TOP listwaBN

W dniu 20 grudnia 2022r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Muzeum Sportu i Turystyki w Sali Edukacyjne MSiT, odbyło się ostatnie w 2022r. posiedzenie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. W trakcie spotkania Prezes TOP Mieczysław Nowicki przypomniał i omówił najważniejsze wydarzenia mijającego 2022r.

n1

Szczególnie podkreślił organizację Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego TOP, które miało miejsce 22 czerwca 2022r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II. Podkreślił, że po raz pierwszy Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TOP wybrało Delegatów w systemie elektronicznym, co zdecydowanie usprawniło oraz wprowadziło pełną transparentność wyboru Delegatów. Zaznaczył, że w nowo-wybranym 15 osobowym Zarządzie TOP jest 8 Pań, co w dobie wszechobecnych parytetów jest zgodne z linią szczególnie preferowaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Dziękując obecnym podkreślił, że wszyscy nowi członkowie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich od razu czynnie włączyli się w zaplanowane wcześniej działania Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Do najważniejszych wydarzeń Prezes TOP Mieczysław Nowicki zaliczył:

 1. Podpisanie umowy z LOTTO dotyczącej wzajemnej współpracy dotyczącej realizacji świadczeń reklamowych dla marki LOTTO, jako Partnera Strategicznego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w latach 2022,2023 oraz 2024;
 2. Organizacja XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Memoriału im. Henryka Łasaka w Limanowej;
 3. Organizacja I Memoriału Jana Magiery w Starym Sączu;
 4. Rajdy Rowerowe w Koninie, Ślesinie i Opocznie;
 5. II Sympozjum Szkól im. Polskich Olimpijczyków;
 6. Podpisanie umowy z Polską Organizacją Turystyczną;
 7. Przedłużenie umowy z Kliniką Stomatologiczną Melon Clinic;
 8. Miting Zdrowotny dla Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim;
 9. Briefing prasowy w starostwie powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

Dziękując wszystkim członkom Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, że 2023r. życzył obecnym spokoju, odpoczynku, radości i miłości podczas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia jednocześnie w nadchodzącym 2023r. życzył samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Podkreślił, że nadchodzący 2023 rok zapowiada się dla Towarzystwa Olimpijczyków Polskich równie intensywnie.

Podczas ostatniego tegorocznego posiedzenia Zarządu, Polski Komitet Olimpijski przyjął nowego członka olimpijskiego – Polski Związek Surfingu oraz nowego członka zwyczajnego – Stowarzyszenie OlimpijczycyPL. Wyłoniono także laureatów Nagrody „Nadzieje Olimpijskie” im. Eugeniusza Pietrasika, ale także ustalono datę Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PKOl.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 Fot.: Szymon Sikora

Tuż przed rozpoczęciem obrad Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński oraz Skarbnik PKOl Andrzej Witkowski, w imieniu wszystkich członków Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz pracowników biura Komitetu podziękowali Pani Hannie Bielczyk-Długosz za 18-letnie kierowanie finansami PKOl. Kompetencje dyrektora działu finansowego PKOl przejmie teraz Paweł Rodzoch. Pani Hanna pozostaje nadal w szeregach biura PKOl, aby dalej służyć radą i doświadczeniem.

– Bardzo dziękujemy Pani Haniu za 18 lat pilnowania finansów Polskiego Komitetu Olimpijskiego – powiedział Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński. – Przez te wszystkie lata pracy Pani Hania czuwała nad polityką finansową Komitetu i rozwiązywała wszystkie najtrudniejsze sprawy. Dziękujemy!

Gratulacje od Zarządu PKOl odebrał także Jacek Bierkowski – członek Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który jako jeden z 25 osób na świecie został odznaczony złotym medalem w uznaniu zasług dla Międzynarodowej Federacji Szermierczej FIE. To najwyższy zaszczyt jakim można zostać uhonorowanym w świecie szermierki. Gratulacje!

Przyjęto także budżet Polskiego Komitetu Olimpijskiego na 2023 rok, którego plan przedstawił Skarbnik Komitetu Andrzej Witkowski.

Jednym z głównych punktów porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie terminu Walnego Sprawozdania Sprawozdawczo-Wyborczego PKOl. Prezes Andrzej Kraśnicki zaproponował termin 22.04.2023, co członkowie zarządu przyjęli uchwałą. Prezes Kraśnicki poprosił równocześnie Zarząd o upoważnienie go do zmiany terminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PKOl, w momencie gdy stan zagrożenia epidemicznego zostałby zniesiony do końca roku 2022, na co członkowie Zarządu się zgodzili jednogłośnie. – Kiedy okaże się, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany z końcem bieżącego roku, wtedy zgodnie z obowiązującym prawem, Walne Sprawozdanie Sprawozdawczo-Wyborcze PKOl powinno odbyć się do 60 dni po jego zakończeniu, czyli na koniec lutego. Wtedy podejmę takie działania – powiedział Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

W związku z tym powołano także Komisję Zjazdową, w skład której weszli: Zenon Hajduga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PKOl, Andrzej Witkowski – Skarbnik PKOl oraz Paweł Rodzoch – nowy dyrektor działu finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Następnie Prezes Spółki Igrzyska Europejskie 2023, organizującej przyszłoroczne III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023, przedstawił stan przygotowań do tej największej, multidyscyplinarnej imprezy sportowej w Europie, jaka zostanie zorganizowana w 2023 roku. Marcin Nowak poinformował, że Komitet Organizacyjny rozpoczął kampanię promocyjną w mediach. Jej cel to pozyskanie około 7 tysięcy wolontariuszy bardzo potrzebnych przy organizacji tak wielkiej imprezy sportowej. Ponadto członkowie Zarządu dowiedzieli się, że w aż 19 z 21 sportów olimpijskich, podczas IE 2023 odbędą się kwalifikacje olimpijskie do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024.

– Wartość promocji Polski jaką poprzez sport dadzą nam Igrzyska Europejskie to miliardy złotych – powiedział Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, który poinformował także, że pozytywną ocenę stanu przygotowań do Igrzysk Europejskich wystawił organizatorom Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. IE 2023 przy EOC Hasan Arat.

Wybrano także szefa misji na II Igrzyska Sportów Plażowych ANOC Bali 2023, które odbędą się latem przyszłego roku w Indonezji. Funkcję tę powierzono Iwonie Łotysz, zastępcy sekretarza generalnego PKOl, która cztery lata temu podjęła się tego zadania podczas I Igrzysk Sportów Plażowych w Doha.

Podczas swojego ostatniego posiedzenia w tym roku Zarząd PKOl przyjął do swojego grona nowego członka olimpijskiego – Polski Związek Surfingu oraz nowego członka zwyczajnego – Stowarzyszenie OlimpijczycyPL. Nowi członkowie PKOl podziękowali zarządowi za zaufanie oraz zapewnili, że poprzez swoją działalność będą wzmacniać Ruch Olimpijski i pracować na rzecz jego rozwoju.

Wybrano również laureatów Nagrody „Nadziei Olimpijskich” im. Eugeniusza Pietrasika za 2022 rok. Członkowie Zarządu PKOl spośród rekomendowanych kandydatów nagrodę przyznali: Adriannie Kąkol (sprint kajakowy). Urodzona w 2001 roku zawodniczka w 2022 roku wywalczyła m.in. mistrzostwo świata w osadzie K4 na 500 m oraz mistrzostwo Europy K4 500 m. Spośród męskich kandydatów do tej nagrody wybrano Ksawerego Masiuka (pływanie). Urodzony w 2004r. pływak w mijającym roku wywalczył brązowy medal MŚ seniorów na 50 m stylem grzbietowym i był 6. na 100 m tym samym stylem. Na swoim koncie ma także wiele medali z MŚ i ME juniorów. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Noworocznego Spotkania Rodziny Olimpijskiej na początku stycznie 2023r. w Warszawie.

Jednym z ważnych punktów porządku obrad była także zmiana w Zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Polski Związek Gimnastyczny poprosił o odwołanie z tego grona swojego przedstawiciela Jana Wieteskę, a w jego miejsce powołanie obecnego Prezesa PZG – Leszka Blanika.

Informacje na temat programu pomocy uczelni wyższych studentom przygotowującym się do Igrzysk Olimpijskich przedstawił prof. Andrzej Rokita – rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.

Na koniec głos zabrała Maja Włoszczowska, członkini Komisji Zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, która przedstawiła rekomendacje MKOl dla Związków Sportowych dotyczące wprowadzania programu ochrony zawodników przed różnymi niebezpieczeństwami spotykającymi ich podczas kariery zawodniczej: mobbing, molestowanie, nadużycia. Program ten (tzw. Safeguarding) ma pomóc reagować na sygnały od zawodników, którzy w jakiś sposób czują się dotknięci wyżej wymienionymi problemami. MKOl stworzył także specjalny Certyfikat – Safeguarding Officer, który jest rekomendowany wszystkim federacjom sportowym. W Polsce, po specjalnym szkoleniu w MKOl, funkcję Safeguarding Officera obejmie była łyżwiarka szybka – Luiza Złotkowska.

Ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu PKOl zakończyło się tradycyjnym spotkaniem opłatkowym w gronie Polskiej Rodziny Olimpijskiej, któremu wraz z Prezesem PKOl Andrzejem Kraśnickim, przewodniczył ksiądz biskup Marian Florczyk – delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa sportowców i wielki Przyjaciel Rodziny Olimpijskiej.

Jak co roku życzenia spokojnych świąt składali sobie wszyscy związani z Ruchem Olimpijskim, minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, doradca Prezydenta RP Piotr Nowacki oraz przedstawiciele sponsorów i partnerów PKOl i Polskiej Rodziny Olimpijskiej oraz kierownictwo i pracownicy biura PKOl.

Polski Komitet Olimpijski

Szkoła podstawowa 79 im. Łódzkich olimpijczyków gościła w ramach programu "Dotknij olimpijskiego medalu" Marka Dąbrowskiego drużynowego Mistrza Olimpijskiego we florecie w 1972 w Monachium. Gości przyjęła osobiście pani dyrektor Anna Wituła. Uroczyste spotkanie organizowane było przy współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich.

1 | 2 | 3 | 4

   

We wtorek w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia ściany poświęconej tematyce czystego sportu i zasad Fair Play. Gośćmi specjalnymi byli m.in. Witold Bańka, Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej i Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

1 | 2 | 3 | 4

 

Odsłonięcie ściany było jednym z ważnych momentów Polskiej Agencji Antydopingowej w jubileuszowym, 5. roku jej funkcjonowania. Projekt opowiada historię i tłumaczy działalność POLADA, przedstawia kilka najważniejszych historycznie wydarzeń dla całego systemu antydopingowego, ale także promuje projekty tworzone przez Agencję, takie jak Gramy Fair czy „Biegam z czystą przyjemnością”. – Dla Polskiej Agencji Antydopingowej ta ściana będzie już zawsze wyjątkowym symbolem. Po pierwsze dlatego, że jej odsłonięcie kończy obchody 5-lecia naszego istnienia, ale także dlatego, że tak wielu ważnych ludzi swoją obecnością potwierdza sens naszej pracy. Bardzo się cieszę, że obok treści dotyczących czystego sportu są także te związane z ideą Fair Play. Naszym zdaniem oba te światy, tak naprawdę, tworzą jedno – powiedział Michał Rynkowski, Dyrektor POLADA.

O tym, jak wciąż ważna jest rozmowa na temat czystego sportu świadczy fakt, że w wydarzeniu wzięli udział najważniejsi przedstawiciele Światowej Agencji Antydopingowej, Członkowie Zarządu WADA: Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Z Witoldem Bańką, Prezydentem WADA na czele: – O czystym sporcie, o wartościach należy mówić. Świadomość ich istnienia, ale przede wszystkim świadomość, że należy ich przestrzegać to fundament sportowej rywalizacji. Działając na rzecz czystego sportu, jako Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, zawsze będę stał na stanowisku, że promocja takich wartości jest ważna. Dlatego projekt Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Muzeum Sportu i Turystyki uważam za bardzo potrzebny – dodał Prezydent WADA.

– W sporcie nie chodzi tylko o medale. Sport to także moralne zobowiązanie. To postawa życiowa godna naśladowania. Dlatego czysty sport, ale także postawa Fair Play, którą później docenia środowisko, to coś znacznie więcej niż medal. Na mistrzostwo bowiem składają się nie tylko trofea, ale także nasze życiowe wybory – podkreśliła Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.  

Druga część projektu to idea Fair Play opisana wartościami, o których mówi Międzynarodowy Komitet Fair Play, takimi jak: przyjaźń, szacunek, solidarność, ale także sport bez dopingu. Zwiedzający Muzeum dowiedzą się, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Fair Play, ale także jak wielu Polaków zostało docenionych międzynarodowo za swoją uczciwą postawę, sportową i życiową.

­- Wystarczy wymienić takie nazwiska jak: Małachowski, Zawadzki, Stadniuk, Pilejczyk, Durska, Szurkowski, Bielecki, Grubba czy Bachleda, by zrozumieć o jak wielkich postaciach mówimy. Sport uprawiany zgodnie z wartościami Fair Play pomaga rozwijać się ludziom i społeczeństwom, poprawia edukację, może także promować pokój i harmonię. Bardzo się cieszę, że teraz każdy odwiedzający Muzeum będzie miał szansę się o tym dowiedzieć – zaznaczyła Hanna Wawrowska, Przewodnicząca Klubu PKOl i Członek Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play.

Treści, które będą prezentowane na ścianie, naturalnie wpisują się w działalność Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Instytucja usytułowana w budynku Centrum Olimpijskiego, pełni bardzo ważną rolę w promowaniu sportu i turystyki, tłumaczeniu historii, ale także pełni rolę edukacyjną dla wszystkich odwiedzających. – Dla Muzeum Sportu i Turystyki, podjęcie współpracy z Polską Agencją Antydopingową i stworzenie tej ściany to przede wszystkim podkreślenie tego, co dla Muzeum jest istotą funkcjonowania. W naszej działalności nie chodzi tylko o to, co w gablotach, ale przede wszystkim o to, co przekazujemy naszym odwiedzającym. Przez cały rok w Muzeum odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży, rozmowy i prelekcje. Teraz jeszcze śmielej będziemy mogli nawiązywać do czystej rywalizacji, do zasad Fair Play i promować sport bez dopingu – powiedział Sławomir Majcher, Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

– Postawa Fair Play to jedna z nadrzędnych wartości w Ruchu Olimpijskim – ważna nie tylko na arenie sportowej, ale też w życiu codziennym. Dlatego też wspólna inicjatywa Polskiej Agencji Antydopingowej, Muzeum Sportu i Turystyki, ale także Klubu Fair Play PKOl ma dla mnie, osobiście, symboliczne znaczenie. W Muzeum znajdują się repliki wszystkich olimpijskich krążków zdobytych przez Polaków, a to w szczególności olimpijczycy powinni wyznaczać najlepsze standardy w sporcie. W takich momentach pokazujemy, że rodzina sportowa jest silna wartościami – zakończył Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOl.

W uroczystym odsłonięciu ściany wzięli udział byli wybitni sportowcy, medaliści olimpijscy: Luiza Złotkowska i Konrad Niedźwiedzki. Oboje, od lat, wspierają działania na rzecz czystego sportu, także w ramach współpracy z Polską Agencją Antydopingową, współtworząc Komitet Zawodniczy przy POLADA.

Projekt ściany koordynowała i realizowała Polska Agencja Antydopingowa we współpracy z Muzeum Sportu i Turystyki. Wsparcia merytorycznego przy projekcie, w zakresie idei Fair Play, udzieliła Hanna Wawrowska, przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl i członek Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play. POLADA dziękuje także wszystkim fotografom, organizacjom i osobom prywatnym, bez zaangażowania których ten projekt by nie powstał.

Źródło: Polska Agencja Antydopingowa

Bieganie i morsowanie to niezwykle popularne formy aktywności fizycznej ostatnio w Polsce. Wiele osób łączy jedno i drugie. Sympatycy obu aktywności spotkali się 11 grudnia 2022 w Opocznie, a do tego dopisała też pogoda - było zimno i śniegowo. Nie brakło jednak także innych atrakcji.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 

„Zdrowo i sportowo po fińsku” – tak nazywała się impreza przedświąteczna, która odbyła się w Opocznie. O ile „morsom” im zimniej tym lepiej, tak już biegaczom niekoniecznie. Ci drudzy stali przed nie lada wyzwaniem, bo zazwyczaj biegają w zawodach ulicznych po asfalcie, a tym razem biegali po śniegu. Skoro jednak patronat nad imprezą objęła ambasada Finlandii to nic dziwnego, że aura musiała być polarna.

Mikołajkowe zawody biegowe odbyły się na dystansie około 5 km., a większość zawodniczek i zawodników wyruszyła na trasę w mikołajkowych czapkach otrzymanych od organizatorów oraz z „błogosławieństwem” św. Mikołaja. W kategorii open wygrał Szymon Wiktorowicz przez Kacprem Marańdą i Grzegorzem Stępieniem, a wśród kobiet najlepsza okazała się Natalia Milczarek przed Aleksandrą Sobolewską i Wandą Panfil – najwybitniejszą polską maratonką, która była jednocześnie ambasadorem biegu.

Jako wydarzenia towarzyszące biegowi odbył się przejazd rowerowy oraz masz Nordic Walking. Nagrody zwycięzcom wręczał Dariusz Kosno – burmistrz Opoczna wraz z zaproszonymi gośćmi wśród, których byli m.in. Stanisława Wąchała – panczenistka i olimpijka, Mieczysław Nowicki Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich – kolarz i dwukrotny medalista olimpijski, który był pilotem honorowym wyścigu, i mimo trudnych warunków atmosferycznych perfekcyjnie posługiwał się rowerem na którym jechał.  Nie zabrakło także lokalnych sportowców, m.in. Grzegorza Piechny – piłkarza oraz Adama Wdówki, który jest ambasadorem sportu w Gminie Opoczno, a szerszą popularność zyskał dzięki udziałowi w programie „Down the road. Zespół w trasie”. Oprócz nagród głównych wręczono także dodatkowe nagrody tj. dla najładniejszej Mikołajki i Mikołaja oraz dla najmłodszego i najstarszego uczestnika zawodów. 

Mikołajkowy bieg był ważnym, ale nie jedynym punktem dzisiejszego wydarzenia. Na brak atrakcji nie mogły narzekać także morsy, ponieważ na terenie wokół opoczyńskiego MDK-u był dostępny zimny basen, balia z podgrzewaną wodą, a nawet sauna.

Impreza promowała zdrowy styl życia nie tylko poprzez aktywność fizyczną, ale również poprzez możliwość wykonania szeregu podstawowych badan medycznych. W budynku MDK-u można było m.in. zbadać poziom cukru, dokonać analizy składu ciała, a także przeprowadzić badanie cery.

Swoje stoiska wystawiły także lokalne stowarzyszenia i KGW. Nie brakło także atrakcji dla najmłodszych, które były aktywizowane poprzez uczestnictwo w warsztatach plastycznych o tematyce świątecznej.

W drugiej części dzisiejszego wydarzenia odbyły się występy artystyczne lokalnych zespołów pod hasłem „Świąteczne brzmienia”, a także koncerty solistów Arkadiusza Solarza i Wioli Kupis z towarzyszeniem zespołu pod hasłem „Święta w nas”. 

Punktem kulminacyjnym dzisiejszego wydarzenia było zapalenie światełek na opoczyńskiej choince ustawionej obok siedziby MDK-u.

Patronat nad wydarzeniem objęła Päivi Laine – Ambasador Finlandii w Polsce. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich objęło całe wydarzenie Patronatem Honorowym będąc jednocześnie współorganizatorem. Należy przypomnieć, że wspomniana Wanda Panfil jest członkinią Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, a wspomagała Panią Wandę Stanisława Wąchała również członkini Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

22_kiel.jpg4 grudnia 2022 w Grodzisku Mazowieckim odbyły się:

 • VI Otwarte Halowe Mistrzostwa Grodziska  Mazowieckiego w Lekkiej Atletyce im. Urszuli Kielan
  Zawody odbyły się w konkurencjach indywidualnych i drużynowych.
 • III Otwarte Halowe Mistrzostwa Mazowsza w Lekkiej Atletyce Masters im. Urszuli Kielan
  Zawody odbyły się w konkurencjach indywidualnych i drużynowych.

Głównymi bohaterkami były Urszula Kielan i Ludwika Chewińska, które poza startami były współorganizatorkami zawodów. Obie Panie są członkiniami Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

1 | 2 | 3

Drugi dzień pobytu w Warszawie rozpoczął się wczesnym rankiem wyjazdem do Płochocina, koło Warszawy do Firmy PERI, która od wielu lat wspomaga działania Towarzystwa Olimpijczyków Polskich będąc „najstarszym” donatorem TOP.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

 

Firma PERI, założona w 1969 roku, jest jednym z największych światowych producentów deskowań i rusztowań. Poza siedzibą główną i zakładem produkcyjnym w Weissenhorn koło Ulm w Niemczech, działa na świecie 70 firm-córek i 140 centrów logistycznych. Firma zatrudnia ponad 8700 pracowników. Nazwa firmy pochodzi od greckiego przedrostka "peri" oznaczającego otaczanie.

Wszystkich powitał prezes Michał Wrzosek, który podczas spotkania w Sali konferencyjnej w sposób niezwykle atrakcyjny opowiedział o współpracy z TOP oraz o historii firmy na koniec przedstawiając prezentację oraz film przedstawiający działalność Firmy.

Kolejnym niezwykle atrakcyjnym punktem spotkania było wystąpienie Renaty Mauer-Różańskiej mistrzyni olimpijskiej Igrzysk XXVI Olimpiady Atlanta 1996 oraz Igrzysk XXVII Olimpiady Sydney 2000r., II Wiceprezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, która zaprezentowała prezentację poświęconą FAIR PLAY „Czy FAIR PLAY to tylko przestrzeganie zasad”, po którym rozgorzała ciekawa dyskusja.

Kolejnym wydarzeniem była specjalnie przygotowana prezentacja dla dyrektorów i przedstawicieli Szkół Podstawowych im. Polskich Olimpijczyków przez Łukasza Majewskiego Koordynatora ds. Kształcenia w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, dotycząca możliwość korzystania z kursów szkoleniowych PZLA, na potrzeby wychowania fizycznego w szkołach podstawowych.

Po zakończonych zajęciach wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w II Sympozjum Szkół im. Polskich Olimpijczyków.

Drugi dzień pobytu w Warszawie zakończył się zwiedzaniem Firmy „PERI”. Wszyscy zostali podzieleni na dwie grupy i ponad dwie godziny zwiedzali zakład, oprowadzani przez pracowników Firmy PERI informowani o wszystkich tajnikach związanych z budowami i konstrukcjami, które firma PERI wykorzystuje na całym świecie.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

 

Po zakończonym zwiedzaniu oraz obiedzie w Firmie PERI, uczestnicy zostali odwiezieni na dworce i do hotelu, dziękując i nie mogąc się doczekać na kolejne III Sympozjum Szkół im. Polskich Olimpijczyków.

W dniu 29 listopada 2022r. podczas II Sympozjum Szkół im. Polskich Olimpijczyków została podpisana przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich umowa przedłużająca współpracę z Kliniką Stomatologia Czechowscy, Melon Clinic, Nobel Biocare. Ze strony Towarzystwa Olimpijczyków Polskich umowę podpisał prezes TOP Mieczysław Nowicki ze strony partnerów umowę podpisali: Paweł Czechowski, Piotr Melon oraz Przemysław Cieśliński.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

Panowie Paweł Czechowski Piotr Melon prowadzą jedną z najnowocześniejszych klinik stomatologicznych w Polsce w Sieradzu i Koninie, natomiast Nobel Biocare jest światowym liderem w dziedzinie innowacyjnych uzupełnień stomatologicznych wspartych na implantach - od pojedynczego zęba do wskazań w przypadku całkowitego bezzębia. Firma była pierwszą tego typu na świecie, która opracowała technologię implantów. Jednym z odbiorców są właśnie firmy Klinika Stomatologia Czechowscy oraz Melon Clinic.

Przemysław Cieśliński przedstawiciel firmy w Polsce podkreślił, że - naszym celem jest umożliwienie profesjonalistom w dziedzinie stomatologii przywrócenia pacjentom jakości życia. Ta filozofia opiera się na ponad 60 latach doświadczenia wywodzącego się z przełomowego odkrycia osteointegracji dokonanego przez Per-Ingvara Brånemarka w roku 1952. Od tego czasu pomogliśmy naszym klientom leczyć miliony klientów. Dumni jesteśmy, że możemy nieść pomoc polskim olimpijczykom, medalistom olimpijskim.

Nobel Biocare jest częścią korporacji Danaher, globalnego innowatora w dziedzinie nauki i technologii, którego misją jest pomaganie jego klientom w rozwiązywaniu złożonych wyzwań i podnoszeniu jakości życia na całym świecie. Jego rodzina światowej klasy marek zajmuje niedoścignione wiodące pozycje w kilku najbardziej wymagających i atrakcyjnych branżach, w tym w opiece zdrowotnej oraz w branży ochrony środowiska i przemysłu. Zespół posiadającej siedzibę w Waszyngtonie firmy, składający się z 71 000 pracowników z całego świata, jednoczy wspólny system kulturowy i operacyjny, Danaher Business System (DBS).

Prezes TOP Mieczysław Nowicki stwierdził, że- pomoc stomatologiczna jest nie oceniona, choćby ze względu na bardzo duże koszty, które generują usługi stomatologiczne. Dziękując obecnym przypomniał, że w ciągu ostatnich dwóch lat około 10 olimpijczyków skorzystało z bezpłatnej pomocy udzielonej przez Stomatologię Czechowscy, Melon Clinic, Nobel Biocare.

W dniach 29-30 listopada br. w Warszawie odbyło się II Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Podstawowych im. Polskich Olimpijczyków. Sympozjum zostało zorganizowane przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Sportu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

 

Myślą przewodnią Sympozjum była popularyzacja historii olimpizmu, historii sportu oraz zasad Fair Play. Sympozjum zaplanowane w dniach 29-30 listopada 2022r., w Warszawie rozpoczęło się w Centralnym Ośrodku Sportu. Zadanie skierowane było w szczególności do Dyrektorów Szkół im. Polskich Olimpijczyków. Zaproszenia zostały wysłane do 50 Szkół Podstawowych im. Polskich Olimpijczyków w całej Polsce. Na zaproszenie odpowiedziały 34 Szkoły im. Polskich Olimpijczyków. Pierwszy dzień Sympozjum rozpoczął się w Centralnym Ośrodku Sportu, gdzie uczestników przywitał Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Witold Roman. Sympozjum otworzył Mieczysław Nowicki prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich witając licznie przybyłych. W otwarciu udział wziął Tomasz Rzymkowski - Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji, który podkreślił

-  Istnienie tak wielu szkół w Polsce noszących imię Polskich Olimpijczyków to powód do dumy. Myślę, że zacieśnianie współpracy między tymi placówkami przyczyni się do upowszechniania idei olimpijskiej w lokalnych społecznościach. Z kolei wymiana doświadczeń będzie sprzyjała obieraniu odpowiednich kierunków działań na rzecz upowszechniania sportu i związanych z nim wartości.

Kolejne wystąpienie Pani Marty Szulińskiej Zastępczyni Dyrektora Departamentu Sportu Powszechnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki podkreśliło jedynie trafność organizacji takich wydarzeń. Do późnych godzin wieczornych uczestnicy mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych wykładów:

 • Witolda Romana –Działalność Centralnych Ośrodków Sportu na rzecz rozwoju sportu w Polsce;
 • Aleksandra Czechowicz Woźniak – Jubileusz 70-lecia Muzeum Sportu i Turystyki;
 • dr Andrzej Pokrywka – Doping nie tylko problem sportu wyczynowego;
 • dr Marcin Kochanowski – Sport jako narzędzie do spełniania marzeń;
 • dr Marcin Kochanowski – Przyszłość sportu olimpijskiego;
 • podkom. Wojciech Kosikowski - Działania Towarzystwa Olimpijczyków Polskich przy współpracy Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
 • podkom. Wojciech Kosikowski - Uprawnienia Dyrektora Szkoły w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Intensywny pierwszy dzień zakończył się uroczystą kolacją w Moonsferze w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II.

W dniu 29 listopada 2022r. podczas II Sympozjum Szkół im. Polskich Olimpijczyków zostało podpisane przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich kolejne znaczące porozumienie. Polska Organizacja Turystyczna oraz Towarzystwo Olimpijczyków Polskich podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej. Polską Organizację Turystyczną reprezentował Rafał Szmytke, natomiast Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentował prezes Mieczysław Nowicki.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

Intencją stron jest wspólna realizacja działań na rzecz edukacji z zakresu bezpieczeństwa, w tym promowanie wszelkich aspektów bezpieczeństwa w turystyce, rekreacji i sporcie. Prezes POT Rafał Szmytke podkreślił, jak ważną rolę w polskim sporcie, w życiu społecznym pełni Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, zaznaczył, że chciałby, aby Porozumienia dało możliwość współpracy podczas organizacji międzynarodowych i krajowych konferencji, sympozjów, warsztatów z udziałem członków Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w ramach promocji Polski po przez sport.

Prezes TOP Mieczysław Nowicki stwierdził, że z nadzieją patrzy w przyszłość wierząc na długofalową współpracę mającą przyczynić się do podniesienia poziomu w upowszechnianiu sportu, wykorzystaniu sportu, jako elementu podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych w Polsce.

