotowaniach polskich sportowców do najważniejszych imprez rangi mistrzostw świta, Europy czy igrzysk olimpijskich.

Przypomniał, że zgodnie ze Statutem - przedmiotem działalności podstawowej COS jest tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez związki sportowe i inne przedmioty działające w zakresie kultury fizycznej, w tym realizacja zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.

1 | 2 | 3

Ponadto COS świadczy działalność polegającą na wykorzystywaniu posiadanej bazy organizacyjno-technicznej i noclegowej do świadczenia usług promujących sport i turystykę, organizowania związanych z tym konferencji edukacyjnych i szkoleń oraz świadczenia usług w zakresie turystyki i rekreacji ruchowej dla osób indywidualnych i wypoczynku rodzinnego.

Podczas spotkania uczestnikom Sympozjum został przedstawiony film promujący działalność Centralnego Ośrodka Sportu oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca działalność każdego z siedmiu Centralnych Ośrodków Sportu Ośrodków Przygotowań Olimpijskich: „Cetniewo” we Władysławowie, Giżycku, Wałczu, Spale, Szczyrku, Zakopanym, „COS Torwar” w Warszawie.  

Prosto ze spotkania w Centralnym Ośrodku Sportu uczestnicy Sympozjum udali się do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Prezydent: "Dziękuję za budowanie przyjaźni między naszymi krajami"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Prezydent podczas spotkania z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza podziękował za ich zaangażowanie we współpracę w promowaniu idei olimpijskiej i budowaniu przyjaźni między krajami. Spotkanie Andrzeja Dudy ze sportowcami i działaczami odbyło się w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Duda zauważył, że tegoroczne spotkanie odbywa się sto lat po odzyskaniu przez Polskę, niepodległości oraz dziewięćdziesiąt lat od roku, w którym pierwsza Polka, Halina Konopacka zdobyła złoty medal olimpijski na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie.

- Halina Konopacka, która, jako druga - obok pani Ireny Szewińskiej - kobieta będąca symbolem polskich sukcesów olimpijskich, będzie w tym roku pośmiertnie odznaczona najwyższym polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego - oznajmił Prezydent i podkreślił, że zgromadzeni sportowcy są dziś przedstawicielami wolnych i niepodległych krajów.

- Dziękuję, że obok współpracy politycznej - w dziedzinie rozwoju infrastruktury i, w związku z tym, kontaktów między ludźmi – którą realizujemy na poziomie politycznym wraz z prezydentami, premierami i ministrami krajów Trójmorza, także Państwo przyjmujecie tę współpracę między sobą po to, żeby rozszerzać wielką ideę olimpijską i budować przyjaźń - mówił.

Prezydent dziękował za walkę - nie tylko tę sportową, ale też za walkę o wolność dla swoich narodów.

- Zdecydowana większość naszych krajów, które dzisiaj zaliczamy do grona Trójmorza, były wtedy za żelazną kurtyną, nie byliśmy narodami w pełni wolnymi. Ale dzięki Państwa i Państwa kolegów sukcesom, czuliśmy się dumni, słyszeliśmy swoje hymny, widzieliśmy swoich bohaterów - powiedział Prezydent i przywołał przykłady wydarzeń sportowych, które przerodziły się w dosłowną walkę o wolność. Przypomniał mecz węgierskich piłkarzy wodnych przeciwko Rosjanom z 1956 roku oraz gest Władysława Kozakiewicza na olimpiadzie w Moskwie z 1980 r.

Odnosząc się do działalności edukacyjnej członków Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza, Prezydent dziękował za ich codzienne zaangażowanie.

- Już Państwo dzisiaj nie walczycie o medale dla swoich krajów i dla siebie. Wielu z Państwa je ma, wraz rekordami świata i rekordami olimpijskimi. Dzisiaj mobilizujecie i wspieracie młodych, żeby oni osiągali swoje olimpijskie parnasy.

Podczas spotkania Prezydentowi towarzyszyli minister Błażej Spychalski oraz doradca Piotr Nowacki.

Po wystąpieniach prezesów: World Olympians Association, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Towarzystwa Olimpijczyków Polskich nastąpiła wymiana upominków. Prezydent otrzymał pamiątkową fotografię uczestników Sympozjum. Prezesowi WOA Andrzej Duda wręczył zaś flagę narodową.

"Dzięki Państwa sukcesom flaga ta od dziesięcioleci powiewa przy podiach olimpijskich na całym świecie. Niech zawsze będzie dla Państwa powodem do dumy, znakiem wierności i lojalności wobec niepodległej Rzeczypospolitej. Niech motywuje Państwa do szlachetnej rywalizacji, niech inspiruje do rozwijania sportowych pasji, dzięki którym rozsławiają Państwo imię Polski w świecie" - napisał Prezydent w liście dołączonym do flagi. Po zakończonym spotkaniu uczestnicy mieli okazję zwiedzić Pałac Prezydencki.

Z Pałacu Prezydenckiego uczestnicy Sympozjum udali się do położonego nieopodal Ministerstwa Sportu i Turystyki.  Goście zostali przyjęci przez Jarosława Stawiarskegoi, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Podczas spotkania przybliżył gościom programy ministerstwa, mające na celu wspieranie oraz rozwój polskiego sportu. Następnie głos zabrali: wiceprezes World Olympians Association, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. W swoich wystąpieniach zaprezentowali działalność organizacji.

SympMSiT

W dniu 21 maja br. w Łodzi w Hotelu Novotel nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Centrum Medycyny Sportowej a Towarzystwem Olimpijczyków Polskich. Przedmiotem porozumienia było świadczenie przez Centrum Medycyny Sportowej na rzecz Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, co za tym idzie wszystkich olimpijczyków zrzeszonych w TOP szerokich bezpłatnych usług zdrowotnych. Właśnie w siedzibie CMS miał miejsce kolejny punkt trzydniowej wizyty.

Centrum Medycyny Sportowej reprezentowali Prezes Zarządu CMS Maryla Gałczyńska oraz Dyrektor Zarządzający Andrzej Ferenc.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Centrum Medycyny Sportowej jest ośrodkiem leczniczo-rehabilitacyjnym specjalizującym się w terapii urazów ortopedycznych. CMS powstało w 2002 jednak historia miejsca, w którym działa Centrum jest znacznie dłuższa. Już od lat lekarze dbają o zdrowie sportowców i osób aktywnie uprawiających sport. Posiada najlepszych specjalistów w Polsce, którzy wykorzystują najnowocześniejsze techniki i technologie w diagnozie, leczeniu i rehabilitacji. Nic nie jest pozostawione przypadkowi.

Terapie stosowane w Centrum Medycyny Sportowej obejmują całościowo proces powrotu pacjenta do formy. Z tego względu oprócz kliniki ortopedii prowadzi centrum rehabilitacji jak też centrum diagnostyki i poradnie specjalistyczne z różnych dziedzin medycyny. CMS posiada także własny blok operacyjny i oddział szpitalny, w którym przeprowadzane są operacje i zabiegi ortopedyczne. Goście mieli okazję zwiedzić całość będąc pod wrażeniem możliwości leczniczych CMS.

Ostatnim punktem drugiego dna wizyty była uroczysta kolacja w Exclusive Restaurant Pod Gigantami. To elegancka restauracja w Warszawie, uznawana jest, jako najpiękniejsza restauracja w Polsce. To jedno z najbardziej wyjątkowych i magicznych miejsc w sercu Warszawy, o niezwykłej atmosferze, gdzie splata się historia, tradycja i sztuka kulinarna.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

20 października 2017 r. podczas Gali "Poland 100 Best Restaurants", Exclusive Restaurant Pod Gigantami otrzymała nagrodę GRAND AWARD OF EXCELLENCE - TRZY WIDELCE – w kategorii Najlepsza Restauracja w Polsce w 2017.

Goście byli pod wrażeniem wystroju restauracji, panującej atmosfery, obsługi wszyscy podkreślali, że to odpowiednia restauracja dla osób, które cenią sobie wykwintną kuchnię polską w finezyjnym wydaniu. Elegancja, dyskrecja, wędrówka w czasie i w klimatach. Po kilku godzinach spędzonych w miłej atmosferze przeplatanej okolicznościowymi wystąpieniami goście udali się na zasłużony odpoczynek.

Pierwszy dzień wizyty.

W dniach 27-29 września br. z inicjatywy Mieczysława Nowickiego Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich zostało zorganizowane w Warszawie Seminarium Narodowych Stowarzyszeń Olimpijczyków Państw Grupy Trójmorza.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Impulsem, który zapoczątkował przygotowania do Seminarium są jubileuszowe obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - 100 lat temu Polacy stworzyli na nowo swoje państwo. Niepodległą Polskę!.

Determinacja, wola zmian, identyfikacja narodowa, dały początek II Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki temu zniknęły dzielące nasz naród granice. Powstanie Państwa Polskiego 100 lat temu to dzieło samych Polaków.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich skupiające w swoim gronie olimpijczyków medalistów olimpijskich postanowiło włączyć się ogólnopolskie obchody, aby Stulecie Odzyskania Niepodległości było czasem naszej wspólnej dumy. Powodów mamy ku temu nieskończenie wiele – niepodległe, wolne, suwerenne państwo jest naszą wspólną zasługą!

Niewątpliwie w całokształcie doniosłą rolę odegrali sportowcy reprezentujący Polskę podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy. To, że Polska jest dziś w miejscu, które jest obywatelskim osiągnięciem, jest również zasługą polskiego sportu. W 1918 roku, gdy dopiero kształtowały się instytucje państwowe, silne już były społeczne inicjatywy, dlatego w 2018 roku Obchody 100-lecia Niepodległości powinny być szczególnie uroczyste.

Biorąc powyższe pod uwagę Towarzystwo Olimpijczyków Polskich zorganizowało w Warszawie Seminarium organizacji odpowiedników do Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, którzy reprezentują państwa Trójmorza, która jest międzynarodową inicjatywą gospodarczo-polityczna skupiającą 12 państw Europy położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W skład grupy wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Spotkanie planowane jest w dniach 27-29.09.2018r. (czwartek – sobota). Seminarium zostało objęte zostało Patronatem Honorowym Prezydenta RP.

Na zaproszenie Mieczysława Nowickiego Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Seminarium zaszczycili swoją obecnością:  Krisztian Kulcsar - dwukrotny wicemistrz olimpijski w szermierce (Barcelona 1992, Ateny 2004) i indywidualny mistrz świata w tej dyscyplinie. Honorowym gościem wydarzenia był Jego Ekscelencja Pan Pal Schmitt były Prezydent Węgier - dwukrotny mistrz olimpijski, także w szermierce (Meksyk 1968, Monachium 1972). Swoją obecność zaszczyciła Jej Ekscelencja  Pani Orsolya Zsuzsanna Kovacs - Ambasador Nadzwyczajny Węgier w Polsce. Ponadto do Polski przybyli: Prezydent Światowej Federacji Olimpijczyków Joel Bouzou/Francja/ (brązowy medalista olimpijski w pięcioboju nowoczesnym z Los Angeles 1984), Alper Kasapoglu Wiceprezydent Światowej Federacji Olimpijczyków/Turcja/ (uczestnik Igrzysk Olimpijskich Barcelona 1992 i Atlanta 1996r. w dziesięcioboju), Prezes Rumuńskiego Komitetu Olimpijskiego Mihai Covaliu złoty (Sydney 2000) i brązowy (Pekin 2008) medalista olimpijski w szermierce, Gyorgy Nebald /Wegry/ Prezes Węgierskiego Stowarzyszenia Olimpijczyków, Członek Węgierskiego Komitetu Olimpijskiego (trzykrotny medalista olimpijskiw szabli w Moskwie w 1980r., Seulu w 1988r., i Barcelonie w 1992r.) Line Inga Kaciusyte/Litwa/, Prezes Litewskiego Stowarzyszenia Olimpijczyków (złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Moskwie 1980), Birute Statkeviciene/Litwa/ Wiceprezes Litewskiego Stowarzyszaenia Olimpijczyków (uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Monachium 1972r.), Romualdas Bite/Litwa/ członek Litewskiego Stowarzyszenia Olimpijczyków (uczestnik Igrzysk Olimpijskich Monachium 1972r.), Ales Depta/Czechy/ Wiceprezes Czeskiego Stowarzyszenia Olimpijczyków (uczestnik Igrzysk Olimpijskich Barcelona 1992), Pavel Konvicka (uczestnik Igrzysk Olimpijskich Monachium 1972r., Motreal 1976r., Moskwa 1980r.), Miroslav Cerar /Słowenia/ Prezes Słoweńskiego Stowarzyszenia Olimpijczyków, Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Fair Play, członek zarządu światowego stowarzyszenia Fair Play, Dyrektor ds. współpracy zagranicznej w Słoweńskim Komitecie Olimpijskim (trzykrotny medalista olimpijski w gimnastyce), Sonja Poljsak Prezydent ds. sportu w mieście Koper, Prezydent komisji ds. Słoweńców mieszkających w innych krajach, członek Zarządu Słoweńskiego Stowarzyszenia Olimpijczyków.

Przed rozpoczęciem Sympozjum znamienici goście zwiedzili Muzeum Sportu i Turystyki oraz zapoznali się z historią powstania Centrum Olimpijskiego im. Jana Pawła II.

Zanim rozpoczęte zostało Sympozjum gości spotkała miła niespodzianka, bowiem przy Ścianie Chwały Polskiego Sportu została podpisana umowa o współpracy między Polskim i Węgierskim Komitetem Olimpijskim. Umowę podpisali prezesi: Andrzej Kraśnicki i Krisztian Kulcsar - dwukrotny wicemistrz olimpijski w szermierce (Barcelona 1992, Ateny 2004) i indywidualny mistrz świata w tej dyscyplinie. Honorowym gościem wydarzenia był Jego Ekscelencja Pan Pal Schmitt były Prezydent Węgier - dwukrotny mistrz olimpijski, także w szermierce (Meksyk 1968, Monachium 1972). Ceremonię zaszczyciła swoją obecnością także Jej Ekscelencja  Pani Orsolya Zsuzsanna Kovacs - Ambasador Nadzwyczajny Węgier w Polsce.

Podpisanie umowy, na zaproszenie Towarzystwa Olimpijczyków Polskim pod kierownictwem Prezesa Mieczysława Nowickiego, wiceprezesa PKOl i dwukrotnego medalisty olimpijskiego w kolarstwie (Montreal, Monachium), odbyło się w obecności Prezydenta Światowej Federacji Olimpijczyków Pana Joela Bouzou (brązowy medalista olimpijski w pięcioboju nowoczesnym z Los Angeles 1984) oraz gości Sympozjum Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza. Obaj prezesi Komitetów Olimpijskich podczas swoich wypowiedzi podkreślili długotrwałe, wzajemne relacje pomiędzy naszymi komitetami olimpijskimi oraz krajami w dziedzinie sportu. Prezes Kraśnicki zapewnił o wieloletniej przyjaźni między Komitetami. Wspomniane zostały także dokonania trenerów węgierskich pracujących w Polsce z polskimi sportowcami.

Sympozjum Stowarzyszeń Narodowych Olimpijczyków Państw Grupy Trójmorza uroczyście otworzył Andrzej Kraśnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mieczysław Nowicki Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego podkreślił wagę spotkania oraz przedstawił dokonania Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w ostatnich latach. W kolejnych wystąpieniach swoje prezentacje przedstawili: Joel Bouzou Prezydent Światowej Federacji Olimpijczyków, przedstawiciele Litwy, Czech, Węgier, Słowenii oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po zakończeniu części merytorycznej znamienici goście obejrzeli dwa filmy przedstawiające historię Polskiego Ruchu Olimpijskiego oraz „Halina Konopacka – kobieta niezłomna”. Kolejnym  miłym akcentem było spotkanie, które odbyło się w Klubie Olimpijskim podczas którego Prezes TOP Mieczysław Nowicki wręczył gościom pamiątkowe znaczki Towarzystwa Olimpijczyków Polskich wraz z okazji organizacji Sympozjum książką „Gloria Optimis – złoty krąg wybitnych osobowości sportu polskiego” poświęconą zmarłemu 10 styczna 2017r wieloletniemu Prezesowi TOP Ryszardowi Parulskiemu. Całość pierwszego dnia zakończyła uroczysta kolacja w restauracji „Moonsfera”

27 września w Centrum Olimpijskim PKOl przy Ścianie Chwały Polskiego Sportu została podpisana umowa o współpracy między Polskim i Węgierskim Komitetem Olimpijskim.

1 | 2 | 3 | 4

Umowę podpisali prezesi: Andrzej Kraśnicki i Krisztian Kulcsar - dwukrotny wicemistrz olimpijski w szermierce (Barcelona 1992, Ateny 2004) i indywidualny mistrz świata w tej dyscyplinie. Honorowym gościem wydarzenia był Jego Ekscelencja Pan Pal Schmitt były Prezydent Węgier - dwukrotny mistrz olimpijski, także w szermierce (Meksyk 1968, Monachium 1972). Ceremonię zaszczyciła swoją obecnością także Jej Ekscelencja  Pani Orsolya Zsuzsanna Kovacs - Ambasador Nadzwyczajny Węgier w Polsce.

Podpisanie umowy, na zaproszenie Towarzystwa Olimpijczyków Polskim pod kierownictwem Prezesa Mieczysława Nowickiego, wiceprezesa PKOl i dwukrotnego medalisty olimpijskiego w kolarstwie (Montreal, Monachium), odbyło się w obecności Prezydenta Światowej Federacji Olimpijczyków Pana Joela Bouzou (brązowy medalista olimpijski w pięcioboju nowoczesnym z Los Angeles 1984) oraz gości Sympozjum Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza. Obaj prezesi Komitetów Olimpijskich podczas swoich wypowiedzi podkreślili długotrwałe, wzajemne relacje pomiędzy naszymi komitetami olimpijskimi oraz krajami w dziedzinie sportu. Prezes Kraśnicki zapewnił o wieloletniej przyjaźni między Komitetami. Wspomniane zostały także dokonania trenerów węgierskich pracujących w Polsce z polskimi sportowcami.

Prezes Kulcsar z kolei podkreślił wagę wymiany sportowej zawartej w podpisanej umowie i przekonał, że będzie ona wykorzystana w działaniach obu komitetów. Zwieńczeniem ceremonii było przekazanie pamiątkowej statuetki PKOl upamiętniającej podpisanie umowy. W uroczystości podpisania polsko-węgierskiej umowy uczestniczył także prezes Rumuńskiego Komitetu Olimpijskiego Mihai Covaliu złoty (Sydney 2000) i brązowy (Pekin 2008) medalista olimpijski w szermierce.

Podczas wizyty w Centrum Olimpijskim członkowie delegacji węgierskiej wpisali się do księgi pamiątkowej PKOl oraz zwiedzili wystawę poświęconą Halinie Konopackiej - pierwszej polskiej mistrzyni olimpijskiej.

Goście zwiedzili także Muzeum Sportu i Turystyki oraz wzięli udział w Sympozjum, prezentując węgierskie doświadczenia we współpracy z olimpijczykami, które są niezwykle interesujące i warte wdrożenia w innych krajach.

Około 90 naszych rodaków przybyłych z 19 państw (od Kanady i USA po Armenię i od Australii po Wielką Brytanię) wzięło udział w Forum Sportu i Turystyki Polonijnej, zorganizowanym w ramach odbywającego się w Warszawie V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

1 | 2 | 3

W dniach 21-22 września gościli oni w Centrum Olimpijskim PKOl. Niektórzy siedzibę PKOl odwiedzili po raz pierwszy, więc z zainteresowaniem oglądali jej pomieszczenia, w tym - ekspozycję stałą i wystawy czasowe przygotowane przez PKOl oraz Muzeum Sportu i Turystyki.

Wprowadzeniem do dyskusji o najważniejszych problemach polonijnego sportu były wystąpienia wiceprezesa PKOl Mieczysława Nowickiego i senatora Waldemara Jerzego Kraski. List od Witolda Bańki - ministra sportu i turystyki - z pozdrowieniami i życzeniami owocnych obrad odczytał dyr. Departamentu Sportu dla Wszystkich Dariusz Buza.

Obrady, współprowadzone przez przewodniczącego Komisji Współpracy z Polonią PKOl - amb. dr Witolda Rybczyńskiego i p. Małgorzatę Kwiatkowską - prezes Rady Polonii Australijskiej, koncentrowały się przede wszystkim na przedstawieniu różnych form działalności Polonii w dziedzinie upowszechniania sportu i popularyzowania wśród naszych rodaków osiągnięć  polskiego sportu.

Ciekawe, bogato ilustrowane fotografiami prezentacje na ten temat pokazali zebranym delegaci m.in. z: Australii, Czech, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji czy Białorusi. Omawiający je zademonstrowali cały wachlarz atrakcyjnych form działalności, nie kryjąc problemów jakie napotykają czasem w swojej pracy. Do najważniejszych należą te, powodowane przez zbyt skromne środki jakie mają do dyspozycji. Z ust kilku osób dało się słyszeć zawód, iż polskie konsulaty mają bardzo zbyt mało pieniędzy na wspieranie polonijnej aktywności. Między innymi  ten temat znalazł się wśród przyjętych podczas Forum rekomendacji kierowanych do różnych krajowych instytucji.

Dyskusja podczas Forum nie ograniczyła się jednak tylko do rozmowy o sporcie Polonii. Rodacy wykazali się doskonałą znajomością realiów sportu uprawianego nad Wisłą, w tym - wiedzą na temat wyników osiąganych przez naszych reprezentantów na arenie międzynarodowej. Po raz kolejny zapewniali, że chętnie będą gościć polskich sportowców i kibicować im podczas ich zagranicznych startów - prosili m.in. aby o takich imprezach z odpowiednim wyprzedzeniem  środowiska polonijne były informowane przez poszczególne polskie związki sportowe.

W trakcie obrad Forum Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przedstawiło ich uczestnikom kalendarz polonijnych imprez sportowych na lata 2018-2022, zaś Polski Komitet Olimpijski zachęcał do udziału w jubileuszowym 25. Światowym Polonijnym Sejmiku Olimpijskim - odbędzie się on w Gdyni w dniach 20-27 lipca 2019 roku.  Warto dodać, że po raz pierwszy w historii Stowarzyszenie, PKOl i kilka innych instytucji postanowiły stworzyć jednolity, kilkuletni program działań na rzecz Polonii w obszarze sportu i turystyki.