Liczna rodzina olimpijska, w sumie ponad 50 mistrzów sportu i złotych olimpijczyków - zjechało z wielu miejsc w Polsce do Tomaszowa Mazowieckiego, by promować program Profilaktyka 40 plus. W sobotę (26 listopada) skorzystali z badań laboratoryjnych i specjalistycznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Zachęcali też mieszkańców do aktywności fizycznej i zapobiegania chorobom.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

  

Polscy olimpijczycy przebadali się w tomaszowskim szpitalu. To część programu NFZ - Profilaktyka 40 plus.

Lepiej się badać i zapobiegać, niż leczyć - to hasło promowali w Tomaszowie Mazowieckim polscy olimpijczycy – w sumie ponad 50 wybitnych i znanych sportowców, w tym 20 medalistów olimpijskich. To nie tylko była świetna okazja do spotkania po latach i wspomnień. Przede wszystkim, olimpijczycy wzięli udział w mitingu promującym program "Profilaktyka 40 plus", który od piątku, 25 listopada, odbywał się w Tomaszowie.

Wśród nich są między innymi Wanda Panfil oraz Stanisława Wąchała, Renata Mauer-Różańska, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Marian Woronin i Janusz Peciak, a także Tomasz Kucharski. W sobotni poranek (26 listopada) olimpijczycy skorzystali z badań laboratoryjnych w ramach rządowego programu Profilaktyka 40 plus. Z kolei w piątek spotkali się z tomaszowskimi uczniami. Ambasadorem programu w Łódzkiem jest Mieczysław Nowicki - kolarz, olimpijczyk Igrzysk Olimpijskich w 1976 r. w Montrealu, mistrz świata. Już od 17 lat namawia, nie tylko sportowców, do badań i profilaktyki.

- Jesteśmy ambasadorami zdrowia i z głębi serca zachęcam do robienia badań w ramach Programu 40 plus, bo to jest nieprawdopodobna okazja - mówiła podczas spotkania w starostwie powiatowym Teresa Sukniewicz-Kleiber, lekkoatletka, medalistka Mistrzostw Europy w biegu przez płotki. - Jeśli nie zadbamy o siebie, to kto o nas zadba? Musicie zrobić te badania - zachęcała.

Zadowolenia z pomysłu i akcji prozdrowotnej nie krył też Tomasz Kucharski, polski wioślarz, dwukrotny mistrz olimpijski i pięciokrotny medalista mistrzostw świata.

- My jako sportowcy byliśmy bardzo często i bardzo dokładnie badani, potem wydaje nam się, że jesteśmy trochę niezniszczalni i możemy wszystko - zachęcał do skorzystania z tego istotnego programu. - Ale lata lecą, więc kiedy wrócimy do domów, będziemy namawiać lokalną społeczność, by skorzystała z tych badań. Zapobieganie jest lepsze, niż leczenie - dodał i jednocześnie zachęcał do aktywności fizycznej, choćby nawet spacerów.

Z kolei prof. Leszek Markuszewski, kardiolog i diabetolog, zwrócił uwagę na to, że w każdej dekadzie wiekowej, a szczególnie granicznej - 40 plus - "w kolejnych dekadach rozwijają się różnego rodzaju patologie".

- Warto je wcześniej diagnozować - podkreślał. - Dzisiaj, 90 procent współczesnej patologii na świecie to choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby naczyniowe i nowotwory. Zatem stosując metodę profilaktyki, diagnostyki, takiej oceny kompleksowej, jak w przypadku dzisiejszego spotkania, to znakomity przykład, by zdobywać wiedzę o stanie zdrowia, zapobiegać i ingerować, w ten ewentualnie, wadliwy nieraz obraz zdrowia, wyleczenie i zapobieganie ciężkim następstwom.

Tomaszowski szpital jest jedną ze 113 placówek, które realizują ten program w Łódzkiem. W całym kraju jest ich kilkaset. W Tomaszowie z badań można skorzystać aż w trzech punktach – w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, NZOZ Centrum Zdrowia Rusinek i Najder oraz w punkcie diagnostycznym przy ul. Jana Pawła II 6.

Badania są bezpłatne i jest ich kilkanaście. Co ważne, pacjent sam może się na nie skierować - wystarczy wypełnić ankietę w jednym z punktów diagnostycznych. I co się okazuje, z programu możemy korzystać dłużej - bowiem do końca 2023 roku, a nie, jak wcześniej zakładano jedynie do końca tego roku.

- Nie trzeba być gwiazdą, by skorzystać z programu 40 plus - mówi Anna Leder, rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ. – W naszym województwie z tego programu skorzystało zaledwie 68 tysięcy mieszkańców, w Polsce ponad milion osób. To program wyjątkowy, bo po raz pierwszy w historii ubezpieczeń zdrowotnych, każdy pacjent może sam wystawić sobie e-skierowanie.

Nie trzeba prosić lekarza pierwszego kontaktu ani korzystać z prywatnych badań. Te badania mogą być wstępem do pogłębionej diagnostyki, leczenia, więc to są te badania, które pozwalają nam upewnić się, że jesteśmy zdrowi, a jeśli coś jest nie tak, szybko rozpocząć leczenie. Profilaktyka jest najważniejsza i mam nadzieję, że nasi ambasadorzy będą o tym mówili tam, gdzie mieszkają. NFZ marzy o tym, by państwo się badali, bo wolimy wydawać pieniądze na profilaktykę niż leczenie państwa i chcemy, by państwo żyli jak najdłużej w dobrym zdrowi i prowadzili życie, takie, jak lubią - dodała.

Udział w spotkaniu z olimpijczykami wzięli także i przekonywali do badań profilaktycznych wiceprezydent Tomaszowa, Izabela Śliwińska, starosta Mariusz Węgrzynowski i członkowie zarządu powiatu - Elżbieta Łojszczyk i Michał Czechowicz oraz przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, Wacława Bąk, a także prof. Leszek Markuszewski - kardiolog i diabetolog, radna sejmiku Ewa Wendrowska z mężem, Waldemarem Wendrowskim, dyrektorem COS w Spale, a także prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, dr Wiesław Chudzik.

Bardzo licznie reprezentowany był Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, który organizował całe wydarzenie. Ze strony Zarządu TOP udział brali: Mieczysław Nowicki, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Renata Mauer-Różańska, Stanisława Wąchała, Ludwika Chewińska, Wanda Panfil, Aleksandra Błoch-Kaczyńska, Tomasz Kucharski, Tadeusz Mytnik, Jerzy Garpiel, Kajetan Broniewski, Tomasz Kupis.

W trakcie XVI Mitingu Zdrowotnego odbył się briefing prasowy podczas którego do badań profilaktycznych przekonywali: wiceprezydent Tomaszowa - Izabela Śliwińska, starosta - Mariusz Węgrzynowski, członkowie zarządu powiatu - Elżbieta Łojszczyk i Michał Czechowicz oraz przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, Wacława Bąk, a także prof. Leszek Markuszewski - kardiolog i diabetolog, radna sejmiku - Ewa Wendrowska z mężem, Waldemarem Wendrowskim, dyrektorem COS w Spale, a także prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia - dr Wiesław Chudzik. Samorządowców dzielnie wspierali Mieczysław Nowicki - prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Teresa Sukniewicz-Kleiber - wiceprezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, uczestniczka Igrzysk XIX Olimpiady Meksyk 1968r., trzykrotnej rekordzistce świata w biegu na 100m przez płotki oraz Tomasz Kucharski - członek Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków dwukrotny złoty medalisty Igrzysk XXVII Olimpiady Sydney 2000r., Igrzysk XXVIII Olimpiady Ateny 2004r. w wioślarstwie. Wszyscy podkreślali, jak ważne są takie inicjatywy szczególnie w kontekście osób starszych, a w szczególności sportowców, którzy przez wiele lat uprawiali sport na najwyższym możliwy poziomie.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

 

W Centralny Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale w dniu 25 listopada 2022r spotkało się 50 olimpijczyków. Wśród nich było 25 medalistów olimpijskich. Spotkanie było swoistym preludium przed rozpoczęciem 16-tego Mitingu Zdrowotnego dla Olimpijczyków, który w tym roku został zorganizowany w tomaszowskim szpitalu. Całość została przygotowana przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

 

Mistrzów Sportu przyjął Waldemar Wendrowski Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale. Znamienici goście, w jednej z sal konferencyjnych COS OPO Spała spotkali się z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi. Podczas spotkania przedstawiciele łódzkiego NFZ przekazali niezbędne informacje dotyczące badań, przeprowadzili zapisy na poszczególne badania, które miały mieć miejsce następnego dnia oraz przeprowadzili pierwsze testy zdrowotne dla wszystkich obecnych. Jednocześnie została zaprezentowana specjalnie w tym celu przygotowana dla obecnych prezentacja, dotycząca profilaktyki zdrowotnej. W dalszej części spotkania olimpijczycy, medaliści olimpijscy, medaliści mistrzostw świata i Europy złożyli podpisy na flagach olimpijskich przygotowanych przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

W spotkaniu licznie uczestniczyli członkowie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich:

 • Mieczysław Nowicki – Prezes TOP;
 • Teresa Sukniewicz -Kleiber – Wiceprezes TOP;
 • Renata Mauer Różańska - II Wiceprezes TOP;
 • Stanisława Wąchała – Skarbnik TOP;
 • Kajetan Broniewski – Sekretarz Generalny TOP;
 • Tomasz Kupis – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TOP;
 • Beata Sokołowska – Członkini Zarządu TOP;
 • Ludwika Chewińska – Członkini Zarządu TOP;
 • Aleksandra Błoch-Kaczyńska - Członkini Zarządu TOP;
 • Tomasz Kucharski – Członek Zarządu TOP;
 • Tadeusz Mytnik – Członek Zarządu TOP;
 • Wanda Panfil - – Członek Zarządu TOP.

Po zakończonej prezentacji, wstępnych badaniach oraz przeprowadzonych zapisach uczestnicy udali się na uroczystą kolację, podczas której dyskusjom nie było końca. Należy podkreślić, że wielu uczestników spotkania, nie widziało się od wielu lat.

W dniu 25 listopada 2022r., w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie z olimpijczykami, medalistami olimpijskimi zorganizowane przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. W spotkaniu z młodzieżą udział wzięli:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

 

 • Mieczysław Nowicki – Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, dwukrotny medalista olimpijski Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976r., w kolarstwie;
 • Teresa Sukniewicz-Kleiber – Wiceprezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, uczestniczka Igrzysk XIX Olimpiady Meksyk 1968r., trzykrotna rekordzistka świata w biegu na 100m przez płotki;
 • Stanisława Wąchała – Skarbnik Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, uczestniczka XII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Insbrucku w 1976r., w łyżwiarstwie szybkim;
 • Ludwika Chewińska – Członek Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, uczestniczka Igrzysk XX Olimpijskich Monachium 1972r., w lekkiej atletyce;
 • Wanda Panfil – Członkini Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, dwukrotna uczestniczka Igrzysk XXIV Olimpiady Seul 1988r., Igrzysk XXV Olimpiady Barcelona 1992r., w lekkiej atletyce;
 • Kajetan Broniewski – Sekretarz Generalny Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, medalista Igrzysk XXV Olimpiady Barcelona 1992r., w wioślarstwie;
 • Tadeusz Mytnik – Członek Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, medalista Igrzysk Olimpijskich XXI Olimpiady Montreal 1976r., w kolarstwie;
 • Marek Dąbrowski – mistrz olimpijski Igrzysk XX Olimpiady Monachium 1972r., w szermierce;
 • Marek Leśniewski – medalista olimpijski Igrzysk XXIV Olimpiady Seul 1988r., w kolarstwie;
 • Gerard Peciak – mistrz olimpijski Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976r., w pięcioboju nowoczesnym;
 • Henryk Petrich – medalista Igrzysk XXIV Olimpiady Seul 1988r., w boksie.

W spotkaniu udział wzięła młodzież z Technikum nr 3 realizująca program nauczania, w zakresie kształcenia ogólnego z kształceniem w określonym zawodzie oraz Branżowej Szkoły I stopnia na podbudowie programowej 8 - letniej szkoły podstawowej, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W sumie w spotkaniu udział wzięło około 300 dziewcząt i chłopców.

W pierwszej części spotkania nastąpiło uroczyste otwarcie z akcentami symboliki olimpijskiej, po którym nastąpiła część główna. Pani Katarzyna Banaszczak powitała obecnych podkreślając, że od dawana nie było w szkole tylu znakomitości sportowych. Po wystąpieniu Pani Dyrektor głos zabrał Mieczysław Nowicki Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, który podziękował za zaproszenie, podkreślając, jak ważne dla Towarzystwa są takie inicjatywy, które wpisują się w działalność statutową TOP. Po stosownych wystąpieniach prowadząca Pani Monika Tabzir Wicedyrektorka Szkoły, po kolei przedstawiła sylwetki poszczególnych sportowców prosząc, o przekazanie znajdującej się na Hali młodzieży kilku informacji ze swojej kariery oraz doświadczeń związanych z uprawianiem sportu. Po zakończeniu wszystkich wystąpień młodzież miała okazję do zadawania pytań, których było bardzo dużo. Na zakończenie wszyscy obecni wykonali wspólne zdjęcie podkreślające to niezwykłe wydarzenie, będące pamiątką dla wszystkich uczestników. W spotkaniu udział wzięło 19 szkół z Tomaszowa Mazowieckiego. Wszystkie uczestniczące szkoły otrzymały pamiątkowe albumy, natomiast szkoła współorganizująca, flagę olimpijską z podpisami wszystkich uczestniczących olimpijczyków. Wszyscy wyrazili chęć organizacji kolejnego spotkania w 2023r.

Podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem zaprezentowany został oficjalny program Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Obejmuje on 28 dyscyplin i 11 miast, w których będą one rozgrywane.

ie23

Rywalizacja odbywać będzie się w jedenastu miastach. Najwięcej sportów gościł będzie Kraków, tu też odbędą się ceremonie otwarcia i zamknięcia Igrzysk. Sportowcy rywalizować będą także na obiektach w Chorzowie, Krynicy-Zdrój, Zakopanem, Nowym Targu, Tarnowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Oświęcimiu, Nowym Sączu i Krzeszowicach.

– Przed nami największe wydarzenie sportowe w Europie w przyszłym roku. I największa sportowa impreza w historii Polski – podkreślał we wtorek w Zakopanem minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Smok Krakusek i Salamandra Sandra będą oficjalnymi maskotkami III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

smok

Najpierw maskotką ogłoszono tylko Smoka Krakuska, ale w finałowej trójce obok niego znalazły się dwa inne projekty, a Salamandra Sandra przegrała tylko o włos. Liczby oddanych głosów były bardzo zbliżone. Czarno-złota jaszczurka podbiła serca internautów i członków komisji Komitetu Organizacyjnego. Wsłuchano się w głosy spływające do komitetu organizacyjnego po ogłoszeniu wyników konkursu i ostatecznie postanowiono pobudzić Salamandrę Sandrę do życia. Dołączy do Smoka i wspólnie będą realizować hasło imprezy „We are unity”. Jesteśmy różni, ale jesteśmy razem. Sport zbliża nas do siebie.

Smok to niekwestionowany symbol Krakowa. Legenda o bestii, która zamieszkiwała grotę pod zamkiem na Wzgórzu Wawelskim była podawana z ust do ust już w średniowieczu. Owiany tajemnicą gad przez wieki budził strach najmłodszych, ale współcześnie zaczął przybierać bardziej sympatyczną postać. Tak, jak w konkursie na maskotkę Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023.

Salamandra plamista występuje w Polsce południowej, a więc tam, gdzie będą toczyć się Igrzyska Europejskie. Jej nazwa wywodzi się prawdopodobnie z języka perskiego, w którym słowo „salamandra” oznacza „żyjącą w ogniu”. Salamandry plamiste lubią być blisko ognia, więc nie mamy wątpliwości, że Sandra będzie świetnie czuć się w towarzystwie Krakuska i ognia pokoju, który zapłonie nad Małopolską. Sandra symbolizuje prawdziwe stworzenie, smok zrodził się w legendach. Wspólnie łączą więc dwa światy, a to samo robi sport. Idea olimpizmu w warstwie symbolicznej odnosi się przecież do łączenia symbolicznie sprzecznych żywiołów.

– Hasło Igrzysk to „We are unity”. Uznaliśmy więc, że naszemu smokowi przyda się towarzystwo – mówi prezes Komitetu Organizacyjnego Marcin Nowak. – W przeszłości brałem udział w wielu dużych imprezach sportowych, gdzie były dwie lub nawet trzy maskotki i to rozwiązanie zawsze dobrze się sprawdzało. Maskotki mogą nawiązywać interakcję, a mam też wrażenie, że jeśli jest ich więcej, łatwiej również o kontakt z publicznością – dodaje.

Autorką Smoka Krakuska jest 15-letnia Katarzyna Biśta z Libiąża, Salamandrę Sandrę narysowała natomiast Gloria Goryl. Gloria ma 10 lat i chodzi do szkoły w Wojniczu. Obie autorki zostaną nagrodzone w taki sam sposób. Zostaną zaproszone wraz z rodziną na trybunę VIP podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia Igrzysk Europejskich. Otrzymają też spersonalizowane maskotki oraz zestaw oficjalnych gadżetów IE2023.

 jan1

„Pokazujecie, że również w małej miejscowości można robić rzeczy wielkie. Uczmy naszą młodzież, żeby podążali za marzeniami. Naszym zadaniem jest sprawić, aby następne pokolenia mogły żyć w dobrym, szczęśliwym kraju, realizując swoje pasje” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas jubileuszowych obchodów 40-lecia Szkolnego Klubu Sportowego „Jantar” przy Zespole Szkół Gminy Kościan Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Racocie, w których 19 listopada br. uczestniczył na zaproszenie senatora Wojciecha Ziemniaka – prezesa Klubu.

W wydarzeniu wzięli udział również senator Beniamin Godyla, byli senatorowie Małgorzata Adamczak i Bolesław Szudejko, posłowie Tomasz Ławniczak, Grzegorz Rusiecki, Wiesław Szczepański i Tadeusz Tomaszewski oraz samorządowcy ziemi wielkopolskiej: wójt gminy Kościan Andrzej Przybyła, burmistrz Kościana Piotr Ruszkiewicz, wicestarosta gostyński Janusz Sikora, wicestarosta leszczyński Maciej Wiśniewski, wójt gminy Pakosław Piotr Skrzypek i burmistrz Jutrosina Romuald Krzyżosiak. Wśród gości znaleźli się również olimpijczycy. Po prezentacji akrobatycznej uczniów SP w Racocie uroczystość otworzył dyrektor Paweł Kaczmarek, który odczytał list od prezesa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Thomas Bach złożył gratulacje działaczom SKS i życzył kolejnych osiągnięć. Okolicznościowy list wystosowała również wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kopacz.

„Pan senator ma tę cechę, że zaraża pasją. Ta pasja, którą dzieli się z nami w Senacie, tu od lat sprawia, że ludzie powierzają mu kolejne mandaty parlamentarne” – mówił o senatorze Ziemniaku prof. Grodzki.

W swoim wystąpieniu Marszałek Senatu zwrócił uwagę na znaczenie aktywności sportowej, zwłaszcza w czasach tzw. „epidemii otyłości”. „Organizowanie spotkań z olimpijczykami to najlepsza droga do budowania zainteresowań sportowych, ponieważ – jak wiadomo – to przykłady najbardziej pociągają młodych” – powiedział.

Prof. Grodzki zaprosił członków SKS „Jantar” do Warszawy, zapewniając, że w obecnej kadencji w Izbie Wyższej obowiązuje formuła Senatu otwartego. „Każdy jest mile widziany i każdego przyjmujemy z radością” – zapewnił. Marszałek życzył Klubowi kolejnych czterdziestu lat sukcesów. „Patrząc, na to, ilu ludzi senator Ziemniak zabrał na olimpiady i jak rozwinął się ten klub, trzeba powiedzieć, że są to niezwykłe dokonania. „Praca SKS „Jantar” jest naprawdę godna szacunku i podziwu. Jesteśmy z państwa dumni i wy też możecie być dumni z siebie i swoich dokonań” – zakończył.

Senator Ziemniak przybliżył historię i działalność SKS „Jantar”. „W Racocie stawiamy na młodych. Właśnie dlatego we władzach klubu są również młode osoby” – podkreślił. Poinformował, że członkowie klubu odbyli w sumie 500 wyjazdów krajowych i 57 zagranicznych, włącznie z 13 wyjazdami na igrzyska olimpijskie. Szkołę Podstawową w Racocie odwiedziło 210 olimpijczyków, w tym 22 złotych medalistów, m.in. Irena Szewińska, Władysław Komar, Robert Korzeniowski, Renata Mauer i Anita Włodarczyk.

Częścią obchodów było przyznanie wyróżnień Komisji Edukacji Narodowej – wręczonych przez posła Tomasza Ławniczaka oraz Małgorzatę Nowacką z Kuratorium Oświatowego w Poznaniu – oraz wyróżnień Ministra Sportu i Turystyki.

Marszałek Grodzki wręczył medale i statuetki założycielom SKS „Jantar” oraz Waldemarowi Wojtkowiakowi, z którego inicjatywy 3 kwietnia 1987 r. w Racocie założony został Klub Olimpijczyka.

Marszałek wraz z Marianem Sypniewskim – menedżerem Działu Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych PKOl – wręczył również medale Komitetu.

Ponadto podczas uroczystości wręczono medal z okazji 100-lecia PKOl-u. „SKS „Jantar” to sportowcy, ale to są także najlepsi kibice, znani nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie” – powiedział Marian Sypniewski. Z rąk Marszałka statuetki otrzymali również przyjaciele i sponsorzy SKS „Jantar” oraz członkowie zarządu. W czasie obchodów wyróżnieni zostali przedstawiciele mediów lokalnych włączających się w promocję działalności SKS.

Minutą ciszy uczczono pamięć nieżyjących członków SKS „Jantar” i dyrektorów SP w Racocie.

Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki w imieniu Zarządu TOP wystosował okolicznościowy adres do szacownego Jubilata.

W sobotę w Lublinie odbyły się uroczystości pogrzebowe jednego z najwybitniejszych polskich siatkarzy Tomasza Wójtowicza. Ostatnie pożegnanie rozpoczęło się od mszy św. W Archikatedrze Lubelskiej, a następnie kondukt żałobny przeszedł na cmentarz przy ul. Lipowej, gdzie w Alei Zasłużonych spoczął mistrz olimpijski i świata. Pogrzeb Tomasza Wójtowicza miał charakter państwowy.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

We mszy św. uczestniczyli m.in. wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego jednocześnie Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski, wojewoda lubelski Lech Sprawka, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, koledzy z Reprezentacji Polski z mistrzostw świata 1974 i igrzysk olimpijskich 1976.

Mieczysław Nowicki podkreślił, że Tomasz Wójtowicz „rozsławiał nasz kraj na całym świecie, zaraził siatkówką i sportem tysiące młodych ludzi, jest ich idolem i ambasadorem". Jednocześnie przekazał małżonce Annie medal 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Mistrza żegnali koledzy ze złotej drużyny Ryszard Bosek i Edward Skorek, który powiedział m.in. Mimo swoich osiągnięć, pozostałeś osobą skromną, z pokorą znoszącą to, co dał Ci los. A los Cię nie oszczędzał, szczególnie w ostatnich latach, kiedy postawił na Twej drodze najgroźniejszego przeciwnika – chorobę. Nie poddawałeś się jednak. Z pomocą rodziny, przyjaciół i całej siatkarskiej społeczności walczyłeś tak jak zawsze do końca, do ostatniej piłki, z uśmiechem i nadzieją, że się uda - niestety tym razem przeciwnik okazał się za silny. Odszedłeś Tomku za szybko, za wcześnie, pozostawiając żal i smutek u wszystkich tych, którzy Cię znali, szanowali i kochali. Zachowamy w pamięci Twój uśmiech, który Cię nie opuszczał, błysk w oku, po każdej udanej akcji, Twoją waleczność i odwagę nie tylko na boisku, ale i w życiu.

W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego list odczytał Lech Sprawka, wojewoda lubelski, a Mieczysław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, pożegnał Tomasza Wójtowicza w imieniu swoim i Kamila Bortniczuka, ministra sportu i turystyki.

Żegnając Tomasza Wójtowicza Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski powiedział.

” Pogrążona w bólu Rodzino Przyjaciele Tomka! Koleżanki i Koledzy! Szanowni Państwo!

Tomasz Wójtowicz – Mistrz Świata, Mistrz Olimpijski, czterokrotny wicemistrz Europy, dwukrotny olimpijczyk, srebrny medalista Pucharu Świata, zdobywca Klubowego Pucharu Europy, dwukrotny Mistrz Polski, było też srebro i trzy brązy mistrzostw kraju.

W biało-czerwonych barwach rozegrał 325 spotkań. To dowodzi, że dla reprezentacji narodowej przez wiele, wiele lat był opoką. Dosłownie – nie w przenośni.

Tomasz był też naszym ambasadorem na arenie międzynarodowej. To On, jako pierwszy Polak znalazł się w elitarnym gronie najwybitniejszych postaci światowej siatkówki – Galerii Sław, a w plebiscycie na Siatkarza Stulecia przeprowadzonej przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej zajął drugą lokatę.

Proszę wybaczyć, ale nie sposób wymienić wszystkich sukcesów Mistrza, zwanego już za życia i słusznie Legendą.

Ta, w pewnym sensie obowiązkowa część mojego wystąpienia była przyjemnością, ale jeszcze większą przyjemnością będzie wspomnienie o Tomku jako człowieku.

Wielki sportowiec, wybitny siatkarz, który wyprzedził swoją epokę, jako człowiek pozostał postacią bardzo skromną, jakby nawet nieco skrępowaną swoją popularnością. Nigdy, ale to nigdy nie spełniał definicji gwiazdy, choć bez wątpienia poprzez swoje sukcesy gwiazdą pozostawał.

Zawsze bardzo pogodny, wiecznie uśmiechnięty sprawiał, że błyskawicznie skracał dystans w międzyludzkich relacjach. Nie znam osób, które by Tomka nie lubiły. Znam jednak całą rzeszę ludzi, które Go uwielbiały. Uwielbiały jego towarzystwo, Jego błyskotliwy dowcip, celne – ale zawsze taktowne riposty i wreszcie tak naturalny, spontaniczny śmiech.

Mimo, że miał nadzwyczajne kompetencje i prawo do siatkarskich ocen czy analiz – zawsze pozostawał powściągliwy w krytykowaniu, ale też nie ulegał egzaltacji.

Tomasz Wójtowicz był sportowcem i człowiekiem Wielkiej Klasy. Powinien być wzorem, jak wobec nawet największych sukcesów, powinniśmy zachować umiar i dystans.

Tomku, znając Ciebie – wiem, że nie chciałbyś, by dzisiejsze uroczystości miały smutny charakter. Niech będą podniosłe, ale ze względu na Ciebie – niech będą jednocześnie powodem do radości, że mieliśmy szczęście Cię poznać, obcować z Tobą, czerpać z Twoich doświadczeń i cieszyć się wspólnie: tak sportowymi tryumfami, jak i codziennością w Twoim towarzystwie.

Zapewniam, że pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze, jako Wielki Sportowiec i Wielki Człowiek.”

Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych najbliższych zmarłych.

22 zaduszki

W tym dniu zapalamy znicze pamięci na ich grobach - dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień. W chwili zadumy wspomnijmy wszystkich tych, którzy związani byli ze sportem: medalistów olimpijskich, olimpijczyków, medalistów mistrzostw świata, Europy. Pamiętajmy o działaczach, dziennikarzach sportowych, a także tych, dla których sport był istotną częścią życia.

Jest to święto głębokiej zadumy nad przemijaniem życia czas refleksji nad sensem ludzkiego losu.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

Stołeczne Muzeum Sportu i Turystyki istnieje już 70 lat, a kulminacją obchodów była wieczorna Gala Jubileuszowa, w dniu 28 października 2022., w siedzibie placówki mieszczącej się w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

22 msit

Wszystko zaczęło się w 1952 roku, kiedy grupa ludzi sportu, w zniszczonej przez Niemców stolicy, powołała do życia placówkę dokumentującą sukcesy biało-czerwonych oraz ich drogę na stadiony Europy i świata. Instytucja nosząca nazwę Muzeum Sportu rozpoczęła działalność przy ulicy Rozbrat 26. Po dziewięciu latach nazwa jej brzmiała - Muzeum Kultury Fizycznej i Turystyki. Wejście w 20-lecie działającej pod obecną nazwą placówki zaczęło się od triumfu piłkarzy w igrzyskach olimpijskich w Monachium. Jednak to nie futboliści, lecz siatkarze, podopieczni trenera Huberta Wagnera osiągnęli w tej dekadzie największe sukcesy przysparzając radości kibicom w postaci mistrzostwa świata i olimpijskiego złota.

W pierwszą dekadę XXI wieku Muzeum weszło z nadziejami na nową siedzibę, bowiem dotychczasowe pomieszczenia w obiekcie Skry Warszawa przy ul. Wawelskiej nie były w stanie pomieścić wszystkich zbiorów. W 2006 roku na budynku Centrum Olimpijskiego (Wybrzeże Gdyńskie 4) pojawiła się tabliczka - Muzeum Sportu i Turystyki.

 – Muzeum odwiedza rocznie ponad 40 tys. osób praktycznie z całej Polski. 80 procent tej liczby to młodzież szkolna. Pandemia COVID-19 zabrała nam publiczność. Za to nasze propozycje obejrzało w ostatnich dwóch latach w mediach społecznościowych dwa miliony sympatyków sportu. Ta liczba cieszy nas – dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Sławomir Majcher.

Jak dodał, wielkim powodzeniem cieszyła się okolicznościowa wystawa plenerowa „70 lat Muzeum z pasji do sportu”.

– Były tam plansze informacyjne o historii i kolekcji placówki, wzbogacone zdjęciami, Znalazły się na niej także eksponaty, a wśród nich zabytkowy bicykl i motocykl mistrza świata na żużlu Bartosza Zmarzlika. Wystawa, po premierze w Płocku w lipcu ubiegłego roku, trafiła do Kołobrzegu i do innych miast na wakacyjnej trasie – wspomniał.

Z okazji jubileuszu otwarto wystawę „Mistrzowie z Mazowsza”, a każdej dekadzie składającej się na 70 lat istnienia patronują wybitni sportowcy: pierwszej - triumfator kolarskiego Wyścigu Pokoju w 1956 roku Stanisław Królak, a potem kolejnym zdobywczyni siedmiu medali igrzysk olimpijskich w lekkoatletyce Irena Szewińska, siatkarz Mirosław Rybaczewski, wielokrotny medalista czempionatów globu i Europy motorowodniak Waldemar Marszałek, trzykrotna medalistka olimpijska w strzelectwie Renata Mauer-Różańska, jeden z najlepszych piłkarzy świata Robert Lewandowski oraz liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek.

Muzeum, zaliczające się do składającej się z 32 placówek światowej elity w dziedzinie sportu, olimpizmu i turystyki, posiada blisko 58 tys. eksponatów, głównie trofeów sportowych: medali, pucharów, dyplomów, proporczyków, sztandarów, ale także strojów i sprzętu. Imponujący jest zbiór książek, zdjęć, czasopism, pocztówek, plakatów oraz materiałów audio i wideo. Około 85 procent eksponatów to darowizny.

– Dla nas - muzealników - każdy z eksponatów jest niezwykle cenny. Mamy w naszej kolekcji takie perełki, jak kajak używany przez Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II. Dwa tygodnie temu strój ofiarowała liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek. Wcześniej, po turnieju wielkoszlemowym na kortach im. Rolanda Garrosa, trafiła do nas jej rakieta – dodał szef placówki.

Dosłowny "rzut na taśmę" wykonał 26 października były sportowiec, a dziś artysta i darczyńca, malarz Piotr Sobotta, olimpijczyk z Rzymu z 1960 roku w skoku wzwyż, który na wernisażu przekazał muzeum swoje cztery prace o tematyce sportowej.

Chlubą muzeum jest m.in. kolekcja medali olimpijskich. W ostatnich dniach wzbogacona ona została dzięki Lesławowi Ćmikiewiczowi, który przekazał dwa medale olimpijskie - złoty piłkarzy z Monachium 1972 oraz srebrny z Montrealu 1976. Tym samym muzealna kolekcja wzrosła do 89. Na ekspozycji są prezentowane 32 złote, 27 srebrnych i 28 brązowych.

Dwa medale - brązowy z 1932 i srebrny z 1956 roku - nie są pokazywane, gdyż nie ustaleni zostali dotychczas ich zdobywcy.

Podczas podniosłej uroczystości Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentowali Prezes Mieczysław Nowicki oraz Pani Wiceprezes Renata Mauer-Różańska, którzy wręczyli Dyrektorowi Muzeum Sportu i Turystyki Sławomirowi Majcherowi pamiątkową paterę z wygrawerowanymi okolicznościowymi życzeniami.

Złote Kolce – najbardziej prestiżowe nagrody w polskiej lekkoatletyce – za sezon 2022 odebrali podczas Gali Orlen Złote Kolce Stadion Śląski 2022 chodziarka Katarzyna Zdziebło oraz specjalista od rzutu młotem Paweł Fajdek.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

Katarzyna Zdziebło przebojem weszła do czołówki polskich lekkoatletów. W minionym roku najpierw wywalczyła medal drużynowych mistrzostw świata w Omanie, rywalizując na dystansie 35 kilometrów. Spektakularnie wystartowała na globalnym czempionacie w Eugene. W amerykańskim stanie Oregon udanie połączyła start na dwu chodziarskich dystansach – niczym Robert Korzeniowski podczas igrzysk w Sydney – i zdobyła srebrne medale na 20 i 35 kilometrów. Udany sezon zakończyła jeszcze wicemistrzostwem Europy w Monachium.

– Sezon był niezwykle udany, cztery medale imprez rangi mistrzowskiej. Bardzo się cieszę, że w swoim debiucie na gali Złote Kolce mogę odebrać od razu główną nagrodę. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli, czyli moim rodzicom, trenerom Grzegorzowi Tomali i Robertowi Korzeniowskiemu, a także wszystkim trenerom, lekarzom, fizjoterapeutom, którzy pomagali podczas zgrupowań. Dziękuję też Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki oraz sponsorom – powiedziała laureatka, która jest pierwszą w historii chodziarką, jaka sięgnęła po Złote Kolce.

W gronie mężczyzn kolejny raz w karierze nagrodę odebrał Paweł Fajdek. Zawodnik AZS-AWF Katowice w sezonie 2022 zdobył piąty z rzędu tytuł mistrza świata. W Oregonie złoto zapewnił sobie rzutem na 81.98, co wówczas było najlepszym wynikiem w tabelach światowych.

– Fantastyczny powrót, cieszę się niezmiernie, że udało mi się wygrać i wrócić na to miejsce. Dziękuję Wojtek za świetny sezon, w którym rywalizowaliśmy. Mamy w Złotych Kolcach 3:3, więc walczymy dalej. Za mną dopiero 21 lat kariery. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, dziękuję wszystkim sponsorom. I ostrzegam żonę, że nie kończę na razie kariery, jeszcze kilka lat będę trenował – mówił podczas Gali Orlen Złote Kolce Stadion Śląski 2022 Fajdek.

Najlepszą paralekkoatletką minionego sezonu uznano Renatę Śliwińską. Niespodziewany medal mistrzostw Europy sprawił, że z nagrody dla odkrycia roku w lekkiej atletyce mogła cieszyć się młociarka Ewa Różańska. Z kolei maratoński sukces Aleksandry Lisowskiej, która w Monachium została w sierpniu mistrzynią Europy, przełożył się na triumf w kategorii Trener Roku jej szkoleniowca, czyli Jacka Wośka. Uroczyście pożegnano kończących kariery sportowe Marcina Lewandowskiego, Adama Kszczota, Karola Hoffmanna i Łukasza Krawczuka.

Specjalne wyróżnienie „mecenas lekkoatletyki” odebrał Kamil Bortniczuk, szef Ministerstwa Sportu i Turystyki.

– Niezwykle przyjemnie jest odbierać nagrody. Cieszę się, że jako szef urzędu, który jest odpowiedzialny za sport, możemy ten sport, w tym także lekkoatletykę, wspomagać – powiedział minister Bortniczuk.

Specjalne podziękowania skierowano do firm, które sponsorują polską lekkoatletykę. Sponsorem roku został Polski Koncern Naftowy ORLEN, który od ponad dekady niezmiennie wspiera Królową Sportu.

– Dziękuję bardzo w imieniu prezesa Daniela Obajtka i całego zarządu PKN ORLEN. Cztery lata temu prezes Daniel Obajtek zapowiedział zwiększenie inwestycji w sport, które budują naszą markę. Chcę powiedzieć, że w ciągu tych czterech lat mieliśmy studwudziestoprocentowy wzrost nakładów na sport, a sportowcy, których wspieramy, zdobyli sto pięćdziesiąt medali na imprezach mistrzowskich. Oczywiście do tego dorobku mocno dołożyli się nasi lekkoatleci – powiedziała dyrektor marketingu, sponsoringu i eventów PKN ORLEN S.A. Agata Pniewska.

Przyjacielem lekkoatletyki został marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Imprezą roku uznano polski debiut w Diamentowej Lidze, czyli rozegrany na początku sierpnia na Śląsku Memoriał Kamili Skolimowskiej.

– Dziękuję za tę nagrodę. Staliśmy się stolicą lekkiej atletyki w Polsce i nie zamierzamy z tego rezygnować – podkreślił marszałek Chełstowski.

Arena tego wydarzenia, czyli Stadion Śląski, została z kolei wyróżniona nagrodą Promotor lekkoatletyki. – Jesteśmy Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym, co jest dla nas wielkim zaszczytem, ale i zobowiązaniem. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by Stadion Śląski był domem królowej sportu – powiedział Jan Widera, dyrektor Stadionu Śląskiego.

Od lat najważniejsze krajowe wydarzenia lekkoatletyczne można śledzić na antenie TVP Sport. Publiczny nadawca otrzymał nagrodę w kategorii partner medialny.

Specjalne podziękowania odebrali czołowi zawodnicy, którzy zakończyli kariery – Adam Kszczot, Marcin Lewandowski, Łukasz Krawczuk oraz Karol Hoffmann. Honorowe wyróżnienia odebrali tegoroczni rekordziści Polski – Adrianna Sułek, Katarzyna Zdziebło, Ewa Swoboda, Justyna Święty-Ersetic, Damian Czykier oraz żeńska i męska sztafeta 4x100 metrów.

Podczas Gali Orlen Złote Kolce Stadion Śląski 2022 Polski Związek Lekkiej Atletyki podziękował też miastom, które są aktywnymi organizatorami najważniejszych imprez. Statuetki odebrali przedstawiciele Torunia, Rzeszowa, Bielska-Białej, Radomia, Poznania, Suwałk, Łodzi, Bydgoszczy, Lublina oraz Karpacza.

Złote Kolce to najbardziej prestiżowa nagroda w polskiej lekkoatletyce. Wręczana od 1970 roku przez Polski Związku Lekkiej Atletyki i Przegląd Sportowy. Pomysłodawcą rankingu był nieżyjący już red. Andrzej Gowarzewski, który na początku lat 70. był dziennikarzem katowickiego Sportu. Pierwszymi zwycięzcami rankingu byli znakomita płotkarka Teresa Sukniewicz oraz czołowy europejski średniodystansowiec Henryk Szordykowski.

Złote Kolce – klasyfikacja końcowa miejsc 1-5

Kobiety
1. Katarzyna Zdziebło

2. Adrianna Sułek
3. Pia Skrzyszowska
4. Aleksandra Lisowska
5. Anna Kiełbasińska / Natalia Kaczmarek

Mężczyźni
1. Paweł Fajdek

2. Wojciech Nowicki
3. Damian Czykier
4. Michał Rozmys
5. Sztafeta 4×100 metrów mężczyzn

W poniedziałek 24 października odszedł Tomasz Wójtowicz, mistrz świata i mistrz olimpijski w siatkówce. Taką wiadomość przekazała jego rodzina. Od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową.

wojtowicz

Tomasz Wójtowicz urodził się 22 września 1953 roku w Lublinie. Pierwsze kroki stawiał w klubach lubelskich, a jego nauczycielem siatkówki i „najdłuższym stażem” trenerem był ojciec, Kazimierz. Z wielką siatkówką Pan Tomasz zetknął się w Avii Świdnik, z którą zdobył brązowy medal mistrzostw Polski w roku 1976, oraz Legii Warszawa. Był uczestnikiem Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976 podczas których reprezentacja Polski osiągnęła historyczny sukces zdobywając złoty medal.

Był również wicemistrzem Europy juniorów z Hiszpanii w 1972r, rok później ponownie brązowym medalistą w holenderskim Voorburgu w 1973r. W latach 1973–1984 w barwach narodowych rozegrał trzysta dwadzieścia pięć spotkań. Z reprezentacją seniorów zdobył mistrzostwo świata w Meksyku w 1974r., i czterokrotnie był wicemistrzem Europy: Belgrad 1975, Helsinki 1977, Paryż 1979 i Berlin 1983. Z Legią Warszawa zdobywał tytuł mistrza Polski w 1983r., dwukrotnie wicemistrza w 1981r., w 1982r., oraz dwukrotnie brązowy medal w 1978 i w 1980r.

Po igrzyskach olimpijskich w Moskwie wyjechał do Włoch, gdzie przez osiem lat występował w zespołach w Modenie, Parmie, Ferrarze i Citta di Castello. W jego klubowych osiągnięciach jest także Puchar Europy Mistrzów Krajowych zdobyty w klubie Santal Parma w 1985r.

W ogłoszonym przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej plebiscycie na najlepszego siatkarza świata XX wieku znalazł się w finałowej ósemce! W 2002 roku jako pierwszy Polak trafił do International Volleyball Hall of Fame mieszczącej się w amerykańskim Holyoke.

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia łącząc się z Państwem w bólu.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich

Znakomita wioślarka Natalia Madaj-Smolińska, złota medalistka olimpijska w dwójce podwójnej z IO Rio 2016, przyjechała do Kutna i Piątku w ramach projektu "Dotknij olimpijskiego medalu", organizowanego przez Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi w partnerstwie z Ministerstwem Sportu I Turystyki oraz we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie spotkała się z młodzieżą i opowiadała o swojej sportowej przygodzie, demonstrowała medal olimpijski i medal mistrzostw świata oraz cierpliwie rozdawała autografy wszystkim uczestnikom wydarzenia. Następnie udała się do Szkoły Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, gdzie została dosłownie zasypana pytaniami dotyczącymi nie tylko jej sportowej kariery. Tradycyjnie olbrzymie zainteresowanie wzbudził złoty medal olimpijski, z którym wioślarka fotografowała się ze wszystkimi klasami, które wzięły udział w spotkaniu. Gościem specjalnym obu wydarzeń był Mieczysław Nowicki, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich objęło patronatem honorowym to niezwykle interesujące spotkanie. Spotkanie prowadzone było przez wiceprezesa RROl w Łodzi Tomasza Rosseta.

Gośćmi specjalnymi spektaklu „Maria” w Teatrze Powszechnym w Łodzi były córka i wnuczka bohaterki przedstawienia Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej. Córka Marii Kwaśniewskiej, Elżbieta Maleszewska-Orłowski oraz wnuczka Maria mieszkają na co dzień w Austrii. Obie Panie i przyjechały do Łodzi specjalnie, by obejrzeć spektakl poświęcony życiu Mari Kwaśniewskiej-Malaszewskiej. Wśród uczestników wydarzenia byli także Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki, członek zarządu TOP Zbigniew Bródka oraz Wiceprezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Tomasz Rosset.

1 | 2 | 3 | 4

  

Po zakończonym spektaklu odbyło się spotkanie z paniami, podczas którego Mieczysław Nowicki i Tomasz Rosset wręczyli im egzemplarze "Leksykonu Olimpijczyków Regionu Łódzkiego", zawierającego biogram i zdjęcia Marii Kwaśniewskiej. Szacowne Panie otrzymały również "Magazyn Olimpijski", w którym znalazła się relacja z prapremiery spektaklu. Egzemplarz tego wydawnictwa trafił też do dyrektor Teatru Powszechnego Ewy Pilawskiej.

Prapremiera „Marii” Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskiego odbyła się w minionym sezonie na Małej Scenie łódzkiego Teatru Powszechnego w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.

22 konkurs

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Łódzki Kurator Oświaty, SMS LO w Aleksandrowie Łódzkim, Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki organizują Ogólnopolski Konkurs dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII "Królowa Sportu - historia i współczesność polskiej lekkoatletyki" .

Informacje o konkursie wraz z regulaminem

W dniu 19 października 2022r., w Europejskim Centrum Implantologii i Stomatologii Melon Clinic w Sieradzu odbyła się podniosła uroczystość. Należy przypomnieć, że Towarzystwo Olimpijczyków Polskich podpisało umowę ze Stomatologią Czechowscy oraz Melon Clinic, dotyczącą współpracy, która opiera się na bezpłatnej pomocy olimpijczykom. Z pomocy stomatologicznej w trakcie ostatniego roku skorzystało już kilku olimpijczyków – medalistów olimpijskich. Umowa została uroczyście podpisana podczas organizacji I Sympozjum Szkół im. Polskich Olimpijczyków w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w dniu 28 września 2021r.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

  

W trakcie uroczystości podpisania przedłużenia umowy na kolejny rok obecni byli właściciele firm Piotr Melon, Paweł Czechowski, Prezydent Sieradza Paweł Osiewała oraz liczna grupa medalistów olimpijskich w osobach: Mieczysława Nowickiego dwukrotnego medalisty olimpijskiego Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976r. w kolarstwie, Tadeusz Mytnik medalista olimpijski Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976r. w kolarstwie, Marek Dąbrowski mistrz olimpijski Igrzysk XX Olimpiady Monachium 1972r. w szermierce, Janusz Peciak mistrz olimpijski Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976r. w pięcioboju nowoczesnym, Kajetan Broniewski medalista olimpijski Igrzysk XXVI Olimpiady Barcelona 1992r. w wioślarstwie, Zbigniew Bródka mistrz olimpijski XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014r. w łyżwiarstwie szybkim.

Po uroczystym podpisaniu umowy część olimpijczyków udała się na badanie stomatologiczne, po których Marek Dąbrowski i Janusz Peciak zostali od razu poddani zabiegom chirurgicznym.

Dodajmy, że to jedno z najnowocześniejszych tego typu centrów w regionie, którego właścicielami są małżeństwo Piotr Melon oraz Agata Kołodziejczyk-Melon.

Umowa o współpracy po między Melon Clinic/Stomatologia Czechowscy a Towarzystwem Olimpijczyków Polskich na mocy, której byli olimpijczycy będą mogli korzystać z bezpłatnej pomocy stomatologicznej będzie obowiązywać od 19.10.2022r. do 19.10.2023r.

22 października 2022 o 19:15 zapraszamy na spektakl "Maria". Po spektaklu odbędzie się spotkanie z córką oraz wnuczką niezwykłej łodzianki - medalistki olimpijskiej i bohaterki, która podczas II wojny światowej ocaliła setki istnień. Spotkanie poprowadzi Dariusz Pawłowski.

22 mariaK

„Maria” to spektakl inspirowany życiem Marii Kwaśniewskiej - wyjątkowej łodzianki, dla której inni ludzie zawsze byli ważniejsi niż ona sama. Słynne zdjęcie z Hitlerem wykonane na Olimpiadzie w 1936 roku w Berlinie (podczas której Maria Kwaśniewska przeciwstawiła się Hitlerowi i na której jako jedyna nie unosiła ręki w nazistowskim pozdrowieniu) stało się przepustką do uratowania setek ludzi.

Teatr bardzo często bada korzenie zła, poddaje analizie negatywnych bohaterów. A Maria Kwaśniewska była osobą nieskończenie dobrą i empatyczną. Całym swoim życiem starała się zaświadczyć temu, że „inny" jest równie ważny jak „ja" sam. Wyimki z jej biografii stanowią dla twórców przedstawienia pretekst do zadania pytania o to, czy można własne życie oddać w pełni innym i czuć się spełnionym?

Do wstępu na spotkanie uprawnia bilet na spektakl "Maria" lub bilet na spotkanie (kosztuje symboliczną złotówkę).

W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Fair Play PKOl za rok 2021. Honorową Statuetkę Fair Play przyznawaną wybitnie zasłużonym dla ruchu olimpijskiego i promocji zasad fair play otrzymała Polska Agencja Antydopinogowa. Wyróżnienia za „karierę sportową i godne życie po jej zakończeniu” otrzymali: Monika Pyrek-Rokita, Otylia Jędrzejczak, Tomasz Majewski.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

  

W uroczystości udział wzięli m.in.: Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Maksym Muzyczko – Sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce, Prezesi Związków Sportowych, sportowcy i członkowie Klubu Fair Play PKOl oraz przedstawiciele Sponsorów i Partnerów PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Międzynarodowy Komitet Fair Play reprezentował Gabor Deregan.

W roku 1977 Polski Komitet Olimpijski powołał do życia Komisję Fair Play, która odtąd co roku przyznaje nagrody zawodnikom, trenerom, działaczom, kibicom oraz organizacjom sportowym, honorując w ten sposób ich szczególne zasługi w promowaniu zasad czystej gry.

– Postawa fair play to jedna z nadrzędnych wartości w Ruchu Olimpijskim – ważna nie tylko na arenie sportowej, ale też w życiu codziennym. Polski Komitet Olimpijski co roku – od kilkudziesięciu już lat – nagradza i wyróżnia tych, którzy pokazują, że czysta gra to jedna z najważniejszych zasad. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Niezmiernie się cieszę z waszej postawy. To wy codziennie udowadniacie, że to nie wynik sportowy, czy medal są najważniejsze, a uczciwość. Dziękuję też wszystkim naszym Sponsorom i Partnerom, bez których nie moglibyśmy w pełni realizować naszej misji – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Co roku Nagroda Fair Play PKOl przyznawana jest w czterech kategoriach. Ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę i wyjątkowo trudną sytuację za wschodnią granicą, Polski Komitet Olimpijski i Klub Fair Play PKOl zadecydowały o przyznaniu dodatkowych wyróżnień.

– Jesteśmy tutaj, ponieważ łączy nas Fair Play. Chciałabym, aby to spotkanie było powodem do dyskusji o wartościach nie tylko w sporcie, ale również w życiu. W tym roku wobec trudnej sytuacji na Ukrainie zdecydowaliśmy się na przyznanie wyróżnień za szczególną postawę oraz pomoc dla Ukrainy i ukraińskich sportowców w trudnym czasie wojny. Cieszę się, że mimo tych ciężkich czasów sport ma moc zmieniania świata i jednoczenia ludzi – powiedziała Hanna Wawrowska, Przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl.

Podczas uroczystości szczególne wyróżnienie otrzymał Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki.

– W imieniu Przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Fair Play serdecznie gratuluję Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego otrzymanego wyróżnienia. Dyplom im. Jeana Borotra jest przyznawany osobom, którzy żyją zgodnie z wartościami fair play. Prezes Andrzej Kraśnicki otrzymał nominacje z różnych części świata, co tylko potwierdza jego wyjątkowe zasługi w promowaniu zasad czystej gry i za to serdecznie dziękuję – powiedział reprezentujący Międzynarodowy Komitet Fair Play – Gabor Deregan.

Uroczystość uświetnił występ muzyczny artystów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina.

54. Nagroda Fair Play PKOl

 • Honorową Statuetkę Fair Play przyznawaną wybitnie zasłużonym dla ruchu olimpijskiego i promocji zasad fair play otrzymała Polska Agencja Antydopingowa.

Wyróżnienia Fair Play im. prof. Zofii Żukowskiej za „promocję wartości fair play”

 • Elżbieta Kwiatkowska – pracowała w Polskim Komitecie Olimpijskim w latach 1968-2020. To również dzięki jej zaangażowaniu powstała sieć Klubów Olimpijczyka oraz szkół imienia Polskich Olimpijczyków.
 • Jerzy Kuciak – pasjonat sportu i olimpizmu. Od 1996 roku związany z SKS „JANTAR”. Jego największym osiągnięciem i dumą jest Domowe Muzeum Olimpijskie – znajduje się w nim wiele albumów, książek, kronik, albumów z autografami, pamiątek otrzymanych od olimpijczyków.
 • Zbigniew Kulik – od roku 1976 kieruje Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Od początku działalności muzeum aktywnie promuje wartości fair play – m.in. akcentując podczas spotkań z olimpijczykami (nie tylko z Dolnego Śląska) znaczenie czystej gry w sporcie.
 • Teatr WAM (Warsztatowa Akademia Musicalowa) – pierwszy musicalowo-edukacyjny teatr dla dzieci i młodzieży. Wśród ich repertuaru znalazł się musical „Fair Play” w reżyserii Pawła Podgórskiego – wielowątkowy spektakl o przyjaźni, miłości i przede wszystkim o trudnych relacjach pomiędzy młodymi ludźmi, a ich rodzicami, który w centrum zainteresowania stawia wartości fair play.

Wyróżnienia za „karierę sportową i godne życie po jej zakończeniu”

 • Monika Pyrek-Rokita – polska lekkoatletka specjalizująca się w skoku o tyczce. W ciągu kariery 68-krotnie poprawiała rekord Polski. Olimpijka z Sydney (2000), Aten (2004), Pekinu (2008) i Londynu (2012). Trzykrotna medalistka mistrzostw świata oraz wicemistrzyni mistrzostw Europy. Po zakończeniu kariery zawodniczej założyła fundację własnego imienia – www.fundacjamonikipyrek.pl – realizującą projekty dla dzieci i młodzieży upowszechniające sport przez zabawę m.in. Monika Pyrek Camp, Alternatywne Lekcje WF, E-platforma, Monika Pyrek Tour. Od 2017 roku prowadzi Fundusz Stypendialny „Skok w marzenia” dla młodych sportowców.
 • Otylia Jędrzejczak – polska pływaczka specjalizująca się w stylu motylkowym i dowolnym, mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata, pięciokrotna mistrzyni Europy na długim basenie, trzykrotna rekordzistka świata. Od 2021 prezes Polskiego Związku Pływackiego. W 2014 zarejestrowała Fundację Otylii Jędrzejczak, pod której szyldem wspiera młodych sportowców m.in. poprzez organizację obozów sportowych „Otylia Swim Tour” i realizowanie projektu „Mistrzynie w Szkołach’’ jak też organizuje zawody pływackie „Mikołajkowa Olimpiada Pływacka” i „Otylia Swim Cup”.
 • Tomasz Majewski – polski lekkoatleta – kulomiot, dwukrotny mistrz olimpijski. Wielokrotnie stawał na podium mistrzostw świata, mistrzostw Europy oraz halowych mistrzostw świata i halowych mistrzostw Europy. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski seniorów. Po zakończeniu kariery sportowej został wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i czynnie działa na rzecz sportu.

List gratulacyjny Fair Play 2021 w kat. „Czyn czystej gry”

 • Hanna Chojnicka – 12-letnia żeglarka, zawodniczka Jacht Klub Wielkopolski. W marcu, na treningu odbywającym się podczas zgrupowania na jeziorze Garda, zauważyła, że jedną z dziewcząt nieszczęśliwie i boleśnie uderzył w głowę bom, a jej łódka się wywróciła. Hania błyskawicznie zareagowała na tę sytuację – podpłynęła do koleżanki i pomogła jej wejść do swego OPTYMISTA. Następnie wskoczyła do zimnej wody jeziora i – po postawieniu łódki – podpłynęła i przekazała ją poszkodowanej żeglarce. Ważne jest i to, że na krótko przed tą sytuacją sama Hania poślizgnęła się i uderzyła nosem w burtę. Mimo bólu reprezentantka klubu z Wielkopolski nie zawahała się ani przez chwilę, by pośpieszyć z pomocą.

 Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych

 • Maja Włoszczowska – polska kolarka górska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, złota medalistka mistrzostw świata w wyścigu elity MTB oraz w maratonie MTB, wielokrotna wicemistrzyni i mistrzyni Europy, wielokrotna mistrzyni Polski w cross-country. Współorganizatorka Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska Race. W sierpniu 2021 została wybrana na siedmioletnią kadencję do Komisji Sportowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Podziękowania Fair Play PKOl za „szczególną postawę oraz pomoc dla Ukrainy i ukraińskich sportowców w trudnym czasie wojny”

 • Siergiej Bubka – Prezes Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego;
 • Agnieszka Kobus-Zawojska – za bezinteresowną pomoc ukraińskiej wioślarce Ołenie Buriak oraz promocję pokoju podczas regat Henley Royal Regatta, gdzie wystartowała w parze właśnie z przyjaciółką Ołeną Buriak;
 • Marek Kolbowicz – za zorganizowanie pobytu, opieki medycznej i psychologicznej oraz edukacji dla ponad setki ukraińskich sierot z Zaporoża, które znalazły swój nowy dom w ośrodku „Szafir” w Moryniu;
 • Robert Korzeniowski – za zorganizowanie pobytu i treningów dla ukraińskiej młodzieży zainteresowanej sportem i za pokazanie, że uprawianie sportu jest prawem człowieka;
 • Adam Wiercioch – w imieniu duńskiej firmy informatycznej KMD Poland za zorganizowanie zbiórki komputerów dla punktów recepcyjnych;
 • Iga Świątek – za słowa i czyny, które uświadamiają Polakom, że pomaganie jest naturalnym sposobem na zjednoczenie i za przypominanie, że nie można przyzwyczajać się do wojny. Ponadto za zainicjowanie meczu charytatywnego „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy”, w którym zagrała również Agnieszka Radwańska;
 • Kamil Stoch – za głośne mówienie o wojnie i propagowanie pokoju w trakcie największych wydarzeń sportowych;
 • Stanisław Konarzewski oraz Wojciech Lewandowski – za inicjatywę w środowisku żeglarskim #NOWAR Żeglarze przeciw wojnie, która zjednoczyła we wspólnym działaniu kilkadziesiąt osób, w tym olimpijczyków, mistrzów, dzieci oraz młodzież;
 • Robert Lewandowski – za działania na rzecz Ukrainy oraz spontaniczny gest założenia żółto-niebieskiej opaski kapitana drużyny;
 • Hubert Hurkacz – za przekazywanie 100 euro za każdy as serwisowy podczas meczów rozgrywanych w najważniejszych turniejach tenisowych na świecie;
 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego – za zainicjowanie pomocy dla ukraińskich sportowców w Drzonkowie (nie tylko pięcioboistów, ale także tenisistów stołowych) i wsparcie w organizacji pobytu, treningów i udziału w zawodach;
 • Paweł Krzywański – z Europejskiego Centrum Budo-Dojo Stara Wieś za wyjątkową inicjatywę edukacji młodzieży;
 • Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego – za opiekę, pomoc finansową i logistyczną podczas mistrzostw świata juniorów, a także organizację szkolenia i pobytu łyżwiarzy z Ukrainy w Polsce;
 • Polski Związek Żeglarski – za wsparcie inicjatywy #NOWAR oraz przyjęcie żeglarzy wraz z rodzinami i organizację szkoleń;
 • Polski Związek Sportów Wrotkarskich – który uruchomił specjalny adres mailowy, na który można było pisać po polsku i ukraińsku i pytać o możliwości uprawiania dyscyplin wrotkarskich. Zgłaszający się tą drogą byli kierowani do najbliższych klubów. Sportowcy z Ukrainy mogli także bez przeszkód rywalizować w krajowych zawodach organizowanych w Polsce. Związek zatrudnił też kobietę – sędzię międzynarodową do sędziowania jazdy szybkiej;
 • Polski Związek Hokeja na Trawie – za koordynację i zapewnienie pobytu ukraińskich drużyn hokejowych w klubach;
 • Polski Związek Hokeja na Lodzie – za pomoc w transporcie, szkoleniu i opiece ukraińskich sportowców;
 • Polski Związek Narciarski – za przyjęcie młodych skoczków narciarskich, narciarzy alpejskich i kombinatorów norweskich (około 100 osób) oraz zmianę w przepisach, zniesienie opłat startowych oraz pomoc logistyczną i sprzętową, a także zapewnienie pobytu w różnych ośrodkach i możliwość treningów w klubach;
 • Polski Związek Piłki Nożnej – za wsparcie młodych piłkarzy z Ukrainy, zmiany w przepisach dla ukraińskich piłkarzy oraz inicjację procesu wykluczenia Rosji z barażów i mistrzostw świata;
 • Polski Związek Pływacki – za koordynację pobytu ok. 200 pływaków z Ukrainy w różnych klubach i ośrodkach pływackich;
 • Polski Związek Kajakowy – za organizację szkolenia i zakwaterowania dla ok. 80 kajakarzy z Ukrainy;
 • Polski Związek Tenisowy – za udzielenie wsparcia finansowego dla ośrodka sportowego w Drzonkowie;
 • Polski Związek Szermierczy – za opiekę szkoleniową i socjalną nad liczną grupą szermierzy w różnych klubach i ośrodkach w Polsce;
 • Polski Związek Piłki Siatkowej – za koordynację pomocy w klubach dla ukraińskich siatkarzy, za bezpośrednią pomoc na polsko-ukraińskiej granicy i sprowadzanie rodzin oraz grup siatkarskich m.in. z Charkowa, Kijowa, Sum, Perwomajska, Zaporoża;
 • Polski Związek Towarzystw Wioślarskich – za zapewnienie pobytu i treningów dla młodych wioślarzy z Ukrainy;
 • Polski Związek Bokserki – za zniesienie opłat startowych dla ukraińskich zawodników, koordynację i opiekę szkoleniową dla 25 młodych pięściarzy z Ukrainy, udzielnie schronienia dla grup dzieci i rodzin w obiektach mieszkalnych klubów bokserskich w Polsce;
 • Polski Związek Alpinizmu – za darmowe udostępnienie ścianek wspinaczkowych, zapewnienie pobytu dla 30 wspinaczy, pomoc finansową i trenerską podczas zawodów Pucharu Świata;
 • Polski Związek Zapaśniczy – za organizację pobytu i szkolenia w klubach zapaśniczych w całej Polsce.

Historia Nagrody Fair Play PKOl

PKOl i Klub Fair Play PKOl co roku przyznają Nagrodę Fair Play sportowcom, trenerom, działaczom, kibicom sportowym bądź instytucjom w czterech kategoriach. Rodowód nagród sięga roku 1963.

– Miniony rok był niezwykle trudny dla polskiego sportu i Ruchu Olimpijskiego, jednak dzięki dobrej współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi, wsparciu ówczesnego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz sponsorów PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej udało nam się pokonać wiele przeciwności – powiedział Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2020 rok. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności PKOl, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej za miniony rok.

1 | 2 | 3 | 4

  Fot.: Szymon Sikora

– Dziękuję wszystkim za obecność i zaangażowanie w budowę wspólnoty olimpijskich wartości. Dziś podsumowujemy 2020 rok, który zapamiętamy między innymi jako rok przełożonych igrzysk olimpijskich w Tokio oraz czas niepewności i determinacji w walce o powrót do sportowej normalności. Zapewniam, że mimo tych nadzwyczajnych okoliczności nie zmarnowaliśmy minionego roku i wykorzystaliśmy go przede wszystkim na promocję sportu powszechnego, szerzenie olimpizmu oraz realizację naszej misji i zadań statutowych – powiedział podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

Prezes Andrzej Kraśnicki przedstawił sprawozdanie z działalności PKOl i podsumował najważniejsze projekty i zadania 2020 roku. Najważniejsze to III Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Lozanna 2020, podczas których Marcin Zawół zdobył złoty medal biathlonie (sprint 7,5 km), a polscy zawodnicy zdobyli 3 srebrne i 1 brązowy medal w konkurencjach międzynarodowych, przygotowania do przełożonych Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020, realizacja projektów w obszarze międzynarodowym, administracyjnym, finansowym, edukacji i kultury olimpijskiej oraz marketingowych i promocyjnych. W 2020 roku powstał między innymi nowy portal olimpijski.

– W sposób szczególny chciałbym podziękować wszystkim sponsorom i partnerom PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej – przede wszystkim PKN ORLEN – Sponsorowi Strategicznemu, Totalizatorowi Sportowemu – Sponsorowi Generalnemu, firmie Enea – Sponsorowi oraz LUXMED, 4F i PLL LOT za konsekwentną współpracę z nami, zrozumienie i zaangażowanie, zwłaszcza w tak trudnym czasie jak miniony rok, gdy został zmieniony termin igrzysk olimpijskich. Dziękujemy, że mogliśmy i możemy na Was liczyć – podkreślił Prezes PKOl.

Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności PKOl oraz finansowe – przedstawione przez Adama Krzesińskiego – Sekretarza Generalnego PKOl.

– Polski Komitet Olimpijski jest autonomiczną organizacją, która pozyskuje środki przede wszystkim od sponsorów. Dzięki temu możemy realizować wszystkie nasze cele – w tym ten najważniejszy jakim jest zapewnienie Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej udziału w Igrzyskach Olimpijskich, a także Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Europejskich oraz letnich i zimowych Olimpijskich Festiwalach Młodzieży Europy, tak ważnych dla rozwoju olimpijskich talentów. Miniony rok zakończyliśmy dodatnim wynikiem finansowym – powiedział Adam Krzesiński.

Sprawozdanie ze działalności Komisji Rewizyjnej PKOl przedstawił jej przewodniczący Zenon Hajduga. Walne Zgromadzenie zdecydowało o kilku zmianach w statucie PKOl. Chwilą ciszy uczczeni zostali Ci, którzy odeszli w 2020 roku – olimpijczycy, trenerzy, działacze i dziennikarze sportowi.

Polski Komitet Olimpijski

Gala Jubileuszowa z okazji 100-lecia Polskiego Związku Szermierczego, która odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie była znakomitą okazją, by uhonorować tych, którzy przyczynili się do sukcesów tej dyscypliny, jak też tych, którzy pracują na jej jak najlepszą przyszłość: zawodników, trenerów, działaczy.

1 | 2 | 3

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Dera, wręczył nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał znakomity florecista, dziś trener, Piotr Kiełpikowski, a Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krystian Fajkis (działacz, trener).

Innych uhonorowano Krzyżami Zasługi za działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Były też odznaczenia resortowe i za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Medale złote otrzymali, między innymi prezesi Polskiego Związku Szermierczego – Tadeusz Tomaszewski i Adam Konopka, a srebrny sekretarz generalny PZS Jacek Słupski.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki oraz Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński (dwukrotny medalista olimpijski w szermierce) wręczyli także medale 100-lecia PKOl: Bogdanowi Andrzejewskiemu (mistrz świata i medalista olimpijski w szpadzie), Krzysztofowi Grzegorkowi (medalista MŚ w szabli, olimpijczyk, były trener kadry narodowej szablistów), Tadeuszowi Pagińskiemu (były trener kadry florecistek) i Stanisławowi Szymańskiemu (trener kadry florecistów).

Odznaczenia Resortowe:

Złota odznaka „Za Zasługi dla Sportu” – Jacek Gaworski
Złota odznaka „Za Zasługi dla Sportu” – Grzegorz Pluta
Srebrna odznaka „Za Zasługi dla Sportu” – Monika Johne
Srebrna odznaka „Za Zasługi dla Sportu” – Renata Knapik-Miazga
Brązowa odznaka „Za Zasługi dla Sportu” – Jacek Achenbach
Brązowa odznaka „Za Zasługi dla Sportu” – Tomasz Ciepły
Brązowa odznaka „Za Zasługi dla Sportu” – Piotr Sadowy

 

Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego:

Złote medale
Ryszard Breś
Marek Julczewski
Adam Konopka
Tadeusz Tomaszewski

Srebrne medale
Wojciech Adamczewski
Krzysztof Głowacki
Jacek Słupski

Medale 100-lecia PKOl
Bogdan Andrzejewski
Krzysztof Grzegorek
Tadeusz Pagiński
Stanisław Szymański

PZSzerm

W antycznej Olimpii podczas uroczystej ceremonii przekazano polskiej delegacji flagę Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich – EOC. Ten symboliczny gest oznacza, że Kraków i Małopolska oficjalnie stały się organizatorami III Igrzysk Europejskich, którym towarzyszyć będzie hasło: „Jesteśmy jednością”.

eoc1

Podczas piątkowej ceremonii, prezydent Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich, Spyros Capralos przekazał flagę EOC na ręce polskiej delegacji, w której skład weszli: sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jan Kanthak, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Arkadiusz Czartoryski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Towarzyszyli im: przewodniczący Komisji Koordynującej III Igrzyska Europejskie z ramienia EOC Hasan Arat, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki i prezes Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich 2023 Marcin Nowak.

Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia prezydenta Spyrosa Capralosa, który w pierwszych słowach podziękował Andrzejowi Kraśnickiemu i jego zespołowi za zaangażowanie i pracę, którą wykonali w trudnym okresie pandemii.

– Pragnę podziękować panu Andrzejowi Kraśnickiemu za niestrudzoną pracę, którą wykonał wraz z zespołem, by III Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska stały się faktem. Przed organizatorami wciąż sporo wyzwań, ale nie mam wątpliwości, że wspólnie zorganizujemy wydarzenie, na które zasługują najlepsi sportowcy z Europy. Wierzę, że gromadząc zawodników z całego kontynentu, w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej, te igrzyska staną się symbolem jedności – powiedział Spyros Capralos.

Po tych słowach nastąpiło oficjalne przekazanie flagi, którą z rąk prezydenta EOC odebrał Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Ceremonii towarzyszyła muzyka Fryderyka Chopina, która dodatkowo podkreśliła symbolikę tej wyjątkowej chwili.

eoc2

– Dziękujemy EOC za przekazanie tej wspaniałej flagi. Kiedy zawiśnie nad Krakowem i Małopolską, będzie widocznym symbolem nadchodzącego, największego święta europejskiego sportu. Jesteśmy w miejscu absolutnie szczególnym. Jesteśmy różni, ale jesteśmy jednością – wszyscy pragniemy pokoju! Dlatego w obliczu rosyjskich działań wojennych przeciw narodowi ukraińskiemu, chcemy wszystkim pokazać, że Polska, Małopolska i Kraków to szczególnie przyjazne, gościnne i bezpieczne miejsca. Zapraszam na III Igrzyska Europejskie! – powiedział marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

– To historyczny moment dla całej olimpijskiej społeczności Europy. Przygotowujemy się do wydarzenia, które mamy nadzieję, na długo zapadnie w pamięci wszystkich sportowców i kibiców. Jestem przekonany, że III Igrzyska Europejskie będą ucieleśnieniem dążenia do doskonałości, szacunku oraz przyjaźni, stanowiących fundament rywalizacji olimpijskiej – zaznaczył prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska odbędą się w dniach 21 czerwca – 2 lipca 2023. W niemal 30 dyscyplinach rywalizację podejmie około 8000 sportowców. Działania organizacyjne będzie wspierać około 8000 wolontariuszy.

IE2023.pl

Jak poinformował Komitet Organizacyjny III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, turniej pięściarski podczas przyszłorocznych Igrzysk będzie jednocześnie jedną z kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 w tym sporcie.k1Fot.: Szymon Sikora

Za 2 lata na olimpijskim ringu we Francji kobiety będą walczyć w 6 kategoriach wagowych, a mężczyźni w 7. Wcześniej było ich – odpowiednio – 5 i 8. Kategorie kobiece na IO 2024 – 50 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 66 kg, 75 kg i wagi męskie 51 kg, 57 kg, 63,5 kg, 71 kg, 80 kg, 92 kg, +92 kg.

– To będzie strategiczna impreza dla Polski – powiedział Tomasz Poręba – europoseł i pełnomocnik Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego ds. Igrzysk Europejskich. – Ranga Igrzysk Europejskich rośnie i jest to już impreza światowego formatu. Szacujemy, że 80-90 procent wszystkich sportów z programu będzie kwalifikacjami do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 – dodał wiceprezes PKOl.

III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska zostaną oficjalnie otwarte 21 czerwca 2023 roku na stadionie Wisły Kraków. Tam tez odbędzie się ceremonia zakończenia tej – jak zapewniają organizatorzy – największej imprezy multidyscyplinarnej w przyszłym roku, nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Podczas imprezy przygotowanych zostanie pięć wiosek zawodniczych dla około 7 tysięcy sportowców z całej Europy, nie włączając Rosji i Białorusi. Polska jako gospodarz będzie mogła wystawić pełne kwoty zawodniczek i zawodników we wszystkich konkurencjach. Organizatorzy szacują, że Polska Reprezentacja na II IE 2023 może liczyć nawet 300 osób – samych sportowców.

Nie obejdzie się także bez wolontariuszy, bez których żadna poważna impreza sportowa nie może odbyć się prawidłowo. Będzie ich potrzebne nawet 8 tysięcy, z czego 30-40% będzie z Polski.

Do III Igrzysk Europejskich coraz mniej czasu. W styczniu 2023 roku ruszy proces akredytacyjny dla mediów. Organizatorzy ogłosili już konkurs na maskotkę igrzysk, a zapowiadają jeszcze choćby konkurs na medale.

Na 100 dni przed ceremonią rozpoczęcia IE, Komitet Organizacyjny zapowiada także rozpoczęcie sztafety z Ogniem Pokoju, której start odbędzie się w starożytnej Olimpii.

– Organizacja tak dużej imprezy wiąże się z wielkimi i często nieprzewidzianymi kosztami – powiedział Marcin Nowak, Prezes Zarządu Spółki Igrzyska Europejskie 2023. – Finansowanie imprezy zapewniają: rząd RP poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki – 200 mln zł, Marszałek Województwa Małopolskiego – 100 mln zł, Prezydent miasta Krakowa – 100 mln zł.

III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 rozpoczną się 21 czerwca i potrwają do 2 lipca.

Polski Komitet Olimpijski

Kolejna odsłona projektu "Olimpijskie Rajdy i Spacery" miała miejsce w Sulejowie. Trasę z Sulejowa do Witowa-Kolonii pokonało blisko 100 osób, a peleton prowadzili medaliści olimpijscy w kolarstwie szosowym Mieczysław Nowicki i Tadeusz Mytnik. Na Placu Straży w Sulejowie uczestników powitali burmistrz Wojciech Ostrowski i Mieczysław Nowicki – Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi. Następnie wszyscy wsiedli na rowery i ruszyli w kierunku Łęczna, gdzie zaplanowano strefę bufetu i posiłek regeneracyjny, po czym ruszyli w dalszą trasę do Witowa-Kolonii, gdzie przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II znajdowała się meta. Tam na rowerzystów czekały okolicznościowe medale i ciepły posiłek, a później wykonano pamiątkową wspólną fotografię. Konkurs wiedzy o tematyce kolarskiej opracował i prowadził Tomasz Rosset, wiceprezes RROl, która przygotowała nagrody - "Leksykony olimpijczyków regionu łódzkiego" i olimpijskie gadżety. Główną nagrodę - rower, ufundowany przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulejowie Bartosza Borkowskiego - po zaciętej rywalizacji, wygrała Katarzyna Słomka. Podczas pikniku można było także zbadać poziom cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie czy sprawdzić swoje BMI. Zdrowe przekąski dla uczestników rajdu przygotowały członkinie kół gospodyń wiejskich, a wszyscy chętni mogli wsiąść do symulatora dachowania i sprawdzić, jak niebezpieczne mogą być konsekwencje brawurowej jazdy. Na scenie zaprezentowały się mażoretki, zespoły Cykady, Róbmy Swoje i Zajazd. Całość wydarzenia odbyła się pod Patronatem Honorowym Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

W ramach współpracy z Totalizatorem Sportowym członkowie Zarządu TOP Zbigniew Bródka i Kajetan Broniewski gościli na Torze Wyścigów Konnych Służewiec, gdzie rozpoczęła się kolejna edycja zmagań jeźdźców z całej Europy. – W ciągu czterech dni zostało rozegranych aż 13 konkursów międzynarodowych w randze dwóch i czterech gwiazdek. "Wisienką na torcie" był niedzielny finał europejskiej serii Pucharu Narodów Longines EEF Series.

1 | 2 | 3 | 4

face52twit50

 

Przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w dniu 15 września 2022r., spotkali się z Zarządem PKP CARGO. Zarząd TOP reprezentowali Mieczysław Nowicki Prezesa Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Tadeusz Mytnik członek Zarządu TOP. Ze strony Zarządu PKP CARGO udział wzięli Prezes Zarządu Dariusz Seliga Członkowie zarządu Marek Olkiewicz, Jacek Rutkowski. Spotkanie dotyczyło współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich w najbliższych latach.

pkp2

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich informuje że w dniu 24 sierpnia 2022r. Krajowy Sąd Rejestrowy zatwierdził zmiany w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Przypominamy, że w dniu 22 czerwca 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, w kontekście przeprowadzonych wyborów zgłoszone zostały zmiany w KRS.

lotto sp

Marka LOTTO, której właścicielem jest Totalizator Sportowy to gry liczbowe i loterie pieniężne takie jak: Zdrapki, Lotto, Eurojackpot, Extra Pensja, Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, Super Szansa, Keno, Szybkie 600 dostępne w ponad 20 tys. punktów sprzedaży, w całej Polsce. Pod koniec 2018 roku Totalizator Sportowy zadebiutował także na rynku e-commerce umożliwiając swoim klientom grę online. Grać można na www.lotto.pl oraz przez aplikację mobilną.

face52

 • 2022 r.
  • Otwarcie 1000. salonu gier na automatach.
  • Zakłady Specjalne Totalizatora Sportowego na rzecz Ukrainy.
  • 12 sierpnia padła dotychczas najwyższa wygrana w grach LOTTO i Eurojackpot w Polsce w wysokości 213 584 986,00 zł – powiat krotoszyński
 • 2021 r.
  • Obchody Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego, którego Ambasadorem był Robert Lewandowski.
  • Ustanowienie 25 stycznia Dniem Gracza LOTTO.
 • 2020 r.
  • Premiera gry Szybkie 600 (styczeń) i jej wersji online (maj).
  • Uruchomienie stołów gry live w Total Casino.
  • Wprowadzenie narzędzia MojeID, czyli weryfikacja tożsamości za pomocą bankowości elektronicznej.
  • Certyfikat Responsible Gaming po raz trzeci w historii dla sieci sprzedaży naziemnej i po raz pierwszy dla salonów gier na automatach poza kasynami gry oraz segmentu e-commerce.
 • 2019 r.
  • Wdrożenie usługi wypłaty wygranych na karty płatnicze.
  • Uruchomienie platformy Traf Online – zakładów na wyścigi konne.
  • Dwudziestolecie Zdrapek w Polsce
 • 2018 r.
  • Wejście na rynek e-commerce. Uruchomienie pierwszego jedynego legalnego kasyna internetowego – Total Casino – oraz dostęp online do gier LOTTO na lotto.pl.
  • Otwarcie pierwszego Salonu gier na automatach.
 • 2017 r.
  • Nowelizacja Ustawy o grach hazardowych – nadanie Totalizatorowi Sportowemu monopolu państwa w zakresie salonów gier na automatach poza kasynami gry oraz kasyna internetowego oraz zobowiązanie Totalizatora Sportowego do przekazywania środków z dopłat również na Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
  • Wprowadzenie gry multijurysdykcyjnej Eurojackpot do oferty gier losowych.
  • Rekordowa wygrana w Lotto – 36 726 210,20 zł w Skrzyszowie.
 • 2016 r.
  • Wprowadzenie gry Super Szansa, której numer można aktywować na kuponach Lotto, Multi Multi, Mini Lotto, Kaskady i Ekstra Pensji.
 • 2014 r.
  • Powstanie innowacyjnej loterii Wielka Czwórka sprzedawanej jednocześnie w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.
  • Wprowadzenie Ekstra Pensji gwarantującej unikatową główną wygraną w postaci comiesięcznej wypłaty 5000 złotych przez 20 lat.
 • 2013 r.
  • Pierwszy certyfikat najwyższego stopnia w zakresie Odpowiedzialnej Gry (World Lottery Association).
  • Wprowadzenie nowych produktów do portfela LOTTO: Kaskady, Lotto Plus i Ekstra Pensji.
 • 2010 r.
  • Rozpoczęcie działalności własnego telewizyjnego Studia LOTTO.
  • Uzyskanie przez Totalizator Sportowy certyfikacji drugiego stopnia WLA w zakresie Odpowiedzialnej Gry.
 • 2009 r.
  • Zmiana nazwy Dużego Lotka na Lotto oraz Express Lotka na Mini Lotto, a Multi Lotka na Multi Multi.
  • Uzyskanie przez Totalizator Sportowy certyfikacji pierwszego stopnia WLA w zakresie Odpowiedzialnej Gry.
  • Znowelizowana Ustawa o grach hazardowych zobligowała Totalizator Sportowy do przekazywania środków z dopłat również na Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
 • 2008 r.
  • Totalizator Sportowy stał się Mecenasem Toru Wyścigów Konnych Służewiec na mocy wieloletniej dzierżawy.
  • Powstanie spółki Traf – Zakłady Wzajemne sprzedającej zakłady na wyścigi konne.
  • Wprowadzenie gry Keno, pierwszej w Polsce monitorowej gry liczbowej.
  • Wprowadzenie pierwszej loterii promocyjnej dla graczy (Loteriada) oraz pierwszej w historii spółki loterii pieniężnej typu raffle (Los Milionos).
 • 2003 r.
  • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych zwiększa wysokość dopłat do z 20 do 25% celem wspierania, poza sportem, także kultury narodowej.
 • 1999 r.
  • Przekazanie do sprzedaży pierwszej Zdrapki o nazwie „Zodiak”.
 • 1998 r.
  • Premiera nowej gry kumulacyjnej – Twojego Szczęśliwego Numerka.
 • 1997 r.
  • 16 grudnia Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy zostaje przekształcone w spółkę Skarbu Państwa.
 • 1996 r.
  • Wprowadzenie gry Multi Lotek i zasady kumulacji wygranej I stopnia w Dużym Lotku.
 • 1994 r.
  • Ustawodawca nakłada na Totalizator Sportowy obowiązkową 20-procentową dopłatę do stawek gier liczbowych na budowę infrastruktury sportowej, sport dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych.
  • Rekordowe losowanie, w którym padło aż 80 „szóstek”. Szczęśliwe liczby to: 11, 16, 23, 30, 35 i 41.
 • 1993 r.
  • Totalizator Sportowy zostaje członkiem organizacji European Lotteries zrzeszającej loterie europejskie.
 • 1991 r.
  • Kwiecień – Zawarcie kontraktu z amerykańską firmą G-Tech na komputeryzację systemu zawierania zakładów
  • Listopad – Wprowadzenie pierwszych Lottomatów i rozpoczęcie sprzedaży  online.
  • Zintegrowana kampania reklamowa promująca wprowadzenie systemu online w Polsce
  • Gwarancja puli na wygrane miliard złotych i losowanie dwa razy w tygodniu.
  • Promocja gry pod hasłem „Miliard w środę, miliard w sobotę”.
 • 1986 r.
  • Pierwsze losowanie Super Lotka (7 z 49).
 • 1976 r.
  • Pierwsze losowanie Express Lotka.
  • Wprowadzenie jubileuszowych Zakładów Specjalnych.
 • 1975 r.
  • Zmiana nazwy gry liczbowej Toto-Lotek na Duży Lotek.
 • 1973 r.
  • 11 marca odbyło się pierwsze losowanie z udziałem kamer TVP. Wprowadzenie pierwszej mechanicznej maszyny losującej.
  • Pierwsze losowanie zakładów Małego Lotka – dziś Mini Lotto.
 • 1972 r.
  • 1 października wprowadzono podwójne losowanie Toto-Lotka.
 • 1971 r.
  • Organizacja dodatkowych zakładów Toto-Lotka, z których dochód przeznaczony był na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.
 • 1964 r.
  • Przyjęcie Totalizatora Sportowego do Międzynarodowego Stowarzyszenia Loterii i Totalizatorów INTERTOTO (później przekształconego w WLA – World Lottery Association).
 • 1959 r.
  • Do zakładów piłkarskich ligi polskiej dołączają zakłady ligi angielskiej.
 • 1957 r.
  • 27 stycznia wprowadzono pierwszą grę liczbową Toto-Lotek, która polegała na skreśleniu 6 spośród 49 liczb. Każdej liczbie przypisana była dyscyplina sportowa od bobslejów po żużel.
  • Pierwotnie losowania odbywały się w dwie pierwsze niedziele miesiąca, a od listopada losowania prowadzono już w każdą niedzielę. Odbywały się one przy użyciu bębna poruszanego ręcznie, w którym znajdowało się 49 tulejek ze zwitkami oznaczającymi dyscypliny sportowe.
 • 1956 r.
  • 25 stycznia na mocy Zarządzenia Nr 7 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej rozpoczyna działalność Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy. Pierwsze w ofercie znalazły się zakłady piłkarskie ligi polskiej. Zakłady przyjmowano poprzez placówki pocztowe.
  • Pierwsze zakłady przyjęto na 18 marca.
  • Powołanie 17 oddziałów wojewódzkich PP Totalizator Sportowy
  • Powstanie pierwszej kolektury w Warszawie.
 • 1955 r.
  • 17 grudnia Uchwałą Prezydium Rządu nr 1010/55 upoważniono Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej do zorganizowania instytucji dla prowadzenia wzajemnych zakładów sportowych – totalizatora. Zysk z prowadzenia zakładów miał być przeznaczany na budowę i remonty obiektów oraz urządzeń sportowych.

face52twit50

 

Zdrapki są pierwszą pod względem wielkości sprzedaży kategorią produktową i stanowią najdynamiczniej rozwijającą się grupę w ofercie LOTTO. Bogate i często zmieniające się portfolio zdrapek jest atrakcyjne zarówno dla stałej grupy wiernych grających, jak i dla młodszej grupy nowych pełnoletnich graczy.

W 2021 roku Totalizator Sportowy wypłacił grającym na wygrane imponującą rekordową kwotę ponad 1 MILIARDA złotych!

Zasady gry w Zdrapki

 • Zdrapki są sprofilowane dla każdego pełnoletniego grającego w kategoriach: cenowej, struktury wygranych, wysokości głównej wygranej, tematycznej oraz w zakresie wizualnym.
 • Produkt dostępny jest obecnie w cenach 1 zł, 2 zł, 3 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 25 zł i 30 zł, a jego walory to nie tylko kształt czy kolor, ale również zapach i dotyk.
 • W zależności od tego, jaką kwotę przeznacza się na zakup losu, można sięgnąć po wygraną w wysokości nawet 2 000 000 zł! A dobrym przykładem na efektywne wydanie jednej złotówki jest zdrapka LOTEK (z wizerunkiem przynoszącego szczęście słonia), gdzie wysokość głównej wygranej to 40 000 zł! Zdrapki to również atrakcyjne wygrane niższych stopni, za które można spełnić niejedno marzenie i zrealizować swoje plany.
 • Średnio co czwarta Zdrapka wygrywa!
 • Produkt jest dostępny w całej sieci sprzedaży LOTTO, a wygrane są wyłącznie pieniężne.
 • Miesięcznie Totalizator Sportowy wypłaca wygrane w Zdrapkach na łączną kwotę średnio 85 mln zł.
 • Od września 1999 roku do końca 2021 w sprzedaży pojawiło się 587 edycji Zdrapek. W ostatnich latach, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, w ofercie pojawia się ok. 45-46 nowości, a w sprzedaży może występować nawet do 90 różnych zdrapek w ciągu roku. Czas dostępności w sprzedaży waha się od 6 do 18 miesięcy.
 • Nakłady losów liczone są zawsze w milionach sztuk - od kilku do kilkudziesięciu dla każdej z loterii.