W dniu 18 września br. na pierwszym po letnich wakacjach posiedzeniu zebrał się Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

1 | 2

Podczas obrad, którym przewodniczył prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, powołano Szefa Misji na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 - Marcina Nowaka Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki, na szefa Misji Olimpijskiej Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020, Ewelinę Wawrynkiewicz-Bindę -Menedżer Działu Olimpijskiego i Programów Solidarności Olimpijskiej PKOl - na szefową Misji I Igrzysk Sportów Plażowych Beach Games San Diego 2019, Konrada Niedźwiedzkiego - medalistę olimpijskiego, Dyrektora Marketingu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego – na szefa misji Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Sarajewo 2019 oraz Joannę Huzarską-Tomaszewską - Menedżer Działu Olimpijskiego i Programów Solidarności Olimpijskiej PKOl - na szefową misji Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Baku 2019. Zarząd PKOl przyjął wszystkie zgłoszone przez Sekretarza Generalnego PKOl Adama Krzesińskiego kandydatury jednogłośnie. W kolejnym punkcie członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyjęli uchwałę o wypłacie nagrody dla Anity Włodarczyk, która w wyniku weryfikacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego otrzymała złoty medal za wynik sportowy osiągnięty na Igrzyskach XXX Olimpiady w Londynie 2012. Różnica w kwocie pomiędzy srebrnym, a złotym medalem to 40 tysięcy złotych, które otrzyma nasza mistrzyni olimpijska. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki na mocy uchwały Zarządu PKOl nr 82 z dnia 28.06.2018 r. powołał Polską Młodzieżową Reprezentację Olimpijską Buenos Aires 2018. Ewelina Wawrynkiewicz-Binda, szefowa polskiej misji na III Letnie MIO przedstawiła skład Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej na tę imprezę. Reprezentacja liczy ogółem 104 członków, w tym jest 71 (38 kobiet i 33 mężczyzn) zawodników reprezentujących 17 dyscyplin. Jest to dotychczas najliczniejsza reprezentacja w historii polskiego uczestnictwa w MIO (I edycja Singapur - 43 zawodników, II edycja Nankin - 59). Na tegorocznej imprezie Polska będzie jedną z liczniejszych reprezentacji. W kolejnym punkcie Zarząd PKOl poparł propozycje prezesa Kraśnickiego, który jest członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), członkiem Komisji Koordynacyjnej ds. Igrzysk Europejskich Mińsk 2019 EOC, opiekunem z ramienia Komitetu Wykonawczego EOC Komisji ds. Środowiska i Sportu dla Wszystkich i członkiem Komisji MKOl ds. Otoczenia Zawodników, w sprawie rekomendowanych i zgłoszonych przez niego przedstawicieli PKOl do komisji EOC. Jak poinformował prezes Kraśnicki Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński, na kolejną już kadencję został członkiem Komisji ds. Igrzysk Olimpijskich Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), Jerzy Wenderlich został powołany na członka Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Olimpijskiego EOC, Luiza Złotkowska weszła w skład dwóch Komisji EOC: Zawodniczej oraz ds. Otoczenia Zawodników, a Roman Babut został członkiem Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Olimpijskiego MKOl. W związku ze śmiercią naszej najwybitniejszej sportsmenki Ireny Szewińskiej, Grażyna Rabsztyn została wybrana Przewodniczącą Komisji Sportu Kobiet PKOl. Powiększyło się także grono członków zwyczajnych PKOl. Zarząd PKOl do tego szacownego grona przyjął Polski Związek Korfballu i Polską Unię Karate.

Prezes klubu Wiesław Chudzik dołożył wszelkich starań, by jubileusz był godny. Obchodom patronował marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – Historię Budowlanych tworzyło wielu wspaniałych ludzi i wszystkich zaprosiliśmy do nas w te szczególne dni – mówi prezes Wiesław Chudzik. Na uroczystości przyjechali Budowlani z Kanady, USA, Niemiec. Wśród zaproszonych gości są mistrzowie Polski z Master Pharm Budowlanych z dyrektorem sportowym Mirosławem Żórawskim na czele. Nie zabraknie oczywiście zapaśników, którzy w 2018 roku zdobyli brązowy medal mistrzostw Polski.

Budowlani Łódź to klub siatkarski wywodzący się z działającego od 1948 roku KS Budowlani. Klub posiada obecnie sekcje: rugby, hokeja na trawie, piłki siatkowej kobiet oraz zapasów. Siedziba klubu położona jest przy ulicy Górniczej 5 w Łodzi.

Sekcja siatkówki kobiet w KS Budowlani pojawiła się po raz pierwszy w latach 70-tych, lecz jedynym sukcesem przypadającym na lata 70-te i 80-te był awans siatkarek do II ligi. Pod koniec lat 80-tych sekcja siatkówki zawiesiła swoją działalność, a KS Budowlani Łódź skupił się na innych dyscyplinach sportowych.

W 2005 roku Zarząd Klubu postawił przed sobą ambitne zadanie awansu do ekstraklasy w przeciągu 3 kolejnych sezonów. Drużyna w sezonie 2006/2007 wystartowała w III lidze i całkowicie zdominowała rozgrywki, wygrywając swoje wszystkie mecze bez straty seta.

Kolejny sezon siatkarki Organiki Budowlanych Łódź rozpoczęły już w II lidze i ponownie zdominowały rozgrywki wygrywając 21 z 22 meczów. Organika Budowlani Łódź rywalizowała również w Pucharze Polski, trafiając do najlepszej 12-stki zespołów, jako jedyna drużyna drugoligowa, obok 1 pierwszoligowca i 10 drużyn Ligi Siatkówki Kobiet.

Podczas uroczystości Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentował Prezes TOP Mieczysław Nowicki, który również sprawuje funkcję Wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes Mieczysław Nowicki przekazał na ręce Prezesa KS „Budowlani” Wiesława Chudzika w imieniu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich pamiątkowy adres.

bud

Impreza biegowa w Zgierzu organizowana jest już od 10 lat, w każdym kolejnym roku dodając nowe atrakcje i przyciągając coraz więcej osób. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy zainteresowani są sportem w każdej jego postaci, a szczególnie biegaczy od 5 do 105 lat chętnych aby wziąć udział w naszym biegu memoriałowym. 

bieg

Bieg odbył się w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu 

X Memoriał im. Władysława Lisieckiego pod honorowym patronatem: 

 • Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława Nowickiego, 
 • Prezydenta Miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego, 
 • Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. 

Organizatorem było Stowarzyszenie Byłych Działaczy, Zawodników I Sympatyków K.S. "Boruta" Zgierz

Serdeczne słowa uznania skierował Margulan Baimukhan, Ambasador Kazachstanu w Polsce do uczestników Blind Race Astana-Paryż, który przybył do Warszawy. Spotkanie z uczestnikami ekspedycji odbyło się w ambasadzie Kazachstanu w Warszawie. Transkontynentalny rajd został zainicjowany przez organizację „Sport Without Limits” długości 5000 km pokonywany jest przez kolarzy, wśród których są osoby niewidome i słabowidzące. Polski Komitet Olimpijski reprezentował Wiceprezes Mieczysław Nowicki.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

 list

Blind Race Astana-Paryż przybył do Warszawy! Transkontynentalny rajd zainicjowany przez organizację „Sport WithoutLimits” długości 500 km pokonywany jest przez kolarzy, wśród których są osoby niewidome i słabowidzące. Dziś w Muzeum Sportu i Turystyki odbyła się konferencja prasowa związana z tym wydarzeniem zorganizowana przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski oraz Ambasadę Kazachstanu. 

2kkCelem sportowców, którzy indywidualnie i na tandemach przemierzają 6 krajów (Kazachstan, Rosja, Białoruś, Polska, Niemcy, Francja) jest propagowanie sportu wśród osób z niepełnosprawnością oraz promocja paraolimpijskiego kolarstwa szosowego. To także kolejny przykład, że każdy człowiek może żyć aktywnie, może marzyć i co więcej, realizować swoje marzenia.

„Cieszymy się, że jesteśmy na gościnnej polskiej ziemi i dziękujemy wszystkim nieobojętnym ludziom za wsparcie i troskę. Głównym celem naszego projektu jest stworzenie równych warunków w społeczeństwie dla osób niepełnosprawnych. Oprócz sportu, który nas jednoczy, wszyscy uczestnicy maratonu posiadają ulubioną pracę, wszechstronne zainteresowania. Jesteśmy zainteresowani doświadczeniem czegoś nowego i przełożeniem naszych celów na rzeczywistość. Mam nadzieję, że ten projekt zjednoczy wielu ludzi z różnych krajów, w tym z Kazachstanu i Polski. Chcemy pokazać, że mimo naszych różnic związanych ze stanem zdrowia, przynależnością etniczną i religijną, wszyscy możemy komunikować się w przyjazny sposób, dzielić się doświadczeniem, uczyć się czegoś nowego.”– powiedział kierownik projektu, Bakhtiyar Bazarbekov.

Kazachstański sportowiec zauważył również, że 29 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwko Testom Jądrowym, wzywający do wyzwolenia naszej planety z broni jądrowej. Odpowiednia rezolucja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 r. z inicjatywy Astany. „Kazachstan jest niestety jednym z niewielu krajów, który został bezpośrednio dotknięty w wyniku testów jądrowych” – podkreślił sportowiec. W wyniku setek próbnych eksplozji na poligonie atomowym w Semipałatyńsku, zamkniętym w 1991 roku dekretem Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa, dziesiątki tysięcy moich rodaków stało się niepełnosprawnymi.” 

Polska jest jednym z państw, który znalazł się na trasie niezwykłego rajdu. Zarówno Polski Komitet Paraolipmijski, Polski Komitet Olimpijski oraz Ambasada Kazachstanu postanowiły włączyć się w promocję niezwykłego przedsięwzięcia. W przejeździe z Instytutu Sportu, w którym zakwaterowani zostali Kazachowie do Centrum Olimpijskiego, gdzie miała miejsce konferencja prasowa towarzyszyły im polskie tandemy paraolimpijskie, medaliści igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy Iwona Podkościelna/Aleksandra Tecław oraz Marcin Polak/Michal Ładosz. Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga nie krył, że zaangażowanie polskiej strony było czymś absolutnie naturalnym.

„Tego typu szalone przedsięwzięcia, trudne, karkołomne wywołują zainteresowanie społeczne i przyciągają uwagę. To jedna z kolejnych inicjatyw, która pokazuje, że człowiek mimo niepełnosprawności może podejmować niezwykle wyzwania. Polski Komitet Paraolimpijski jest otwarty na współpracę międzynarodową. Po tym jak Komitet Paraolimpijski Kazachstanu zwrócił się do nas o pomoc, nie sposób było nie wesprzeć kolegów ze wschodu zważywszy, że ich inicjatywa promuje idee ruchu paraolimpijskiego. Nawiązaliśmy kontakt z Polskim Komitetem Olimpijskim, Ambasadą Kazachstanu w naszym kraju, główną Komendą Policji oraz Strażą Graniczną, zainteresowaliśmy tym przedsięwzięciem Media i naszych partnerów. Krótko mówiąc zrobiliśmy wszystko, by ich przejazd przez Polskę był bezpieczny i zauważony.” – podsumował Prezes Szeliga. 

Z podobną otwartością na kazachską inicjatywę zareagował Polski Komitet Olimpijski, który był gospodarzem dzisiejszej konferencji.

„Sport jest jeden – niezależnie od tego czy uprawiają go osoby w pełni zdrowe, czy też dotknięte niepełnosprawnością. Jedni i drudzy, aby osiągać satysfakcjonujące wyniki muszą długo i solidnie trenować, hartując nie tylko ciało, ale i – o czym niekiedy zapominamy – ducha, charakter. Sport jest też zjawiskiem, które niewątpliwie ludzi zbliża – zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Temu celowi znakomicie służy inicjatywa tego transkontynentalnego przedsięwzięcia. Polski Komitet Olimpijski i cała nasza Olimpijska Rodzina z szacunkiem i uznaniem witają uczestników Blind Race z Astany do Paryża, życząc im szczęśliwego dotarcia do francuskiej stolicy. Organizatorom tego niezwykłego rajdu szczerze gratulujemy.” – powiedział wiceprezes PKOl, prezes TOP, dwukrotny medalista olimpijski w kolarstwie Mieczysław Nowicki. 

Słowa uznania do uczestników rajdu i polskich organizacji skierował Margulan Baimukhan, Ambasador Kazachstanu w Polsce. 

„Maraton rowerowy nie jest wydarzeniem zupełnie oficjalnym, lecz inicjatywą społeczeństwa, impulsem duszy jego uczestników. To jest cenne, ponieważ pokazuje szczere pragnienie, by bronić honoru flagi Kazachstanu, wzmacniać bogatą tradycję międzynarodowego ruchu paraolimpijskiego, wzmacniać pozycję osób niepełnosprawnych na całym świecie.” 

Kazachski dyplomata serdecznie podziękował Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, władzom i służbom miast polskich, mediom oraz społeczeństwu paraolimpijskiemu Polski za aktywne wsparcie uczestnikom maratonu rowerowego. Ambasador Margulan Baimukhan pogratulował polskiej stronie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, nazywając to wydarzenie „sportowym wkładem Kazachstanu w ogólnokrajowe obchody ważnej dla każdego Polaka rocznicy, a także ważnym wkładem w rozwój partnerstwa wszechstronnego między Kazachstanem a Polską.” 

Blind Race Astana-Paryż opuści Warszawę w czwartkowy ranek i uda się do Łodzi. Kolejnego dnia planowany jest przejazd do Niemiec. Uczestnicy rajdu powinni dotrzeć do Paryża w okolicach 8 września.

Dokładnie 20 lat temu, w poniedziałek 17 sierpnia 1998 r. ok. godz. 17:50 na drodze krajowej prowadzącej z  Międzyzdrojów w kierunku Szczecina, w okolicach Przybiernowa doszło do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego. Na miejscu ponieśli śmierć dwaj wybitni sportowcy - mistrzowie olimpijscy: kulomiot Władysław Komar i tyczkarz Tadeusz Ślusarski.

ks1Kilka dni później w szpitalu w wyniku ran odniesionych w tym wypadku zmarł jeszcze jeden jego uczestnik - Jarosław Marzec, specjalizujący się w biegu na 400 m.

Od roku 1999 dla uczczenia pamięci ofiar tego wydarzenia w Międzyzdrojach na miejscowej Promenadzie Gwiazd  przez pewien czas także na tamtejszym stadionie, z inicjatywy władz miasta i mieszkającego tam naszego czołowego przed laty przeszkodowca Bogusława Mamińskiego, organizowane są mityngi lekkoatletyczne ku czci tragicznie zmarłych.

W konkursie pchnięcia kulą, rozgrywany w swobodnej formule, nieco "na luzie", czyli odpowiadającej charakterowi mistrza Komara, wzięli udział nie tylko niegdysiejsi sportowcy (niekoniecznie uprawiający pchnięcie kulą) - np. Jacek Wszoła, Sebastian Chmara, Marian Woronin, Jerzy Kaczmarek, Zdzisław Hofman, Szymon Ziółkowski, ale i popularny aktor Zbigniew Buczkowski, znany szczeciński lekarz-transplantolog dr Jerzy Sieńko czy przewodniczący Rady Miasta Międzyzdroje Jan Magda. Zwyciężył z wynikiem świetny niegdyś dziesięcioboista  Sebastian Chmara pchając kulę na odległość 14,34 m.

 

ks2Rywalizacja tyczkarzy odbywała się jak najbardziej serio i miała znakomitą obsadę, gdyż stanęli do niej m.in. uczestnicy niedawnych mistrzostw Europy w Berlinie. Publiczność entuzjastycznie reagowała po każdej próbie, a walka czołówki do końca trzymała wszystkich w ogromnym napięciu. Ostatecznie zwyciężył, poprawiając dotychczasowy rekord mityngu aż o 19 cm, ubiegłoroczny wicemistrz świata Piotr Lisek - 5.90 m przed byłymi mistrzami świata - Kanadyjczykiem Shawnem Barberem (5.85) i  Pawłem Wojciechowskim (5.70).

Wśród obserwatorów zawodów znalazło się wielu dawnych medalistów igrzysk olimpijskich, rekordzistów świata i Europy m.in.: Wojciech Buciarski, Antoni Niemczak, Ryszard Stadniuk czy Paweł Skrzecz. Obecny był Janusz Szewiński z synami i wnuczętami - wcześniej uczestniczący w Międzynarodowym Domu Kultury w otwarciu wystawy fotograficznej poświęconej Irenie Szewińskiej.

Również tego samego dnia podobnie, jak przez ostatnie 20 lat przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze na wspólnym grobie obu zmarłych przed 20 laty mistrzów na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.   

W sobotę 15 września w Racocie już po raz 25. odbędzie się doroczny Bieg Olimpijski, organizowany przez Szkolny Klub Sportowy Jantar i miejscowy Zespół Szkół, przy wsparciu szeregu instytucji lokalnych i regionalnych.

Imprezie, noszącej imię zmarłej w końcu czerwca br. Pierwszej Damy Polskiego Sportu - Ireny Szewińskiej, patronują m.in.: Polski Komitet Olimpijski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Gospodarze spodziewają się obecności kilku tysięcy uczestników. Początek Biegu zaplanowano na godzinę 11:00.

Przed biegaczami (bez podziału na płeć i kategorie wiekowe) będzie do pokonania dystans 5 km, a hasłem tradycyjnie przyświecającym wydarzeniu jest – "Jeśli stanąłeś na starcie, to już zwyciężyłeś – nawet gdybyś na metę przybiegł ostatni". Wśród uczestników Biegu będą losowane atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy zaś otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

Zainteresowani udziałem w jubileuszowym Biegu mogą zgłaszać się do organizatorów drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 12 września br. Uczestnicy muszą legitymować się zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do udziału w Biegu.racot

W minioną sobotę zakończył się 25. Międzynarodowy Wyścig Juniorów "Po Ziemi Łódzkiej" wygrał Rosjanin Grigoriy Sharov z grupy GOUR Shchelkowo. Drugi był Ralt Harm z Estonii, a trzeci Czech Josef Čekal. Najlepszy Polak - Cezary Bzdak - zakończył wyścig na czwartym miejscu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Klasyfikację drużynową wgrał zespół GOUR Shchelkowo.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich objęło patronatem tę imprezę, było również fundatorem koszulek w klasyfikacji drużynowej.

Kolumnie wyścigowej towarzyszyli olimpijczycy – medaliści olimpijscy: Jan Kudra, Lucjan Józefowicz Tomasz Kupis, Filip Wypych, Mieczysław Nowicki. Po zakończonej dekoracji pamiątkowe Medale Regionalnej Rady Olimpijskiej otrzymali:

 • Jerzy Kotarski
 • Jolanta Bednarek

pdf

Komunikat podsumowujący wyścig.

 

W sobotę 11 sierpnia 2018 w Suchej Beskidzkiej odbył się  20. Międzynarodowy Memoriał Henryka Łasaka ze startem i metą również w Suchej Beskidzkiej. Wyścig wygrał Mateusz Grabis (Polska/Voster ATS Team). Na podium stanęli też Białorusin Eduard Worganow (Białoruś/Mińsk Cycling Club) i Czech Martin Boubal (CK Pribram Fany Gastro).

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Do mety dotarło 71 kolarzy z 77, którzy wystartowali. Mateusz Grabis, który odniósł w sobotę pierwsze w karierze zwycięstwo, zachował na finiszu najwięcej sił na finiszu, który rozegrali miedzy sobą czterej zawodnicy. Cała czwórka przyjechała z ponad minutową przewagą nad całym peletonem.

Kolarze mieli do pokonania 165,5 km. Po przejechaniu rundy honorowej oraz czterech okrążeni ulicami Suchej Beskidzkiej zawodnicy skierowali się w stronę Zembrzyc. Dwa pierwsze okrążenia prowadził Tadeusz Mytnik medalista Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976r. członek Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.  Dalej trasa wyścigu wiodła przez Tarnawę Dolną, Krzeszów, Kuków i Stryszawę w kierunku mety. Na drugiej z pięciu pętli uformowała się sześcioosobowa ucieczka, z której do końca wyścigu dojechało czterech zawodników. Impreza jest współorganizowana przez miasto Sucha Beskidzka i grupę Duo Circuli przy współpracy z gminami Stryszawa i Zembrzyce oraz powiatem suskim.

Henryk Łasak urodził się w 1932r. w miejscowości Las (koło Warszawy). Był trenerem kolarskiej reprezentacji Polski, wychowawcą i szkoleniowcem kilku pokoleń medalistów olimpijskich oraz mistrzostw świata, m.in. Ryszarda Szurkowskiego i Stanisława Szozdy. Zginął w styczniu 1973r.w wypadku samochodowym w Skomielnej Białej koło Suchej Beskidzkiej.

Podczas 20. Memoriału obecni byli również Mieczysław Nowicki Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dwukrotny medalista olimpijski Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976r oraz kś. Edward Pleń duszpasterz polskich sportowców.

Wyniki 20. Memoriału Henryka Łasaka:

 1. Mateusz Grabis (Polska/Voster ATS Team) 4:05.24
 2. Eduard Worganow (Białoruś/Mińsk Cycling Club)
 3. Martin Boubal (Czechy/CK Pribram Fany Gastro)
 4. Paweł Stohr (Czechy/AC Sparta Praha Cycling) - wszyscy ten sam czas
 5. Dawid Czubak (Polska/Voster ATS Team) strata 1.12
 6. Adrian Banaszek (Polska/Voster) ten sam czas

Henryk Łasak

Najwybitniejszy trener w historii polskiego kolarstwa Henryk Łasak urodził się 17 lutego 1932 roku w podwarszawskiej miejscowości Las. Ojciec Franciszek pracował jako magazynier w aeroklubie warszawaskim, matka Leokadia zajmowała się domem i wychowaniem czwórki dzieci. Henryk Łasak miał troje młodszego rodzeństwa —dwie siostry: Halinę i Zofię oraz brata Stanisława. W 1939 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Warunki nauki były trudne, bo były to lata wojennej okupacji. Po wojnie, w 1947 roku, rozpoczął naukę w szkole zawodowej, którą ukończył w 1950 zdobywając zawód modelarza drzewnego. Już w 1948 roku rozpoczął trenowanie kolarstwawa, od 1949 roku został zawodnikiem warszawskiego klubu Gwardia. W latach 1951-1955 odbywał służbę wojskową najpierw w Lubaniu Śląskim, potem w Warszawie. Przez cały okres służby nie zaprzestawał treningów. Jako zawodnik klubu Gwardia, dwukrotnie startował w Wyścigu Pokoju w latach 1954-1956, ale bez większych sukcesów. W 1959 roku podjął pracę w Polskim Związku Kolarskim, najpierw jako mechanik sprzętu kolarskiego, a następnie jako asystent ówczesnego trenera kadry Władysława Wandora. W 1967 roku został trenerem kadry narodowej kolarzy. Po kilku latach jego pracy rozpoczął się najświetniejszy okres w dziejach polskiego kolarstwa. To właśnie pod kierunkiem Łasaka Polacy trzykrotnie triumfowali drużynowo w latach 1967, 1968 i 1970 w Wyścigu Pokoju, największym amatorskim wyścigu kolarskim po II wojnie w Europie Wschodniej. Natomiast Ryszard Szurkowski dwukrotnie zajął I miejsce, w kategorii indywidualnej w tym samym wyścigu' w 1970 i w 1971 roku. Po raz pierwszy po wojnie Polscy kolarze w 1971 roku zdobyli brązowy medal mistrzostw świata w jeździe drużynowej na 100 km. Rok później drużyna szosowa Henryka Łasaka wywalczyła srebro na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium.

Jadąc na zgrupowanie do Zakopanego 5 stycznia 1973 roku, samochód prowadyonz przez wybitnego trenera wpadł w poślizg i uderzył w najeżający z przeciwka autokar. Zderzenie miało miejsce w Skomielnej Białej koło Rabki. W wypadku zginęli Henryk Łasak oraz świetnie zapowiadający się kolarz Jerzy Żwirko. Pozostali pasażerowie Krzysztof Stec i Janusz Kowalski wyszli z wypadku bez szwanku. Kolarze podróżowali na tradycyjny zimowy obóz treningowy pod Tatrami. Śmierć tego wybitnego trenera była niepowetowaną stratą dla całego polskiego sportu. Pogrzeb odbył się w Parafii Wniebowzięcia NMP Warszawa-Zerzeń. Łasak spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Henryk Łasak był wyjątkową postacią. Tworzył on z Feliksem Stammem i Kazimierzem Górskim „świętą trójcę” polskich trenerów. Były to postacie, które odnosiły wspaniałe sukcesy. Jego wielkim marzeniem było, by drużyna wywalczyła złoty medal na mistrzostwach świata. Identycznie myślał o rywalizacji indywidualnej. To było jego podstawowe założenie. Tych wielkich sukcesów już nie doczekał. W roku jego śmierci jego podopieczni (Tadeusz Mytnik, Lucjan Lis, Stanisław Szozda i Ryszard Szurkowski) wywalczyli złoty medal w rywalizacji drużynowej. Indywidualne zmagania zakończyły się zaś podwójnym sukcesem. Mistrzem świata został wówczas Ryszard Szurkowski, a drugi do mety dojechał Szozda.

Na przełomie lat 70 i 80 kolarstwo należało do jednej z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w naszym kraju. Sukcesy polskich kolarzy w Wyścigu Pokoju, ich tytuł Mistrzów Świata oraz odnoszone sukcesy na szosach wielu krajów pozostawały w pamięci wszystkich, nie tylko kibiców kolarstwa. Współtwórcą tych osiągnięć był niezapomniany, zmarły tragicznie trener Henryk Łasak.

„Łasakowcy” przez wiele lat starali się o to, by w miejscu tragicznego wypadku stanął pamiątkowy obelisk. Niestety nie zezwalano na postawienie go tuż przy drodze. W związku z tym podopieczni trenera postanowili znaleźć inne, odpowiednie miejsce, aby upamiętnić śmierć Łasaka. Uznali, iż szkoła w Skomielnej Białej jest stosowanym miejscem, i w 1996 roku na murach placówki zamontowana została tablica upamiętniająca miejsce śmierci wybitnego trenera. To dzięki pomocy głównie Mieczysława Nowickiego i Tadeusza Mytnika ta placówka oświatowa wzbogaciła się o salę gimnastyczną. Jej uroczyste otwarcie w 2003 roku połączone było z nadaniem szkole gimnazjalnej imienia Henryka Łasaka oraz odsłonięcie pomnika ku jego czci.

Miasto Sucha Beskidzka przyjmuje rolę współorganizatora wyścigu

Dla zachowania pamięci o tym wspaniałym szkoleniowcu Polski Związek Kolarski dążył do zorganizowania cyklicznego — corocznego wiścigu kolarskiego pod nazwą „Memoriał Henryka Łasaka". Pomysłodawcy chcieli, aby był to jeden z najważniejszych wyścigów jednodniowyert w kraju. Dlatego został on zgłoszony do kalendarza UCI. Koordynację imprezy Polski Związek Kolarski powierzył wybitnym osobowościom sportowym: Mieczysławowi Nowickiemu , Tadeuszowi Mytnikowi i Tadeuszowi Skorkowi. Realizując swoją misję Mieczysław Nowicki zwrócił się z prośbą do Samorządu Miasta Sucha Beskidzka o przyjęcie przez miasto roli współorganizatora Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Memoriał Henryka Łasaka. Uzasadnił, że przez miasto w ostatnich 10-leciach przejeżdżali uczestnicy wielu ważnych wyścigów kolarskich i pozytywnie wspominają organizację trasy na odcinku Suchej Beskidzkiej. Dodatkowym argumentem było atrakcyjne położenie Suchej Beskidzkiej, urozmaicona trasa oraz niewielka odległość od miejsca gdzie w 1973 roku zginął Henryk Łasak. Ówczesny Zarząd Miasta Sucha Beskidzka na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 1999 roku podjął decyzję o przyjęciu roli współorganizatora tego wyścigu kolarskiego. Pierwsza edycja odbyła się już w tym samym roku tj. 24 sierpnia 1999r. Tuż po wyścigu wychowankowie Henryka Łasaka: Mieczysław Nowicki i Tadeusz Mytnik pojawili się na sesji Rady Miasta Sucha Beskidzka i podziękowali za dobrą i sprawną organizację wyścigu oraz przekonali radnych do organizacji kolejnych edycji Memoriału. Od tamtego czasu co roku w sierpniu do Suchej Beskidzkiej zjeżdżają kotarze z całej Europy i nie tytko, aby wziąć udział w tej międzynarodowej imprezie sportowej. Tradycją memoriału jest także składanie kwiatów pod pomnikiem wybitnego trenera w Skomielnej Białej, przez jego wychowanków oraz organizatorów wyścigu, przed rozpoczęciem każdej edycji wyścigu.

    

Szanowni Państwo,

W roku 2018 mija dwadzieścia lat od momentu, kiedy Sucha Beskidzka otrzymała od wielkich kolarzy i pasjonatów tej dyscypliny sportu: Mieczysława Nowickiego, Tadeusza Mytnika i Tadeusza Skorka, propozycję organizacji Wyścigu dla upamiętnienia Henryka Łasaka, znakomitego trenera i twórcy potęgi polskiego kolarstwa. Dzisiaj nikt nie żałuje tamtej decyzji, bo dzięki niej mamy okazję uczestniczyć we wspólnym dziele, które daje szanse rywalizacji najzdolniejszym młodym kolarzom na wysokim, światowym poziomie, a świetnie zorganizowana co roku impreza sportowa dostarcza kibicom wielu emocji.

Memoriał Henryka Łasaka jest najważniejszym jednodniowym wyścigiem w Polsce zarejestrowanym w Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). Stało się to możliwe dzięki doskonałej i szerokiej współpracy wielu środowisk pasjonatów kolarstwa. Wszystkim, którzy co roku mają swój udział w organizacji wyścigu składam podziękowania w imieniu samorządu i mieszkańców Suchej Beskidzkiej. W sposób szczególny dziękuję wspomnianym już na wstępie inicjatorom wyścigu, prezesowi zarządu spółki Duo Cilia wielkiemu pasjonatowi kolarstwa panu Pawłowi Romańskiemu oraz wszystkim wychowankom Henryka Łasaka niegdyś znakomitym kolarzom, którzy swoją obecnością podczas wyścigów podnoszą ich rangę i oddają hołd swojemu nauczycielowi. Dziękuję kolegom wójtom Gmin Zembrzyce i Stryszawa oraz panu Staroście Suskiemu za Finansowe wsparcie i  coroczne zaangażowanie w roli współorganizatorów, a także licznym sponsorom, których ze względu na objętość niniejszej publikacji nie sposób tu wymienić. Na ogromny szacunek i uznanie zasługują służby mundurowe: Policja, Straż Pożarna, druhowie z OSP oraz Straż Miejska, bo dzięki nim, każda edycja wyścigu przebiega sprawnie i bezpiecznie. Podziękowania kieruje również w stronę moich współpracowników, wierząc jednocześnie, że dzięki ich dalszej pracy i zaangażowaniu wspieranym przez pasjonatów kolarstwa, możliwa będzie organizacja kolejnych edycji „Memoriału Henryka Łasaka".

W roku bieżącym już po raz dwudziesty firma Duo Circuli oraz Miasto Sucha Beskidzka organizują Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Henryka Lasaka. Jubileuszowa edycja wyścigu jest dobrą okazją do krótkiego podsumowania i podjęcia próby zatrzymania w pamięci wszystkich dotychczasowych edycji wyścigu. Zachęcam do lektury i mam nadzieję, że niniejsza publikacja pomoże spełnić oczekiwania w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Lichosyt

    

 

Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa” zaprasza do udziału w XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Po Ziemi Łódzkiej”.

Patronat Honorowy nad wyścigiem objęło Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Tegoroczną edycję rozpocznie etap „Dookoła Sędziejowic”, który poprzedzi oficjalne otwarcie wyścigu. Drugiego dnia zawodnicy rywalizować będą na etapie „Dookoła Buczku”. Dzień później rozegrany zostanie etap „Stulecia Niepodległości po ziemi rzgowskiej”, a cały wyścig zakończy rozegrany w niedzielę etap „Po Ziemi Łaskiej” będący jednocześnie XII Memoriałem Piotra Buszyńskiego i Kamili Niemier.

W dniu 19 sierpnia w Łasku zostanie zorganizowany dodatkowy wyścig w kat. młodzik, podczas którego chłopcy ścigać się będą o Puchar Zarządu Stowarzyszenia „Akcja dla Kolarstwa”, a dziewczęta – o Puchar Zarządu Okręgowego Związku Kolarstwa w Łodzi.

Szczegółowe informacje, komunikaty i wyniki będą na bieżąco publikowane na oficjalnej stronie wyścigu i stowarzyszenia www.tourdelodz.eu

pdf

 Zaproszenie i program XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Wyścigu - Po Ziemi Łódzkiej.

 

Pismo

Zawody odbędą się w dniach 6-12 sierpnia 2018 roku. Do zawodów zgłosiło się rekordowa liczba 1573 lekkoatletów, o 104 więcej niż na poprzednim czempionacie. Reprezentacja Polski wystawiła 86 zawodników co jest absolutnym rekordem w historii startów w tej prestiżowej imprezie sportowej..

1 | 2 | 3 | 4

Pierwsze Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne zostały organizowane przez European Athletics od 1934 roku.

Pierwotnie mistrzostwa rozgrywano co 4 lata, z wyjątkiem przełomu lat 60. I 70. XX wieku. Na mocy decyzji z kwietnia 2007 od 2010 roku czempionat rozgrywany jest co dwa lata. W programie mistrzostw rozgrywanych w roku igrzysk olimpijskich zabraknie chodu sportowego oraz biegu maratońskiego. W zawodach startują reprezentacje krajów skupionych w European Athletics – w roku 2010 w Barcelonie wystartowało 50 reprezentacji. Pomysł rozgrywania mistrzostw Europy w roku olimpijskim jest krytykowany przez wielu zawodników, między innymi przez Tomasza Majewskiego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą.

W roku 1969 w Warszawie oddano do użytku pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej stadion tartanowy – obiekt Skry. W związku z tym planowano zgłosić kandydaturę stolicy Polski do organizacji mistrzostw Europy w roku 1971 jednak ostatecznie zawody odbyły się w Helsinkach.

Mistrzostwa Europy w Berlinie odwiedził Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich jednocześnie Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki.

karp1

W Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Trzykrotna w tym dwukrotna złota medalistka igrzysk olimpijskich w strzelectwie Renata Mauer-Różańska, wręczyła Ryszardowi Witke z Karpacza, jednemu z najbardziej utytułowanych skoczków narciarskich z Karkonoszy, piękną pamiątkową paterę z napisem: „Panu Ryszardowi Witke w 50 rocznicę reprezentowania Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Grenoble 1968 r. Zarząd Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu”. Należy przypomnieć, że jeden z medali Naszej Mistrzyni ten zdobyty podczas Igrzysk XXVII Olimpiady w Sydney w 2000 r. eksponowany jest w tym Muzeum Sportu i Turystki w Karpaczu. Wiceprezes Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu, Ryszard Witke to zasłużony dla Polski szczególnie regionu skoczek narciarski, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego doskonały szkoleniowiec. Jako skoczek narciarski pierwszy awansował z regionu Karkonoszy do polskiej czołówki. W kadrze narodowej reprezentował Polskę w latach 1959-1972. Pierwszy mistrz Polski z Sudetów w 1963r., olimpijczyk z Innsbrucku w 1964 r i Grenoble w 1968. Reprezentował barwy klubu sportowego „Budowlani” Karpacz oraz „Śnieżki” Karpacz. W uroczystości tej uczestniczył Radosław Jęcek – burmistrz miasta Karpacza i Zbigniew Kulik dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki, w którym można podziwiać medale, puchary, medale uczestnictwa podczas Igrzysk Olimpijskich w Insbruku i Grenoble oraz inne trofea sportowe Ryszarda Witke.karp2

Po raz piąty przyjechali do Nowic młodzi miłośnicy kolarstwa z terenu Dolnego Śląska. Na starcie stanęła rekordowa liczba ponad 200 zawodników reprezentujących różne kluby sportowe oraz amatorów.

1 | 2 | 3 | 4

Sygnał do startu dał, podobnie jak podczas poprzednich edycji, pochodzący z Nowic medalista olimpijski – Tadeusz Mytnik, który jednocześnie jest członkiem Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Rywalizacja na szosie trwała ponad 4 godziny po zakończeniu, której wszyscy uczestnicy przenieśli się na pięknie przygotowaną „Koziarnię”. Tam na imponującej scenie odbył się koncert zespołu „Jaworzynianie” pod kierunkiem Pana Hieronima Fabisia. Występ został zadedykowany przybyłym do Nowic mistrzom kolarstwa polskiego, których reprezentowali: Mieczysław Nowicki, Tadeusz Mytnik, Bogdan Koraszewski, Jana Faltyn, Jana Jankiewicz, Mieczysław Żelaznowski, Jana Brzeźny, Mieczysława Cielecki, Józefa Beker, Jarosława Zarembski.

Mistrzowie polskiego kolarstwa w towarzystwie przedstawicieli władz, sponsorów i grupy rekonstrukcyjnej wzięli udział w niezwykle uroczystej ceremonii dekorowania zwycięzców i wręczania nagród najlepszym młodym zawodnikom w 21 kategoriach. W uroczystości wzięli udział burmistrz Jaworzyny Śl. Pan Grzegorz Grzegorzewicz, zastępca burmistrza Pan Marek Zawisza, przewodniczący Rady Miejskiej Pan Artur Nazimek, wicestarosta powiatu Świdnickiego Pan Zygmunt Worsa, wiceprezes ZPS „Karolina” Pan Grzegorz Mechla, radny z Nowic Pan Marian Gawron. Dekorację poprzedziło wręczenie Panu Grzegorzowi Grzegorzewiczowi flagi olimpijskiej z autografami wszystkich przybyłych do Nowic mistrzów kolarstwa.

Organizatorami wyścigu byli: Stowarzyszenie „Nowice – nasza wieś”, Miejski Klub Sportowy „Karolina” , Rada Sołecka Nowic oraz trener i dyrektor wyścigu Antoni Szewczyk, Jacek Bieliński – wiceprezes MKS „Karolina”, Łukasz Czajkowski. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali strażacy z OSP w Nowicach, Pastuchowa i Wierzbnej.

bach

Dla uczczenia pamięci po śmierci Ireny Szewińskiej, Prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach, poprosił o obniżenie flagi olimpijskiej w siedzibie MKOl.

„Jestem zszokowany i zasmucony odejściem naszej drogiej koleżanki Ireny Szewińskiej. Cała rodzina olimpijska jest w głębokim smutku. Zostanie ona zapamiętana na zawsze jako wybitna osobowość, zarówno jako sportowiec, jak i członek MKOl. Była prawdziwym wzorem do naśladowania. Inspirowała sportowców i kobiety na całym świecie” - powiedział Bach.

„W tym trudnym czasie nasze myśli są z jej ukochanym mężem Januszem, całą jej rodziną i wszystkimi przyjaciółmi w Polsce. Aby uczcić jej pamięć, poprosiłem o obniżenie flagi olimpijskiej w siedzibie MKOl na trzy dni” - dodał szef MKOl

 

 

 

Prawdziwe tłumy w upalny czwartek, 5 lipca w ostatnią drogę odprowadziły zmarłą 29 czerwca Irenę Szewińską - Pierwszą Damę Polskiego Sportu, zdobywczynię 7 medali olimpijskich, wielokrotną rekordzistkę świata, mistrzynię Europy, wiceprezes PKOl i członkinię MKOl.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Foto: Szymon Sikora

Uroczystości pogrzebowe składały się z dwóch części. Pierwszą stanowiła Msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Uczestniczyli w niej - obok najbliższych Zmarłej - Para Prezydencka, liczni przedstawiciele rodziny olimpijskiej na czele z przewodniczącym MKOl dr Thomasem Bachem. Licznie przybyli reprezentanci kilku pokoleń lekkoatletyki wraz z całym środowiskiem sportowym.

Mszę poprzedziły warty honorowe: Komisji Sportu Kobiet PKOl (którą I. Szewińska kierowała), przedstawicieli mediów sportowych, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, sponsorów i partnerów PKOl, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Kancelarii Prezydenta RP oraz kierownictwa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ceremonii towarzyszyło ponad 20 pocztów sztandarowych PKOl, polskich związków sportowych, m.st. Warszawy, wielu klubów i szkół noszących imiona Polskich Olimpijczyków.

Podczas uroczystości w Katedrze głos zabrał Prezydent Andrzej Duda, który powiedział m.in.: - W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości żegnamy sportowca stulecia. Prezydent podkreślił, że nazwisko Szewińskiej było zawsze symbolem polskiego sportu i trudno sobie wyobrazić, że teraz tego symbolu zabraknie. Dziękujemy za wspaniałe życie, będzie Pani dla nas zawsze przykładem. Cześć Jej pamięci - powiedział Andrzej Duda.

Po Mszy Świętej uroczystości pogrzebowe przeniosły się na Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach. Tam w Alei Zasłużonych pochowano najlepszą polską sportsmenkę. Ceremonia miała charakter państwowy i odbywała się z wojskową asystą honorową. Także na cmentarzu obecna była Para Prezydencka.

Głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który przypomniał w jakich okolicznościach kilkunastoletnia Irena rozpoczęła swoją sportową przygodę i jak godnie potem reprezentowała nasz kraj na najważniejszych światowych imprezach. - Dawała chwałę polskiemu sportowi, była wzorem nie tylko dla sportowców, ale dla wszystkich Polaków - podkreślił premier i dodał: - Zmarła pokazywała, jak poprzez sport tworzyć lepszy kraj i lepsze społeczeństwo.

W imieniu światowej rodziny olimpijskiej i MKOl głos zabrał jego przewodniczący dr Thomas Bach. W niezwykle szczerym, bardzo osobistym wystąpieniu złożył kondolencje pogrążonej w smutku rodzinie i przypomniał, że od lat z Irena Szewińską się przyjaźnił. - Każdy, kto był świadkiem jej występów sportowych widział, w jakim stylu osiąga sukcesy i widział, że towarzyszy temu wielka elegancja. Wszyscy, którzy mieli kontakt z Ireną jako przyjaciółką, zetknęli się z jej wielkim ciepłem i serdecznością - mówił Bach, dodając, iż Szewińska całe swoje życie poświęciła sportowi. - Była wzorem dla wszystkich i we wszystkim, a jednocześnie była niesamowicie skromna. To dlatego była inspiracją dla lekkoatletów i kobiet na całym świecie. Żegnaj, droga Przyjaciółko - zakończył po polsku.

Irenę Szewińską nad grobem pożegnali także: minister sportu i turystyki Witold Bańka, szef Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) Sebastian Coe, wiceprezes PZLA Tomasz Majewski i prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. Ten ostatni - podkreślając wieloletnią znakomitą współpracę z Ireną Szewińską i jej wielką aktywność jako zawodniczki i działaczki - zwrócił także uwagę na fakt, iż zaangażowanie w życie sportowe nie przeszkodziło jej mieć wzorowo funkcjonującą rodzinę, na porządnych ludzi wychować dwóch synów, cieszyć się wnuczętami.

W imieniu rodziny Ireny Szewińskiej za słowa współczucia i obecność na uroczystościach pogrzebowych tak wielu zacnych osobistości oraz setek sympatyków sportu z całego kraju i zagranicy podziękował starszy syn, Andrzej.

Po złożeniu trumny do grobu Kompania Reprezentacyjna WP oddala trzykrotnie salwę honorową, a orkiestra wojskowa z Radomia odegrała "Marsz żałobny" Fryderyka Chopina. Grób i jego otoczenie pokryły dziesiątki wieńców, m.in. od najwyższych władz państwowych, polskich i zagranicznych organizacji sportowych, wielu instytucji i urzędów oraz osób prywatnych.

W uroczystościach żałobnych po śmierci Ireny Szewińskiej, oprócz wspomnianych już Thomasa Bacha i Sebastiana Coe, uczestniczyli również: członek MKOl Alex Gilady, przedstawiciele kierownictw narodowych komitetów olimpijskich: Łotwy, Litwy i Słowacji. Licznie reprezentowani byli parlamentarzyści i ministrowie. W tłumie żegnających Panią Irenę dostrzegliśmy zarówno jej dawne koleżanki i kolegów z reprezentacji Polski (m.in. Ewę Kłobukowską, Ludwikę Chewińską, Jacka Wszołę, Władysława Nikiciuka, Władysława Kozakiewicza), przedstawicieli innych dyscyplin (Edwarda Skorka, Włodzimierza Lubańskiego, Jacka Bierkowskiego, Kajetana Broniewskiego, Mieczysława Nowickiego, Ryszarda Stadniuka, Czesława Langa, Andrzeja Suprona, Pawła Januszewskiego i in.) jak i przybyłą do Warszawy specjalnie z tej okazji dawną rywalkę naszej "Królowej królowej" - mistrzynię olimpijską oraz wielokrotną mistrzynię świata i Europy - reprezentantkę b. NRD - Maritę Koch.

W ostatnich dniach tylko do Biura PKOl nadeszło blisko 150 listów z kondolencjami po śmierci Pierwszej Damy Polskiego Sportu. Wiemy, iż podobne napłynęły także do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

W okresie od 6 do 14 lipca w hallu Centrum Olimpijskiego będzie wyłożona specjalna księga, do której wszyscy zainteresowani będą mogli wpisywać kondolencje po śmierci Ireny Szewińskiej.

Z głębokim żalem, smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Ireny Szewińskiej

wielokrotnej reprezentantki Polski multimedalistki mistrzostw Europy. Podczas Igrzysk Olimpijskich, w których startowała pięciokrotnie, w latach: 1964 Tokio, 1968 Meksyk, 1972 Monachium, 1976 Montrealu oraz w 1980 Moskwie w biegach sprinterskich i skoku w dal wywalczyła aż siedem medali – 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe. Była wielokrotną rekordzistką świata zaś w roku 1974 uznana za najlepszą lekkoatletkę globu.

Od wielu lat była wiceprezesem PKOl, a od 1998 roku członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, z jego ramienia pracowała w komisjach nadzorujących przygotowania gospodarzy do igrzysk w: Atenach (2004), Londynie (2012) i Tokio (2020). Od ponad 20 lat pełniła funkcję Wiceprezesa w Towarzystwie Olimpijczyków Polskich.