Zdrapki to propozycja na każdą kieszeń, ale i dla każdego pełnoletniego grającego. Dostępne są w każdym z blisko 20 000 punktów sprzedaży, a o tym czy się wygrywa, można dowiedzieć się w każdym momencie – wystarczy mieć przy sobie po prostu coś do drapania.  Zdrapki to zawsze dobra zabawa i pozytywna energia, rozmaitość, ale i również bardzo duży wybór. Wachlarz stylów gry, rodzajów, tematów, grafik, kształtów sprawiają, że zdecydowanie można zaspokoić każdy, nawet najwybredniejszy gust. Zwykle co tydzień w sprzedaży pojawia się nowa Zdrapka, co dla osób lubiących nowości jest bardzo ważne.

Drapanie Zdrapek to dobry pomysł na spełnienie swoich marzeń, miłą zabawę i częste wygrane. Poprzez swoją szeroką gamę są atrakcyjną propozycją również na prezent. Wspomniane tematy są różnorodne: od typowo pieniężnych i związanych ze szczęściem, szczęśliwymi symbolami, grami, bogactwem, luksusem, kamieniami szlachetnymi, marzeniami, poprzez krzyżówki, szczęśliwe linie, łamigłówki aż po zdrapki okazjonalne np. świąteczne czy walentynkowe. Szczególny rodzaj zdrapek to takie, w których wygrane wypłacane są w ratach przez określony czas.

face52twit50

W Eurojackpot gra może toczyć się nawet o 120 000 000 euro, czyli nawet pół miliarda zł. Tyle może wynieść pula na główne wygrane, która kumuluje się z losowania na losowanie. Dotychczasowy rekord Polski to wygrana w wysokości aż 206 550 000 zł z 13 sierpnia 2021 r. To również rekord kraju wszystkich gier losowych. Druga główna wygrana odnotowana została w Polsce 10 maja 2019 r i wyniosła 193 396 500 zł. Natomiast 11 września 2020 r. padło 96 805 666,90 zł.

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu. Łączy graczy od Islandii i chłodnej Skandynawii na północy do gorącej Sycylii na południu i od Pirenejów na zachodzie po kraje bałtyckie na wschodzie. Aktualnie w grze uczestniczy 18 państw. To jedyna międzynarodowa gra w portfolio LOTTO. Eurojackpot ma aż 12 stopni wygranych – najwięcej spośród gier w ofercie LOTTO.

Eurojackpot powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie graczy na kumulacje wyższe niż oferowane przez pojedyncze loterie narodowe. Pozwala na generowanie niebotycznych wygranych, liczonych w setkach milionów złotych. Niezależnie od kraju, każdy grający ma taką samą szansę na wygraną.

Życie to doświadczenia. Wygrana w Eurojackpot daje szansę, aby każdego dnia doświadczać czegoś nowego i przeżyć życie w sposób, o którym inni tylko marzą. To wizja życia pełnego wartościowych doświadczeń, które nadają sens wielkiej wygranej zdobytej w Eurojackpot.

Zakład kosztuje 12,50 zł, a gramy o setki milionów złotych! Cena zakładu składa się ze stawki (10 zł) oraz dopłaty (25% stawki - 2,50 zł). Dopłata w całości przeznaczana jest na fundusze celowe, które wspierają polski spor, kulturę narodową oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Gracze w Polsce wygrywają więcej, ponieważ wygrane w Polsce mogą zostać powiększone o ewentualną nadwyżkę z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro.

Zasady gry w Eurojackpot

 • Eurojackpot to multijurysdykcyjna gra liczbowa – na ogromne kwoty wygranych składają się stawki wpłacane przez graczy z 18 państw.
 • W grze biorą udział: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy oraz Polska.
 • Typuje się 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb.
 • Można grać na własne liczby lub metodą chybił trafił.
 • Zagrać można od razu na więcej losowań – nawet na 8 kolejnych. W wersji online można też wybrać opcję subskrypcji.
 • By zwiększyć szanse i wysokość wygranej, w punktach LOTTO można zagrać systemem, typując więcej liczb w zakładzie. Więcej informacji o grze systemem znajduje się na stronie www.lotto.pl.
 • Maksymalna pula na wygrane I stopnia to aż 120 000 000 euro, czyli nawet pół miliarda zł.
 • Gwarantowana pula na wygrane I stopnia to 10 000 000 euro, czyli ponad 45 000 000 zł. Zabezpiecza ją fundusz gwarancyjny, na który wpłacane jest 12% puli na wygrane.
 • Gdy pula na wygrane I stopnia osiągnie maksymalny poziom 120 000 000 euro, stawki zebrane ponad ten limit powiększają kwotę na wygrane II stopnia, dzięki czemu ta wygrana może także wynieść kilkadziesiąt milionów euro. Najwyższa wygrana II stopnia (5+1) w Polsce to 26 597 867,60 zł.
 • Przeciętna wypłata przy trafieniu 5+0 to równoważność 120 000 euro. Najwyższa krajowa wygrana przy trafieniu 5+0 to ponad 2 400 000 zł.
 • Wygrane IV stopnia to zwykle kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych. Rekordzista
  z Torunia otarł się o milion, wygrywając 956 183,70 zł przy trafieniu 4+2 liczb.
 • Najwyższe wygrane XII stopnia to ponad 40 zł, a XI stopnia to 55-60 zł.
 • Losowania są przeprowadzane przez fińską loterię w Helsinkach i odbywają się w każdy piątek między godziną 20.00 a 21.00 oraz we wtorki między 20.15 a 21.00, a ich retransmisję można obejrzeć na lotto.pl. We wtorki i piątki zakłady można zawierać do godz. 19.00.
 • Wygrane od 10 000 000 euro wypłacane są w euro lub na życzenie gracza – w złotych. Pozostałe wygrane wypłacane są w PLN.

face52twit50

 

Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa Kiedyś nazywana Totolotkiem, później Dużym Lotkiem w końcu zyskała nazwę Lotto. To gra powszechna i dostępna dla każdego – rozpoznaje ją niemal każdy dorosły Polak. To też najstarsza wśród gier ze świata LOTTO – jej pierwsze losowanie odbyło się ponad 60 lat temu.

Każda rozbita kumulacja to nie tylko miliony trafione za „szóstkę”, ale i drugie tyle w pozostałych wygranych. To dziesiątki, a zwykle nawet setki tysięcy wygranych zakładów, wartych od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych. 

Jednocześnie podobna kwota do tej ogłaszanej w kumulacji wraca do polskiego społeczeństwa poprzez fundusze promocji sportu i kultury. Nie tylko jeden szczęśliwiec trafia szóstkę, ale i miliony z nas „wygrywają” w ten sposób miliony.

Lotto jest grą kumulacyjną. Główna wygrana to od dwóch do kilkudziesięciu milionów złotych. 2 000 000 zł to minimalna pula na „szóstki” w Lotto. Jeśli w losowaniu nie padnie „szóstka”, pula na tę wygraną przechodzi na kolejne.

Najwyższa dotychczasowa wygrana to aż 36 726 210,20 zł.

Zasady gry w Lotto

 • Losowanych jest 6 z 49 liczb.
 • Można typować własne liczby lub grać na chybił trafił.
 • W grze występują 4 stopnie wygranych: za trafienie 6, 5, 4 i 3 liczb.
 • Gra systemem polega na typowaniu większej ilości liczb – od 7 do 12 spośród 49. Dzięki temu obstawia się wszystkie sześcioliczbowe kombinacje, jakie można z nich utworzyć.
 • Plus to opcja gry o dodatkowy 1 000 000 zł za jedyne 1 zł dopłacone do zakładu Lotto.
 • Super Szansa daje możliwość gry o dodatkowe 2 000 000 zł.
 • Grać można na wiele losowań.
 • W każdym losowaniu padają dziesiątki tysięcy wygranych. W Lotto do milionów graczy trafiają miliony złotych.
 • Wysokość wygranych w każdym losowaniu jest zależna d liczby zawartych zakładów na dane losowanie oraz liczby wygranych poszczególnych stopni.
 • Jeśli „szóstkę” trafi tylko jedna osoba, jej wygrana wynosi od dwóch do kilkudziesięciu milionów złotych. Wygrana za „piątkę” to zazwyczaj suma rzędu kilku tysięcy złotych, a „czwórka” to kilkaset złotych. „Trójka” to zawsze 24 zł.
 • Pojedynczy zakład kosztuje 3 zł. Systemem zagramy od 21 zł lub od 28 zł z Plusem. Opcja Lotto Plus to tylko 1 zł, a dodanie Super Szansy 2 zł.
 • Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 21:50.

face52twit50

 

W dniu 28 sierpnia 2022 roku odbył się Rajd Rowerowy z udziałem polskich olimpijczyków, który został połączony z XXXIII Rajdem Rowerowym Towarzystw Sportowych o nagrodę Burmistrza Opoczna. Trasa rajdu była następująca: Stadion miejski w Opocznie – ul. Targowa – Staromiejska – Wola Załężna – Sołek – Wygnanów – Wólka Karwicka – „Jazia Góra” przystanek – Bielowice – Wola Załężna – Staromiejska – Targowa – Opoczno Stadion miejski. Dystans 21,3 km. Wystartowało 130 uczestników a wśród nich polscy olimpijczycy:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Teresa Sukniewicz – Kleiber – uczestniczka igrzysk olimpijskich i mistrzostw Europy. Trzykrotnie ustanawiała rekord świata w biegu na 100m przez płotki. Ustanowiła też rekord świata w biegu na 200m przez płotki.

Ludwika Chewińska - rekordzistka Polski w pchnięciu kulą (19.58), uczestniczka igrzysk w Monachium (1972). 44-krotna reprezentantka Polski w meczach międzypaństwowych), 11-krotna mistrzyni kraju w pchnięciu kulą i 5-krotna w hali oraz 10-krotna rekordzistka Polski w tej specjalności. Jej rekord krajowy z 1976 – 19.58 ciągle czeka na pobicie.

Urszula Kielan - skoczkini wzwyż, srebrna medalistka olimpijska. Zdobyła dwa tytuły mistrzyni kraju na otwartym stadionie i trzy w hali, osiem razy poprawiała rekord Polski w skoku wzwyż.

Wanda Panfil - mistrzyni świata w maratonie, olimpijka z Seulu i Barcelony. Jedyna kobietą, która zdobyła koronę maratonów, wygrywając w ciągu roku najważniejsze biegi na świecie. Oprócz Nowego Jorku także w Bostonie i Londynie. Potem w 1991 roku w Tokio zdobyła mistrzostwo świata w lekkoatletyce. To jedyny do dziś złoty medal w maratonie dla Polski.

Mieczysław Nowicki - jeden z najlepszych polskich kolarzy lat siedemdziesiątych, torowiec i szosowiec, mistrz świata w drużynie, olimpijczyk, zdobywca srebrnego i brązowego medalu olimpijskiego na jednych igrzyskach w Montrealu (1976).

Kajetan Broniewski - jeden z czołowych zawodników w historii polskiego wioślarstwa, brązowy medalista olimpijski i mistrzostw świata, zdobywca Pucharu Świata, olimpijczyk z Seulu, Barcelony i Atlanty. Mistrz Polski: jedynki, dwójki podwójne oraz wyścigi długodystansowe.

Po zakończonym rajdzie na uczestników czekała opoczyńska zalewajka przygotowana przez KGW Kruszewiec.

Na mecie również na jednego uczestnika trzech tegorocznych rajdów XXXI – XXXIII oraz rajdu z udziałem polskich olimpijczyków, zwycięzcy quizu „Historia Rajdów Rowerowych Towarzystw Sportowych” czekała nagroda rower, który ufundował Burmistrz Opoczna. Szczęśliwą zwyciężczynią została Pani Karolina Patyna –Lunga. Rower wręczyli Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki oraz Zastępca Burmistrza Opoczna Pan Andrzej Kacprzak.

To było niesamowite wydarzenie, dzięki któremu propagowano zdrowy i aktywny tryb życia, popularyzowano aktywne sposoby spędzania wolnego czasu, promowano sport rodzinny i sport w każdym wieku.

Organizatorami wydarzenia byli:

 • Towarzystwo Olimpijczyków Polskich
 • Gmina Opoczno
 • MDK Opoczno
 • OLTS Opoczno
 • TKKF Ceemka Idzikowice
 • PTTK w Opocznie
 • TKKF Opoczno
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Opocznie
 • Komenda Powiatowa Policji
 • Zastrzyk Inspiracji
 • Straż Miejska w Opocznie

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Tygodnik Opoczyński „TOP”.

Totalizator Sportowy został Partnerem Strategicznym Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

Totalizator Sportowy to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek. Działa nieprzerwanie od ponad 66 lat, zapewniając klientom dostęp do szerokiej oferty produktów gamingowych.

tot sp

Spółka jest właścicielem marki LOTTO i dysponuje siecią sprzedaży naziemnej obejmującą już 21 600 punktów (które ciągle rosną), jednocześnie udostępniając swoje gry i loterie również online. Prowadzi także jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce – Total Casino – oraz sieć salonów gier na automatach poza kasynami gry. Totalizator Sportowy jest spółką technologiczną, która nieustannie się rozwija i poszukuje nowatorskich rozwiązań. Jej działania mają na celu wyprzedzanie potrzeb rynku przy wykorzystaniu innowacji i najlepszych praktyk biznesowych.

Totalizator Sportowy niezmiennie pozostaje jednym z filarów finansowania polskiego sportu i kultury. Od 1994 roku tylko z tytułu dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych firma przekazała ponad 17,7 mld zł na sport i kulturę. Ponadto spółka prowadzi szeroko zakrojony mecenat finansowany ze środków własnych.

Odpowiedzialną sprzedaż produktów gamingowych oraz przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa potwierdza certyfikat Responsible Gaming przyznany przez międzynarodowe organizacje European Lotteries oraz World Lottery Association.

face52twit50

 

Reprezentanci Polski na mistrzostwa Europy w kajakowym sprincie w Monachium zdobyli ostatniego dnia trzy złote, trzy srebrne i jeden brązowy medal! Biało-czerwoni kończą rywalizacją z trzynastoma krążkami – czterema złotymi, pięcioma srebrnymi i czterema brązowymi. To był pokaz mocy polskich kajaków!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Mistrzostwa zakończył popis najmocniejszej polskiej osady ostatnich lat, czyli kobiecej czwórki na dystansie 500 metrów. Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto i Adrianna Kąkol z wielką przewagą nad rywalkami dopłynęły do mety.

Najbardziej zapracowana w polskiej ekipie była Puławska, która godzinę przed startem czwórki stała na podium, gdzie odbierała złoty medal wywalczony w wyścigu K1 500 metrów. W sumie Puławska wyjeżdża z Monachium z trzema złotymi medalami, bo w sobotę wywalczyła również złoto razem z Nają w K2 500 metrów.

Wcześniej na torze w Monachium fenomenalnie spisali się kanadyjkarze w dwójce na dystansie 200 metrów. Aleksander Kitewski i Arsen Śliwiński zdeklasowali rywali wygrywając z olbrzymią przewagą.

Złota: czwórki i Anny Puławskiej w jedynce, to nie były jedyne niedzielne sukcesy polskich kajakarek w Monachium. Dominika Putto i Katarzyna Kołodziejczyk w K2 200 metrów dały się wyprzedzić tylko Węgierkom.

Także srebro, podobnie jak w niedawnych mistrzostwach świata w Halifax, wywalczyli kanadyjkarze na 500 metrów Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak.

Z dwoma srebrnymi medalami, podobnie jak Kołodziejczyk, do Polski wraca Justyna Iskrzycka, która w niedzielę w wyścigu K1 1000 metrów dała się wyprzedzić tylko Węgierce Noemi Pupp.

W niedzielę drugi medal mistrzostw Europy na swoim koncie zapisała także męska reprezentacja, bo brąz na dystansie 5000 metrów wywalczył Rafał Rosolski. W niedzielnych finałach blisko medalu była Katarzyna Szperkiewicz w C1 200 metrów, która przypłynęła do mety jako czwarta. Na siódmym miejscu finiszowała w C2 200 metrów para Magda Stanny i Aleksandra Jacewicz, a drugie miejsce w finale B K2 500 metrów zajęli Wojciech Pilarz i Wiktor Leszczyński. Z kolei na dystansie 5000 metrów w C1 Magda Stanny była piąta. Mistrzostwom Europy w kajakarskim sprincie towarzyszyła również rywalizacja o medale paraolimpijskich mistrzostw Europy sportowców z niepełnosprawnościami. W niedzielę srebrny medal w konkurencji KL3 200 metrów wywalczył Mateusz Surwiło.

W sumie w mistrzostwach Europy w kajakowym sprincie w Monachium Polacy zdobyli dwanaście medali – cztery złote, pięć srebrnych i trzy brązowe. Trenerzy polskich kadr są bardzo zadowoleni z dorobku zawodników. Najwięcej medali, bo aż siedem w tym trzy złote wywalczyły kajakarki.

Z czterema medalami do Polski wraca reprezentacja kanadyjkarek i kanadyjkarzy.

Obie kadry, które na ostatnich imprezach zdobywały medale, gonią kajakarze. W Monachium odbudowywanej męskiej kadrze udało się zdobyć jeden srebrny medal w K2 200 metrów i brąz w K1 5000 metrów.

Rajmund Zieliński urodził się 9 listopada 1940 w Toruniu. Największe sukcesy notował w latach 60. XX wieku. Reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio (1964) i Meksyku (1968). W 1964 był najlepszym kolarzem Tour de Pologne. Najlepszym wynikiem na torze była czwarta lokata podczas MŚ w Brnie (1969) na dystansie 4 km. W Wyścigu Pokoju wygrał trzy etapy, w tym jeden z etapów na czas w 1965 r. będąc pierwszym Polakiem, który wygrał taką rywalizację.

W latach 1960-62, 1963 i 1966-69 był kolarzem Gryfa Szczecin, w 1962 reprezentował Czarnych Radom, a w latach 1963-1966 reprezentował LZS Nowogard. Na zakończenie kariery rywalizował w barwach Arkonii Szczecin.

Po zakończeniu kariery pracował jako trener w Gryfie i Nasienniku Gryfice.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

W dniu 13 sierpnia 2022. odbył się po raz trzeci w historii powiatu Limanowskiego Mini Wyścig dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka.

Mini Wyścig dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka" organizowany jest przy okazji organizacji 24. Wyścigu Kolarskiego Memoriału im. Henryka Łasaka – jednego z najlepszych wyścigów klasycznych rozgrywanych w Polsce. Henryk Łasak był najwybitniejszym trenerem w historii polskiego kolarstwa i twórcą jego potęgi w latach 60. i 70. Wyszkolił wielu doskonałych zawodników takich jak: Ryszard Szurkowski, Stanisław Szozda i Mieczysław Nowicki. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 5 stycznia 1973 w Skomielnej Białej koło Rabki. Wyścig poprzedzony został "Mini Wyścigiem dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka". Wyścig został rozegrany w kategorii dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 7-14 lat. Każdy z uczestników został uhonorowany pamiątkowym medalem uczestnika wyścigu. Organizacja tego typu wyścigu była jednym z największych wydarzeń kolarskich dla dzieci i młodzieży dla lokalnej społeczności w Limanowej.

Całość organizowana była przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

Michael Boros (Elkov-Kasper) wygrał w Starym Sączu pierwszą edycję Memoriału Jana Magiery.

Czech pokonał w finale Polaka Pawła Cieślika (Voster ATS Team), a podium dopełnił drugi z zawodników Elkova, Michael Kurkle.

Zmagania ukończyło 24. zawodników.

Wyścig na rundzie wokół Starego Sącza upamiętniał Jana Magierę, dwukrotnego olimpijczyka i trzykrotnego mistrza Polski, który zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku 9 lutego 2022. Okrążenie liczyło 25 kilometrów i naznaczone było dwoma stromymi podjazdami: we wsi Ćwiercie Wyżne (2,1 km, 8,1%) oraz w Skrudzinie (800 m, 12%). Dalej wyrastały jeszcze dwie 300-metrowe poprawki na 15. I 17. kilometrze rundy. Kolarze z tymi trudnościami mierzyli się sześć razy, co składało się na 150 kilometrów wyścigu.

Pogoda dopisywała. Albo raczej dopisywała tym, którzy wolą ścigać się w słonecznej pogodzie, przy temperaturze przekraczającej 25 stopni Celsjusza. Takie warunki w połączeniu z wymagającą trasą sprawiły, że od pierwszego podjazdu w peletonie trwała selekcja wsteczna. Z każdym kolejnym wzniesieniem grupa zasadnicza stawała się coraz mniejsza i mniejsza.

Kluczowa dla losów wyścigu okazała się akcja Pawła Cieślika (Voster ATS) i Karela Camrdy (ATT Investments) przeprowadzona na trzecim z sześciu okrążeń. Po pewnym czasie do tej dwójki dołączyli kolejni kolarze i w efekcie na prowadzeniu uformowała się 10-osobowa grupa zasadnicza w składzie: Paweł Cieślik i Mateusz Grabis (Voster ATS), Tobias Nolde (P&S Benotti), Karel Camrda (ATT Investments), Piotr Pękala (Santic Wibatech) oraz piątka kolarzy Elkov Kasper: Michael Kurkle, Michael Boros, Jakub Toupalik, Matej Zahalka oraz Filip Raha.

Sytuacja ustabilizowała się i kolejne konkretne zmiany zaszły dopiero na początku finałowego okrążenia. Czołówka podzieliła się. Z przodu zostali Cieślik, Nolde, Boros, Zahalka i Kurkle, a z tyłu kręcili Reha, Toupalik, Camrda i Pękala. Ten ostatni próbował jeszcze na solo wrócić do prowadzącej grupki, ale bezskutecznie. Podium odjechało.

Podobnie jak XXIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał im. Henryka Łaska oraz I Memoriał Jana Magiery organizowany był przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, które reprezentowali Mieczysław Nowicki – Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Tadeusz Mytnik członek Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Partnerem wyścigu była:
 

Na 5 kilometrów przed metą wszystko na jedną kartę postawił zawodnik Vostera, za którym "poszedł" jedynie Boros. Dwójka ta ostatecznie między sobą rozstrzygnęła losy wyścigu

– Serdecznie gratuluję zwycięzcom i tym, którzy dopingowali naszych kolarzy. Bez kibiców nie ma sportu. Sport jest dla konkurencji, dla rywalizacji, dla sportowców, ale też muszą być kibice, którzy tych sportowców podziwiają, oklaskują i gratulują. Dziękuję wszystkim służbom, które zabezpieczały dzisiejsze wydarzenie, strażakom ochotnikom, zawodowym strażakom, policjantom, wszystkim wolontariuszom. Dziękuję służbie medycznej – mówił marszałek Witold Kozłowski

Wyniki Memoriału Jana Magiery 2022 (1.2), Stary Sącz – Stary Sącz (149,8 km):

Poz.

Imię i nazwisko

Grupa

Czas

1.

Michael Boros

Elkov-Kasper

2.

Paweł Cieślik

Voster ATS Team

3.

Michael Kurkle

Elkov-Kasper

00:04

4.

Matej Zahalka

Elkov-Kasper

00:07

5.

Tobias Nodle

P&S Benotti

01:17

6.

Piotr Pękala

Santic-Wibatech

02:07

7.

Jakub Toupalik

Elkov-Kasper

02:51

8.

Filip Reha

Elkov-Kasperf

9.

Karel Camrda

ATT Investments

05:29

10.

Mateusz Grabis

Voster ATS Team

09:52

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74

Sobota 13 sierpnia 2022 w Limanowej należała do kolarzy. Po raz trzeci miasto było gospodarzem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał im. Henryka Łasaka”. W tegorocznej 24 edycji sportowego wydarzenia upamiętniającego zasłużoną postać polskiego sportu rowerowego, pięciokrotnego medalisty mistrzostw Polski i trenera polskiej kadry kolarzy szosowych udział wzięło 70 kolarzy reprezentujących takie kraje jak Niemcy, Czechy, Holandia oraz Polska.

Przed startem w godzinach przedpołudniowych na placu przed Limanowskim Domem Kultury, miała miejsce prezentacja ekip kolarskich, gdzie startujących zawodników przywitali: Andrzej Gut – Mostowy – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Radny Sejmiku Woj. Małopolskiego Grzegorz Biedroń, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz z ramienia Miasta Limanowa – Burmistrz Miasta Władysław Bieda i Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz.

Głównego organizatora wyścigu – Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, jak co roku reprezentowali Tadeusz Mytnik i Mieczysław Nowicki.

Partnerem wyścigu była:
 

Z ulicy Bronisława Czecha miał miejsce Start Honorowy, następnie o godz. 12:50 z ulicy Rynek odbył się Start Ostry skąd kolarze ruszyli na trasę wyścigu, gdzie do pokonania czekało 151 km w malowniczej choć bardzo wymagającej i górzystej trasie, dodatkowo – w niekorzystnej deszczowej aurze.

Na mecie pierwsi zawodnicy pojawili się przed godziną 17:00, a z uwagi na trudne warunki pogodowe, wciąż padający deszcz nie wszystkim udało się ukończyć wyścig.

Zwycięzcą 24. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego został TOMASZ BUDZIŃSKI reprezentujący HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI z czasem: 04:02:44.

Pełne wyniki 24. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka:

Dekoracja najlepszych zawodników wyścigu miała miejsce na placu przed Limanowskim Domem Kultury. Puchary i medale zwycięzcom wręczali: Andrzej Gut – Mostowy – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Radny Sejmiku Woj. Małopolskiego Grzegorz Biedroń, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Limanowskiego Józefem Pietrzakiem oraz z ramienia Miasta Limanowa – Burmistrz Miasta Władysław Bieda i Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, a także Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut.

Na zakończenie ceremonii dekoracji zawodników organizatorzy zaprosili wszystkich na przyszłoroczną 25 jubileuszową edycję wydarzenia, a gospodarzem Wyścigu jak przez ostatnie trzy lata będzie Miasto Limanowa.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Aż siedem wywalczonych medali to niesamowity dorobek reprezentantów Polski w trakcie mistrzostw świata w sprincie kajakowym, które rozgrywane były w kanadyjskim Halifax. Biało-czerwoni w niedzielę wywalczyli kolejne cztery krążki. Ostatecznie dało to 3. miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Po świetnej sobocie, gdy reprezentanci Polski zdobyli dwa złote i srebrny medal wydawało się, że w niedzielę może być trudno utrzymać tak wspaniałą formę. Okazało się jednak, że nasi kajakarze wcale nie mają zamiaru się zatrzymywać. Oczarowały po raz kolejny Karolina Naja i Anna Puławska, które w sobotę razem z Adrianną Kąkol i Dominiką Putto sięgnęły po złoto czwórek na dystansie 500 metrów. W niedzielę pewnie wygrały w K2 na 500 metrów, cały czas kontrolując przebieg wyścigu. Nasze podwójne mistrzynie świata z Halifax triumfowały z czasem 1:49.87, wyprzedziły Niemki (Paulinę Paszek i Jule Hake) o cztery dziesiąte sekundy i ponad 2,7 sekundy reprezentantki Belgii. To był kapitalny popis Polek, które wspiera PGE Polska Grupa Energetyczna. Karolina Naja, czterokrotna medalistka olimpijska, ma już po zawodach w Kanadzie na swoim koncie trzy złote medale mistrzostw świata.

To jednak nie jedyny kapitalny start biało-czerwonych w niedzielę. W czwórkach mężczyzn na 500 metrów Polacy (Aleksander Kitewski, Arsen Śliwiński, Norman Zezula i Wiktor Głazunow) zdobyli srebro (1:39.91), ustępując jedynie Hiszpanom. Warty podkreślenia jest fakt, że czwórce pomagał Głazunow, który wczoraj razem z Tomaszem Baraniakiem wywalczył srebro w C2 na 500 metrów, a dziś startował w C1 na 1000 metrów, zajmując 7. miejsce. Znalazł jednak jeszcze tyle sił, by skutecznie wspomóc kolegów w walce o kolejny medal mistrzostw świata.

Srebro wywalczyła także czwórka w C4 na 500 metrów. Sylwia Szczerbińska, Aleksandra Jacewicz, Katarzyna Szperkiewicz i Julia Walczak musiały uznać wyższość Kanadyjek, które były lepsze o zaledwie 0.17 sekundy! Medalowy dorobek biało-czerwonych zakończyła para Aleksander Kitewski i Sylwia Szczerbińska, którzy w C2 Mix na 500 metrów wywalczyli brąz.

– Siedem medali to niesamowite osiągnięcie – cieszy się Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego. – Mamy powody do dumy, a wczoraj i dzisiaj mieliśmy jeszcze kilka innych medalowych szans, naszym zawodniczkom i zawodnikom zabrakło naprawdę niewiele, by dołożyć kolejne krążki. Trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw tylko podkreśla, jak udane to były zawody dla naszych kadrowiczów.

W niedzielę bardzo blisko medalu były Justyna Iskrzycka w K1 na 1000 metrów i doświadczona Marta Walczykiewicz w K1 na 200 metrów – obie kajakarki zajęły w swoich wyścigach czwarte miejsce. Dodając jeszcze kilka wartościowych startów w finałach można uznać, że biało-czerwoni spisali się w Kanadzie po prostu znakomicie.

W klasyfikacji medalowej lepsze od biało-czerwonych były tylko reprezentacje Hiszpanii oraz Węgier, które zdobyły po cztery złote medale. A w punktacji olimpijskiej kajakarek Polki były bezkonkurencyjne!