 Za wybitne osiągnięcia sportowe i społeczną aktywność w ruchu sportowym otrzymała wysokie odznaczenia państwowe, w tym - Order Orła Białego. Była też jedną z pierwszych osób wyróżnionych Orderem Zasługi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Gdańska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego nadała jej tytuł Doktora Honoris Causa, a funkcjonująca przy Uniwersytecie Jagiellońskim kapituła - Medal Kalos Kaghatos.

Była kochaną, wspaniałą Żoną, troskliwą Matką dwóch synów Andrzeja i Jarosława oraz uwielbianą przez wnuczęta Babcią.

Rodzinie i Bliskim Zmarłej przekazuję w imieniu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich wyrazy serdecznego współczucia.

Mieczysław Nowicki

Prezes

Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

Z olbrzymim smutkiem, bólem i żalem Towarzystwo Olimpijczyków Polskich informuje o śmierci Ireny Szewińskiej - Pierwszej Damy Polskiego Sportu, wspaniałej lekkoatletki, a potem - działaczki sportowej. is    Foto: Szymon Sikora

Irena Szewińska była wielokrotną reprezentantką Polski multimedalistką mistrzostw Europy.  Podczas Igrzysk Olimpijskich, w których startowała pięciokrotnie, w latach: 1964 Tokio, 1968 Meksyk, 1972 Monachium, 1976 Montrealu oraz w 1980 Moskwie w biegach sprinterskich i skoku w dal wywalczyła aż siedem medali - 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe. Była wielokrotną rekordzistka zaś w roku 1974 uznana za najlepszą lekkoatletkę globu.

Po zakończeniu kariery zawodniczej aktywnie włączyła się w działalność w Polskim Związku Lekkiej Atletyki i międzynarodowych strukturach tej dyscypliny oraz w polskim i światowym ruchu olimpijskim. Od wielu lat była wiceprezesem PKOl, a od 1998 roku członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - z jego ramienia pracowała w komisjach nadzorujących przygotowania gospodarzy do igrzysk w: Atenach (2004), Londynie (2012) i Tokio (2020). Od ponad 20 lat pełniła funkcję Wiceprezesa w Towarzystwie Olimpijczyków Polskich przewodniczyła w Polskim Stowarzyszeniu Sportu Kobiet. Za wybitne osiągnięcia sportowe i społeczną aktywność w ruchu sportowym otrzymała wysokie odznaczenia państwowe, w tym - Order OrłaBiałego. Była też jedną z pierwszych osób wyróżnionych Orderem Zasługi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Gdańska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego nadała jej tytuł Doktora Honoris Causa, a funkcjonująca przy Uniwersytecie Jagiellońskim kapituła - Medal Kalos Kaghatos. Irena Szewińska została także uhonorowana w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie-Cetniewie, Jej imię nosi publiczna szkoła podstawowa w Pułtusku.

Od kilku lat Pani Irena Szewińska zmagała się z chorobą nowotworową. Niezwykle dzielnie – podobnie jak na bieżni – do końca walcząc o zwycięstwo. Wydawało się, że zwycięstwo jest blisko i najgorsze ma już za sobą. Niestety, nastąpił nagły nawrót choroby i to właśnie ona tę nierówną walkę wygrała. Jeszcze niedawno (9 czerwca) Irena Szewińska była obecna na Pikniku Olimpijskim… Odeszła w wieku 72 lat.

W Warszawie w dniu 28 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2017r. 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Foto: Tomasz Piechal

Obrady rozpoczęły się od powitania zebranych przez Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława Nowickiego. Po zatwierdzeniu składów: Przewodniczącego Obrad, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków rozpoczęto obrady.

Sprawozdanie z działalności Związku w ostatnim roku przedstawił Prezes Mieczysław Nowicki, który omówił m.in. sytuację organizacyjną, finansową dalszy rozwój działalności TOP, włączenie się w obchody 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego organizacje Sympozjum Europejskich Towarzystw Olimpijczyków Grupy Państw Śródmorza, które zostało objęte patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.  

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawiła protokół stwierdzający prawomocność Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Jerzy Pietrzyk przedstawił i podsumował sprawozdanie finansowe TOP za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Następnie delegaci przegłosowali przyjęcie sprawozdania Zarządu TOP, Komisji Rewizyjnej TOP, zatwierdzenie sprawozdania finansowego TOP za 2017 rok.

Obrady zakończyło sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

W dniach 23-24 czerwca br. polski tor w Strykowie gościł najlepszych zawodników walczących w ostatniej rundzie motocrossowych Mistrzostw Europy Strefy Północno-Wschodniej.

1 | 2 | 3 | 4

Podczas, gdy w Mistrzostwach Polski Orlen MXM nastąpiła krótka przerwa w zmaganiach, najlepsi, najszybsi, najmłodsi zawodnicy nie mają czasu na odpoczynek. Od razu po trzeciej rundzie krajowej „wojny o tytuły”, czekał ich start w przedostatniej eliminacji motocrossowych Mistrzostw Europy Strefy Północno-Wschodniej w łotewskim Stelpe. Decydujący sprawdzian w walce o wejście do finału Mistrzostw Europy odbył się w dniach 23 - 24 czerwca br. w podłódzkim Strykowie.

To właśnie podczas polskiej rundy poznaliśmy nazwiska dziesięciu najlepszych zawodników każdej z klas, którzy w nagrodę awansują do finału Mistrzostw Europy w czeskim Loket, gdzie spotkają się najlepsi przedstawiciele wszystkich czterech europejskich stref. Stawka jest bardzo mocna, bo w klasach EMX65 i EMX85 nie brakuje szybkich zawodników z Łotwy, Estonii, Litwy, Rosji i Białorusi, ale młodzi Polacy nie zamierzali łatwo odpuścić.

Na torze w Strykowie mieliśmy okazję zaobserwować gorący doping kibiców, zaciętą walkę i widowiskową jazdę zawodników. Oprócz klas EMX65 i EMX85, mogliśmy zobaczyć również zmagania pań, wśród których było wiele zawodniczek z europejskiej czołówki.

Polski Komitet Olimpijski oraz Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentował Mieczysław Nowicki dwukrotny medalista olimpijski w kolarstwie.

W dniach 16-17 czerwca br. na stadionie AZS Łódź odbył się Ogólnopolski Finał XXIV edycji "Czwartków Lekkoatletycznych", w których udział wzięła również reprezentacja dzieci z Powiatu Nowosolskiego. Zawody te uważa się za nieoficjalne Mistrzostwa Polski w kategorii dzieci szkół podstawowych, a sam finał jest jedną z największych imprez lekkoatletycznych w Europie. W tym roku w Łodzi wystartowało około 2400 dzieci z 90 miast Polski.

1 | 2 | 3

Zawodnicy rywalizowali ze sobą w biegu na 60 m, 300 m, 600 m (dziewczęta), 1000 m (chłopcy), skoku wzwyż, skoku w dal oraz w rzucie piłeczką palantową. Punktacje prowadzone były w trzech kategoriach wiekowych (klasy IV, V, VI), oddzielnie dla chłopców i dziewcząt.

Podczas dekoracji obecni byli medaliści olimpijscy w lekkiej atletyce Marian Woroni, Zenon Licznerski. Polski Komitet Olimpijski reprezentował Wiceprezes PKOl Mieczysław Nowicki, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Warszawa 20.06.2018r

                                                                                                         Szanowni Sportowcy - Olimpijczycy

                                                               

100 lat temu to Polacy stworzyli na nowo swoje państwo. Niepodległą Polskę!

Determinacja, wola zmian, identyfikacja narodowa, dały początek II Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki temu zniknęły dzielące nasz naród granice. Powstanie Państwa Polskiego 100 lat temu to dzieło samych Polaków. To osiągnięcie społeczeństwa, które na różne sposoby zaczęło się organizować dając podwaliny pod nowo powstające polskie instytucje państwowe.

71 lat później społeczeństwo polskie znowu dokonało cudu – w 1989 roku – w pokojowej rewolucji, Polacy odzyskali swój suwerenny kraj. I kolejny raz obywatelska determinacja, upór i potrzeba zmian powołały do życia wolny kraj, dla wolnych obywateli.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich skupiające w swoim gronie olimpijczyków medalistów olimpijskich pragnie włączyć się ogólnopolskie obchody, aby Stulecie Odzyskania Niepodległości było czasem naszej wspólnej dumy. Powodów mamy ku temu nieskończenie wiele – niepodległe, wolne, suwerenne państwo jest naszą wspólną zasługą!

Niewątpliwie w całokształcie doniosłą rolę odegrali sportowcy reprezentujący Polskę podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy. To, że Polska jest dziś w miejscu, które jest obywatelskim osiągnięciem, jest również zasługą polskiego sportu. W 1918 roku, gdy dopiero kształtowały się instytucje państwowe, silne już były społeczne inicjatywy, dlatego w 2018 roku Obchody 100-lecia Niepodległości powinny być szczególnie uroczyste.

Biorąc powyższe pod uwagę Towarzystwo Olimpijczyków Polskich zamierza zorganizować Sympozjum Europejskich Stowarzyszeń Olimpijczyków organizacji podobnych do Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, którzy reprezentują państwa Trójmorza, które jest międzynarodową inicjatywą gospodarczo-polityczna skupiającą 12 państw Europy położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego
 i Adriatyckiego. W skład grupy wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Pragniemy poinformować, że 8 czerwca br. Towarzystwo Olimpijczyków otrzymało odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP podpisaną przez Podsekretarza Stanu Wojciecha Kolarskiego z informacją, że inicjatywa TOP uzyskała przychylność Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy i została objęta Patronatem Honorowym.Patronat

20 czerwca w Centrum Olimpijskim uroczyście rozstrzygnięto przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 28. konkurs PKOl im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej. Na ceremonię stawili się laureaci i nauczyciele, pod których okiem powstawały nagrodzone prace.

1 | 2 | 3

Dopisała także publiczność oraz jurorzy pracujący pod kierownictwem dr Krzysztofa Zuchory. Właśnie on otworzył spotkanie przypominając przesłanie konkursu, zaliczonego przez MKOl do grona najciekawszych na świecie inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez narodowe komitety olimpijskie. Zwrócił uwagę na wysoki poziom zgłoszonych do konkursu opowiadań. Przedstawił również sylwetkę patrona konkursu – wybitnego pisarza, za "Dysk olimpijski" nagrodzonego m.in. w roku 1936 medalem w olimpijskim konkursie sztuki w Berlinie. Fragment biografii Jana Parandowskiego odczytała, prezentując potem także nagrodzone prace aktorka Dorota Bierkowska, od lat wspierająca konkurs.

Należy mocno pokreślić, że konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowany jest przez PKOl od 1989 roku. Jest to jedyny, nieokazjonalny konkurs na opowiadania o najdłuższej tradycji we współczesnej kulturze olimpijskiej.

Ten najstarszy w Rzeczpospolitej konkurs na utwór prozatorski, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem od prawie 30 lat. Najstarsi laureaci konkursu dawno już weszli w życie dojrzałe; ci co zdobywali pierwsze wyróżnienia mając lat czternaście, dziś są już po czterdziestce.

Do 2006 roku Konkurs odbywał się przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w 2007 roku - Ministerstwa Edukacji Narodowej, a w latach 2009-2016 przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2018 roku po raz pierwszy Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Przygotowane przez Polski Komitet Olimpijski nagrody młodym twórcom wręczali medaliści olimpijscy: Iwona Marcinkiewicz (łucznictwo) i Kajetan Broniewski (wioślarstwo).

Nagrodzone prace trafiły do specjalnie przygotowanej publikacji pt. "Sport nie zna granic".

W dniach 8-10 czerwca odbyło się w Bodrum (Turcja) spotkanie grupy 18 Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej (CSEENOCs).kar

Przedmiotem obrad były:

Igrzyska Śródziemnomorskie Tarragona 2018 (22 czerwca – 1 lipca) i ich praktyczne aspekty;

Stan przygotowań do II Igrzysk Europejskich Mińsk 2019 , udział Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich Buenos Aires 2018, Walne Zgromadzenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), Marbella 9-11 listopada 2018, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Światowych Komitetów Olimpijskich (ANOC), Tokio 28-29 listopada 2018, Struktura i propozycje zmian w EOC, Problemy antydopingu.

Posiedzenie, w trakcie którego dokonano także wyboru nowego koordynatora grupy, zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Został nim jednogłośnie aprobowany przez zebranych Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. Na tej pozycji zastąpił on Janeza Kocijancica, wybranego wcześniej Przewodniczącym EOC. Prezes Kraśnicki podziękował za wybór i zaprosił wszystkie delegacje do Polski na kolejne, przyszłoroczne spotkanie grupy Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej. Przyjął także serdeczne gratulacje od Przewodniczącego EOC oraz pozostałych uczestników posiedzenia.

Jednocześnie, Prezes PKOl pogratulował Tureckiemu Komitetowi Olimpijskiemu doskonałej organizacji spotkania i świetnych warunków obrad. Wybór Prezesa PKOl na koordynatora grupy Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej oceniony został pozytywnie, umacniając znaczenie i wizerunek Polski oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego na międzynarodowej arenie.

Stałymi członkami grupy są Narodowe Komitety Olimpijskie: Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Grecji, Kosowa, Mołdawii, Macedonii, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Serbii, Turcji oraz Węgier.

W dniu 15 czerwca br. w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się obchody Wojewódzkiego Dnia Olimpijczyka. Gospodarzami uroczystości byli Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko oraz prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Mieczysław Nowicki, który równocześnie reprezentował Polski Komitet Olimpijski oraz Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.  Program imprezy obejmował m.in. ceremoniał olimpijski, wręczenie odznaczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pokaz artystyczny przygotowany przez tomaszowską młodzież oraz przekazanie flagi olimpijskiej dla przedstawicieli Sieradza, gdzie odbędą się kolejne obchody.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Odznaczeni zostali Marcin Witko prezydent Tomaszowa, Stanisława Wąchała, olimpijka i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1, Wacława Bąk, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 10, Zofia Szymańska, wiceprezydent Tomaszowa, Małgorzata Śmiechowicz z Urzędu Miasta w Tomaszowie oraz Waldemar Wendrowski, dyrektor COS-OPO w Spale.

W trakcie uroczystości złożono kwiaty na Rondzie Tomaszowskich Olimpijczyków przy okazji wykonując pamiątkowe zdjęcia z olimpijką Wandą Panfil, która jest patronką jednej z ulic odchodzących od ronda.

Znicz olimpijski zapaliła najmłodsza tomaszowska olimpijka Karolina Bosiek w towarzystwie Stanisławy Wąchały i Wandy Panfil, również tomaszowskich olimpijek.

W imieniu przybyłych olimpijczyków zabrał złoty medalista z Barcelony Dariusz Goździak. W podziękowaniu za działania na rzecz popularyzacji idei olimpijskiej wręczono pamiątkowe medale, a na ręce Wiceprezydenta Tomaszowa Mazowieckiego przekazano pamiątkową flagę z podpisami olimpijczyków.

W dniu 17 czerwca br. we Wrocławiu odbył się VIII Piknik Olimpijski Wrocławia i Dolnego Śląska. Udział wzięły sportowe legendy sprzed wielu lat z Zygmuntem Smalcerzem na czele czy aktualnym nadal sportowcem Mariuszem Pudzianowskim.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

W programie znalazło się wiele licznych pokazów promujących różne sporty. Można było spróbować swoich sił pod okiem gwiazd i znanych trenerów. Wszystkim atrakcją towarzyszyły występy artystyczne, ogródek rekreacyjny, strzelnica laserowa, badania wydolnościowe. Nie zabrakło też elementów sportów zimowych – bobsleje zaprezentowali nasi olimpijczycy z Karpacza i Kowar.

Aktywnie zaprezentowały się szkoły z oddziałami sportowymi, miłośnicy nordic walking, biegacze i wrocławskie kluby sportowe.

Całość zorganizowana została przez Urząd Miejski Wrocławia, który reprezentował Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Piotr Mazur, Regionalnej Rady Olimpijskiej reprezentowanej przez Prezesa Mieczysława Łopatkę, oraz Komisję Sportu i rekreacji Rady Miejskiej Wrocławia, którą reprezentowała dwukrotna mistrzyni olimpijska Renata Mauer-Różańska.

Polski Komitet Olimpijski reprezentował Wiceprezes PKOl Mieczysław Nowicki będący jednocześnie Prezesem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

W samo południe na scenie ustawionej w centralnym miejscu imprezy zebrało się ponad 150 naszych mistrzów i medalistów olimpijskich, zarówno z letnich jak i zimowych igrzysk. Przybyli także akredytowani w Polsce przedstawiciele dyplomatyczni: Argentyny, Azerbejdżanu, Białorusi, Francji, Peru, Federacji Rosyjskiej i Węgier oraz goszcząca w naszym kraju delegacja japońskiego miasta Takasaki (z którym PKOl od dłuższego czasu utrzymuje bliskie kontakty z myślą o igrzyskach w Tokio w roku 2020).

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Przybyłych na imprezę serdecznie powitała zastępująca nieobecnego w kraju prezesa Andrzeja Kraśnickiego – wiceprezes PKOl, członkini MKOl Irena Szewińska, jednocześnie Wiceprezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Przypomniała, że olimpijskie pikniki są obecnie największymi imprezami sportowo-rekreacyjnymi w Polsce, a ich uczestnikom stwarzają wyjątkową okazję do bezpośrednich spotkań z największymi gwiazdami rodzimego sportu. Pani Irena zwróciła także uwagę na fakt, że w br. najważniejszą dla ruchu olimpijskiego imprezą – po przeprowadzonych w lutym zimowych igrzyskach w PyeongChang - będą październikowe III Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Buenos Aires. Wyraziła nadzieję, że podczas tej imprezy nasza młodzież godnie i z sukcesami będzie bronić barw narodowych.

Po krótkiej ceremonii otwarcia błyskawicznie ożyło ponad 40 zlokalizowanych na terenie całej Kępy Potockiej stoisk prezentujących poszczególne dyscypliny sportowe i rekreacyjne. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że każdy, kto tylko miał na to ochotę mógł znaleźć na nich „coś” dla siebie – tak ogromny był wybór atrakcji, w tym – konkursów z nagrodami i piknikowymi gadżetami.

Dwa z nich: malowanie twarzy dzieciom oraz zawody na ergometrach wioślarskich organizowało lub współorganizowało Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Dzięki inicjatywie Towarzystwa Olimpijczyków Polskich na XX Piknik Olimpijski zostały zaproszone dziewczęta z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu.

Na specjalnie przygotowanym stoisku wychowanice przez 8 godzin cierpliwe malowały dzieciom – również dorosłym twarze.

Zakład reprezentował osobiście Dyrektor Robert Kleszcz, który podkreślił, że „Podstawowym zadaniem placówki jest resocjalizacja nieletnich zmierzająca do zmiany postaw w kierunku społecznie pozytywnym, zapewniającym prawidłowy rozwój osobowości, a zwłaszcza kształtowanie pozytywnych zainteresowań, właściwej hierarchii wartości oraz przestrzegania przyjętych zasad współżycia społecznego. Zadania resocjalizacyjne zakład realizuje przez nauczanie w szkole, kształcenie zawodowe, zajęcia w zespołach zainteresowań, zajęciach świetlicowych, współpracę ze środowiskiem, rodzinami i bliskimi wychowanek. Instytucja zakładu poprawczego jest instytucją mało popularną, lecz społecznie niezbędną”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody na ergometrach wioślarskich, w trakcie których celebrowana była 10 – rocznica zdobycia złotego medalu olimpijskiego przez słynnych „Terminatorów” „Dominatorów” czwórkę podwójną: Adama Korola, Michała Jelińskiego, Marka Kolbowicza, Kondrada Wasielewskiego. Punktualnie o godz. 14:00 mistrzowie zaprezentowali specjalny pokaz profesjonalnego wynoszenia łodzi i po raz pierwszy w historii kanałku Kępy Potockiej zgromadzeni wokół widzowie mogli zobaczyć łódź wioślarską „prującą” wodę niczym motorówka.

To była znów wspaniała impreza! – to dwudziesta zgodna opinia uczestników. Piknik Olimpijski, zorganizowany w warszawskim Parku Kępa Potocka w sobotę, 9 czerwca br., jak na jubileusz przystało – miał szczególnie uroczystą oprawę, a i pogoda wyjątkowo dopisała..

W samo południe na scenie ustawionej w centralnym miejscu imprezy zebrało się ponad 150 naszych mistrzów i medalistów olimpijskich, zarówno z letnich jak i zimowych igrzysk. Przybyli także akredytowani w Polsce przedstawiciele dyplomatyczni: Argentyny, Azerbejdżanu, Białorusi, Francji, Peru, Federacji Rosyjskiej i Węgier oraz goszcząca w naszym kraju delegacja japońskiego miasta Takasaki (z którym PKOl od dłuższego czasu utrzymuje bliskie kontakty z myślą o igrzyskach w Tokio w roku 2020).

Przybyłych na imprezę serdecznie powitała zastępująca nieobecnego w kraju prezesa Andrzeja Kraśnickiego – wiceprezes PKOl, członkini MKOl Irena Szewińska. Przypomniała, że olimpijskie pikniki są obecnie największymi imprezami sportowo-rekreacyjnymi w Polsce, a ich uczestnikom stwarzają wyjątkową okazję do bezpośrednich spotkań z największymi gwiazdami rodzimego sportu. Pani Irena zwróciła także uwagę na fakt, że w br. najważniejszą dla ruchu olimpijskiego imprezą – po przeprowadzonych w lutym zimowych igrzyskach w PyeongChang - będą październikowe III Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Buenos Aires. Wyraziła nadzieję, że podczas tej imprezy nasza młodzież godnie i z sukcesami będzie bronić barw narodowych.

W scenariusz ceremonii otwarcia Pikniku włączono w tym roku niektóre elementy ceremoniału olimpijskiego. Był, zatem „Apel olimpijski” odczytany przez Roberta Korzeniowskiego. Na ustawiony przed sceną maszt białą flagę z pięcioma kołami wciągnęła Renata Mauer-Różańska, w towarzystwie: Tomasza Kucharskiego i Marka Kolbowicza. Przeniesioną z Centrum Olimpijskiego pochodnię Kazimierz Kmiecik przekazał Irenie Szewińskiej, a ta wręczyła ją Maciejowi Bemowi – floreciście, który wywalczył już prawo udziału w młodzieżowych igrzyskach w Buenos Aires.

Po krótkiej ceremonii otwarcia  błyskawicznie ożyło ponad 40 zlokalizowanych na terenie całej Kępy Potockiej stoisk prezentujących poszczególne dyscypliny sportowe i rekreacyjne. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że każdy, kto tylko miał na to ochotę mógł znaleźć na nich „coś” dla siebie – tak ogromny był wybór atrakcji, w tym – konkursów z nagrodami i piknikowymi gadżetami.

Stoiska przygotowały w większości polskie związki sportowe, inne instytucje i organizacje sportowo-rekreacyjne, a także sponsorzy PKOl i naszych olimpijskich reprezentacji, a więc przede wszystkim: PKN Orlen, Totalizator Sportowy LOTTO, Tauron oraz sponsorzy samego pikniku – wspomniany już Bridgestone, Visa czy Fundacja Lotos. O „swoje” stoisko zadbali także sponsorzy prowadzonego przez Polską Fundację Olimpijską programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”, Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, w tym Procter & Gamble, TV Polsat i firma Grey.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się obsługiwane przez pracowników Polskiego Komitetu Olimpijskiego stanowiska Działu Edukacji Olimpijskiej, Klubu Fair Play czy promujące Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie – nie zabrakło tam chętnych do udziału w różnorodnych konkursach i zabawach. Do wielu stoisk (np. także tych przygotowanych przez Centralny Ośrodek Sportu albo Polski Komitet Paraolimpijski) ustawiały się kolejk.

Nieco wcześniej niż planowano zakończył się rozpoczęty jeszcze w poniedziałek (4 czerwca) i prowadzony w kilkunastu miastach wirtualny bieg na dystansie ok. 12.300 km, czyli takim jak odległość dzieląca Warszawę od Buenos Aires – jak wspomnieliśmy wcześniej – gospodarza tegorocznych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Odbywał się na ruchomych bieżniach, a nad prawidłowym jego przebiegiem czuwali: Jacek Wszoła i Paweł Januszewski.

Prawdziwym hitem sobotniego Pikniku były zaproponowane i osobiście (w dwóch półgodzinnych sesjach) poprowadzone przez Zygmunta Smalcerza ćwiczenia gimnastyczne, w których – obok naszego mistrza sztangi (forma iście olimpijska!) wzięli udział zarówno medaliści olimpijscy (np. Barbara Wysoczańska, Aneta Szczepańska, Janusz Peciak, Dariusz Goździak, Tomasz Kucharski, Marek Leśniewski i inni), jak i zgromadzeni przed sceną goście Pikniku.

Godzi się podkreślić i podziękować, że przeprowadzenie Pikniku stało się możliwie dzięki życzliwości i wsparciu, jakiego Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu udzielili: Biuro Sportu i Rekreacji m. st. Warszawa, Ministerstwo Sportu i Turystyki, gospodarze Dzielnicy Żoliborz, już wcześniej wymienieni sponsorzy oraz grono wolontariuszy, którzy doskonale wczuli się w rolę współgospodarzy wydarzenia.

Fundacja „Jagiełło” zorganizowała w niedzielę kolejną rowerową wycieczkę, na którą zaproszono wyjątkowych gości. Aby uatrakcyjnić nasze wycieczki rozpoczynamy cykl rowerowych wypraw pod roboczym tytułem „Rowerowa niedziela z VIP”.

1 | 2 | 3

Zaplanowaliśmy takie spotkania raz w miesiącu – mówi Andrzej Gawroński z Fundacji „Jagiełło”. W niedzielę gościem na wycieczce był doskonały niegdyś wyśmienity kolarz Mieczysław Nowicki. To jedyny w historii Polski zdobywca dwóch medali olimpijskich podczas jednych Igrzysk olimpijskich. Sytuacja miała miejsce podczas Igrzysk XXI Olimpiady w Montrealu w 1976 r. Jednocześnie drużynowy mistrz świata z 1975 r., szesnastokrotny mistrz Polski na torze i szosie, trzykrotny uczestnik Wyścigu Pokoju.  Na trasie wycieczki znalazł się m.in. geometryczny środek Polski tj. Piątek i góra św. Małgorzaty. W wycieczce wzięło udział wiele osób prywatnych, na co dzień turystycznie jeżdżących na rowerach czerpiąc pełnymi garściami z obecności znakomitości polskiego kolarstwa.

1 | 2 | 3 | 4

24 maja w Teatrze Wielkim w Łodzi odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia Sejmiku Województwa Łódzkiego. W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści Ziemi Łódzkiej, radni wszystkich kadencji Sejmiku od 1998 roku, samorządowcy z regionu, przedstawiciele regionów partnerskich Województwa Łódzkiego, ludzie kultury, sportu oraz zasłużeni dla województwa społecznicy. W trakcie Gali wręczono odznaki honorowe dla osób szczególnie zasłużonych dla samorządu województwa. Uhonorowani zostali prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej, jednocześnie Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki, brązowy i srebrny medalista olimpijski Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976 również dwukrotny medalista mistrzostw świata oraz Zbigniew Bródka, mistrz olimpijski na dystansie 1500 metrów Zimowych Igrzysk XXII Olimpiady Soczi 2014. Zbigniew Bródka jest pierwszym złotym medalistą olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim jednocześnie, jako pierwszy Polak zdobył Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim.

Sport, był, jest i zawsze będzie jedną z najważniejszych dziedzin życia, która łączy Polaków w każdym okresie trudnej i skomplikowanej historii Polski.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43

To w latach 1918-21 powstały najstarsze związki sportowe, a dzięki różnym dyscyplinom Polacy mogli kibicować zawodnikom z biało-czerwoną flagą i orzełkiem na piersi. Dlatego możliwość wspólnego świętowania stulecia odzyskania niepodległości poprzez zaangażowanie sportowców i sympatyków różnych dyscyplin wydaje się nieodzownym elementem upamiętnienia jednego z najważniejszych jubileuszów w naszej historii.

W roku uroczystych obchodów, w styczniu Prezydent Andrzej Duda przekazał związkom sportowym, organizacjom sportowym Puchary Prezydenta RP, które będą wręczane w uznaniu wybitnych osiągnięć.

Dziękuję za wspaniałych 100 lat sportowych radości i wielkiej dumy” – mówił Prezydent. Podkreślił, że sportowcy są jednym z filarów budowania silnego polskiego państwa na przestrzeni ostatnich 100 lat. Podczas odradzania polskiego sportu…., pomimo przeciwieństw….., polscy sportowcy zachowali nie tylko hart ducha , ale i odwagę”.

Z tym przesłaniem członkowie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich z Prezesem TOP Mieczysławem Nowickim na czele wyruszyli do szkół podstawowych w województwie łódzkim. Teresa Sukniewicz-Klaiber, Jerzy Rybicki, Ryszard Szurkowski, Jerzy Garpiel, Tadeusz Mytnik, Kajetan Broniewski, Edward Borysewicz wzięli udział w spotkaniach w szkołach podstawowych nr: 139, 175, 75, 46.

Licznie przybyła młodzież z entuzjazmem przyjmowała „starych” mistrzów z zaciekawieniem słuchając opowieści o początkach kariery, startach podczas mistrzostw świata i Europy i co najważniejsze igrzyskach olimpijskich.

W hotelu Novotel w Łodzi doszło do niecodziennego wydarzenia. W dniu 21 maja br. został uroczyście udostępniony klientom pokój, którego wystrój wnętrza związany jest z historią kolarstwa polskiego.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Należy podkreślić, że pierwsze medale olimpijskie dla niepodległej Polski 27 lipca 1924 roku, w Paryżu - równocześnie w godzinach popołudniowych, wywalczyli: indywidualnie Adam Królikiewicz na koniu Picador – medal brązowy w jeździeckim konkursie skoków; drużynowo oraz czwórka kolarzy torowych w składzie Franciszek Szymczyk, Jan Łazarski, Józef Lange i Tomasz Stankiewicz – medal srebrny.

Medale zdobyte zaledwie 6 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w rocznicę jubileuszu 100-lecia odzyskanie przez Polskę, to również czas, kiedy należy przypominać wydarzenia i ludzi, którzy walczyli o wolność. Obok wielkich przywódców politycznych i dowódców wojskowych warto pamiętać o sportowcach zasłużonych dla niepodległości.

Dlatego z inicjatywy Łódzkiej Regionalnej Rady Olimpijskiej, Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, gdzie w obydwu przypadkach funkcję Prezesa pełni Mieczysław Nowicki dwukrotny medalista olimpijski w kolarstwie zapoczątkowany został pierwszy w Polsce pokój hotelowy zdominowany przez kolarstwo.  

Uroczyste otwarcie tego wyjątkowego pokoju w hotelu Novotel miało miejsce w dniu 21 maja br. W krótkiej uroczystości udział wzięli: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, Członkini MKOL Irena Szewińska, Prezes Towarzystwa Olimpijskiego Mieczysław Nowicki, członkowie  Zarządu TOP Ryszard Szurkowski, Tadeusz Mytnik, kierownictwo hotelu „Novotel”.

Kajakarz Dariusz Bukowski został laureatem 51. Konkursu Fair Play PKOl. W środę odebrał trofeum za czyn "czystej gry", którym była pomoc w przeniesieniu sprzętu kontuzjowanemu rywalowi podczas mistrzostw świata masters w maratonie kajakowym w Pietermaritzburgu.

1 | 2 | 3 | 4

Foto: Szymon Sikora

Trofeum Fair Play honoruje szczególny czyn "czystej gry", którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener czy działacz. Czynem tym pomógł innym, poświęcając nawet swoje szanse wygranej, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz swojej humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka. 47-letni  Dariusz Bukowski podczas wspomnianych mistrzostw w RPA w trakcie ostatniej "przenoski" w konkurencji K1, nie bacząc na obniżenie szans medalowych, niosąc własny kajak, pomógł przenieść sprzęt kontuzjowanemu Michaelowi Stuardowi z RPA. Po tym wydarzeniu partner Michaela - Gustaw Smook poprosił polskiego zawodnika, by wystartował z nim w konkurencji K2, zaznaczając, że chce popłynąć tylko z Darkiem. Sędzia główny wyraził zgodę i reprezentanci Polski i RPA zdobyli wspólnie brązowy medal w K2 kat. 45-49 lat. Przenoska polega na tym, że trzeba przebiec z kajakiem od 150 do 200 metrów. Na ostatniej, po 20 km, kolega, z którym goniliśmy całą grupę, zerwał mięsień i upadł. Widziałem łzy w jego oczach, nie mógł nieść ważącego w sumie ok. 20 kg kajaka. Nie dawał rady, więc wziąłem jego sprzęt, niosąc również swój i pobiegłem z dwoma. Nie zastanawiałem się wtedy nad swoimi szansami. Widząc moje zachowanie, bardzo liczna tam publiczność zaczęła krzyczeć: "Polska". To mnie tak uskrzydliło, że nie odczuwałem tych 40 kg. Dziś po odebraniu nagrody fair play jest zszokowany obecnością tutaj tylu znakomitych sportowców, których znam z telewizji. Od dziecka ich podziwiałem - Irenę Szewińską, Antoniego Piechniczka. Bardzo dziękuję kapitule za to, że się wśród nich znalazłem. Że dostrzeżono kajakarstwo, które przynosi bardzo dużo medali olimpijskich - podkreślił urodzony w Gorzowie Wlkp. wielokrotny mistrz Polski i reprezentant kraju.

Listy gratulacyjne w kategorii czyn "czystej gry" otrzymali drugoligowa drużyna piłki nożnej RKS Radomiak Radom (trener Jerzy Cyrak, kapitan drużyny Maciej Świdzikowski), kolarz Michał Kwiatkowski oraz trener siatkarek MKS MOS Wieliczka Grzegorz Stareńczak.

Przyznano również wyróżnienia indywidualne w kategorii "Kariera sportowa i godne życie po jej zakończeniu". Uhonorowani zostali legendarni dla swoich dyscyplin zawodnicy i trenerzy: Ryszard Borek - badminton, Boguchwał Fulara - piłka ręczna, Eugeniusz Kijewski - koszykówka, Antoni Piechniczek - piłka nożna.

Weryfikacja zasad fair play w najbardziej widoczny sposób następuje w trakcie karier w sporcie wyczynowym - tu ukłon do osiągnięć znakomitego koszykarza Eugeniusza Kijewskiego, ale także gdy jest się trenerem zespołów ligowych i reprezentacji. Z całą odpowiedzialnością podkreślam, że zasady fair play wynosi się z domu, ze szkoły, środowiska, w którym się wyrastało, na końcu z wyższej uczelni, którą dla mnie była Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie - zauważył zasłużony selekcjoner, który piłkarską reprezentacją wywalczył trzecie miejsce w mistrzostwach świata 1982.

Za promocję wartości fair play wyróżnieniami im. prof. Zofii Żukowskiej uhonorowano Ryszarda Mikurdę - sędziego sportów motorowych, Elżbietę Wysocką - współzałożycielkę i prezes stowarzyszenia Akademia Mistrzów Sportu oraz Salezjańską Organizację Sportową Rzeczypospolitej Polskiej.

„Mamy za sobą 25 lat pracy na rzecz dzieci i młodzieży i dzisiaj spotyka nas to miłe wyróżnienie. Nagrodę i gratulacje odbierałem ja, ale należą się one wszystkim naszym animatorom, pracującym przez te lata w strukturach organizacji.” - zauważył prezes SALOS prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński.

Inicjatorami nagród fair play byli w 1963 r.: red. Tadeusz Olszański, ówczesny kierownik działu sportowego w redakcji "Sztandaru Młodych" oraz Tadeusz Konwicki, Jan Strzelecki i Andrzej Ziemilski. Pierwszym laureatem plebiscytu na "Dżentelmena Sportu" został wybitny pięściarz Zbigniew Pietrzykowski.

Tadeusz Olszański odebrał w środę z rąk prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego oraz wiceprezesów Ireny Szewińskiej i Mieczysława Nowickiego honorową statuetkę, przyznawaną od 1997 roku osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz ruchu fair play.

„Jestem głęboko wzruszony tym wyróżnieniem. Nie ma życia bez sportu i nie ma sportu bez fair play. Przyjmuję tę nagrodę w okresie, kiedy jednak zło zaczyna zwyciężać nad dobrem, czego ostatnio byliśmy świadkami. Coraz bardziej powinniśmy wspierać fair play, myśleć o czystej grze i zwalczać to, co jest złe w sporcie.” - powiedział 88-letni laureat.

Europejski Dyplom Fair Play 2017 otrzymała z kolei dr Jolanta Kowalska z Uniwersytetu Łódzkiego, autorka i koordynatorka projektu edukacyjnego "Jestem fair" realizowanego we wszystkich łódzkich gimnazjach i w ramach Igrzysk Olimpijskich dla Przedszkolaków.

W dniu 20 maja br. miała miejsce niecodzienna uroczystość. W hotelu „Novotel” odbyła się uroczysta Gala podsumowująca XX – lecie działalności Regionalnej Rady Olimpijskiej.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Łódzka Regionalna Rada Olimpijska zapoczątkowała swoją działalność 25 marca 1998r., początkowo, jako Wojewódzki Komitet Olimpijski. Jej pierwszym prezes był wielki przyjaciel sportu prof. Gen. Henryk Chmielewski, były rektor Wojskowej Akademii Medycznej. Od 2014r. na czele Rady stanął Mieczysław Nowicki aktualnie wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Wśród wielu znakomitości świata sportu, które zaszczyciły swoją obecnością uroczyste obchody na podkreślenie zasługuje obecność Ireny Szewińskiej członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Andrzeja Kraśnickiego Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Zbigniewa Bródki mistrza olimpijskiego w łyżwiarstwie szybkim, czy Zygfryda Kuchty medalisty olimpijskiego w piłce ręcznej.

Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentował Sekretarz Stanu Jarosław Stawiarski. Gratulując obecnym wspaniałego jubileuszu podkreślił wkład Regionalnej Rady Olimpijskiej w propagowanie, krzewienie idei i kultury olimpijskiej, inspirowanie wielu działań na rzecz organizacji sportu wyczynowego, szczególnie zaś dyscyplin olimpijskich, jednocześnie zaznaczył dbałość o upowszechnianie sportu w regionie”

Podczas Gali Pan Minister Jarosław Stawiarski wręczył najbardziej zasłużonym działaczom Łódzkiej Rady Regionalnej odznaki „Za zasługi dla Sportu” uświetniając tym samym wkład w wyniki sportowe wychowanków osiągnięte we współzawodnictwie sportowym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz wspieranie sportu.

Natomiast Prezes Andrzej Kraśnicki w asyście Pani Ireny Szewińskiej wręczył medale za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego.

W dniu 21 maja br. w Łodzi w Hotelu Novotel nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Centrum Medycyny Sportowej a Towarzystwem Olimpijczyków Polskich. Przedmiotem porozumienia będzie świadczenie przez Centrum Medycyny Sportowej na rzecz Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, co za tym idzie wszystkich olimpijczyków zrzeszonych w TOP szerokich bezpłatnych usług zdrowotnych. 

1 | 2 | 3 | 4 | 5

W zamian Towarzystwo Olimpijczyków Polskich będzie realizować działania promocyjne dotyczące prowadzonej przez CMS działalności medycznej.

Ze strony Centrum Medycyny Sportowej umowę podpisali Prezes Zarządu CMS Maryla Gałczyńska. Ze strony Towarzystwa Olimpijczyków Polskich umowę podpisali: Prezes TOP Mieczysłąw Nowicki, Wiceprezes TOP Irena Szewińska, Wiceprezes TOP Teresa Sukniewicz oraz Skarbnik TOP Jerzy Rybicki.

Centrum Medycyny Sportowej jest ośrodkiem leczniczo-rehabilitacyjnym specjalizującym się w terapii urazów ortopedycznych. CMS powstało w 2002 jednak historia miejsca, w którym działa Centrum jest znacznie dłuższa. Już od lat lekarze dbają o zdrowie sportowców i osób aktywnie uprawiających sport. Posiada najlepszych specjalistów w Polsce, którzy wykorzystują najnowocześniejsze techniki i technologie w diagnozie, leczeniu i rehabilitacji. Nic nie jest pozostawione przypadkowi.

Terapie stosowane w Centrum Medycyny Sportowej obejmują całościowo proces powrotu pacjenta do formy. Z tego względu oprócz kliniki ortopedii prowadzi centrum rehabilitacji jak też centrum diagnostyki i poradnie specjalistyczne z różnych dziedzin medycyny. CMS posiada także własny blok operacyjny i oddział szpitalny, w którym przeprowadzane są operacje i zabiegi ortopedyczne.

Atuty CMS są widoczne na pierwszy rzut oka:

 • największe centrum ortopedyczno-rehabilitacyjne w Warszawie dostępne jest zarówno dla osób mających problemy z narządem ruchu oraz sportowców jak i dla osób aktywnych sportowo,
 • doświadczony zespół lekarzy specjalistów i rehabilitantów;
 • na miejscu diagnoza i porady specjalistów oraz dostęp do najlepszych lekarzy;
 • najnowsze technologie ortopedyczne;
 • szpital ortopedyczny;
 • wszechstronna pomoc specjalistów;
 • kompleksowa najnowocześniejsza diagnostyka obrazowa - Rezonans Magnetyczny 3T;
 • dogodny dojazd (centrum Warszawy – blisko dla wszystkich);

To duży sukces Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, który ma służyć przede wszystkim sportowcom, olimpijczykom, medalistom olimpijskim, którzy mają problemy ze zdrowiem. W wielu przypadkach nie stać ich na profesjonalne leczenie, badania, zaś oczekiwanie w służbie zdrowia na diagnostykę jest niezwykle czasochłonne.

Go Active Show to największe targi sportowe i fitness w Polsce, 4 w Europie. Ponad 300 wystawców z Polski i zagranicy na 60 000 m2 powierzchni targowej promowało aktywny i zdrowy tryb życia, a jego filarami są: fitness, kulturystyka, bieganie, sporty extreme oraz sztuki walki. Targi zostały skierowane do wszystkich: zarówno uprawiających sport – amatorsko, profesjonalnie, jak i tych, którzy dopiero poszukują najlepszej dla siebie aktywności sportowej. Go Active Show łączy klasyczne targi, czyli szeroki przegląd rynku produktów i usług sportowych z prawdziwym sportowym show.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Podczas Go Active Show nie zabrakło również edukacji. W programie targów zorganizowano wiele warsztatów, wykładów i seminariów, przygotowanych przez profesjonalistów. Wiele z nich dotyczyło motywacji, ważnej nie tylko przy uprawianiu sportu, ale także w codziennym życiu. Podczas drugiej edycji Go Active Show zaplanowano także wydarzenia edukacyjne skierowane do branży. Targom towarzyszyły kongresy: trenerów personalnych oraz branży fitness.

Tylko na targach Go Active Show w jednym miejscu i czasie spotykają się gwiazdy różnych sportów. W trakcie można było podziwiać wszystkich w akcji: podczas treningów, pokazów i zawodów. Targi Go Active Show to dla odwiedzających doskonała okazja do spróbowania nowych aktywności sportowych, zapoznania z ofertą klubów i szkół sportowych, zakupu sprzętu sportowego, akcesoriów oraz żywności i suplementów.

Dla wszystkich prowadzących biznes w branży sportowej Go Active Show to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą rynku – na targach reprezentowanych jest ponad 700 brandów, zobaczenia premier sprzętowych i produktowych. To także miejsce wymiany kontaktów i budowy relacji biznesowych. Służą temu konferencje i spotkania branżowe oraz sesje B2B z udziałem międzynarodowych delegacji. Wystawcy mogą wziąć udział w programie Hosted Buyers skierowanym do właścicieli i kadry managerskiej siłowni, klubów fitness, hoteli i SPA, sklepów branżowych, a także inwestorów poszukujących innowacyjnych produktów i usług sportowych. Dzięki temu wiele firm wraca z targów z obiecującymi relacjami biznesowymi, a nawet podpisanymi kontraktami.

Podczas Targów Polski Komitet Olimpijski reprezentował Wiceprezes PKOl Mieczysław Nowicki oraz członek Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, członek Zarządu PKOl jednocześnie Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron.

W dniu 19 maja br. Kruszwica była świadkiem niezwykłego wydarzenia. Miasto odwiedziło wiele niezwykłych osobistości świata sportu, samorządu, kultury, biznesu. Powodem były Uroczystości Jubileuszowe Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

Od samego początku istnienia placówka propaguje ideę olimpijską zapraszając wybitnych olimpijczyków na spotkania, a później biorąc udział w imprezach sportowych na terenie całego kraju. W ciągu pięciu lat ośrodek odwiedziły takie osobistości jak: paraolimpijczyk Mirosław Piesak, Aneta Szczepańska, Mikołaj Burda (kruszwiczanin-trzykrotny olimpijczyk), Zenon Licznerski, Marian Sypniewski, Marian Woronin, Beata Mikołajczyk, Robert Maćkowiak, Sławomir Kruszkowski, Marek Leśniewski, Szymon Ziółkowski, Sławomira Szpek, Wojciech Knapik, Marek Łbik, Sławomir Mocek, Marcin Dołęga, Tomasz Kucharski, Marcin Wika, Marian Kardas, Aleksandra Klejnowska, Szymon Kolecki, Iwona Dzięcioł-Marcinkiewicz, Paweł Wojciechowski, Grzegorz Krejner, Izabela Dylewska.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Ośrodka Ilona Dybicz podkreślała, że „Sport jest dla nas ważnym elementem spędzania czasu wolnego, realizacją zainteresowań, spełniający też niewątpliwie funkcję wychowawczą, kształtującą pożądane cechy charakteru jak: postawa „fair play”, koleżeńskość, systematyczność, cierpliwość w dążeniu do celu, dbałość o higienę własnego ciała, znajomość zasad zdrowego odżywiania. Poprzez sport integrujemy się z lokalnym środowiskiem, poznajemy ciekawych ludzi czy też historię polskiego ruchu olimpijskiego poprzez częste wizyty w Centrum Olimpijskim (Muzeum Sportu).