W Gminie Ujazd, w Osiedlu Niewiadów, odbyło się uroczyste otwarcie Akademii Sportu, która powstała w miejscu dawnego kąpieliska. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na podniosłą uroczystość byli prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, członkini Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Wanda Panfil oraz Wiceprezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Tomasz Rosset. Gości powitał wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak, który przedstawił historię powstania obiektu. Na cały kompleks basenowy w Niewiadowie złożą się basen sportowy i rekreacyjny, brodzik dla dzieci, plaża oraz wodny plac zabaw. Oprócz tego goście obiektu będą mogli korzystać z boisk do gry w siatkówkę i bule, siłowni, a także kortów do squasha. Ponadto na terenie kompleksu funkcjonować będzie tężnia solankowa i restauracja. Koszt powstania Akademii Sportu oraz pobliskich miejsc rekreacji i wypoczynku to niespełna 28 milionów złotych.

1 | 2 | 3


 

W dniach 3 i 4 czerwca 2022. odbyły się dwa wydarzenia: Światowy Dzień Roweru i III Olimpijski Rajd Rowerowy, w trakcie których promowaliśmy jazdę na rowerze i kulturę fizyczną. Organizacja tego typu wydarzeń to doskonała okazja do promocji zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, pokazania im innych walorów spędzania wolnego czasu.

W piątek 3 czerwca uczniowie Szkół Podstawowych w Ujeździe i w Osiedlu Niewiadów wzięli udział w szkolnym rajdzie rowerowym. Pod opieką nauczycieli uczniowie przejechali rowerami 4-kilometrową trasę na obiekt Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w m. Wykno. Na miejscu mieli okazję spotkać się z medalistami olimpijskim w kolarstwie – Mieczysławem Nowickim i Tadeuszem Mytnikiem – którzy wzięli udział w rajdzie w charakterze gości specjalnych. W trakcie pikniku Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego z Tomaszowa Mazowieckiego opowiadał na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu drogowym, Natomiast żołnierze z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Nowego Glinnika opowiadali o swojej pracy, którym głównym zadaniem jest przeprowadzanie ewakuacji medycznej drogą powietrzną w każdych warunkach, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Na koniec wszystkim uczestnikom rajdu wręczone zostały elementy odblaskowe poprawiające ich widoczność na drogach.

W sobotę 4 czerwca odbył się III Olimpijski Rajd Rowerowy z udziałem Mieczysława Nowickiego i Tadeusza Mytnika w charakterze gości. Uczestnicy Rajdu -dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu województwa łódzkiego, pokonali 25-kilomterową trasę zwieńczoną metą na boisku Orlika przy hali Sportowej GOSiR w Ujeździe. Tradycyjnie Rajd zakończył się piknikiem, podczas którego uczestnicy otrzymali poczęstunek, a najmłodsze dzieci mogły chwilę odpocząć i pobawić.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

CCybulski

Czesław Cybulski urodził się w 1935 roku w podpoznańskiej Mosinie. Po skończeniu Szkoły Sportowej w Gdańsku pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego. Był absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i doktorem poznańskiej AWF. Na początku swojej pracy trenerskiej szkolił sprinterów, a potem specjalizował się w rzutach. W latach 70. I 80. był kierownikiem szkolenia grupy rzutów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Pracował z legendami polskiego rzutu młotem Jego najwybitniejszym zawodnikiem był Szymon Ziółkowski, którego w 2000 roku w Sydney doprowadził do złotego medalu olimpijskiego, a rok później do mistrzostwa świata. Przez krótki okres był opiekunem Kamili Skolimowskiej (2003-2004) oraz Anity Włodarczyk na początku jej kariery w latach 2005-2009, gdy reprezentowała barwy poznańskiego AZS-u. Później, w latach 2010-2016, trenował Pawła Fajdka, z którym sięgnął po dwa złote medale mistrzostw świata. Pod jego okiem skrzydła rozwinęły także Joanna Fiodorow i Malwina Kopron. Podopieczni Czesława Cybulskiego łącznie zdobyli 113 tytułów mistrza Polski, cztery tytuły mistrza świata i olimpijskie złoto. Legendarny trener osiem miesięcy temu został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a wcześniej otrzymał także tytuł zasłużonego dla miasta Poznania, a także został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim. Czesław Cybulski zmarł 3 sierpnia w wieku 87 lat.

W Hotelu Francuskim w Krakowie – miejscu powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego – otwarty został Klub Olimpijski. W uroczystości uczestniczyli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach oraz medaliści olimpijscy, członkowie zarządu PKOl i przedstawiciele Polskiej Rodziny Olimpijskiej. Prezydent Andrzej Duda otrzymał Złoty Order Olimpijski – najwyższe odznaczenie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 Fot.: Szymon Sikora

– Dziękuję Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Przewodniczącemu MKOl Thomasowi Bachowi oraz wszystkim za obecność w tym szczególnym miejscu dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tu 103 lata temu zaczęła się historia Polskiego Komitetu Olimpijskiego i sukcesów Polaków w igrzyskach olimpijskich. Niech olimpijskie wartości – przyjaźń, dążenie do doskonałości i szacunek – będą zawsze życiowym drogowskazem dla wszystkich. Jestem niezwykle wdzięczny, że Hotel Francuski pielęgnuje przeszłość, która jest tak ważna dla przyszłości – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Prezydent Andrzej Duda podziękował Przewodniczącemu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Prezesowi PKOl za zaangażowanie w rozwój Ruchu Olimpijskiego i niesienie idei olimpijskiej.

– Niezmiernie się cieszę, że to właśnie w moim rodzinnym mieście Krakowie po raz pierwszy zatliło się polskie ognisko olimpijskie, które dzisiaj tak pięknie płonie. To właśnie dzięki temu możemy cieszyć się z licznych medali i rekordów. Mam nadzieję, że ten odrestaurowany Klub Olimpijski będzie miejscem, w którym można poczuć ducha zarówno początku, jak i istoty olimpijskiej – mówił Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Thomas Bach podkreślił swoje szczególne więzi z Polską, rolę Polaków w międzynarodowym sporcie – między innymi Ireny Szewińskiej, Mai Włoszczowskiej, Prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej Witolda Bańki oraz Prezesów PKOl Piotra Nurowskiego i Andrzeja Kraśnickiego.

– Kiedy zostałem prezesem Narodowego Komitetu Olimpijskiego w Niemczech, wielce ceniłem sobie współpracę i wzmacnianie więzi z Polską. Miałem ogromny przywilej współpracowania z Piotrem Nurowskim, wielkim modernizatorem polskiego sportu. Osobą, która kontynuuje tę modernizację i wznosi polski sport na całkowicie nowy poziom jest obecny Prezes Andrzej Kraśnicki, dzięki któremu moje związki z polskim sportem są nawet silniejsze. Bardzo podziwiam Andrzeja za sposób, w jaki zarządza Narodowym Komitetem Olimpijskim, a dzisiejsze wydarzenie jest doskonałym świadectwem jego osiągnięć. Również, jako Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, wielce cenię sobie tę bliską więź z Narodowym Komitetem Olimpijskim w Polsce, jego kierownictwem oraz narodem polskim – powiedział Thomas Bach.

Kraków jest szczególnym miejscem dla Ruchu Olimpijskiego – co także podkreślał Przewodniczący MKOl. W przyszłym roku w Krakowie oraz w Małopolsce odbędą się III Igrzyska Europejskie. Będzie to największa multidyscyplinarna impreza sportowa w Europie, podczas której odbędą się także kwalifikacje do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024.

– Te najważniejsze olimpijskie wartości z Krakowa – miasta powstania PKOl – będą w przyszłym roku promieniowały na całą Europę – powiedział Andrzej Gut – Mostowy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Podczas dzisiejszej uroczystości Prezydent Andrzej Duda otrzymał od Przewodniczącego Thomasa Bacha Złoty Order Olimpijski – najwyższe odznaczenie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Przyznawany jest on za szczególne zasługi dla Ruchu Olimpijskiego osobom, które mają znaczący i niekwestionowany wkład w rozwój olimpizmu, propagowanie idei i wartości olimpijskich oraz sportu powszechnego. MKOl nadaje Order Olimpijski także głównemu krajowemu organizatorowi igrzysk olimpijskich podczas ceremonii zamknięcia wydarzenia.

– Panie Prezydencie, pokazuje Pan swoje poświęcenie do pełnienia olimpijskiej misji. Promuje Pan porozumienie między narodami i ludźmi na świecie poprzez sport. Jestem wdzięczny za Pańską zdecydowaną postawę wobec wojny w Ukrainie oraz wsparcie dla pokojowej misji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Nigdy nie zapomnę tego gestu przyjaźni i tego jak przeciwstawił się Pan rosyjskiej inwazji – powiedział Przewodniczący MKOl.

– Bardzo dziękuję Przewodniczącemu MKOl za to wyróżnienie oraz to, że po raz kolejny mam możliwość spotkania się z naszą Rodziną Olimpijską. Spotkanie z ludźmi, dzięki którym tyle razy mogliśmy usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego na międzynarodowych arenach sportowych to dla mnie zawsze bardzo wzruszający moment. Wiele razy to powtarzam, ale naprawdę jest to dla mnie powód do olbrzymiej radości i dumy. Wy – sportowcy – przynosicie naszej ojczyźnie olbrzymi honor. Wszyscy olimpijczycy to grono niezwykłych ludzi, które jest związane ze sobą poczuciem sportowego braterstwa – mówił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

12 października 1919 roku, w salce konferencyjnej Hotelu Francuskiego w Krakowie, powołano Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich. W jego skład weszli: Ludwik Christelbauer, Kazimierz Hemerling, Stanisław Kopczyński, Tadeusz Kuchar, Mieczysław Orłowicz, Władysław Osmolski, Stanisław Polakiewicz i Henryk Szot-Jeziorowski.

Pierwszym zadaniem Komitetu było organizowanie związków sportowych w najbardziej popularnych dyscyplinach, a także wysłanie polskiej „ekspedycji” – jak to wtedy określano – na Igrzyska Olimpijskie do Antwerpii.

Protektorat nad komitetem objął Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Godność prezesów honorowych powierzono gen. Józefowi Hallerowi i ministrowi Zdrowia Publicznego dr. Tomaszowi Janiszewskiemu. W grudniu tego samego roku uchwalono statut komitetu, który przyjął nazwę Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich (PKIO). Ukonstytuował się zarząd: prezesem został książę Stefan Lubomirski, wiceprezesami – Stanisław Polakiewicz i Tadeusz Garczyński, sekretarzem generalnym Henryk Szot-Jeziorowski, a skarbnikiem Jerzy Kowalewski. PKIO natychmiast zgłosił Polskę do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W ten sposób stała się ona pełnoprawnym członkiem rodziny olimpijskiej. Obowiązującą do dziś nazwę Polski Komitet Olimpijski (PKOl) przyjął w 1925 roku.

W salce konferencyjnej, w której powołany został Polski Komitet Olimpijski, powstał Klub Olimpijski. Odtworzony został dzięki prezesowi Zarządu sieci „Dobry Hotel” oraz jego współpracownikom z Hotelu Francuskiego. Będzie to ważne miejsce na olimpijskiej mapie Polski i historycznej mapie Krakowa. Architektem tego wnętrza jest uznana artystka i architekt Pani Mariola Tomczak.

Polski Komitet Olimpijski

Wielkie sportowe święto w Łodzi. Odbywają się tam właśnie Europejskie Igrzyska Akademickie. To największe wydarzenie sportowe na świecie w 2022 roku. Co więcej, możemy liczyć nie tylko na sportowe emocje! Co jeszcze będzie działo się w Łodzi.

22mtal

Do Łodzi przyjechali sportowcy m.in. z Niemiec, Chorwacji, Francji, Finlandii, Ukrainy oraz Hiszpanii. Ale w European Universities Games 2022 (EUG) uczestniczą nie tylko zawodnicy ze Starego Kontynentu. Imperial Collage London reprezentują drużyny studentów z Chin i Hongkongu, Uniwersytet w Oxfordzie wystawił do rywalizacji sportowców z Singapuru, natomiast w barwach dwóch innych uczelni z Wielkiej Brytanii na EUG 2022 będą rywalizować zawodnicy z USA oraz Malezji.

Uroczyste otwarcie Europejskich Igrzysk Akademickich 2022 odbyło się w łódzkiej Atlas Arenie. To było pierwsze wydarzenie w tym obiekcie na taką skalę i z takim rozmachem. Na ceremonię otwarcia igrzysk organizatorzy rozdali ponad 8 000 zaproszeń. Po raz pierwszy w historii EUG widzowie mogli zobaczyć przemarsz 2 tysięcy sportowców z całej Europy z flagami swoich krajów oraz uczelni. Uroczystość uświetnił występ stuosobowej orkiestry CoOperate Orchestra z Poznania. Następnie wyświetlona zostanie wizualna prezentacja miasta - gospodarza EUG 2022 – Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Akademickiego Związku Sportowego oraz uczelni partnerujących wydarzeniu. Ceremonię otwarcia przygotowała Visual Production.

Pierwsze turnieje w ramach EUG Łódź 2022 rozegrane zostały m.in. w futsalu, tenisie, tenisie stołowym, siatkówce, siatkówce plażowej, wspinaczce sportowej, waterpolo czy kickboxingu. W sumie będzie to aż 20 dyscyplin na 15 obiektach w Łodzi i regionie. Europejskie Igrzyska Akademickie 2022 wspiera około 1000 wolontariuszy z całego świata, którzy zostali już przeszkoleni i przydzieleni do pomocy w logistyce czy strefach kibica.

Łódzkie EUG 2022 to nie tylko sportowa rywalizacja. Organizatorzy zaplanowali również wydarzenia towarzyszące poza arenami igrzysk. 23 lipca (sobota) ulicą Piotrkowską w Łodzi przemaszeruje kolorowa, muzyczna parada kilku tysięcy ludzi w rytmie samby. W Sambodromie, na odcinku 2,5 kilometra, będą maszerować studenci-sportowcy z całej Europy, a dołączyć będą mogli do nich wszyscy chętni mieszkańcy Łodzi. Z kolei dzień później (24 lipca) również ulicą Piotrkowską wystartuje rodzinny Bieg Erasmusa. Czteroosobowe drużyny pobiegną w sztafecie na dystansie 10 km. Wszystkie wydarzenia w ramach EUG 2022 są bezpłatne.

EUG to flagowe wydarzenie Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego (EUSA). Igrzyska dla studentów od dekady odbywają się w różnych miastach europejskich co dwa lata. EUG 2022 w Łodzi wracają na europejską mapę sportu akademickiego po czteroletniej przerwie. Z powodu pandemii koronawirusa odwołane zostały EUG 2020, które miały odbyć się w Belgradzie. Łódzkie igrzyska potrwają do 30 lipca i zakończą się ceremonią zamknięcia, podczas której flaga EUSA zostanie uroczyście przekazana organizatorom kolejnych EUG - Debrecen-Miskolc 2024.

W całość włączyło się Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, które wraz z Totalizatorem Sportowym zainicjowało swoją obecność podczas rozgrywania zawodów.

Ponad 40 uczestników, wśród nich znani sportowcy - polscy olimpijczycy, wzięło udział w Wakacyjnym Rajdzie Rowerowym z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie do Ślesina.

- Trasa od początku miała nietypowy charakter, ponieważ wszyscy przemieszczali się ścieżkami rowerowymi na terenie Konina. Dalsza część trasy prowadziła drogami lokalnymi i pokonywana była w grupach 15-osobowych – wyjaśnia Andrzej Łącki z Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych konińskiego urzędu. Na mecie nad jeziorem w Gosławicach na wszystkich rowerzystów czekał posiłek.

Czemu ten rajd był tak wyjątkowy? Bo całą trasę wspólnie z konińskimi rowerzystami pokonali nasi goście, znani i utytułowani kolarze: Mieczysław Nowicki – jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy, wiceprezes zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Tadeusz Mytnik - srebrny medalista olimpijski, a także Kajetan Broniewski - wioślarz i działacz sportowy, trzykrotny olimpijczyk. Do gości dołączył olimpijczyk z Konina, szablista, trener, sędzia międzynarodowy Tadeusz Piguła (Koniński Klub Szermierczy).

Na zakończenie rajdu wszyscy uczestnicy mogli porozmawiać z naszymi olimpijczykami i posłuchać wspomnieć z olimpijskich aren.

Organizatorem rajdu było Miasto Konin wspólnie z partnerami: Towarzystwem Olimpijczyków Polskich, MOSiR Konin, PTTK Konin, CIKLO Konin, Klubem Żeglarskim „Spinaker”.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Ruszyła ogólnopolska kampania „Wygrywamy zaczyna się od WY”, której ambasadorem jest Robert Lewandowski. Od dziś za pośrednictwem www.gramywygrywamy.pl można zgłaszać pomysły na budowę, modernizację, remont czy doposażenie wybranego obiektu sportowego lub kulturalnego w swojej okolicy.

W każdym województwie dofinansowanie może wynieść nawet do 200 tys. zł.

 

Ponad 90 uczestników, wśród nich znani sportowcy - polscy olimpijczycy, wzięło udział w Wakacyjnym Rajdzie Rowerowym z Bulwaru Nadwarciańskiego w Koninie do Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań Gosławice”.

- Trasa od początku miała nietypowy charakter, ponieważ wszyscy przemieszczali się ścieżkami rowerowymi na terenie Konina. Dalsza część trasy prowadziła drogami lokalnymi i pokonywana była w grupach 15-osobowych – wyjaśnia Andrzej Łącki z Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych konińskiego urzędu. Na mecie nad jeziorem w Gosławicach na wszystkich rowerzystów czekał posiłek.

Czemu ten rajd był tak wyjątkowy? Bo całą trasę wspólnie z konińskimi rowerzystami pokonali nasi goście, znani i utytułowani kolarze: Mieczysław Nowicki – jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy, wiceprezes zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Tadeusz Mytnik - srebrny medalista olimpijski, a także Kajetan Broniewski - wioślarz i działacz sportowy, trzykrotny olimpijczyk. Do gości dołączył olimpijczyk z Konina, szablista, trener, sędzia międzynarodowy Tadeusz Piguła (Koniński Klub Szermierczy).

Na zakończenie rajdu wszyscy uczestnicy mogli porozmawiać z naszymi olimpijczykami i posłuchać wspomnieć z olimpijskich aren.

Organizatorem rajdu było Miasto Konin wspólnie z partnerami: Towarzystwem Olimpijczyków Polskich, MOSiR Konin, PTTK Konin, CIKLO Konin, Klubem Żeglarskim „Spinaker”.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

W Piasecznie zmarł w wieku 91 lat, jeden z najstarszych polskich dziennikarzy sportowych Andrzej Sławomir Jucewicz.

22 znicz

Urodzony w stolicy 9 stycznia 1932 roku był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Rejtana oraz Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął wielką przygodę ze sportem w "Pokoleniu".

Pracował w "Głosie Pracy", "Sztandarze Młodych" i "Expressie Wieczornym". W tej ostatniej redakcji był szefem działu sportowego, naczelnym redaktorem tygodnika "Sport dla Wszystkich" w latach 1966-1970r., a następnie naczelnym redaktorem Redakcji Sportowej Radia i Telewizji w latach 1976-1980, "Przeglądu Sportowego" w latach 1970-1976.

W latach 1981-1982 pracował w Polskiej Agencji Interpress, a następnie w Prespol-u. Od 1984 roku był prezesem i redaktorem naczelnym Oficyny Wydawniczej "Spar", a od 1999 "Interspar".

W latach 1976-1980 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Tenisowego.

Andrzej Sławomir Jucewicz, był także inicjatorem Warszawskich Olimpiad Młodzieży i Czwartków Lekkoatletycznych, autorem i współautorem wielu książek, laureatem konkursów Klubu Dziennikarzy Sportowych. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi w 1968 r. oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1974 r.

Głównym punktem niedzielnych (17.07.22) wojewódzkich obchodów Święta Policji była uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie. "To uhonorowanie poświęcenia oraz zaangażowania w codzienną służbę i pracę wszystkich miejscowych funkcjonariuszy i pracowników Policji" - odnotował w księdze pamiątkowej sztandaru wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Zambrowska komenda pozostawała ostatnią jednostką w regionie bez własnego sztandaru. Wojewódzkie obchody Święta Policji – w tej formie po raz pierwszy od początku pandemii - były zatem właściwym momentem do jego przekazania. Dokonano tego podczas uroczystego apelu. Po odczytaniu aktu nadania, nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ honorowych, a następnie wręczono go zambrowskiej komendzie.

W kolejnej części uroczystości podlascy policjanci odebrali odznaczenia i awanse. W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie otrzymało 1070 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało 77 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse 337 policjantom, w korpusie podoficerów - 415, zaś szeregowych - 141.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25 funkcjonariuszy oraz pracownik Policji zostało wyróżnionych Medalami „Za Długoletnią Służbę”. Medal ten jest przyznawany jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa. Minister spraw wewnętrznych i administracji wyróżnił natomiast 53 funkcjonariuszy Odznaką "Zasłużony Policjant" w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego. Z kolei Medal za Zasługi dla Policji otrzymało 6 pracowników Policji oraz funkcjonariusz.

Duże wyróżnienie spotkało Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, które od kilku lat współpracuje z Zambrowską Policją w zakresie programów dotyczących bezpieczeństwa na drodze i nad wodą.

Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki odebrał za wspomnianą wspólną działalność Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji. To wielkie wyróżnienie i uznanie dla wspólnej działalności na rzecz bezpieczeństwa.

Całość obchodów wojewódzkiego Święta Policji uświetniła defilada w wykonaniu Kompanii Honorowej Policji, Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, pododdziału funkcjonariuszy odznaczanych i mianowanych na czele ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz sztandarami towarzyszącymi komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu podlaskiego. Wydarzeniu towarzyszył także "Niebieski piknik", podczas którego między innymi zaprezentowano sprzęt będący na wyposażeniu Policji, promowano zawód policjanta.

W uroczystości uczestniczyli m.in. posłowie na Sejm RP, senatorowie, metropolita białostocki abp Józef Guzdek, bp Tadeusz Bronakowski - biskup pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, samorządowcy, szefowie służb, komendanci miejscy oraz powiatowi podlaskiego garnizonu, dowódca Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i zastępca dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, funkcjonariusze i pracownicy Policji.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

W latach 2020 - 2021 trwał remont siedziby Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 24.
Poniżej prezentujemy zdjęcia pomieszczeń po remoncie.

  

30 czerwca 2022 roku zmarł Kazimierz Zimny. Miał 87 lat. Pochodzący z Tczewa były biegacz sięgnął w 1960 roku po brązowy medal igrzysk olimpijskich w biegu na 5000 metrów w Rzymie. Pogrzeb Zimnego odbył się na Cmentarzu Łostowickim.

W trakcie  uroczystości pogrzebowych Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentowali Prezes TOP Mieczysław Nowicki oraz członek Zarządu TOP Tadeusz Mytnik.

1 | 2 | 3

Dwa dni na malowniczych trasach gminy Jaworzyna Śląska, reprezentanci klubów kolarskich z całej Polski i plejada najbardziej utytułowanych polskich kolarzy z medalistami olimpijskimi Mieczysławem Nowickim i Tadeuszem Mytnikiem na czele – brali udział w VIII edycji wyścigu „Szukamy następców Tadeusza Mytnika”. Po raz pierwszy wyścig odbył się w formule dwudniowej. Było moc, sportowych emocji i mnóstwo dobrej zabawy.

1 | 2 | 3 | 4

To było z całą pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń kolarskich w Polsce. Na trasie wyścigu ścigało się kilkuset zawodników z klubów kolarskich z całej Polski.

W sobotę, 2 lipca zawodnicy pojechali na doskonale znanej z poprzednich edycji jeździe indywidualnej na czas. Start i meta zlokalizowane zostały w Nowicach, a trasa przebiegała przez Piotrowice Świdnickie, Nowice, Bolesławice, Jaworzynę Śląską. Do pokonania było maks. 13 km. W niedzielę, 3 lipca zawodnicy wystartowali wspólnie i musieli kilkukrotnie pokonać 10-kilometrowy odcinek na trasie Jaworzyna Śląska – Czechy – Pastuchów – Piotrowice Świdnickie – Jaworzyna Śląska. Start i meta zlokalizowane były w Jaworzynie Śląskiej.

Tradycyjnie w wyścigu udział wzięła cała plejada najbardziej utytułowanych polskich kolarzy: Tadeusz Mytnik – srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Montrealu, Józef Beker – olimpijczyk z 1964 r. z Tokio, Mieczysław Żelaznowski – trener Dolmelu Wrocław i takich zawodników jak Ryszard Szurkowski, Jan Brzeźny – dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne, Jan Fałtyn– srebrny medalista mistrzostw świata w San Cristobal w 1977 r.  Rajmund Zieliński – triumfator Tour de Pologne w 1964 r., Józef Gawliczek – zwycięzca Tour de Pologne w 1966 r.

Na mecie na najlepszych czekały atrakcyjne nagrody, a po sportowych emocjach na trasie wyścigu organizatorzy zaprosili na piknik, który odbył się 2 lipca na terenie „Koziarni” w Nowicach i 3 lipca na stadionie miejskim w Jaworzynie Śląskiej.

Po czterech dniach morderczych zmagań kolarze dotarli do mety w Łodzi.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Finiszem w sercu Łodzi zakończył się piąty, ostatni etap Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Najlepszy okazał się Timo Kielich (Alpecin Fenix Devo). Drugie miejsce w wyścigu zdobył Tomasz Budziński (HRE Mazowsze Serce Polski), a trzecie - Matus Stock.

Ze 149 zawodników, którzy cztery dni temu wystartowali w wyścigu, do mety dotarło jedynie 102. To morderczy upał, który panował na trasie kilku etapów spowodował, że ukończenie trasy było wyjątkowym wyzwaniem.

Ostatni etap był szybki, dynamiczny. Mimo wielu ataków, było niemal pewne, że peleton nie podaruje nikomu. I nie podarował. Najbardziej spektakularna ucieczka trójki kolarzy: Tobiasza Pawlaka HRE Mazowsze Serce Polski, Węgra Zsolta Istlstekkera z Epronex i Niemca Jonasa Sonnleitnera z Santich-Wibatech ponad pięć minut przewagi. Ale peleton brutalnie przyśpieszył i w Łodzi pochłonął śmiałków. Pod koniec wyścigu Ekipa Voster wyprowadziła Patryka Stosza, który nie oddał pozycji lidera. Alan starał się mu sprostać, ale nie udało mu się go wyprzedzić.

W całym wyścigu najlepszy okazał się Timo Kielich (Alpecin - Fenix Devo). Drugie miejsce w wyścigu zdobył Tomasz Budziński (HRE Mazowsze Serce Polski), a trzecie - Matus Stock.

W klasyfikacji punktowej zwyciężył Simon Dehairs (Alpecin - Fenix Devo). Najlepszym góralem, który zachował zieloną koszulkę na stałe, okazał się Thjis de Lange (Metec - Solarwatt). W klasyfikacji młodzieżowej zwyciężył Logan Currie (Bolton Equities Black Spoke Pro C). Z kolei najlepsi drużynowo w zmaganiach byli kolarze z grupy Alpecin - Fenix Devo.

Podczas otwarcia i zakończenia wyścigu Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentował Prezes Mieczysław Nowicki, który swego czasu był pomysłodawcą, organizatorem później współorganizatorem wyścigu.22 wsio

Kazimierz Franciszek Zimny zmarł 30 czerwca 2022 r.

KZimny

Urodził się 4 czerwca 1935 r. w Tczewie. Był reprezentantem tczewskich klubów: SKS w 1953 r, Startu w 1954 r., LZS Wisły w 1955r., oraz OWKS Zawisza Bydgoszcz w latach 1955-1957 i Lechii Gdańsk w latach 1958-1967.

Podczas swojej długiej kariery sportowej kariery sięgał po medale największych imprez międzynarodowych. Był dwukrotnym wicemistrzem Europy: w Sztokholmie w 1958 oraz w Belgradzie w 1962r. Siedem razy reprezentował Polskę w meczach międzypaństwowych 1956-1966 w których wystartował 43 razy odnosząc, 21 zwycięstw indywidualnych. Cztery razy ustanawiał rekordy kraju na dystansach 3000m, 5000m, 10000m oraz sztafecie 4x1500m. Siedmiokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski na dystansach: 5000m w latach 1960 r., 1965 r., 1966 r. oraz na 1500m w 1956 r. Wygrywał również w biegach przełajowych zdobywając tytuły mistrza Polski w latach 1965-1967.

Jego największym dokonaniem był brązowy medal olimpijski wywalczony podczas Igrzysk XVII Olimpiady w Rzymie w 1960 roku w biegu na dystansie 5000 metrów.

Od 1965 roku pracował jako trener lekkoatletyczny BKS-u Lechii Gdańsk. W latach 1974-1975 i ponownie od 1979 roku był szkoleniowcem w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Jego wychowankami byli: Wolfgang Luers, Henryk Główczewski i Janina Hase. Był dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu w Cetniewie w latach 1998-2002 oraz dyrektorem „Maratonu Solidarności” do 1995 r.

Rodzinie i najbliższym w tym trudnym czasie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich

Najwybitniejsza polska lekkoatletka ma w dorobku siedem medali igrzysk olimpijskich – 3 złote,   srebrne i 2 brązowe – czym nie ma sobie równych wśród polskich sportowców. Wielokrotnie ustanawiała rekordy świata, triumfowała w szeregu rankingów i plebiscytów – zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Iszewinska

Po zakończeniu kariery sportowej Irena Szewińska zaangażowała się w pracę w organizacjach sportowych. Była prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, członkinią Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych IAAF, a także wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przez wiele lata była Wiceprezesem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Towarzystwie działała w Polskim Stowarzyszeniu Sportu Kobiet. Od 1998 r. była członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, na Igrzyskach Olimpijskich wielokrotnie wręczała medale polskim sportowcom.

Za wybitne osiągnięcia sportowe i społeczną aktywność w ruchu sportowym otrzymała wysokie odznaczenia państwowe, w tym – Order Orła Białego. Była też jedną z pierwszych osób wyróżnionych Orderem Zasługi Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Irena Szewińska zmarła 29 czerwca 2018, po długiej walce z chorobą. Miała 72 lata.

22 salosPodczas imprezy "SALOS Family Cup", odbywającej się w Czerwińsku, prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki otrzymał medal 30-lecia za zasługi dla Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP.

22 33wk129 czerwca 2022 r., w Żorach rozpocznie się 33. edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, którego współorganizatorem jest Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Wyścig poprzedziła konferencja prasowa, zorganizowana na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, gdzie impreza się zakończy. W konferencji wzięli udział m.in. prezes TOP Mieczysław Nowicki, dyrektor wyścigu Waldemar Krenc i były kolarz, szosowy mistrz Polski z 2009 r., Krzysztof Jeżowski. Przedstawiono trasę tegorocznej imprezy oraz drużyny, które wezmą w niej udział.22 33wk2

 

W dniu 22 czerwca 2022r., w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. W Zgromadzeniu udział wzięło 19 z 21 uprawnionych Delegatów z całej Polski. Po raz pierwszy zgodnie ze Statutem TOP § 12 pkt.2 oraz pkt.5, wybory odbyły się w formie elektronicznej.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56

Przybyłych gości powitał Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki. Zebraniu przewodniczył Tomasz Rosset, natomiast sekretarzem jednocześnie protokołowaniem zebrania zajmowała się Anna Krasiewicz.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TOP swoją obecnością uświetnili: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński. W trakcie spotkania Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki wraz z Wiceprezes Teresą Sukniewicz-Kleiber wręczyli prof. Piotrowi Glińskiemu pamiątkowy medal Towarzystwa Olimpijczyków Polskich z nr 1.

Po stwierdzeniu ważności zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz lata 2017-2021, które zaprezentowała główna księgowa TOP Anna Krawczyk. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Olimpijczyków za lata 2017-2022 przedstawił i omówił Prezes TOP Mieczysław Nowicki. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił i omówił Jerzy Pietrzyk. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie, a ustępujący Zarząd TOP otrzymał absolutorium. Prezesem na kolejne cztery lata wybrano: Mieczysława Nowickiego.

Ponadto Zarząd TOP uzupełnili: Aleksandra Błoch-Kaczyńska, Kajetan Broniewski, Zbigniew Bródka, Ludwika Chewińska, Jerzy Garpiel, Urszula Kielan, Tomasz Kucharski, Tomasz Majewski, Renata Mauer-Różańska, Tadeusz Mytnik, Wanda Panfil, Stanisława Wąchała Beata Sokołowska, Teresa Suknieiwcz-Kleiber.

Komisja Rewizyjna: Jan Brzeźny, Tomasz Kupis, Antoni Pawlak.

Równocześnie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TOP wybrało 12 kandydatów do Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w osobach: Kajetan Broniewski, Zbigniew Bródka, Jerzy Garpiel, Tomasz Kucharski, Tomasz Majewski, Renata Mauer-Różańska, Tadeusz Mytnik, Mieczysław Nowicki, Janusz Peciak, Stanisława Wąchała Terasa Sukniewicz-Kleiber, Andrzej Supron.

Delegatami TOP na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PKOl wybrani zostali: Mieczysław Nowicki i Kajetan Broniewski.

Kandydatem TOP do Komisji Rewizyjnej PKOl wybrany został: Jerzy Pietrzyk.

Po wyborach nowy Zarząd zebrał się na krótko i ukonstytuował. Funkcję I wiceprezesa objęła Terasa Sukniewicz-Kleiber, II wiceprezesa Renata Mauer-Różańska. Skarbnikiem została Stanisława Wąchała, natomiast sekretarzem pozostał Kajetan Broniewski.

pdf 
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za lata 2017 2022

 

pdf 
Nowy Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

 

pdf

 
Nowa Komisja Rewizyjna

 

pdf

 
Delegaci Towarzystwa Olimpijczyków Polskich na Walne Zgromadzenie PKOl
 

 

pdf

 
Delegaci Towarzystwa Olimpijczyków Polskich do Zarządu PKOl
 

 

pdf

 
Delegaci Towarzystwa Olimpijczyków Polskich do Komisji Rewizyjnej PKOl
 

W I Edycji Ogólnopolskiego Biegu „OPOCZNO RUN” udział wzięło ponad 150 uczestników. Zawodnicy pokonali trasę 10 km, wiodącą ulicami Opoczna. Bieg główny poprzedziły zawody dla dzieci i młodzieży, rozgrywane na kilku dystansach. Na starcie biegu dla dorosłych obok Wandy Panfil stanęła m.in olimpijka z Sydney Elżbieta Nowak. Pilotem biegu był Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, który na rowerze prowadził biegaczy po trasie.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Po zakończeniu sportowej rywalizacji nagrody najlepszym zawodnikom w poszczególnych kategoriach wręczali m.in. olimpijczycy oraz wiceprezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Tomasz Rosset. Mieczysław Nowicki, Wanda Panfil, Elżbieta Nowak i Tomasz Rosset odebrali z rąk burmistrza Opoczna Dariusza Kosno pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za upowszechnianie aktywności fizycznej i popularyzację sportu w Gminie Opoczno. Całość imprezy zakończyło spotkanie integracyjne.

W dniu 20 czerwca 2022 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Podczas zebrania Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki podziękował wszystkim obecnym na zebraniu członkom Zarządu TOP. Podkreślił dokonania Towarzystwa w ciągu ostatnich 5 lat. Przypomniał, że były to trudne, jednak udane lata, które postawiły Towarzystwo Olimpijczyków Polskich na zupełnie innym poziomie, co jest zasługą całego Zarządu TOP.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Podczas spotkania przypomniał, że w dniu 22 czerwca br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, które będzie swoistym podsumowaniem całego okresu pracy Towarzystwa.

Na koniec Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, raz jeszcze dziękując wszystkim obecnym, wręczył każdemu z obecnych członków Zarządu TOP pamiątkowe medale Towarzystwa Olimpijczyków Polskich z podziękowaniem za pięcioletnią pracę.

Dokładnie za rok rozpoczną się III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. Z tej okazji organizatorzy zaprezentowali program sportowy oraz logotyp wydarzenia. Ta największa multidyscyplinarna impreza sportowa w Europie odbędzie się w dniach 21 czerwca – 2 lipca 2023 roku.

22 kark23

Podczas trzeciej edycji Igrzysk Europejskich sportowcy będą rywalizować w 25 dyscyplinach, z czego 18 to dyscypliny olimpijskie. Sporty nieolimpijskie zostały wpisane do programu jako element świeżości, który zwróci uwagę najmłodszych kibiców. Szacuje się, że do Polski przyjedzie około 7 tysięcy sportowców z blisko 50 krajów.

Podczas konferencji prasowej w Krakowie zaprezentowany został logotyp III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

− Od dziś III Igrzyska Europejskie, które rozpoczną się dokładnie za rok, mają swój symbol, indywidualny znak. To kolejna klamra procesu organizacyjnego, drogi do przygotowywanego widowiska sportowego, które będzie udziałem Małopolan, Polaków i kibiców z całej Europy − powiedział Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Igrzyska Europejskie w Polsce będą pierwszymi w historii, podczas których zostaną wykorzystane wyłącznie istniejące obiekty sportowe – między innymi w Krakowie, Małopolsce, na Śląsku i Dolnym Śląsku.

Zgodnie z istotną dla Ruchu Olimpijskiego ideą zrównoważonego rozwoju oprócz wykorzystania istniejących obiektów podjęte zostaną takie inicjatywy w zakresie transportu, działalności operacyjnej i gospodarki odpadami, których celem będzie maksymalna ochrona środowiska.

− Jesteśmy bardzo podekscytowani wkroczeniem w ostatni rok przygotowań do trzeciej edycji Igrzysk Europejskich. Pomimo wyzwań, z jakimi się zmierzyliśmy, jestem całkowicie przekonany, że uda nam się z sukcesem zorganizować to wydarzenie. Igrzyska pokażą ważną i integralną rolę sportu w promowaniu pokoju i jedności, jednocześnie będąc przykładem dla przyszłych miast gospodarzy powiedział Spyros Capralos, Przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich.

Kraków i Małopolska zostały wskazane na gospodarza Igrzysk Europejskich 2023 podczas nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) w Mińsku 22 czerwca 2019 roku. Igrzyska to nie tylko sportowa rywalizacja. Impreza ma bowiem promować także zdrowy tryb życia, dziedzictwo kulturowe i edukacyjne kraju gospodarza, ideę fair play oraz przyjaźń i solidarność pomiędzy narodami.

− To doskonała okazja dla naszego kraju, aby pokazać światu, że Polacy mogą organizować największe wydarzenia sportowe na świecie, a jednocześnie czerpać z nich szersze korzyści społeczne. Nie możemy się doczekać, by powitać najlepszych sportowców z Europy i wspólnie uczestniczyć w tym wyjątkowym święcie sportu. Wierzę, że będzie ono symbolem jedności i manifestem olimpijskich, uniwersalnych wartości – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Igrzyska Europejskie 2023 Kraków Małopolska to trzecia edycja tej imprezy, ale pierwsza o tak dużej randze. Rywalizacja w wielu dyscyplinach będzie bowiem równocześnie przepustką do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024, część zawodów odbędzie się w randze Mistrzostw Europy.

− Igrzyska Europejskie po raz pierwszy zagoszczą w kraju Unii Europejskiej i ma to dla nas duże znaczenie, szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej. Za nami trudne dwa lata z pandemią, więc tym bardziej chcemy przedstawić Polskę jako kraj gotowy do przyjęcia kibiców z całej Europy i świata. Igrzyska to świetny sposób, by udowodnić, że Polska jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla każdego – podkreślił Marcin Nowak – Prezes Komitetu Organizacyjnego III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

Pierwsza edycja Igrzysk Europejskich odbyła się w Baku, a druga w Mińsku.

PROGRAM SPORTOWY III IGRZYSK EUROPEJSKICH KRAKÓW-MAŁOPOLSKA 2023

Badminton, bieg górski (impreza masowa), boks, breaking, judo, kajakarstwo, karate, kickboxing, kolarstwo, koszykówka 3×3, lekkoatletyka, łucznictwo, padel, pięciobój nowoczesny, piłka ręczna plażowa, piłka nożna plażowa, rugby siedmioosobowe, skoki narciarskie (letnie), strzelanie, szermierka, taekwondo, tenis stołowy, teqball, triathlon, wspinaczka sportowa.

Wiceprezes PKOl Ryszard Stadniuk laureatem prestiżowej nagrody Międzynarodowego Komitetu Fair Play. Hanna Wawrowska – przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl – powołana do Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play. W Budapeszcie odbyła się uroczystość rozdania międzynarodowych nagród CIFP World Fair Play.

1 | 2

Ryszard Stadniuk otrzymał nagrodę im. Jeana Borotra za karierę sportową oraz życie w duchu fair play.

To wyróżnienie naprawdę wiele dla mnie znaczy. Starałem się przez całe życie przestrzegać i respektować te pisane i niepisane zasady. Znalezienie się w gronie laureatów nagrody CIFP World Fair Play to olbrzymi zaszczyt – powiedział Wiceprezes PKOl Ryszard Stadniuk.

Ryszard Stadniuk od 1997 roku jest członkiem Zarządu PKOl, do 2021 roku był Prezesem Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, obecnie jest Honorowym Prezesem Europejskiej Rady Wioślarskiej. Pełnił funkcję zastępcy Szefa Misji Olimpijskiej podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney 2000 i Szefa Misji Olimpijskiej na Igrzyskach XXVII Olimpiady Ateny 2004. Ryszard Stadniuk to reprezentant Polski w wioślarstwie w latach 1970-1984, wielokrotny mistrz Polski w dwójkach i czwórkach, wicemistrz świata w dwójce ze sternikiem oraz dwukrotny olimpijczyk – w Montrealu w 1976 roku zajął 6. miejsce w dwójce ze sternikiem, natomiast podczas Igrzysk XXII Olimpiady Moskwa 1980 zdobył brązowy medal w czwórce ze sternikiem. W latach 2008-2021 prezes Rady Wioślarstwa Europejskiego (European Rowing Board). W 2010 roku został członkiem Rady FISA (FISA Council) jako reprezentant kontynentalny na Europę Światowej Federacji Wioślarskiej (FISA).

W przeszłości nagrodę CIFP World Fair Play m.in. odbierali również: Andrzej Bachleda, Andrzej Grubba, Zbigniew Pietrzykowski, Włodzimierz Lubański, Ryszard Szurkowski, Zofia Żukowska, Janusz Piewcewicz oraz Helena Pilejczyk. 

Serdecznie gratuluję Panu Ryszardowi Stadniukowi tej prestiżowej nagrody. Cieszę się, że jego osiągnięcia zostały docenione na arenie międzynarodowej. To niezwykły człowiek, dla którego olimpijskie wartości takie jak przyjaźń, szacunek, dążenie do doskonałości i fair play były, są i zawsze będą niezwykle ważne – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOl.

Doceniona została także działalność Hanny Wawrowskiej – przewodniczącej Klubu Fair Play PKOl, który już od kilkudziesięciu lat należy do CIFP. Dzięki swojemu zaangażowaniu i pracy w szerzeniu idei fair play Hanna Wawrowska została powołana do Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play.

Cieszy mnie, że Polski Komitet Olimpijski ma swoje przedstawicielki i przedstawicieli w organizacjach związanych z Ruchem Olimpijskim na świecie. W imieniu PKOl serdecznie gratuluję i życzę Pani Hannie Wawrowskiej powodzenia i sukcesów we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Fair Play. Jestem przekonany, że zaowocuje ona wartościowymi projektami i programami dedykowanymi promocji tej szlachetnej i uniwersalnej idei czystej gry – dodał Andrzej Kraśnicki. 

We wrześniu ubiegłego roku Hanna Wawrowska została również powołana do komitetu wykonawczego Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM).

W przeszłości członkiem Rady Międzynarodowego Klubu Fair Play była również śp. prof. Halina Zdebska-Biziewska oraz prof. Kajetan Hądzelek – obecny prezes Fundacji ,,Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce’’.

Celem Międzynarodowego Komitetu Fair Play, założonego w 1963 roku w Paryżu przez UNESCO i kilka międzynarodowych instytucji zarządzających sportem, jest obrona i promocja zasad fair play na całym świecie. Ciekawostką jest, że w latach 1977-1982 sekretariat CIFP mieścił się w ówczesnej siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a funkcję sekretarza generalnego pełnił wówczas Janusz Piewcewicz. 

W celu uhonorowania i zwrócenia uwagi na czyny fair play dokonywane w świecie sportu lub poza nim, Międzynarodowy Komitet Fair Play co roku przyznaje nagrody CIFP World Fair Play osobom i organizacjom, które są doskonałymi ambasadorami fair play.

Polski Komitet Olimpijski

Uroczystości z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi im. Łódzkich Olimpijczyków odbywały się w dniu 9 czerwca 2022 r. pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi, która w budynku szkoły ma swoją siedzibę. Podczas gali z udziałem władz miasta głos zabrał Mieczysław Nowicki Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, który podziękował dyr. Annie Witule za wieloletnią współpracę i przekazał na jej ręce list gratulacyjny od prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego oraz wydawnictwa o tematyce olimpijskiej. Pani Dyrektor Anna Wituła została uhonorowana medalem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Obecni na uroczystości olimpijczycy (Mieczysław Nowicki, Barbara Niemczyk, Lucyna Krawcewicz, Jan Kudra, Kazimierz Maranda, Zygfryd Kuchta, Mirosław Żerkowski) otrzymali pamiątkowe portrety, narysowane bądź namalowane przez uczniów szkoły i książkę z wybranymi tekstami uczestników szkolnych, olimpijskich konkursów literackich. W części artystycznej została zaprezentowana historia szkoły, a także specjalnie zrealizowany film. Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie uczestników wydarzenia.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – został ponownie wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich do Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich. Będzie to kolejna kadencja Prezesa PKOl w ścisłym kierownictwie organizacji zrzeszającej ponad 200 Komitetów Olimpijskich z całego świata i dowód jego mocnej pozycji w Międzynarodowym Ruchu Olimpijskim.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Fot.: EOC

Andrzej Kraśnicki został jednogłośnie wybrany do Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (The Association of National Olympic Committees – ANOC) na odbywającym się w Skopje w Macedonii Północnej 51. Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees – EOC). To dowód mocnej pozycji Prezesa PKOl w europejskim i światowym Ruchu Olimpijskim oraz jego pracy i zaangażowania w budowę olimpijskiego sportu, olimpizmu i olimpijskich wartości – podkreślili uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego EOC.

– Jestem zaszczycony, że po raz kolejny będę reprezentantem Europy w organizacji, która zajmuje się najważniejszymi sprawami dotyczącymi światowego Ruchu Olimpijskiego, chroni i wspiera interesy Narodowych Komitetów Olimpijskich, a także działa na rzecz wzmocnienia ich relacji z Międzynarodowymi Federacjami Sportowymi. Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy wiele rozwiązań istotnych dla światowego sportu. Tak jak dotąd, zawsze będę angażował się w budowę korzystnych rozwiązań dla polskiego sportu i mocną pozycję Polaków w Międzynarodowym Ruchu Olimpijskim – podkreślił Andrzej Kraśnicki.

Prezes PKOl jest także członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich.

51. Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich bez Rosji i Białorusi

W dniach 9-11 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego EOC oraz 51. Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. Zgodnie z podjętą wcześniej decyzją kierownictwa EOC nie uczestniczyli w nim przedstawiciele Narodowych Komitetów Olimpijskich Rosji i Białorusi.

Podczas obrad podsumowane zostały realizowane przez Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich programy i zadania, budżet oraz określony został plan działań na kolejne lata. W Zgromadzeniu uczestniczył Thomas Bach – Prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który spotkał się z Prezesem PKOl Andrzejem Kraśnickim.

W Skopje Polski Komitet Olimpijski reprezentowali Prezes Andrzej Kraśnicki, Sekretarz Generalny Adam Krzesiński, Zastępca Sekretarza Generalnego Iwona Łotysz. Obecny był także Wiceprezes PKOl Tomasz Poręba – Wiceprzewodniczący Komisji Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich ds. relacji międzynarodowych i współpracy EOC z Unią Europejską.

Informacja na temat stanu przygotowań Igrzysk Europejskich Kraków- Małopolska 2023

Podczas 51. Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich przedstawiony został także stan przygotowań do III Igrzysk Europejskich, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce. Rząd reprezentował Andrzej Gut-Mostowy – Wiceminister Sportu i Turystyki, odpowiedzialny w resorcie za turystykę i rozwój polskiej marki, a organizatora tego wydarzenia Marcin Nowak – Prezes Spółki Igrzyska Europejskie 2023.

Nagroda im. Piotra Nurowskiego dla Niki Prevc

17-letnia słoweńska skoczkini narciarska Nika Prevc – siostra Petera, Cene i Domena – została wyróżniona przez Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich mianem najlepszej młodej przedstawicielki sportów zimowych. Za swoje osiągnięcia z minionej zimy otrzymała nagrodę imienia Piotra Nurowskiego.

W ostatnim sezonie Słowenka podczas dwóch młodzieżowych imprez mistrzowskich – mistrzostw świata juniorów w Zakopanem i Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w Lahti wywalczyła łącznie cztery złote i jeden srebrny medal.

Rywalami Niki do zdobycia nagrody byli: austriacka narciarka alpejska Victoria Olivier, włoski łyżwiarz szybki Lorenzo Previtali, niemiecki snowboardzista Leon Ulbricht oraz uważany przez niektórych za faworyta słowacki hokeista Juraj Slafkowski. Niemniej to słoweńska skoczkini zagarnęła jedną trzecią głosów, co zapewniło jej prestiżowy triumf i stypendium w wysokości 15 tys. euro.

Nagroda im. Piotra Nurowskiego została ustanowiona w 2011 r. ku pamięci byłego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który 12 lat temu zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.

30-lecie Komitetu Olimpijskiego Macedonii Północnej

Z okazji 30-lecia Komitetu Olimpijskiego Macedonii Północnej w Operze Narodowej w Skopje odbyła się uroczysta, jubileuszowa gala. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki oraz Sekretarz Generalny Adam Krzesiński przekazali Danielowi Dimevskiemu – Prezesowi Komitetu Olimpijskiego Macedonii Północnej okolicznościową statuetkę, gratulacje i życzenia.

52. Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich odbędzie się w Turcji – w październiku 2023 roku.

Polski Komitet Olimpijski

Ponad setka polskich medalistów olimpijskich oraz olimpijczyków, ponad 50 kolorowych stref pełnych sportowych emocji, gier, zabaw, konkursów i nagród dla wszystkich uczestników – taki był 23. Piknik Olimpijski, który po dwóch latach przerwy powrócił do kalendarza najważniejszych imprez rekreacyjno-sportowych Warszawy i Polski.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Fot.: Włodzimierz Włoch

To było prawdziwe święto sportu i raj dla dzieci. Mimo nie najlepszych prognoz pogodowych i zmiennej aury, sobota na warszawskiej Kępie Potockiej była bardzo udana: olimpijczycy dopisali, kibice i fani sportu także, a wszystkie przygotowane nagrody zostały rozdane!

Cała piknikowa machina ruszyła już o świcie, kiedy to organizatorzy poszczególnych stoisk rozpoczęli ich przygotowania, ale oficjalnego otwarcia imprezy dokonał w południe Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego w towarzystwie wszystkich gwiazd polskiego sportu i gości z Ukrainy. Wcześniej, przed siedzibą PKOl, zebrali się medaliści i zaproszeni goście, których tradycyjnie już na pamiątkowej fotografii utrwalił fotograf Pikniku.

Na terenie zielonej Kępy Potockiej każdy mógł znaleźć swój ulubiony sport, albo spróbować sił w nieznanych sobie dyscyplinach. Wszystkie aktywności były nagradzane, bo podstawowym celem Pikniku organizowanego przez Polski Komitet Olimpijski jest zachęcenie, szczególnie dzieci i młodzieży, do aktywnego trybu życia. A taką zachętą są także spotkania z mistrzami olimpijskimi, medalistami olimpijskimi i gwiazdami sportu.

PKOl, razem z współorganizatorami i partnerami imprezy, przygotował blisko 50 stanowisk związanych ze sportami olimpijskimi, ale nie tylko. Wśród olimpijskich sportów na pikniku można było spróbować swoich sił w badmintonie, podnoszeniu ciężarów, wioślarstwie (ergometry), pięcioboju nowoczesnym, deskorolce, hokeju na trawie, łucznictwie, judo, boksie, piłce nożnej, strzelectwie, szermierce, tenisie, tenisie stołowym, saneczkarstwie, zapasach, żeglarstwie, czy królowej sportu – lekkiej atletyce.
Dodatkowo rozegrano turnieje w ultimate freesbe, krykieta, teqballa i padla. Swoje stoiska zaprezentowali także: Polski Komitet Paraolimpijski, UNICEF, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centralny Ośrodek Sportu, Muzeum Sportu i Turystyki, żeglarstwo Opti oraz ECO Sport.

Jednym z najciekawszych punktów programu 23. Pikniku Olimpijskiego była tzw. strefa mega olimpijska, a w niej: strefa Letnich i Zimowych Igrzysk Olimpijskich, olimpijska strefa 3D i VR. W sąsiedztwie strefa Edukacji Olimpijskiej PKOl wprowadzała uczestników imprezy w świat olimpijskich wartości. Było tam też olimpijskie Koło Fortuny, które od lat cieszy się niezmiennie ogromną popularnością. Najmłodsi, ale również ci starsi, wykonywali torby z olimpijskim nadrukiem oraz medale z przesłaniem. Najmłodsi brali udział w konkursie na projekt maskotki olimpijskiej, a najlepsze zostały nagrodzone na scenie głównej! Swoją strefę zorganizował także Klub Fair Play PKOl razem z AWF Wrocław. Promowano Bieg Fair Play, który w tym roku będzie odbywał się po raz drugi oraz przeprowadzono zabawę z piłkami edukacyjnymi dzięki pedagogom sportowym z Wrocławia. A scena tętniła życiem przez cały czas – pokazy, koncerty i na stałe już zaprzyjaźniony z Piknikiem Zumbodrom, który rozgrzewał uczestników imprezy i nadawał piknikowo-olimpijskiego rytmu do dalszej zabawy.

Nie mogło zabraknąć także stoisk sponsorów i partnerów Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na których można było spotkać polskie gwiazdy olimpijskie. W strefie Sponsora Strategicznego PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej PKN Orlen, gościem specjalnym była 3-krotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem – Anita Włodarczyk. Niektórym szczęśliwcom pani Anita nawet przyrządziła osobiście kawę w piknikowej Stop Cafe!

Sponsor Generalny PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej – Totalizator Sportowy z marką LOTTO także nie zawiódł. W jego imieniu Fundacja LOTTO zaprezentowała wiele ciekawych propozycji dla odwiedzających, w tym hit pikników – wyścigi na ergometrach wioślarskich. Na terenie Kępy Potockiej można było znaleźć także stoiska LUX MED, 4F, KINDER Joy of moving, PPL, VISA i ALLIANZ.

Piknik Olimpijski to jedyna okazja do spotkania się z ponad setką polskich medalistów olimpijskich – tych minionych, ale i ostatnich igrzysk. W tym roku na zaproszenie PKOl odpowiedziało także wielu sportowców z ostatnich dwóch edycji igrzysk: Tokio 2020 i Pekin 2022. I to była prawdziwa gratka dla łowców autografów, bo tylko tu jest szansa, aby sportowi idole spotkali się ze swoimi fanami oko w oko. To także jedyna możliwość, żeby zmierzyć się z medalistą olimpijskim „jeden na jeden” w wybranym sporcie. Na Pikniku zawodnicy poza autografami i zdjęciami równie chętnie prezentują swoje dyscypliny i udzielają cennych wskazówek technicznych jak je uprawiać. Oni także są uwielbiają świetną zabawę i dlatego chętnie uczestniczą w wielu grach i konkursach. A to jest bezcenne doświadczenie dla każdego miłośnika sportu – stanąć w szranki ze swoim idolem. Takiej możliwości nie ma nigdzie indziej w Polsce dlatego też, już teraz zapraszamy wszystkich uczestników za rok.

Imprezę Polskiego Komitetu Olimpijskiego wspierało Ministerstwo Sportu, Miasto st. Warszawa i dzielnica Żoliborz, a także VISA i Allianz oraz Sponsorzy i Partnerzy PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Dziękujemy!

Dziękujemy także naszym olimpijczykom, uczestnikom, wystawcom i wielkiemu gronu znakomitych wolontariuszy, bez których ta impreza nie byłby taka sama, ale także każdemu kto przyczynił się do tego, że dzieci tego dnia miały masę frajdy z uprawiania sportu. Dziękujemy wszystkim za 23. Piknik Olimpijski!

Polski Komitet Olimpijski

W dniu 21 maja 2022 r. uroczyście otwarto w Sieradzu Europejskie Centrum Implantologii i Stomatologii Melon Clinic. Na uroczystości były między innymi gwiazdy sportu, medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostwa świata, Europy i Polski kolarze Mieczysław Nowicki i Tadeusz Mytnik  medaliści Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976 oraz wioślarz  Kajetan Broniewski medalista Igrzysk XXV Olimpiady Barcelona 1992. Był także prezydent Sieradza Paweł Osiewała, który wręczył właścicielom kliniki grafikę Sieradza autorstwa Cezarego Zbrojewskiego.

Dodajmy, że to jedno z najnowocześniejszych tego typu centrów w regionie, którego właścicielami są małżeństwo Piotr Melon oraz Agata Kołodziejczyk-Melon. Po części oficjalnej Mieczysław Nowicki, Tadeusz Mytnik, Kajetan Broniewski w towarzystwie między innymi Artura Melona, ale także strażników miejskich i mieszkańców miasta udali się rowerami na przejażdżkę po starej części Sieradza.

Należy podkreślić, że Mieczysław Nowicki jest prezesem natomiast Tadeusz Mytnik i Kajetan Broniewski członkami Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. W 2021 r. została podpisana umowa o współpracy po między Melon Clinic/Stomatologia Czechowscy a Towarzystwem Olimpijczyków Polskich na mocy, której byli olimpijczycy będą mogli korzystać z bezpłatnej pomocy stomatologicznej.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45

W Teatrze Powszechnym w Łodzi odbyła się prapremiera "Marii" Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskigo. Jest to spektakl inspirowany życiem Marii Kwaśniewskiej - niezwykłej łodzianki, medalistki olimpijskiej z Berlina, bohaterki czasów wojny. Słynne zdjęcie z Hitlerem wykonane w loży honorowej podczas IO Berlin 1936 stało się przepustką do uratowania tysięcy ludzi podczas okupacji. Jej biografia stanowi dla twórców przedstawienia pretekst do zadania pytania o to, czy można własne życie oddać w pełni innym i czuć się spełnionym.