W swoich wystąpieniach znamienici goście podkreślali, że nadanie placówce imienia Polskich Olimpijczyków to dla lokalnej społeczności zaszczyt, ale jednocześnie zobowiązanie do dalszej pielęgnacji idei olimpizmu, z którego Ośrodek wywiązuje się znakomicie przy wsparciu wielu przyjaciół.

W ten wyjątkowy dzień Placówkę odwiedzi , Mikołaj Burda – czterokrotny olimpijczyk wielokrotny medalista mistrzostw Europy, Tomasz Kucharski dwukrotny mistrz olimpijski Sydney 2000, Ateny 2004, Marieta Gotfryd olimpijka, wielokrotna medalistka mistrzostw Europy, Aleksandra Krzywańska – czterokrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich pierwsza mistrzyni świata w podnoszeniu ciężarów wielokrotna multimedalistka mistrzostw Europy, Grzegorz Krejner – znakomity kolarz torowy, czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, Marek Leśniewski –  srebrny medalista igrzysk olimpijskich Seul 1988, Mirosław Piesak – czterokrotny medalista igrzysk paraolimpijskich, Aneta Szczepańska – srebrna medalistka igrzysk olimpijskich Atlanta 1996r, Kajetan Broniewski – brązowy medalista igrzysk Olimpijskich Barcelona 1992.

Wydarzeniu towarzyszyła XIV edycja imprezy "Polscy Olimpijczycy Dzieciom".

Po raz pierwszy w historii w dniu 16 maja br. odbyło się połączone posiedzenie Komisji Współpracy z Olimpijczykami wraz z Komisją Współpracy Terytorialnej i Sportu dla Wszystkich.

Komisje Problemowe zostały powołane przez Polski Komitet Olimpijski służąc realizacji przez Polski Komitet Olimpijski jego różnorodnych zadań, które zostały szczegółowo określonych w Statucie i dokumentach programowych.

1 | 2 | 3 | 4

Należy przypomnieć, że zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Stąd bardzo duża liczba Komisji, jak również szeroki wachlarz zagadnień, jakimi Komisje te się zajmują. Każda z nich stanowi wyspecjalizowaną komórkę ekspercką, która swoją gotowością służy Prezydium i Zarządowi, a także, gdy wymaga tego potrzeba służy poszczególnym Członkom PKOl - niezbędną opinią fachową i radą. Same Komisje również mogą - poprzez swoich przedstawicieli oraz nadzorujących ich pracę członków Prezydium - wnosić pod obrady Prezydium i Zarządu istotne ich zdaniem problemy dotyczące szeroko rozumianego ruchu olimpijskiego i innych zagadnień z obszaru zainteresowania PKOl. To właśnie Komisje Problemowe, wraz z ogromnym potencjałem poszczególnych związków sportowych, Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, licznych Klubów Olimpijczyka i Regionalnych Rad Olimpijskich, stanowią o rzeczywistej sile polskiego ruchu olimpijskiego - gromadzą, bowiem wokół PKOl około pół tysiąca oddanych sportowi i olimpizmowi społeczników. Są wśród nich przedstawiciele obu płci, reprezentanci rozmaitych zawodów, ludzie w różnym wieku, rekrutujący się z różnych środowisk społecznych i terytorialnych. Jest wśród nich wielu olimpijczyków, medalistów olimpijskich, którzy właśnie tu znajdują swoje miejsce do działalności społecznej po zakończeniu kariery. To właśnie pozwala zbliżyć do działalności Komitetu bardzo szerokie grono osób o tożsamych lub bliskich sobie celach, aczkolwiek niekiedy różniących się sposobami dochodzenia do nich - potwierdzeniem tego gorące dyskusje, które toczą się właśnie na forum właściwie każdej Komisji.

Historyczne posiedzenie w/w Komisji poprowadzili wielce zasłużeni dla polskiego ruchu olimpijskiego Tadeusz Tomaszewski Przewodniczący Komisji Współpracy z Olimpijczykami, wieloletni Poseł RP 6 kadencji, który był współinicjatorem wielu zmian w ustawie o sporcie jednocześnie głównym motorem rewaloryzacji świadczeń olimpijskich dla medalistów olimpijskich, paraolimpijczyków oraz medalistów „Przyjaźń 84”. Janusz Kochan Przewodniczący Komisji Współpracy Terytorialnej i Sportu dla Wszystkich jednocześnie Prezes prężnie działającej Podlaskiej Regionalnej Rady Olimpijskiej.

W trakcie ponad dwugodzinnej dyskusji zostały omówione problemy polskiego ruchu olimpijskiego, działalność Regionalnych Rad Olimpijskich, Klubów Olimpijczyka, Szkół im. Polskich Olimpijczyków, problemy, z jakimi borykają się medaliści olimpijscy, olimpijczycy, którzy wymagają niezbędnej pomocy.

W trakcie niezwykle owocnego spotkania Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentowali prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich równocześnie Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy z Olimpijczykami Mieczysław Nowicki, Wiceprezes TOP Teresa Sukniewicz oraz Sekretarz TOP Kajetan Broniewski.

AdeccoZ inicjatywny Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w dniu 17 maja br. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II doszło do spotkania kierownictwa PKOl z przedstawicielami Firmy Adecco.

Firma Adecco S.A. jest największa na świecie agencją zatrudnienia, od 2005r., jednym z partnerów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Siedziba firmy znajduje się w Glattbrugg /Szwajcaria/. Firma świadczy szerokie usługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Adecco Group posiada przeszło 5500 oddziałów w 60 krajach na wszystkich kontynentach i zatrudnia 33 000 pracowników, obsługujących ponad 100 000 klientów każdego dnia. Adecco powstało w 1996r. z połączenia szwajcarskiego przedsiębiorstwa Adia /zał. w Lozannie/ i francuskiego Ecco /zał. W 1964 w Lyonie/. W Polsce Adecco działa 20 lat i posiada 54 biura w całej Polsce oraz ponad 19 tysięcy dedykowanych pracowników świadczy pracę na rzecz innych podmiotów. Było to już kolejne spotkanie w ostatnich 10 latach z przedstawicielami Adecco skierowane do polskich sportowców. Przedstawiciele firmy Prezes Adecco Polska Anna Wicha wraz z szefem projektu Katarzyną Bednarz przedstawiły nową propozycję pomocy w pozyskaniu zatrudnienia polskim sportowcom, którzy kontynuują lub zakończyli karierę sportową.

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Administracyjny po. Sekretarza Generalnego Adam Pietroń, Marzenna Koszewska Dyrektor Działu Olimpijskiego i Programów Solidarności Olimpijskiej, Iwona Łotysz Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej, Katarzyna Deberny Dyrektor Działu Edukacji Olimpijskiej, Anna Majer-Krukowska Dział Prawny, Teresa Sukniewicz – Klaiber Wiceprezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Kajetan Broniewski Sekretarz TOP.

Podsumowując spotkanie Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki dziękując zebranym poinformował o planowanym podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy PKOl a Adecco S.A. Podkreślił jednak, że dojdzie do jeszcze jednego spotkania, które uszczegółowi elementy współpracy, które zostaną ujęte w planowanym porozumieniu.

Polscy zapaśnicy wywalczyli cztery medale podczas Mistrzostw Europy w Kaspijsku - to o jeden medal więcej niż rok temu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Srebrne medale:
Magomedmurad Gadzhiev w kat. wag. 70 kg, zapasy styl wolny, Klub sportowy AKS Madej Piotrków Trybunalski. W finale po bardzo wyrównanej walce przegrał na punkty z reprezentantem gospodarzy Magomedem KURBANALIEV z Rosji 3:1.
Roksana Zasina w kat. wag. 55 kg, zapasy kobiet, Klub sportowy ZTA Zgierz. W finale Polka uległa reprezentantce Białorusi Irinie Kurachkinie przy remisie w punktach 4:4.

Brązowe medale:
Robert Baran w kat. wag. 125 kg, zapasy styl wolny. Klub sportowy LKS Ceramik Krotoszyn. W walce o brązowy medal pokonał na punkty Johannesa Ludeschera z Austrii 6-1.
Katarzyna Krawczyk w kat. wag. 53 kg, zapasy kobiet. Klub sportowy Cement Gryf Chełm. W pojedynku o brąz pokonała Węgierkę Mercedesz Denes przez położenie na plecy.

Po tych niezwykle udanych zawodach 10 maja br. medaliści zostali zaproszeni do Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie z medalistami spotkał się Minister sportu i Turystyki Witold Bańka, który podziękował medalistom oraz całemu sztabowi szkoleniowemu.

W spotkaniu uczestniczył również Piotr Krajewski - trener kadry narodowej kobiet, Andrzej Supron prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, Andrzej Głaz - Sekretarz Generalny PZZ, Janusz Kowalski - członek zarządu PWPW oraz Marcin Nowak – dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT.

Podczas spotkania minister Witold Bańka podkreślił, że zapasy to jedna z kluczowych dyscyplin w kontekście budowania długofalowej strategii polskiego sportu. Janusz Kowalski zaznaczył natomiast, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych chce być aktywnym sponsorem i wspierać Związek na wielu płaszczyznach.

Należy podkreślić, że Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron pełni jednocześnie funkcję członka Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków oraz członka zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Zatem w imieniu całego Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich składamy na ręce Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzeja Suprona serdeczne gratulacje dla zawodników, sztabu szkoleniowego, pracowników biura.

Mistrzostwa Europy w Zapasach odbyły się w dniach 30 kwietnia – 6 maja 2018 w Kaspijsku w Rosji. Naszych sportowców wkrótce czeka kolejna wielka impreza sportowa, a mianowicie mistrzostwa świata, które odbędą się w październiku na Węgrzech.

lotto"Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej" po raz szósty.

Ruszył konkurs VI edycji "Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej" pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Zapraszamy sportowców, trenerów, którzy mają uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych z młodzieżą do wzięcia udziału w konkursie na prowadzenie zajęć sportowych.

Na wspaniałe pomysły i innowacyjne podejście do aktywności fizycznej czekamy do 31 maja 2018 r.

Więcej na stronie www.fundacjalotto.pl

Wydarzeniem sportowym mijającego tygodnia było sobotnie spotkanie pokoleń ludzi płockiego sportu na przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Tradycyjnie już, na początku maja każdego roku, na przystani najstarszego płockiego klubu sportowego spotykają się płoccy olimpijczycy. Tegoroczne spotkanie było szczególnie uroczyste skupiało, bowiem trzy wyjątkowe wydarzenia. Na terenie przystani wioślarskiej najstarszego klubu sportowego w Płocku odbył się „III Płocki Piknik Olimpijski”, „Otwarcie sezonu wioślarskiego”,” Dzień Olimpijczyka”.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Zarząd Płockiego Klubu Olimpijczyka postanowił uhonorować zasłużonych dla płockiego i olimpijskiego sportu trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, działaczy sportowych. Było to jednocześnie spotkanie z liczną grupą najmłodszych adeptów kilku dyscyplin sportu w Płocku, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sportem wyczynowym.

Na III Płocki Piknik Olimpijski i Otwarcie Sezonu Wioślarskiego PTW 2018r przybyli olimpijczycy: Kajetan Broniewski – medalista Igrzysk XXV Olimpiady Barcelona 1992, Grzegorz Stellak medalista Igrzysk XXII Olimpiady Moskwa 1980, Marek Bałdyga medalista zawodów „Przyjaźń 1984”.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Elżbieta Gapińska – posłanka na Sejm RP; przedstawiciele Rady Miasta Płocka - Leszek Brzeski; Robert Czwartek – dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Rekreacji UM Płocka. Przybyli licznie – na zaproszenie płockich mastersów - weterani wioślarstwa z WTW Warszawa i WTW Włocławek.

„Nasze dzisiejsze spotkanie to szczególna okazja, aby podziękować zasłużonym ludziom dla płockiego sportu. Dzisiaj, gdy nasze życie przybiera niesamowite tempo często o nich zapominamy. Zapominamy, że w trudnych czasach w Płocku pracowali trenerzy i działacze, którzy w niezwykle skromnych warunkach, przy skąpej bazie szkoleniowej, bez odnowy biologicznej, pomocy psychologów, fizjologów i innych cudownych osiągnięć współczesnej techniki i nauki – sięgali po tytuły mistrzów Polski, medale Mistrzostw Świata, reprezentowali Polskę i nasze miasto na Igrzyskach Olimpijskich” – mówił Jacek Karolak w imieniu Zarządów: Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, Klubu Olimpijczyka, Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

Zaapelował – „naszą szczególną troską – trenerów, działaczy klubowych, władz samorządowych, władz szkolnych i mediów – powinno być właściwe szkolenie i zapewnienie warunków, aby płocka młodzież; zdolna i ambitna, która każdego roku sięga w olimpijskich dyscyplinach sportu po medale Mistrzostw Polski – miała szansę na swój dalszy rozwój sportowy w Płocku lub w naszym województwie. Aby efekty pracy płockich szkoleniowców, wysiłek finansowy płockich podatników, rodziców i sponsorów przynosił satysfakcję dla naszego społeczeństwa! Wspólnie – zróbmy wszystko, aby na arenie olimpijskiej znaleźli się nasi zawodnicy, nasi wychowankowie. Jako wychowanek Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego – kolebki płockich olimpijczyków, jako były zawodnik a teraz trener i prezes PTW – czuję się upoważniony do takiego apelu!”

W trakcie uroczystości Płockiemu Klubowi Olimpijczyka został przekazany i poświęcony sztandar ufundowany ze składek członków Klubu Olimpijczyka.

Zasłużonym działaczom zostały wręczone przez Prezesa Klubu Jacka Karolaka oraz Wiceprezesa Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego i Wiceprezesa Płockiego Klubu Olimpijczyka Dyplomy Honorowego Członka Płockiego Klubu Olimpijczyka.

Medale „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” przyznane przez Polski Komitet Olimpijski otrzymali: złoty – dla Jerzego Kraski, który w latach 1972-1973 wystąpił 13 razy w reprezentacji Polski (oraz 1 raz w meczu nieoficjalnym reprezentacji olimpijskich) był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972r., podczas których polska drużyna wywalczyła mistrzostwo olimpijskie, srebrny Markowi Bałdydze medaliście zawodów „Przyjaźń 1984” wielokrotnemu reprezentantowi Polski uczestnikowi mistrzostw świata oraz Marii Rybickiej – lekarzowi sportowemu. Medale wręczał Kajetan Broniewski członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Sekretarz Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Odczytaniem „Apelu Olimpijskiego”, odegraniem hymnu polskiego wraz z wciągnięciem na maszt flagi narodowej, olimpijskiej oraz Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego zakończono część oficjalną. Po wspólnym zdjęciu wszystkich uczestników pikniku – zebrani mogli obejrzeć mini regaty wioślarskie na Wiśle z udziałem mastersów trzech najstarszych klubów wioślarskich w Płocku: WTW Warszawa (rok założenia -1878; PTW Płock – 1882 i WTW Włocławek (1886) oraz młodzieży ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ZST w Płocku. Piknik zakończono spotkaniem przy grillu a wspomnieniom, nie tylko olimpijskim.

Od 28 kwietnia do 3 maja 2018 roku odbywają się w Krakowie XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. Uczestniczy w nich ok. 1900 młodych ludzi z całego świata, zrzeszonych w organizacjach sportowych, prowadzonych przez salezjanów. Do stolicy Małopolski przyjechali chłopcy i dziewczęta z różnych kontynentów, by wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Polski stanąć do sportowej rywalizacji w duchu salezjańskich wartości, których patronem jest św. Jan Bosko. To on w odniesieniu do sportu i rekreacji zwykł mawiać: „Boisko pełne – diabeł się smuci, a boisko puste – diabeł się cieszy”. Dlatego na pięciu obiektach sportowych Krakowa młodzi podejmują współzawodnictwo w czterech dyscyplinach: w siatkówce, w koszykówce, w piłce nożnej oraz w tenisie stołowym. Oficjalna inauguracja Igrzysk 29 kwietnia wieczorem w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1 | 2 | 3 | 4

Z okazji tej sportowej imprezy królewskie miasto przyjmuje gości z dwudziestu trzech krajów – najwięcej oczywiście z Europy, ale również z Afryki (Republika Środkowej Afryki, Tanzania, Zambia), z Ameryki Południowej (Brazylia) oraz Azji (Syria). Dla Syryjczyków z Aleppo i Damaszku oraz reprezentantów Republiki Środkowej Afryki pobyt w Polsce ma szczególny, terapeutyczny wymiar, bo w obu tych krajach działania wojenne odcisnęły swe piętno na życiu każdej rodziny. Z tego też względu w przeddzień oficjalnej inauguracji igrzysk (28 kwietnia) został rozegrany towarzyski mecz piłkarski między chłopcami z tych dotkniętych wojną krajów. Mecz poprzedzony był modlitwą o pokój. Zawodnicy Syrii i RŚA – każdy w swoim języku – pomodlili się wspólnie słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej to wydarzenie realizowane od wielu lat w przekonaniu, że promocja sportu jest także instrumentem do tworzenia lepszego świata, opartego na humanizmie i personalizmie, w którym respektowane są pokój, przyjaźń, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, godność osoby, solidarność i zasada fair play. Na całym świecie salezjanie prowadzą edukację w duchu takich właśnie wartości, ucząc młodzież, jak przekładać je na codzienną praktykę.

To wielkie święto ma również swój wymiar religijny. Spotkają się podczas niego młodzi ludzie, którzy na całym świecie starają się żyć w oparciu o zasady ewangeliczne i wskazania Księdza Bosko. Dlatego w programie Igrzysk nie mogło zabraknąć wspólnej modlitwy w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach czy Eucharystii będącej też okazją do duchowego zjednoczenia wspólnoty złożonej z wielu ras, kultur i społeczeństw. Igrzyska mają, zatem również głęboki walor integracyjny, sprzyjają nawiązywaniu przyjaźni i relacji międzyludzkich. Te elementy składają się na wychowawczy charakter igrzysk: kształtowanie młodych ludzi w duchu chrześcijańskich wartości i istotnych norm społecznych oraz w poszanowaniu dla odmienności w świecie bez granic.

XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej to także wyjątkowa możliwość promocji Krakowa i Polski w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Kraków to również kolebka polskiego olimpizmu, tu, bowiem w Hotelu Francuskim 12 października 1919 roku powstał Polski Komitet Olimpijski. Po Światowych Dniach Młodzieży jest to kolejne spotkanie młodych ludzi z całego świata, którzy będą mogli poznać naszą tradycję i kulturę. W programie Igrzysk przewidziano możliwość zwiedzania miasta z przewodnikiem w języku narodowym uczestników. Młodzież zwiedziła już m.in. zabytki Krakowa, ale też muzeum Auschwitz-Birkenau czy kopalnię soli w Wieliczce.

Program artystyczny wydarzenia jest wyjątkowo bogaty, również ze względu na fakt, że Igrzyska przeplatać się będą razem z Savionaliami –  dorocznym świętem  młodzieży salezjańskiej z Inspektorii Krakowskiej. W Savionaliach weźmie udział ok. pół tysiąca osób, którzy spotkają się trzykrotnie z uczestnikami Igrzysk – podczas wieczoru modlitewnego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (1 maja, godz. 19.00), podczas Spotkania Radości Młodzieży Salezjańskiej na Rynku Głównym (2 maja, godz. 12.00) oraz w czasie finałowego koncertu towarzyszącemu międzynarodowemu piknikowi salezjańskiemu przy ul. Tynieckiej 39 (2 maja, początek o godz. 17.00).

W uroczystości otwarcia udział wzięli Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jan Widera, Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki.

Głównym organizatorem XXIX Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej jest Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej. Honorowy patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Partnerami XXIX Igrzysk Salezjańskich zostali: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Kraków, Województwo Małopolskie

Już po raz dwunasty w dniu 14 kwietnia br. w parku im. Baden Powella odbyła się XII edycja Biegu Olimpijczyków. 

1 | 2 | 3 | 4

Organizatorami oraz współorganizatorami była: Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi, Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi, Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej, MOSiR Łódź, Dziennik Łódzki – patronat medialny. Program obejmował biegi na dystansach – 400m szkoły podstawowe kl. II – III,  1km szkoły podstawowe, 1.5km gimnazja, 1.5km ponadgimnazjalne, 3km bieg otwarty/bieg nauczycieli.

W zawodach prowadzona była punktacja drużynowa do której zaliczane były pkt. zdobyte przez 5 najlepszych zawodniczek i 5 zawodników danej szkoły(1m-ce -1pkt , 2m-ce 2pkt. 3m-ce 3pkt …100m-ce 100pkt itd.). W zawodach wystartowało ponad 300 uczestników z 31 szkół z Łodzi i województwa rywalizując na 4 dystansach od 400m do 1,5km. Odbył się również bieg otwarty i nauczycieli  na 3km.

Jak zwykle nie zawiedli łódzcy olimpijczycy, którzy wręczali medale, puchary przyszłym mistrzom sportu: Barbara Niemczyk, Lucyna Krawcewicz, Elżbieta Nowak, Małgorzata Pskit, Mieczysław Nowicki, Kazimierz Maranda, Jerzy Czerbniak, Piotr Kędzia, Mirosław Żerkowski.

Organizatorem biegu była Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi, którą reprezentowali Teresa Andrzejewska, Małgorzata Dziedziurska, Tomasz Rosset, Gabriel Kabza oraz ks. Paweł Miziołek kapelan sportu łódzkiego. Współorganizatorzy:  Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi, Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej, MOSiR Łódź, Dziennik Łódzki objął patronat medialny na całą imprezą.

Od 13 do 15 kwietnia 2018 roku na drogach województwa łódzkiego i wielkopolskiego odbywał się już po raz XXXIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2018”. Rozegrane zostały cztery etapy, trzy ze startu wspólnego i jazda indywidualna na czas. 

 

1 | 2 | 3 | 4

Trasa czwartego etapu rozegranego w niedzielę 15 kwietnia wynosiła 162 km. Prezentacja drużyn i start miał miejsce w Wieruszowie. Gmina Wieruszów postarała się, by Ogólnopolski Wyścig Kolarski”Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2018″ miał większy wydźwięk w Grodzie nad Prosną.

Na wyścig zostali zaproszeni medaliści Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Wśród zaproszonych byli: Mieczysław Nowicki – dwukrotny medalista Igrzysk w Montrealu w 1976r., który obecnie pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich jest również Wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Iwona Podkościelna, Aleksandrę Tecława – Mistrzynie Olimpijskie Paraolimpijskich Igrzysk Rio 2016.