Prapremiera została zrealizowana na XXVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Po zakończeniu spektaklu odbyło się spotkanie z jego twórcami, w którym wzięli udział prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki i wiceprezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Tomasz Rosset. Krótko wspomnieli swoje spotkania z bohaterką wieczoru i wręczyli aktorkom odtwarzającym Marię Kwaśniewską egzemplarze "Leksykonu Olimpijczyków Regionu Łódzkiego", a pozostałym członkom zespołu pamiątkowe znaczki olimpijskie. Jesienią po jednym z przedstawień odbędzie się spotkanie z córką Marii Kwaśniewskiej, która przyjedzie specjalnie w tym celu z Wiednia.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

W hotelu Novotel Łódź-Centrum odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi, która aktywnie współpracuje z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich. Jeszcze przed jego rozpoczęciem pamiątkowe statuetki z okazji 50. rocznicy uczestnictwa w IO Monachium 1972 wręczono Mieczysławowi Nowickiemu, Jerzemu Czerbniakowi, Pawłowi Kaczorowskiemu, Zygfrydowi Kuchcie, Kazimierzowi Marandzie, Romanowi Rożkowi, Włodzimierzowi Wachowiczowi i Stanisławowi Wagnerowi. Okolicznościowy medal 100-lecia PKOl otrzymał Tomasz Rosset, a medalami Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, które wręczali Mieczysław Nowicki, Kajetan Broniewski i Jerzy Pietrzyk, wyróżniono dr Wiesława Chudzika, dr Roberta Pietruszyńskiego i Gabriela Kabzę. Przyznano także medale RROl w Łodzi. W gronie osób uhonorowanych złotym medalem znalazł się sekretarz generalny TOP Kajetan Broniewski. Przybyłych gości powitał prezes RROl Mieczysław Nowicki. Po stwierdzeniu ważności zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe (Gabriel Kabza i Krystyna Garbacz) i merytoryczne (Mieczysław Nowicki i Tomasz Rosset) z działalności w minionej kadencji oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (Michał Marzec). Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie i ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Prezesem na kolejne cztery lata wybrano Mieczysława Nowickiego. Poza nim do zarządu weszli: Tomasz Rosset, Gabriel Kabza, Zbigniew Bródka, Elżbieta Nowak, Stanisława Wąchała, Tomasz Kupis, Filip Wypych, Kazimierz Bukszyński, Marcin Młynarczyk i Agnieszka Domańska. Komisję rewizyjną tworzą Michał Marzec, Barbara Niemczyk i Zygfryd Kuchta.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

W Szkole Podstawowej 55 w Łodzi, gdzie patronem jest olimpijczyk Wielki bohater Eugeniusz Lokajski odbył się piknik sportowy. W tym wydarzeniu rywalizowały cztery szkoły. Zwyciężyła szkoła gospodarzy, Trzecie miejsce zajęła szkoła im. olimpijczyków łódzkich. W tym wydarzeniu byli obecni Wiceminister Edukacji Tomasz Rzymkowski, Kurator oświaty Waldemar Flajszer, Wiceprezydent Łodzi Prezydent Adam Wieczorek, Dyrektor Wydziału Sportu Marek Kondraciuk. W spotkaniu udział wzięło ok 600 osób. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentował Prezes Mieczysław Nowicki.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią wraca Piknik Olimpijski. 23. edycja imprezy odbędzie się w sobotę 28 maja w godzinach 12:00-18:30. Miejsce pozostaje to samo – warszawski Park Kępa Potocka.

p1

W programie znajdzie się wiele atrakcji – spotkania z mistrzami olimpijskimi i gwiazdami sportu, nowe i klasyczne sporty w nietypowym wydaniu, a także dziesiątki konkursów dla młodych i starszych pasjonatów aktywności sportowej.

Piknik Olimpijski to sztandarowa impreza organizowana przez Polski Komitet Olimpijski. Każda edycja to wyjątkowe święto sportu i olimpizmu – w formie dostępnej dla każdego, aktywnego uczestnika.

– To nasz coroczny projekt integrujący miłośników sportu z kraju i ze świata oraz niezwykłe święto olimpizmu, promujące igrzyska i olimpijskie wartości – szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości oraz fair play. Każdy piknik to kilkadziesiąt tysięcy uczestników i wiele atrakcji. Cieszę się, że po długiej przerwie będziemy mogli po raz kolejny spotkać się osobiście i jeszcze raz przeżyć wspólnie igrzyska w Tokio i w Pekinie – mówi Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

PKOl, razem z partnerami imprezy, przygotuje blisko 50 stanowisk związanych między innymi z takimi dyscyplinami jak: lekkoatletyka, żeglarstwo, wioślarstwo, piłka nożna, czy strzelectwo sportowe.

– W organizację pikniku aktywnie włączają się Związki Sportowe, sportowcy oraz sponsorzy i partnerzy PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. To wydarzenie integruje nas wszystkich wokół sportu, pokazuje jego wartość i siłę, promuje aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Niezwykle ważne jest to, że w tym dniu będzie można osobiście spotkać się z olimpijczykami i medalistami olimpijskimi, którzy są ambasadorami i promotorami sportu – podkreśla Adam Krzesiński, Sekretarz Generalny PKOl, dwukrotny medalista olimpijski w szermierce.

Polski Komitet Olimpijski przygotuje między innymi strefę edukacji dedykowaną dzieciom i młodzieży szkolnej. Sponsorzy Polskiego Komitetu Olimpijskiego po raz kolejny stworzą swoje kolorowe strefy aktywności, w których można rywalizować na wiele różnych, często zaskakujących sposobów. Wiele z tych aktywności nagradzana będzie cennymi nagrodami, a dodatkowo na stanowiskach można będzie spotkać polskie gwiazdy olimpijskie.

Imprezę wspiera Ministerstwo Sportu, Miasto st. Warszawa i dzielnica Żoliborz. Już teraz zapraszamy wszystkich – w każdym wieku – na wielkie otwarcie. Park Kępa Potocka w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 1. Start – godzina 12:00. Wstęp wolny!

Polski Komitet Olimpijski

W Świebodowie, gdzie 12 stycznia 1946 roku urodził się Ryszard Szurkowski wspaniały polski kolarz szosowy, dwukrotny wicemistrz olimpijski, czterokrotny medalista mistrzostw świata oraz dwunastokrotny mistrz Polski, najbardziej znany ze zdominowania przez kilka lat z rzędu Wyścigu Pokoju, poseł na Sejm PRL IX kadencji, trener, działacz sportowy, handlowiec, były prezes Polskiego Związku Kolarskiego odbyła się uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego znakomitego kolarza.

W tej podniosłej uroczystości Głos w imieniu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego zabrał Jan Brzeżny Wiceprezes Dolnośląskiej Regionalnej Rady Olimpijskiej..

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Legenda polskiego łyżwiarstwa szybkiego została pożegnana 28.04.2022 w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Powązki Wojskowe, przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie, po czym spoczęła w grobie rodzinnym.

Erys

W pogrzebie uczestniczył Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki oraz delegacja TOP.

W dniu 23.04.2022r. w parku im. Baden Powella odbył się XIV Bieg Olimpijczyków. W zawodach udział wzięli uczniowie z 18 szkół, 250 uczestników. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska i prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Mieczysław Nowicki. Apel olimpijski odczytała Antonina Bednarek uczennica SP nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków. Jak co roku puchary, medale i nagrody zwycięzcom wręczali łódzcy olimpijczycy. Tym razem byli to: Barbara Niemczyk, Agnieszka Domańska, Elżbieta Nowak, Mieczysław Nowicki, Kazimierz Maranda, Mirosław Żerkowski, Jan Kudra, Zygfryd Kuchta oraz mistrzyni świata w maratonie Wanda Panfil, która również wystartowała w biegu otwartym na dystansie 3 km. Prezes Mieczysław Nowicki wraz z wiceprezesem Tomaszem Rossetem wręczyli medale RROl, otrzymali je Mirosław Żerkowski (złoty) i Zofia Sygdziak (srebrny). Zaproszonym gościem była Viktoria Veselowa, przedstawicielka Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego, obecnie przebywająca w Łodzi pod opieką Regionalnej Rady Olimpijskiej. Organizatorem biegu była Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi, nad całością czuwał Gabriel Kabza. Partnerzy:  Urząd Miasta Łodzi, Miejski Szkolny Związek Sportowy, MOSiR Łódź.

.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Przybyli goście jeszcze przed rozpoczęciem gali mieli okazję zapoznać się z wystawą o tematyce olimpijskiej, przygotowaną we współpracy z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Wystawa obejmowała zdjęcia, eksponaty i materiały prasowe nawiązujące do występów reprezentantów Polski na igrzyskach olimpijskich w latach 1924-1936. Obchody przebiegały zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Flaga olimpijska została wniesiona przez szóstkę olimpijczyków – Katarzynę Niedźwiedzką, Wandę Panfil, Luizę Złotkowską,  Kazimierza Marandę, Tadeusza Mytnika i Piotra Stępnia, a następnie przekazana przedstawicielom młodzieży ze szkół w Ujeździe i Osiedlu Niewiadów i wciągnięta na maszt przy dźwiękach hymnu olimpijskiego. Znicz zapalili wspólnie złoty medalista olimpijski Zbigniew Bródka oraz reprezentant Polski w łyżwiarstwie figurowym Kornel Witkowski.  Apel olimpijski został wyjątkowo odczytany w dwóch językach - polskim i ukraińskim z uwagi na obecność młodych ukraińskich sportowców, którzy znaleźli schronienie w COS w Spale. W imieniu organizatorów uroczystego otwarcia imprezy dokonali prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, prezes RROl w Łodzi Mieczysław Nowicki oraz wójt gminy Ujazd Artur Pawlak. Osobom wyróżniającym się zaangażowaniem w propagowanie idei olimpijskiej wręczono medale Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi. Młodzi sportowcy z regionu, którzy odnoszą sukcesy w swoich dyscyplinach, odebrali z rąk prezesa PKOL i medalistów olimpijskich symboliczne kółka olimpijskie. Rozstrzygnięto też konkurs plastyczny "Olimpijskie marzenia". Oprawę artystyczną całego wydarzenia zapewnił zespół taneczno-akrobatyczny "Ale o co chodzi" oraz młode wokalistki ze Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków. Na zakończenie wójt gminy Ujazd Artur Pawlak przekazał flagę olimpijską wiceburmistrzowi Opoczna Andrzejowi Kacprzakowi - gospodarzowi przyszłorocznej edycji regionalnych obchodów Dnia Olimpijczyka. W Ujeździe pozostała inna pamiątkowa flaga olimpijska, na której swoje podpisy złożyło 36 olimpijczyków obecnych na obchodach. Oprócz gali odbyły się liczne imprezy towarzyszące - mini-igrzyska olimpijskie, międzyszkolne igrzyska olimpijskie, olimpijski turniej koszykówki, spotkania z olimpijczykami w szkołach, a także wyjazdowe posiedzenia Komisji ds. Współpracy z Olimpijczykami oraz Komisji ds. Współpracy Terytorialnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego i posiedzenie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

W uroczystościach wzięli udział olimpijczycy: Paweł Abratkiewicz, Jacek Bierkowski, Kajetan Broniewski, Zbigniew Bródka, Jerzy Garpiel, Dariusz Goździak, Walery Kosyl, Lucyna Krawcewicz, Zygfryd Kuchta, Jan Kudra, Tomasz kupis, Kazimierz Maranda, Iwona Marcinkiewicz, Bogumiła Matusiak, Tadeusz Mytnik, Katarzyna Niedźwiedzka, Elżbieta Nowak, Marcin Nowak, Mieczysław Nowicki, Wanda Panfil, Marek Pazdur, Jerzy Pietrzyk, Janusz Pyciak-Peciak, Roman Rożek, Piotr Stępień, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Marian Sypniewski, Stanisława Szydłowska, Ryszard Ścigalski, Elżbieta Urbańczyk-Bauman, Włodzimierz Wachowicz, Stanisław Wagner, Stanisława Wąchała, Marian Woronin, Luiza Złotkowska, Mirosław Żerkowski oraz przedstawiciele zarządu RROl w Łodzi Tomasz Rosset, Gabriel Kabza i Marcin Młynarczyk.

Organizatorami imprezy byli: Polski Komitet Olimpijski, Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi, Towarzystwo Olimpijczyków Polskich i gmina Ujazd.

Kierowana przez Stanisława Kopcia Zachodniopomorska Rada Olimpijska oraz Szczeciński Klub Olimpijczyka, na którego czele stoi obecnie mistrz olimpijski w wioślarstwie dr Marek Kolbowicz, już przyzwyczaiły nas do tego, iż organizowane w tym regionie wojewódzkie obchody Dni Olimpijczyka są imprezą okazałą, dobrze przygotowaną i przeprowadzoną. Tym razem organizatorom, wspieranym od lat przez Urząd Marszałkowski, przyszły z pomocą również: dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków oraz Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Podobnie jak w przypadku uroczystości centralnych (tegoroczne odbyły się w Ujeździe k/Tomaszowa Mazowieckiego) także te regionalne (nie tylko na Pomorzu Zachodnim) zwykle „wędrują” po różnych miejscowościach, ale tym razem odbyły się (22.04) w stolicy województwa. Zainaugurowało je w stylowych wnętrzach Willi Lentza spotkanie blisko 40 olimpijczyków i paraolimpijczyków z Prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem i Członkiem Zarządu Województwa Stanisławem Wziątkiem.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli również: Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki i Wiceprezes PKPar Eugeniusz Grabowski, pięcioro uczestników rozegranych pół wieku temu igrzysk olimpijskich w Monachium (kajakarki – Izabela Szuszkiewicz i Ewa Kowalczyk, judoka Marian Tałaj, pięściarz Krzysztof Pierwieniecki i wioślarz Roman Kowalewski) otrzymali upominki i kwiaty od władz samorządowych województwa.

Andrzej Kraśnicki i Eugeniusz Grabowski odbyli rozmowę z Zastępcą Prezydenta Szczecina, odpowiedzialnym m.in. za sport – Krzysztofem Soską. Prezesa PKOl i Wiceprezesa Ryszarda Stadniuka przyjął także Marszałek Województwa – Olgierd Geblewicz.

W tym samym czasie olimpijczycy i paraolimpijczycy, podzieleni na grupy, odwiedzili kilka szczecińskich szkół, gdzie rozmawiali z najbardziej uzdolnionymi sportowo uczniami i obserwowali zawody z ich udziałem.

Na miejsce głównych uroczystości wybrano obiekty sportowe Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Chobolańskiej. Wszystko odbyło się z zachowaniem ceremoniału olimpijskiego, a więc m.in. z odczytaniem Apelu Olimpijskiego oraz wprowadzeniem flagi i zapaleniem olimpijskiego znicza – z tych ról znakomicie wywiązali się medaliści olimpijscy – żeglarka Agnieszka Skrzypulec i wioślarz Konrad Wasielewski. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali wspólnie: Andrzej Kraśnicki, Stanisław Wziątek i Krzysztof Soska, ale z krótkim przemówieniem do przybyłych wystąpił również Marszałek Senatu – prof. Tomasz Grodzki, który zwrócił uwagę na znaczenie takich uroczystości dla promocji uniwersalnych wartości ruchu olimpijskiego.

Gronu olimpijczyków, trenerów i działaczy oraz reprezentantom szkół noszących imię olimpijczyków wręczono odznaki „Za zasługi dla sportu”, „Gryfy Zachodniopomorskie” oraz medale „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”. Te ostatnie z rąk Andrzeja Kraśnickiego i Ryszarda Stadniuka odebrali: Marcin Matkowski, Wojciech Matusiak, Zbigniew Zalewski, prof. Renata Urban i Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie (złote) , Maciej Parobczy i Tomasz Tamborski (srebrne) oraz Szkoły Podstawowe – nr 16 w Szczecinie i nr 3 w Stargardzie (brązowe). Olimpijczycy wręczyli ponadto 17 utalentowanym sportowcom pierwsze, drugie i trzecie kółka olimpijskie.

Całe wydarzenie ubarwiły pokazy gimnastyczno-akrobatyczne i taneczny, występ orkiestry „Wood & Brass Band”, a także – kilka ciekawych wystaw (strojów sportowych, fotograficzna, konkursowych prac plastycznych) i prezentacja trofeów sportowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków.

Laureatką XXI edycji konkursu „Trenerka Roku”, organizowanego przez Komisję Sportu Kobiet przy Polskim Komitecie Olimpijskim została Iwona Baumgart, trenerka i jednocześnie mama Igi Baumgart-Witan – mistrzyni i wicemistrzyni olimpijskiej w sztafecie mieszanej 4×400m oraz sztafecie 4×400m kobiet podczas Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020.

ibaumgart

Iwona Baumgart od 2011 roku jest trenerem grupy sprintu w BKS Bydgoszcz. Oprócz Igi doprowadziła również do uzyskania nominacji olimpijskich dla dwójki innych lekkoatletów, z którymi współpracuje na co dzień czyli Kingi Gackiej oraz Tymoteusza Zimnego. Iwona Baumgart miała również udział w medalach zdobywanych przez polską sztafetę 4×400m na najważniejszych imprezach światowych i europejskich, a także w indywidualnych startach Igi Baumgart-Witan.

Po walce z nowotworem zmarła czterokrotna olimpijka i wielokrotna mistrzyni Polski w łyżwiarstwie  szybkim Erwina Ryś-Ferens. Miała 67 lat.

erysRyś-Ferens była jedną z największych gwiazd sportów zimowych w Polsce w latach 80. Zawodniczka startowała podczas czterech igrzysk olimpijskich: w Innsbrucku w 1976r., Lake Placid w 1980r., Sarajewie w 1984r., oraz Calgary w 1988r. Medalu nie zdobyła, ale trzykrotnie była bardzo blisko zajmując piąte miejsca – w biegach na dystansie 1500 i 3000 metrów.

Dużo lepiej wypadły starty Erwiny Ryś-Ferens podczas startów na mistrzostwach świata, w trakcie których wywalczyła trzy brązowe medale w wieloboju sprinterskim w 1978r. oraz 1985r. oraz wieloboju w 1988r. W kraju natomiast nie miała sobie równych. Zdobyła aż 83 tytuły mistrzyni Polski i ustanowiła 50 krajowych rekordów.

Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich

12 lat temu – 10 kwietnia 2010 roku – w katastrofie pod Smoleńskiem zginął Piotr Nurowski – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, promotor sportu, dyplomata, przedsiębiorca, społecznik i działacz sportowy, nasz wspaniały przyjaciel. Tak jak wszyscy uczestnicy oficjalnej delegacji leciał do Katynia by oddać hołd Polakom zamordowanym przez NKWD. Obecność w Katyniu traktował jak misję – niestety okazała się ostatnią w jego życiu…

pnur2

Piotr Nurowski był dyplomatą, przedsiębiorcą, współtwórcą Telewizji Polsat i kilku innych firm, społecznik, działacz sportowy. Sport był w życiu Piotra Nurowskiego niezwykle ważny. Kochał go i poświęcał mu wiele czasu – najpierw jako Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a od 2005 roku jako Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Umiejętnie łączył codzienne obowiązki z pracą w PKOl.

Tak jak każdy Prezes był wolontariuszem, ale angażował się w rozwój polskiego sportu w pełnym, ponadstandardowym wymiarze. Żył jego sukcesami i problemami. Walczył o dobre rozwiązania dla jego rozwoju.

Piotr Nurowski był mistrzem przedsiębiorczości, organizacji pracy i czasu. Uczestniczył zarówno w wielkich międzynarodowych wydarzeniach, jak i zawodach lokalnych, szkolnych, rekreacyjnych. Działał w polskich i międzynarodowych organizacjach sportowych. Był członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy (EOC). W latach 2005-2009 przewodniczył Grupie Roboczej EOC ds. komunikacji. W historii polskiego i europejskiego sportu zapisał się jako jego wielki ambasador i promotor.

10 kwietnia 2010 roku Piotr Nurowski chciał w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oddać hołd zamordowanym w Katyniu sportowcom-żołnierzom.

Tego smutnego dla wszystkich Polaków dnia w godzinie tragedii Towarzystwo Olimpijczyków na cmentarzu powązkowskim reprezentował Sekretarz Generalny Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Kajetan Broniewski.

1 | 2 | 3

W 2013 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 6 kwietnia Międzynarodowym Dniem Sportu dla Pokoju i Rozwoju (IDSDP). Decyzja stanowiła historyczny krok w uznaniu transformacyjnej mocy sportu i jego ogromnego potencjału w promowaniu pozytywnych zmian społecznych.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Wówczas głos zabrał Prezydent MKOl Thomas Bach, jako przedstawiciel organizacji, której misja opiera się na zobowiązaniu wobec młodzieży i społeczeństwa zgodnie z zasadami określonymi w Karcie Olimpijskiej, żeby „umieścić sport w służbie harmonijnego rozwoju ludzkości w celu promowania pokojowego społeczeństwa dbającego o zachowanie godności ludzkiej”. Podkreślał, że jeśli ONZ i MKOl staną ramię w ramię do tego zadania, możliwe będą znaczące osiągnięcia w obszarach takich jak edukacja, rozwój społeczny, integracja i wspólne wysiłki na rzecz pokoju.

Inicjatywa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych wypływa z potrzeby czasów oraz jest nauką płynącą z historii. Pomysł na promocję pokoju w świecie to odpowiedź na pojawiające się i trwające latami konflikty zbrojne, idące za tym wykluczenia oraz niekorzystne zmiany społeczne. Tego dnia warto podjąć symboliczną białą kartkę, by pokazać ją światu, jako obietnicę bezkrwawego rozwiązywania konfliktów, a także budowania dobrych relacji z ludźmi.

Data tego święta nie jest przypadkowa. Nawiązuje ono do rozpoczęcia 6 kwietnia 1896 roku w Atenach pierwszych w historii nowożytnych Igrzysk Olimpijskich.

Dzień ten jest obchodzony co roku na całym świecie przez międzynarodowe, regionalne, krajowe organizacje sportowe, aby ukazać rolę, jaką sport odgrywa w społeczeństwie, zarówno przez zachęcanie do zdrowego stylu życia, zwiększanie dostępności sportu, czy też wykorzystywania go jako narzędzia rozwoju w obszarach narażonych na zagrożenia przez konflikt, ubóstwo i nierówność.

Polski Komitet Olimpijski zachęca do podejmowania wszelkich inicjatyw sportowych i edukacyjnych w szkołach i klubach sportowych, a także w innych grupach społecznych, w tym trudnym czasie, na rzecz rozwoju, pojednania i współdziałania. #Whitecard jest światową propozycją www.april6.org, a w polskiej edycji, dzięki inspiracji Hanny Wawrowskiej – Przewodniczącej Klubu Fair Play PKOl, udział już wzięli:

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny PKOl, srebrny i brązowy medalista olimpijski w szermierce

Iwona Łotysz – Zastępca Sekretarza Generalnego PKOl

Mieczysław Nowicki – Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, srebrny i brązowy medalista olimpijski w kolarstwie szosowym

CzłonkinieCzłonkowie Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Uczennice i Uczniowie szkół współpracujących w Polskim Komitetem Olimpijskim

Maja Włoszczowska – członkini Komisji Zawodniczej MKOl, dwukrotna srebrna medalistka olimpijska w kolarstwie górskim

Robert Korzeniowski – czterokrotny złoty medalista olimpijski w chodzie sportowym

Tomasz Majewski – dwukrotny złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą

Dawid Kubacki – dwukrotny brązowy medalista olimpijski w skokach narciarskich

Katarzyna NiedźwiedzkaLuiza Złotkowska – srebrne i brązowe medalistki olimpijskie w łyżwiarstwie szybkim

Hanna Wawrowska – Przewodnicząca Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Katarzyna Deberny – olimpijka w żeglarstwie

Kajetan Hądzelek – Prezes Komitetu Pierre’a de Coubertin w Polsce

Zachęcamy do wsparcia inicjatywy na naszych profilach społecznościowych i rozwijania inicjatyw wokół siebie.

22 mds7

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zdecydowanie potępia naruszenie Rozejmu Olimpijskiego przez rosyjski rząd. Jak informuje MKOl, 2 grudnia 2021 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych – w drodze konsensusu wszystkich 193 państw członkowskich ONZ – przyjęło odpowiednią rezolucję w tej sprawie. Rozejm Olimpijski rozpoczął się siedem dni przed startem Igrzysk Olimpijskich, w dniu 4 lutego 2022r. i zakończy się tydzień po ceremonii zamknięcia Igrzysk Paraolimpijskich.

mkol

Thomas Bach, Prezydent MKOl – ponownie wzywa do pokoju, co wyraził już wcześniej w swoich przemówieniach podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia Igrzysk Olimpijskich.

Podczas ceremonii otwarcia, zwrócił się do przywódców politycznych: „Dostrzeżcie swoje zaangażowanie w ten Rozejm Olimpijski. Dajcie szansę pokojowi.”

Z kolei podczas ceremonii zamknięcia, poprosił liderów politycznych o „inspirację przykładem solidarności i pokoju” wyznaczonym przez olimpijczyków.

Ostatnie wydarzenia wzbudziły niepokój Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego związany z bezpieczeństwem Olimpijskiej Wspólnoty na Ukrainie. W MKOl została utworzona grupa zadaniowa, której celem jest ścisłe monitorowanie sytuacji i koordynowanie pomocy humanitarnej dla członków Wspólnoty Olimpijskiej na Ukrainie tam, gdzie jest to możliwe.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski, nawołuje federacje wszystkich dyscyplin z całego globu do przeniesienia lub odwołania zawodów zaplanowanych na terenie Rosji i Białorusi. W oświadczeniu MKOl dodano, że międzynarodowe federacje sportowe „powinny wziąć pod uwagę złamanie rozejmu olimpijskiego przez rządy Rosji oraz Białorusi i nadać bezpieczeństwu sportowców absolutny priorytet”.

Polski Komitet Olimpijski zdecydowanie potępia atak na Ukrainę oraz naruszenie Rozejmu Olimpijskiego, co jest sprzeczne z wartościami i ideami Ruchu Olimpijskiego. PKOl solidaryzuje się ze sportowcami Ukrainy oraz całym Narodem Ukraińskim.

Polski Komitet Olimpijski

XV Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Vuokatti 2022 przeszedł do historii. Rozgrywana w dwóch fińskich miastach (Vuokatti i Lahti) impreza dla juniorów zakończyła się w piątek uroczystą ceremonią zamknięcia. Polska Młodzieżowa Reprezentacja wywalczyła tam 5 medali!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Fot.: Szymon Sikora

W imprezie udział wzięło prawie 1600 młodych sportowców z 44 krajów Starego Kontynentu. To był tydzień prawdziwej jedności, pokoju i sportowej walki. Dał on światu jasny przekaz, że Europa mimo swoich wielu różnić i w całej swojej różnorodności jest jednością. Udowodnili to swoimi postawami młodzi zawodnicy, dla których przygoda ze sportem dopiero się zaczyna.

Podczas ceremonii zamknięcia Przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) Spyros Capralos pochwalił organizatorów i wszystkich wolontariuszy. Przemawiając do sportowców i delegacji Narodowych Komitetów Olimpijskich Capralos powiedział: – Wszyscy byliście gwiazdami w tym tygodniu. Dzięki Wam wszyscy czuliśmy się dumni i zjednoczeni jako kontynent. Stoję tu pełen emocji, optymizmu i dumy z bycia Europejczykiem. Wasze spektakularne występy na arenach i poza nimi są ucieleśnieniem wartości olimpijskich. Nie wszyscy wyjeżdżacie stąd z medalami, ale wszyscy wyjeżdżacie stąd jako mistrzowie, orędownicy pokoju i mistrzowie lepszego jutra. Dziękuję wszystkim za wspaniały tydzień! Do zobaczenia w przyszłym roku we Włoszech we Friuli Venezia Giulia 2023! – zakończył.

Jednym z kluczowych momentów programu ceremonii było przekazanie flagi EOC gospodarzowi następnego Zimowego EYOF, czyli Friuli Venezia Giulia. Maurizio Dunhoffer, przewodniczący komitetu organizacyjnego EYOF Friuli Venezia Giulia 2023 i Giorgio Brandolin, wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego, odebrali ją z rąk burmistrza Sotkamo Miki Kilpeläinena. Flaga następnie została oddana w ręce Alessandro Loreggia, włoskiej gwiazdy sportu, która w tym tygodniu zdobyła złoto, srebro i brąz w zawodach łyżwiarskich w short tracku.

EYOF Vuokatti 2022 okazał się sukcesem nie tylko dla organizatorów, ale także dla Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji, która z Finlandii wraca z pięcioma medalami. To drugi najlepszy Zimowy EYOF dla Polaków w historii jego rozgrywania. I choć pod względem liczby medali Vuokatii 2022 znajduje się na prowadzeniu ex aequo z poprzednią edycją Sarajewo 2019, to impreza rozgrywana w Bośni i Hercegowinie dała Polsce krążki z cenniejszego kruszcu (2 złote, 1 srebrny, 2 brązowe).

Z Finlandii Polacy wrócą także z pięcioma medalami (3 srebrne, 2 brązowe):
srebrne medale:
        Jan Habdas – skoki narciarskie, skocznia normalna
        Konrad Badacz – biathlon, bieg