Zaproszonym gościom asystowały władze Wieruszowa w osobach Pani Burmistrz Renaty Świeściak, radnych, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” wraz z Prezes Henryką Sokołowską i jej podopiecznymi oraz organizatorem wydarzenia, którym był Gminny Ośrodek Sportu i Turystki reprezentowany przez Dyrektora Macieja Bacińskiego, lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediów. Ostatniego dnia wyścigu 15 kwietnia w niedzielę kolarze mieli do pokonania trasę zakończoną finiszem w najstarszym mieście w Polsce.
W Wieruszowie na zakończeniu 17 kilometrowej rundy po Ziemi Wieruszowskiej  została rozegrana  specjalna premia ufundowana z okazji 650 – lecia Wieruszowa. Wzorem roku ubiegłego przy Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie na ulicy Złoczewskiej o godzinie 12.00 miała miejsce pierwsza premia z okazji roku Jubileuszowego Banku, ufundowana przez RBS Lututów. Na kolarzy oczekiwali z niecierpliwością: Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego p. Marian Fita, Wójt Gminy Lututów Marek Pikuła, Prezes Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego Bogdan Jamroszczyk.

 Komitet Organizacyjny Wyścigu zadbał, by przejazd XXXIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym „Hellena Tour 2018” przez powiat wieruszowski i województwo łódzkie odbył się bez zakłóceń z zachowaniem szczególnej ostrożności przez kibiców.

W dniu 21 kwietnia br. w Centrum Olimpijskim obradowało doroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

1 | 2 | 3

Zgodnie z wymogami statutu sprawozdanie z działalności Komitetu w roku 2017 omówił (bo w pełnej, szerokiej wersji trafiło ono wcześniej do delegatów) prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. Szczególną uwagę zwrócił on na zaangażowanie PKOl w intensywnie prowadzone w ub. roku przygotowania do tegorocznych XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w PyeongChang oraz w organizację X Igrzysk Światowych The World Games 2017 we Wrocławiu. Mówił także o codziennej, często niezbyt dobrze znanej, pracy komisji problemowych, struktur terenowych oraz poszczególnych działów Biura PKOl.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 przedstawił Skarbnik PKOl Andrzej Witkowski, a informację o pracach Komisji Rewizyjnej, zakończone wnioskiem rekomendującym przyjęcie obu sprawozdań –szef Komisji Zenon Hajduga.

Zgodnie z tym wnioskiem jednomyślnie „za” głosowali potem uczestnicy obrad. Ponadto delegaci przyjęli uchwałę o poparciu starań Trybunału Arbitrażowego przy PKOl o uzyskanie dotacji na jego działalność w latach 2018-2020 z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Delegatami, którzy reprezentowali Towarzystwo Olimpijczyków Polskich byli: Mieczysław Nowicki, Irena Szewińska oraz Kajetan Broniewski.

W dniu 20 kwietnia br. w Centrum Olimpijskim PKOl odbyła się uroczystość wieńcząca  17 edycję konkursu Komisji Sportu Kobiet PKOl pod hasłem „Trenerka roku”.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5


Konkurs organizowany jest cyklicznie od siedemnastu lat. Głównym jego celem jest popularyzacja sportu kobiet i promowanie wybitnych indywidualności trenerskich pracujących z przedstawicielkami płci pięknej. Osobom, które w sposób szczególny propagują sport kobiet w sposób profesjonalny i obiektywny, także przyznawana jest nagroda

Oprócz laureatek i gospodarzy spotkania – prezesa Andrzeja Kraśnickiego
i przewodniczącej Komisji, członkini MKOl Ireny Szewińskiej, obecne były przedstawicielki Litewskiego Komitetu Olimpijskiego – prezes Daina Gudzineviciute (5-krotna olimpijka, mistrzyni z Sydney w strzeleckiej konkurencji trap oraz – tak jak Prezes Andrzej  Kraśnicki – członkini Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich i dyrektor Działu Międzynarodowego – Vaida Masalskyte. Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentował dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego – Marcin Nowak. Wśród obecnych w sali nie zabrakło olimpijczyków – byli wśród nich m.in. mistrzowie olimpijscy: Renata Mauer-Różańska, Janusz Peciak, Dariusz Goździak czy dwukrotna medalistka olimpijska Izabela Dylewska.

Obecnych na uroczystym spotkaniu powitała Irena Szewińska, która krótko omówiła genezę konkursu i zasady jakimi co roku kieruje się jego Kapituła, złożona z członkiń Komisji Sportu Kobiet. Podkreśliła także prestiż, jakim cieszą się przyznawane w konkursie nagrody. Następnie – wraz z prezesem Andrzejem Kraśnickim i Dainą Gudzinieviciute -  wręczała laureatom nagrody.

Laureatką najcenniejszej i zdobywczynią tytułu „Trenerki roku 2017” została Jolanta Kumor – opiekunka szkoleniowa najlepszego młociarza świata – Pawła Fajdka. Wyróżnienia w tej samej kategorii (za sukcesy trenerskie w minionym roku) przypadły: Ewie Bresińskiej-Krawiec (kajakarstwo) i Edycie Małoszyc (pięciobój nowoczesny).

W kategorii „Trener-mężczyzna” szkolący kobiety nagrody przyznano: współautorowi sukcesów najlepszej młociarki świata Anity Włodarczyk – Krzysztofowi Kaliszewskiemu oraz trenerowi mistrzyń świata w żeglarskiej klasie 470 – Zdzisławowi Staniulowi. Niestety, podobnie jak wyróżnionego w tej kategorii Witolda Koprona (la – trenera młociarki Malwiny Kopron) a za całokształt pracy szkoleniowej z kobietami Zbigniewa Kowalczuka (współtwórcy olimpijskich sukcesów polskich kajakarek) nie było go na uroczystości, bo całą czwórkę zatrzymały ich inne ważne obowiązki.

W kategorii „Za promocję sportu kobiet” Kapituła nagrodziła Annę Bajan – przed laty zawodniczkę, a potem sędzię i działaczkę sportową, od sześciu lat kierującą Polskim Związkiem Pięcioboju Nowoczesnego, członkinię Prezydium Zarządu PKOl.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdeczne gratulacje złożył Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

17 kwietnia br. w Centrum Olimpijskim zapoczątkowana została wyjątkowa wystawa. W Galerii Polskiego Komitetu Olimpijskiego została zaprezentowana wystawa fotografii "Janusz Szewiński. Fotografia 1961-2017", na której spotkali się przedstawiciele wielu środowisk.  Na spotkanie z autorem zdjęć, przybyło wielu olimpijczyków, przedstawicieli świata sportu i sztuki.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli Ambasador Republiki Mołdawii w Polsce Juri Bodrug wraz z małżonką, Prezes Mołdawskiego Komitetu Olimpijskiego Pan Nicolae Juravschi (trzykrotny medalista olimpijski w kajakarstwie) i Sekretarz Generalna Cristina Vasilianov, Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, Członkini MKOl i Wiceprezes PKOl Irena Szewińska, Przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej Jerzy Wenderlich, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, a nade wszystko olimpijczycy wielu dekad i przyjaciele Janusza Szewińskiego.

W trakcie tego wyjątkowego wieczoru Polski Komitet Olimpijski, przyznał Januszowi Szewińskiemu Złoty Medal za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego. W trakcie swojego wystąpienia Prezes Andrzej Kraśnicki podkreślił istotną rolę Janusza Szewińskiego w Polskiej Rodzinie Olimpijskiej oraz niecodzienny wymiar wieloletniej pracy fotograficznej na rzecz historii polskiego sportu.

Wystawa jest kolejną z cyklu ukazania twórczości sportowców-artystów, podkreślająca nierozerwalność związków sportu ze sztuką oraz historię polskiej fotografii sportowej. W Polskim Komitecie Olimpijskim odbyły się już wystawy Tadeusza Kowalskiego, Leszka Fidusiewicza, Eugeniusza Warmińskiego. Pomysłodawcą cyklu wystaw fotografii jest Leszek Fidusiewicz – artysta fotografik
 i sportowiec (dziesięcioboista, rekordzista Polski w pięcioboju), będący także kuratorem tejże wystawy. Fotografie przedstawiają najsłynniejszych lekkoatletów, także z okresu Wunderteamu oraz poszukiwania twórcze artysty.
W ponadczasowości tych fotografii tkwi ich siła i piękno. Aby podkreślić poetyckość sportu, w drugiej części spotkania zaproszeni olimpijczycy recytowali wiersze znanych poetów. Teresa Sukniewicz Wiceprezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich czterokrotna rekordzista świata w biegach płotkarskich i olimpijska
z Meksyku 1968 recytowała fragment "Ody do Sportu" Pierre'a de Coubertin (złotego medalisty w Olimpijskim Konkursie Sztuki Literatury Sztokholm 1912), Mirosław Wodzyński olimpijczyk z Monachium 1972, wielokrotny mistrz Polski w biegach płotkarskich zarecytował wiersz Krzysztofa Zuchory ".  W ringu", Władysław Nikiciuk - oszczepnik, medalista mistrzostw Europy i olimpijczyk z Tokio 1964 i z Meksyku 1968 przedstawił wiersz olimpijki z Oslo 1952 i Cortina d'Ampezzo 1956
w narciarstwie alpejskim – Barbary Grocholskiej-Kurkowiak "100 m w Eurosport". Ludwika Chewińska – kulomiotka, olimpijka z Monachium 1972 roku w pchnięciu kulą, zaprezentował wiersz poświęcony pamięci swojej wychowanki Kamili Skolimowskiej ("Sydney – rzut młotem" Krzysztofa Zuchory). Jacek Wszoła – złoty medalista olimpijski z Montrealu 1976 roku oraz srebrny z Moskwy 1980 w skoku wzwyż interpretował wiersz Kazimierza Wierzyńskiego "100m" także złotego medalisty olimpijskiego, ale w dziedzinie literatury z Amsterdamu 1928 roku. Stefan Friedman aktor i reżyser przedstawił wiersz Mariana Grześczaka "Dwa przeciw sobie zdania ruchu", a na końcu części poetyckiej Adam Fidusiewicz zadedykował Irenie Szewińskiej wiersz Krzysztofa Zuchory.

Wystawa będzie prezentowana do końca kwietnia.

W środę, 11 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim miała miejsce uroczysta premiera siatkarskiej bajki dla dzieci. Autorem książki, zatytułowanej „Klekusi i Klekusia przygody przy siatce”, jest Marcin Młynarczyk.

 

1 | 2 | 3 | 4

Zawiera ona wypowiedzi słynnych polskich zawodników, którzy osiągnęli mistrzostwo sportowe opowiadających o swoich porażkach i sukcesach, które w ostatecznym rozrachunku okazały się niezwykle przydatne w walce o mistrzostwo. Całość w sposób bardzo przystępny przedstawia sama bajka Taki też jest wydźwięk samej bajki.

Podczas spotkania obecnych było ponad 150-dzisięcioro dzieci z klas I-III. Wśród gości specjalnych obecni byli: Mieczysław Nowicki Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i Tomasz Rosset Wiceprezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej, olimpijczycy Artur Partyka, Mariusz Wlazły i Karol Kłos, mistrzyni świata w karate tradycyjnym Katarzyna Krzywańska, siatkarz Skry Bełchatów Kacper Piechocki oraz kapelan sportowców polskich ks. Edward Pleń. Goście wzięli udział w grach i zabawach sportowych, a następnie cierpliwie składali autografy.

Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi była patronem wydarzenia.

10 kwietnia br. minęło osiem lat od tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Zginęła w niej Para Prezydencka – Lech i Maria Kaczyńscy oraz 94 inne osoby. Wśród ofiar był także ówczesny Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Piotr Nurowski.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Foto: Szymon Sikora

Wraz z prezydencką delegacją podróżował do Rosji, by na cmentarzu w Katyniu w 70 rocznicę mordu katyńskiego oddać hołd zamordowanym tam przez NKWD polskim oficerom, wśród których nie brakowało wielu wybitnych sportowców.

W ósmą rocznicę tragedii pod Smoleńskiem przy grobie Ś.P. Prezesa, (w którym spoczywa również Jego Małżonka – Elżbieta, zmarła w 2016 r.) zebrali się członkowie rodziny oraz przedstawiciele PKOl na czele z Prezesem Andrzejem Kraśnickim.

Na grobie Piotra Nurowskiego został złożony wieniec od Rodziny Olimpijskiej, a wokół zapłonęły znicze.

Na nagrobek, przy którym honorową wartę wystawiła Żandarmeria Wojskowa, trafiły również liczne inne wieńce, w tym od Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentował Sekretarz TOP Kajetan Broniewski.

W dniu 8 kwietnia br. w Sieradzu obył się finałowy turniej podsumowujący trzecioligowe rozgrywki w piłce siatkowej mężczyzn za sezon 2017.

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieradz mistrzem III ligi siatkówki.  W niedzielę podopieczni trenera Radosława Szymczaka przypieczętowali pierwsze miejsce w turnieju finałowym, który rozegrano w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10, pokonując w trzech setach Kasztelana Rozprza. ULKS MOSiR Sieradz - Kasztelan Rozprza 3:0 (25:15, 25:21, 25:22)

 Na miejscu drugim w turnieju uplasował się WKS Siatkarz Wieluń, dzięki wygranej w decydującym meczu z MKS Zduńska Wola 3:2 (25:22, 22:25, 23:25, 25:21, 15:13).

Sieradzanie oraz zespół z Wielunia wywalczyli awans do półfinałów o wejście do II ligi (20-22 kwietnia). Gospodarzem jednego z turniejów będzie ULKS MOSiR.

Dodajmy, że nagrody najlepszym drużynom oraz siatkarzom wręczali Mieczysław Nowicki prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w przeszłości znakomity kolarz dwukrotny medalista Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976, Włodzimierz Kurek, wiceprezes Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej) oraz prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

We środę 28 marca odbyły się uroczystości pogrzebowe honorowego prezesa RROl w Łodzi gen. prof. Henryka Chmielewskiego.

 

1 | 2

Gen. prof. Henryk Mikołaj Chmielewski urodził się 10 września 1934 w Myszyńcu, zm. 22 marca  w Łodzi.  Polski lekarz neurolog, profesor nauk medycznych, generał brygady Wojska Polskiego, poseł na Sejm X kadencji.

Studia ukończył w 1958 studia na Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował jako lekarz w jednostkach lotnictwa wojskowego. Uzyskiwał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W latach 1964–1970 był ordynatorem oddziału neurologicznego w Centralnym Wojskowym Zespole Sanatoryjnym w Lądku-Zdroju. Od 1973 był kierownikiem Kliniki Neurologicznej Wojskowej Akademii Medycznej.
W latach 1985–1987 pełnił funkcję prorektora, a w latach 1991–1998 komendanta-rektora Wojskowej Akademii Medycznej.

Z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1989 do 1991 sprawował mandat posła na Sejm kontraktowy z okręgu Warszawa-Praga Południe. W trakcie kadencji przeszedł do Klubu Posłów Wojskowych, zasiadał w Komisji Zdrowia. W 1990 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych, a w 1991 prezydent RP Lech Wałęsa awansował go na generała brygady.

Był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownikiem Kliniki Neurologii i Neurorehabilitacji. Stworzył polską szkołę terapii manualnej kręgosłupa. Był wiceprezesem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Zmarł 22 marca 2018 w Łodzi, został pochowany na cmentarzu Doły w Łodzi.

Podczas mszy żałobnej obecny był poczet sztandarowy w składzie Zygfryd Kuchta, Jan Kudra i Gabriel Kabza. Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich jednocześnie Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki we wzruszającym wystąpieniu przypomniał dokonania Zmarłego.

Dalsza część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Wojska Polskiego, gdzie Profesora odprowadziły tłumy przyjaciół, współpracowników i pacjentów. Kompania honorowa oddała salwę, a marsz żałobny odegrała orkiestra MPK. Sztandar PKOl nieśli Zygfryd Kuchta, Jan Kudra i Tomasz Kupis.

Podczas całości uroczystości nie zabrakło licznych przedstawicieli rodziny olimpijskiej, wśród których byli Teresa Andrzejewska, Barbara Niemczyk, Lucjan Józefowicz, Kazimierz Maranda i Tomasz Rosset.

Żegnaj, Profesorze. Pozostaniesz w naszej pamięci.

6 kwietnia br. był dniem, w którym Koszalinem zawładnął olimpijski sport. Z okazji uroczystości związanych z obchodami wojewódzkich "Dni Olimpijczyka" do miasta zawitało kilkudziesięciu olimpijczyków, z których wielu miało na swoim koncie medale z charakterystycznymi pięcioma kółkami. W śród nich byli mistrzowie olimpijscy Marek Kolbowicz, Tomasz Kucharski. Polski Komitet Olimpijski reprezentował Wiceprezes PKOl Mieczysław Nowicki jednocześnie Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich dwukrotny medalista olimpijski. Rano w ratuszu powitał wszystkich prezydent Piotr Jedliński, a już wkrótce uczestniczyli w otwarciu zawodów w ramach Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży w Pływaniu, które odbywały się na basenie ZOS przy ul. Głowackiego. Stamtąd udali się do koszalińskich szkół, gdzie uczniowie mieli okazję do rozmowy ze sportowcami, którzy osiągnęli duży sukces.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Główne uroczystości odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej. W otwierającym je przemówieniu prezydent Piotr Jedliński zauważył, że spotkanie z olimpijczykami pozwoliło na cofnięcie się w czasie do wydarzeń sportowych i wspomnień ze sportowych aren, które na zawsze utkwiły mu w pamięci. Jednocześnie podkreślił, że goszczący w Koszalinie sportowcy są godnym wzorem do naśladowania.

Podczas uroczystości nie zabrakło występów artystycznych, a także całej jakże ważnej dla każdego sportowca symboliki olimpijskiej takiej jak: wciągnięcie flagi olimpijskiej na maszt czy zapalenia olimpijskiego znicza.

Na zakończenie zasłużeni olimpijczycy wręczyli młodym sportowcom kółka olimpijskie, które są jednym z etapów osiągnięć sportowych wiodących do kolejnej olimpiady.

Wieczorem odbyła się VII Koszalińska Gala Laurów Sportu, podczas której prezydent Piotr Jedliński wyróżnił ludzi koszalińskiego sportu. Nagrody finansowe trafiły do 89 osób, w tym 71 zawodników, 17 trenerów oraz działacza sportowego. Komisja ds. nagród rozpatrzyła w sumie 122 wnioski. Zaproponowano również przyznanie nagród rzeczowych w postaci statuetek NIKE
 w kategorii "Sportowiec Roku", Trener Roku" oraz "Działacz Sportowy Roku".

Tytuł „Sportowca Roku" otrzymała Małgorzata Hołub-Kowalik z Klubu Lekkoatletycznego „Bałtyk” Koszalin za zdobycie brązowego medalu w sztafecie 4x400m podczas Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce w Londynie, brązowego medalu w sztafecie 4x400m podczas Halowych Mistrzostw Europy w Belgradzie oraz zdobycie dwóch złotych medali w biegu na 400m i 4x400m na Uniwersjadzie w Tajpej na Tajwanie.

„Trenerem  Roku” został Zbigniew Maksymiuk reprezentujący Klub Lekkoatletyczny „Bałtyk” Koszalin, który od 15 lat trenuje Małgorzatę Hołub-Kowalik. Prowadzona przez trenera zawodniczka nieprzerwanie od 2010 roku osiąga znaczące sukcesy sportowe podczas mistrzostw Polski mistrzostw świata, Europy.

W kategorii „Działacz Sportowy Roku” wyróżnienie otrzymała  pani Teresa Tałaj, wieloletnia członkini zarządu TKKF Koszalin, założycielka „Klubu Olimpijczyka Jantar” w Koszalinie oraz współorganizatorka „Koszalińskiej Galerii Olimpijczyków i Paraolimpijczyków”, której inauguracja odbyła się w październiku 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. 

W dniu 2 kwietnia br. gościł w Polsce w domu Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława Nowickiego Edward Borysewicz polski kolarz jeszcze słynniejszy szkoleniowiec.

1 | 2

Edward Borysewicz urodził się 3 sierpnia 1939 w Kisielewszczyźnie. Od 1958 trenował kolarstwo w klubie Społem Łódź, gdzie jego trenerem był Teofil Sałyga. Dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski w wyścigu drużynowym na 100 km (1962 i 1964). Karierę sportową zakończył w 1968r. rozpoczynając pracę jako trener, w klubie sportowym Społem Łódź, gdzie pracował w 1968-1970 i 1973-1976r. oraz Włókniarzu Łódź. W latach 1971-1975 był równocześnie trenerem polskiej kadry juniorów w kolarstwie. Wśród jego zawodników byli Mieczysław Nowicki, Wacław Latocha i Krzysztof Sujka.

W 1976 wyjechał do USA, od 1977 był trenerem olimpijskiej kadry kolarskiej tego kraju. Jego zawodnikiem był m.in. Greg LeMond. Poprowadził amerykańskich kolarzy do medali mistrzostw świata i Igrzysk Olimpijskich m.in. Steve Hegga, Rebeccę Twigg i Alexi Grewala. Od 1987 do 1996 pracował w kolarskiej grupie Subaru-Montgomery, następnie występującej pod różnymi nazwami grupie Montgomery-Bell, U.S. Postal Service, U.S. Postal Service-Discovery Channel, Discovery Channel. Wśród jego kolarzy był również Lance Armstrong, a także Cezary Zamana. W 1996 rozstał się z zawodowym peletonem, ale jeszcze w 2002 pracował w amerykańskim zespole kolarzy torowych UPMC Fuji Cycling. W latach 2005-2007 był trenerem polskiej kadry kolarzy torowych seniorów.

p6W dniu 27 marca br. o godz. 11:00 w Kaplicy – Kościele Zmartwychwstania Pańskiego na Cmentarzu Rakowickim miała miejsce uroczystość pogrzebowa prof. Haliny Zdebskiej – Biziewskiej, przewodniczącej Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego członkini Polskiej Akademii Olimpijskiej, zmarłej 17 marca br. Liczna delegacja Polskiego Komitetu Olimpijskiego reprezentowana była przez Wiceprezesa PKOl Mieczysława Nowickiego, który jednocześnie reprezentował całe środowisko polskich olimpijczyków, jako Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

HZBTowarzystwo Olimpijczyków Polskich z żalem informuje, że w sobotę, 17 marca br. w wieku 57 lat po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zmarła dr hab. prof. nadzw. Halina Zdebska-Biziewska - przewodnicząca Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Z ruchem olimpijskim związana była przez ponad ćwierćwiecze. W okresie od 1995 do 2000 roku, jako członkini Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej oraz Koła Młodych Polskiej Akademii Olimpijskiej (PAOL), a od 2001 roku, jako członkini Polskiej Akademii Olimpijskiej. Po dwóch latach członkostwa w Klubie Fair Play, w roku 2013 została jego przewodniczącą. Obdarzona wyjątkową kulturą osobistą, bardzo ambitna, godnie reprezentowała nasze środowisko w strukturach międzynarodowych - od października 2016 jako członkini Zarządu Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM) oraz Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP). Ostatni raz na arenie międzynarodowej reprezentowała nas w styczniu br., uczestnicząc w Sprawozdawczo-Wyborczym posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Pierre'a de Coubertin (CIPC) w Lozannie, podczas którego została ponownie wybrana w skład jego Zarządu.

Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu historii i filozofii sportu, olimpizmu oraz teorii zespołowych gier sportowych, współautorka programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży dla szkół mistrzostwa sportowego. Przez wiele lat związana ze sportem akademickim (najpierw jako siatkarka AZS AWF Kraków, a potem trenerka grup młodzieżowych oraz członkini Zarządu tego klubu). Aktywna
w strukturach Małopolskiej Rady Olimpijskiej.

Poza działalnością stricte naukową uprawiała również publicystykę sportową na łamach "Magazynu Olimpijskiego", "Tempa", "Dziennika Polskiego", "Akademickiego Przeglądu Sportowego", "Sportowego Stylu". Była laureatką prestiżowych nagród: "Brązowego Wawrzynu Olimpijskiego PKOl 1996" (w kategorii prac naukowych i popularno-naukowych) oraz nagrody Prezydenta Miasta Krakowa "Przyjaciel Sportu `2002". Kochała muzykę poważną, teatr, literaturę i sport. Była osobą niezwykle ciepłą i serdeczną.

Najbliższym Zmarłej Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich składa serdeczne wyrazy głębokiego współczucia.

 

1 | 2 | 3 | 4

W dniu 25 marca br. we Wrocławiu odbyło się spotkanie kolarzy „Dawnych mistrzów w kolarstwie” medalistów olimpijskich ,mistrzostw świata. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu kolarzy trenerów działaczy kolarskich. Spotkanie odbyło się w znanej hurtowni i sklepie Harfa-Harison .
W czasie spotkania na planszy przypominającej trasę kolarską rozegrano wyścig tradycyjnymi – kiedyś niezwykle popularnymi - kapslami. W emocjonującym wyścigu udział wzięli: Ryszard Szurkowski, Henryk Charucki, Jan Jankiewicz, Jan Faltyn, Jan Brzeźny, Mieczysław Nowicki, Tadeusz Mytnik. Wyżej wymienieni wielcy mistrzowie w takiej kolejności ukończyli ekscytujący wyścig kapslowy. Każdy z zawodników ubrany był w koszulkę z numerem w jakim startował w czasie swojej kariery sportowej szczególnie podczas Wyścigu Pokoju.
Komentatorem całego  wyścigu był słynny red. Włodzimierz Rezner. Spotkanie miało wymiar koleżeński -wspomnieniowy

lod2W Łodzi odbyło się Spotkanie Wielkanocne w którym udział wzięli Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Solidarności Waldemar Krenc. W spotkaniu uczestniczył Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W dniu 15 marca 2018r., w szkole podstawowej w Krobanowie k Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie z udziałem polskich olimpijczyków: Elżbiety Trześniewskiej, Kazimierza Marandy, Mieczysława Nowickiego. W spotkaniu udział wzięło około 200 dzieci.

 

1 | 2 | 3

Goście szkoły odbyli wiele rozmów z młodzieżą opowiadając i historii igrzysk olimpijskich, ruchu olimpijskim swoich startach i swoich doświadczeniach związanych z uczestnictwem w Igrzyskach Olimpijskich.  

Szkoła w Krobanowie powstała w 1925r., jako jedyne wtedy centrum ogniska oświaty i kultury tego środowiska. Szkoła w Krobanowie, jako pierwsza ze szkół Gminy Zduńska Wola po 6-letniej niewoli w 1945r. otworzyła ponownie swe podwoje dla dzieci i młodzieży, by wychowywać, nauczać i pielęgnować tradycje naszego kraju głęboko zakorzenione w świadomości narodu polskiego. 

W lutym 1958r. roku podjęta została przez lokalne społeczeństwo uchwała dotycząca budowy nowej Szkoły w Krobanowie – Pomnika Tysiąclecia. Prace budowlane trwały kilka lat. Dzięki wysiłkowi oraz ofiarności mieszkańców i ówczesnych władz udało się zrealizować zamierzony cel- oddać do użytku nowy budynek szkoły. 

Jesienią 1968r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu Szkole w Krobanowie imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego. 

  

1 | 2 | 3

dyplom

W dniu 25 listopada 2017r podczas 46. Zgromadzenia Generalnego EOC w Zagrzebiu Wiceprezes PKOl Mieczysław Nowicki został uhonorowany, jako jeden z sześciu wyróżnionych i jako jedyny z Polski, Nagrodą Wawrzynu Olimpijskiego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich za rok 2017.

To wspaniałe i wyjątkowe zarazem wyróżnienie zostało przyznane jednogłośnie przez Komitet Wykonawczy EOC w uznaniu jego zasług na polu wybitnych osiągnięć sportowych (dwukrotny medalista olimpijski w kolarstwie szosowym i mistrz świata), a także za wspaniałą karierę organizatora imprez kolarskich, opiekuna byłych olimpijczyków. Mieczysław Nowicki oprócz sukcesów sportowych i organizacyjnych pełnił – z sukcesami – rolę  samorządowca i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2001 oraz szefa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w latach 2000-2001.

Wyróżnienie EOC Prezes Mieczysław Nowicki odebrał osobiście z rąk nowo wybranego Prezydenta EOC Janeza Kocijancica, a gratulacje odebrał również od Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, Wiceprezes PKOl i członkini MKOl Ireny Szewińskiej i Sekretarza Generalnego PKOl Adama Krzesińskiego.

Prezes Nowicki podziękował zebranym i życzył wielu sukcesów pozostałym nagrodzonym oraz całemu europejskiemu ruchowi sportowemu. Warto przypomnieć, że w 2014 roku wyróżnienie takie otrzymał również Zbigniew Pacelt, wybitny trener złotych pięcioboistów z Barcelony `92.

Na koniec wspaniałą laudację na cześć wyróżnionego odczytał Prezes Chorwackiego Komitetu Olimpijskiego Zlatko Matesa. Wszyscy zebrani dodatkowo nagrodzili ich gromkimi brawami.  

W dniu 7 marca br. w Pałacu Prezydenckim w Sali Białej z inicjatywy Towarzystwa Olimpijczyków Polskich odbyło się spotkanie Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysława Nowickiego z Doradcą Prezydenta RP Ministrem Piotrem Nowackim.

1 | 2 | 3

Pan Minister Piotr Nowacki przez wiele lat był kierownikiem SWFiS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Przez ostatnie 25 lat był działaczem i trenerem w krakowskim środowisku Akademickiego Związku Sportowego. Odznaczony srebrną odznaką Zarządu Głównego AZS. Laureat wielu nagród Rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania w Krakowie za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w środowisku akademickim. W latach 2005 – 2008 odznaczany tytułem – Trener Roku za wybitne osiągnięcia sportowe.

W Kancelarii Prezydenta RP Pan Minister Piotr Nowacki odpowiada za kontakty Pana Prezydenta Andrzeja Dudy ze środowiskiem sportowym. Spotkanie poświęcone było organizacji seminarium, w którym udział wezmą organizacje sportowe zrzeszające olimpijczyków państw Trójmorza i regionu bałtyckiego: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry, Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec. Całość odbyłaby się pod patronatem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. W trakcie spotkania omówione zostały wstępne założenia organizacyjne i ew. udział w spotkaniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W trakcie rozmów poddana została pod dyskusję sugestia organizacji spotkania w Pałacu Prezydenckim połączona z jego zwiedzaniem.

Konkluzją prawie 90 min. spotkania było ustalenia wolnego terminu w kalendarzu Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Pan Minister Piotr Nowacki poinformował, że w ciągu najbliższych 14 dni postara się ustalić konkretną datę, pod którą Towarzystwo Olimpijczyków Polskich rozpocznie organizację przygotowań Seminarium.

 

1 | 2 | 3

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich z radością informuje, że Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Szermierczej zadecydował o uhonorowaniu kolejnych pięciu osób, które w sposób znaczący wpłynęły na rozwój światowej szermierki. Wśród nowych członków Hall of Fame znalazł się wybitny szablista i wieloletni działacz sportowy - Jacek Bierkowski. Polak został wyróżniony w kategorii Rodzina Szermiercza.

Przypominamy, że Nasz Kolega Jacek Bierkowski jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w którym pełnił rolę Sekretarza TOP.

Wielkie Gratulacje od całego Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Osoby wpisane do Hall of Fame w roku 2017:

Kategoria Zawodnicy:

 Diana Bianchedi (Włochy)

 dr Imre Gedovari (Węgry)

 Man Zhong (Chiny)

 Mark Midler (Rosja)

Kategoria Rodzina Szermiercza:

Jacek Bierkowski (Polska)

W czwartek, 15 lutego br. w "Domu Japonii" w PyeongChang, została podpisana umowa o współpracy narodowych komitetów olimpijskich Japonii i Polski.  Podpisy pod dokumentem złożyli ich szefowie - Tsunekazu Takeda i Andrzej Kraśnicki.

1 | 2 | 3

Umowa przewiduje m.in. wymianę doświadczeń w zakresie promocji olimpizmu, współpracę w podnoszeniu poziomu szkolenia sportowego, a także w dziedzinie medycyny sportowej i walki z dopingiem.

Prezes Takeda (olimpijczyk z Monachium i Montrealu w jeździeckich konkursach skoków przez przeszkody) wyraził nadzieję na skorzystanie przez stronę japońską z polskich doświadczeń w szkoleniu zawodników dyscyplin zimowych. Andrzej Kraśnicki z kolei podkreślił, że PKOl liczy na pomoc japońskich partnerów w przygotowaniach do najbliższych letnich igrzysk olimpijskich w roku 2020 w Tokio. Przypomniał, że nawiązano już bardzo obiecującą współpracę z miastem Takasaki, którego gospodarze wyrazili gotowość udzielenia polskim sportowcom gościny na zgrupowania aklimatyzacyjne przed tokijskimi igrzyskami.

Prezes PKOl zapowiedział również, iż - realizując zapisy właśnie podpisanej umowy - na najbliższych "Piknikach Olimpijskich" w Warszawie będą prezentowane miasto Tokio oraz japońska kultura i sport.

Z dużym sentymentem o Kraju Kwitnącej Wiśni mówiła podczas spotkania w "Domu Japonii" Irena Szewińska. Członkini MKOl i wiceprezes PKOl przypomniała, że właśnie w Tokio w roku 1964 rozpoczęła się jej wielka kariera sportowa, okraszona potem aż siedmioma (w tym trzema złotymi) medalami olimpijskimi. Dwadzieścia lat temu z kolei podczas igrzysk w japońskim Nagano została wybrana w skład MKOl, a obecnie pracuje w komisji MKOl nadzorującej przygotowania japońskiej stolicy do igrzysk za dwa lata.

Prezydent Andrzej Duda i jego Małżonka Agata Kornhauser-Duda byli honorowymi gośćmi Noworocznego Spotkania Polskiej Rodziny Olimpijskiej, które w poniedziałek – 8 stycznia br.  - odbyło się w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Tradycyjnie już w spotkaniu wzięli udział mistrzowie i medaliści olimpijscy kilku pokoleń, ich trenerzy, działacze sportowi, przedstawiciele świata polityki, kultury, nauki, medycyny i biznesu, wśród nich - reprezentanci firm sponsorujących rodzimy ruch olimpijski.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka oraz Prezydent RP Andrzej Duda. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki oraz Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka rok 2017 ocenili, jako pomyślny dla polskiego sportu - w jego trakcie nasi reprezentanci wielokrotnie stawali na podium mistrzostw świata i Europy, zawodów Pucharu Świata i wielu innych prestiżowych imprez. Obaj wyrazili nadzieję, że jeszcze bardziej udany będzie rok bieżący, w którym polskich sportowców czekają m.in. XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang czy finały piłkarskich mistrzostw świata Rosja 2018.

Do zbliżających się 'białych' igrzysk w Korei Południowej nawiązał w swoim wystąpieniu pan Prezydent. Andrzej Duda stwierdził m.in., „że każde państwo pragnące zaistnieć na arenie międzynarodowej stara się mieć sportowców z sukcesami. - My takich mamy, a tym, którzy w minionym 100-leciu je osiągali należy się nasz ogromny szacunek i wdzięczność” - powiedział. Dodał także, iż zaszczytem dla Głowy Państwa jest to, by po raz kolejny być obecnym na spotkaniu Olimpijskiej Rodziny. Zadeklarował także, iż - gdy tylko będzie taka potrzeba - gotów jest przyjść sportowcom z niezbędną pomocą. Prezydent życzył naszym reprezentantom dobrych wyników na igrzyskach w Pjongczang, licząc, iż każdy z nich da z siebie maksimum umiejętności i ambicji.

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem Polski Komitet Olimpijski wręczeniem okolicznościowych statuetek za wspieranie jego działalności w roku 2017 podziękował swoim sponsorom i partnerom. Statuetki odebrali, więc przedstawiciele: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN (sponsor strategiczny), Totalizatora Sportowego - LOTTO (sponsor generalny), firmy TAURON Polska Energia (sponsor), firmy OTCF z marką '4F' (sponsor kolekcji olimpijskiej), Grupy LUXMED (główny partner medyczny), PLL LOT (oficjalny przewoźnik reprezentacji olimpijskiej), oficjalnych partnerów: Deloitte i Columna Medica oraz partnerów medialnych: Eurosportu, Grupy ONET i Przeglądu Sportowego oraz dziennika Rzeczpospolita.

Podziękowano również partnerom programu 'Polskie Nadzieje Olimpijskie' realizowanemu przez Polską Fundację Olimpijską. To: Procter&Gamble, Grupa Grey oraz Fundacja POLSAT.

W imieniu sponsorów i partnerów PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej życzenia wszelkich sukcesów w olimpijskim roku skierował do zebranych, a za ich pośrednictwem do zawodników i osób z nimi współpracujących - przewodniczący Rady PKOl, prezes PKN ORLEN i nasz olimpijski attaché na igrzyska w PyeongChang - Wojciech Jasiński.

Poniedziałkowe spotkanie stało się okazją do wymiany dokumentów w sprawie przedłużenia współpracy PKOl ze swym głównym partnerem medycznym - Grupą LUXMED (dokonali tego prezesi: Anna Rulkiewicz i Andrzej Kraśnicki) oraz o wznowieniu współpracy PKOl z Polskim Radiem SA (reprezentowanym na spotkaniu przez jego prezesa-redaktora naczelnego Jacka Sobalę).

Prezesi 13 polskich związków sportowych, których zawodnicy zanotowali w roku 2017 największe sukcesy, odebrali przyznane im przez PKOl okolicznościowe statuetki, które były wręczane min. przez Irenę Szewińską członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Wiceprezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Mieczysława Nowickiego Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Istotnym elementem uroczystości było wręczenie Wielkich Honorowych Nagród Sportowych PKOl im. Piotra Nurowskiego. Ich zdobywcami za rok 2017 zostali: żeglarskie mistrzynie świata w klasie 470 - Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek Gliszczynska, ich trener Zdzisław Staniul oraz reprezentacja Polski w piłce nożnej, która w ubiegłym roku wywalczyła awans do finałów Mundialu w Rosji.

Z kolei z rąk Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki oraz Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego doroczne Nagrody Nadziei Olimpijskich odebrali: kajakarki AZS AWF Katowice - Justyna Iskrzycka i Paulina Paszek (z trenerem Piotrem Pisulą) oraz pływak UKS G-8 Warszawa-Bielany - Kacper Stokowski (z trenerem Pawłem Wołkowem).

Spotkanie zakończyła sekwencja bezpośrednio nawiązująca do zbliżających się igrzysk w Pjongczang (zresztą wcześniej zebrani wysłuchali już kilku koreańskich tradycyjnych melodii wykonywanych przez międzynarodowy kwartet smyczkowy).

Życzenia sukcesów na południowokoreańskich obiektach sportowych przekazał polskim sportowcom ambasador tego kraju w Polsce - pan Choi Sung Joo, który przyznał, iż jest pod wielkim wrażeniem ostatniego triumfu Kamila Stocha w narciarskim Turnieju Czterech Skoczni. Parze prezydenckiej Ambasador przekazał olimpijskie maskotki, zaś prezes PKOl - specjalnie przygotowany plakat z hasłem 'Jesteśmy jedną drużyną'.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich uprzejmie informuje, że podczas zebrania Zarządu TOP w dniu 15 grudnia 2017r podjęta została uchwała dotycząca pomocy finansowej na rzecz Stanisława Leonga.

Staś Leong jest wnukiem naszego kolegi Adama Pietronia, który od ponad 20 lat pełni w Polskim Komitecie Olimpijskim funkcję Dyrektora ds. Zarządzania i Administracji. Jest osobą powszechnie szanowaną, lubianą i znaną w środowisku sportowym. Środki zostały przekazane na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, która zbiera na rzecz pomocy Stasiowi środki finansowe. W akcję pomocy zaangażowało się wielu znanych sportowców, którzy w wielu przypadkach wykazali szczodre serce – Piotr Małachowski, Tomasz Majewski, Anita Włodarczyk oraz wielu innych. Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich składa się w większości z medalistów, uczestników igrzysk olimpijskich. Zarząd TOP reprezentują min: Irena Szewińska, Teresa Sukniewicza, Otylia Jędrzejczak, Elżbieta Baumann – Urbańczyk, Mieczysław Nowicki, Ryszard Szurkowski, Andrzej Supron Tomasz Majewski, Tadeusz Mytnik. Uchwała podjęta przez Zarząd TOP dotyczyła kwoty 5 000,00 zł przekazanej na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Stas Ulotka PL PL

W sobotę, 17 lutego 2018r. odbyła się gala finałowa Cumulusy 2017, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych sportowców lotniczych. Tegoroczną edycję zdominowali zawodnicy motoparalotniowi.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Statuetkę Złotego Cumulusa 2017 zdobyli członkowie Motoparalotniowej Kadry Narodowej Adam Pupek i Piotr Kozikowski. Piloci latają razem na wózku dwumiejscowym w klasie PL2. Na swoim koncie mają m.in. złoty medal Mistrzostw Europy, Puchar Polski.

Uroczystość odbywała się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Podczas uroczystości Polski Komitet Olimpijski reprezentował Mieczysław Nowicki Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Zarazem Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, który w imieniu w/w instytucji honorował wyróżnionych.

Na kolejnych miejscach znaleźli się:

 1. miejsce – Wojciech Panas, członek Motoparalotniowej Kadry Narodowej.
 2. miejsce – Leszek Małmyga, członek Kadry Narodowej Polski w modelarstwie lotniczym.
 3. miejsce – Jacek Ciszkowski, członek Motoparalotniowej Kadry Narodowej.
 4. miejsce – Alojzy Dernbach, Klaudia Laskowska – załoga Mikrolotowej Kadry Narodowej (klasa GL2 – wiatrakowce).
 5. miejsce – Andrzej Sołtyk – członek Kadry Narodowej Spadochronowej (Indoor Skydiving).
 6. miejsce – Arkadiusz Iwański – członek Balonowej Kadry Narodowej.
 7. miejsce – Sebastian Kawa, zajmujący pierwsze miejscew światowym rankingu pilotów szybowcowych.
 8. miejsce – Mirosław Wrześniewski, członek Narodowej Kadry Akrobacyjnej.
 9. miejsce – Krzysztof Skrętowicz, członek samolotowej reprezentacji Polski.

Zwycięzcami w kategorii specjalnej Cumulus Extreme zostali piloci motoparalotniowi – Paweł Kozarzewski oraz Marcin Krakowiak, którzy dokonali pionierskiego lotu motoparalotniami w obiekcie zamkniętym – stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Nagrodę specjalną – statuetkę Złotego Cumulusa 2017 z diamentem za wybitne sukcesy sportowe otrzymał Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz świata oraz lider światowego rankingu pilotów szybowcowych.

W dniu 20 lutego 2018r w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach odbyło się otwarcie wystawy "Od Aten do Rio".

1 | 2 | 3 | 4

W uroczystości otwarcia udział wzięli: Mieczysław Nowicki - wybitny polski kolarz, dwukrotny medalista Igrzysk XXI Olimpiady w Montrealu, w 1976r., Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Michał Pietrzak - olimpijczyk z Krośniewic, lekkoatleta, uczestnik Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie w 2012r oraz Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro w 2016r.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Największe dzieło Towarzystwa Olimpijczyków Polskich  - zbudowanie Ośrodka Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków Polskich w Michałowicach k/Warszawy

W 2001 roku z inspiracji Mieczysława Nowickiego – ówczesnego prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu a od 2002 całodziennego zaangażowania (można powiedzieć, że go zbudował), prezesa Ryszarda Parulskiego powstał ośrodek dla Polskich Olimpijczyków , który bezpłatnie leczy polskich olimpijczyków i paraolimpijczyków. Budowa trwała od 2002-2005 roku i realizowana była wg. projektu olimpijczyka szablisty prof. inż. arch. Wojciecha Zabłockiego. Wiele w tamtym okresie pomagał ówczesny skarbnik TOP Wiesław Gawlikowski. Wykonawcą ośrodka była firma MITEX z Kielc.

Obiekt skład się z części hotelowo-recepcyjnej o powierzchni 528 m² oraz nowej hali do rehabilitacji o powierzchni 900 m².

Od lipca 2006 roku TOP wszedł we współpracę z Polskim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podjęta była działalność rehabilitacji i edukacji młodzieży niepełnosprawnej. Jednocześnie w ramach wspierania inicjatyw Starostwo Pruszkowskie i gmina Piastów wespół z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich rozpoczęli program dla ludzi wykluczonych społecznie.

W ramach współpracy z gminą Michałowice były organizowane pikniki integracyjne dla mieszkańców gminy. 

W lipcu 2006 roku Towarzystwo Olimpijczyków w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Polskich pozyskało partnera medycznego firmę KROSONIK, która świadczy usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców starostwa pruszkowskiego a przede wszystkim dla polskich olimpijczyków i paraolimpijczyków.

1 | 2

 
 

W dniu 27 października 2011 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski nadał Ordery Odrodzenia Polski zasłużonym sportowcom i działaczom sportowym.

Odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego, za osiągnięcia sportowe

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 • Pan Stanisław GOŚCINIAK
 • Pani Ewa KŁOBUKOWSKA

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 • Pan Jacek BIERKOWSKI
 • Pan Wiesław GAWLIKOWSKI
 • Pan Dariusz GOŹDZIAK.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, w imieniu Prezydenta RP ordery wręczył Doradca Prezydenta Jan Lityński.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu polscyolimpijczycy.pl

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu polscyolimpijczycy.pl jest Towarzystwo Olimpijczyków Polskich 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania,
  2. Czas wysłania odpowiedzi,
  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. Informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry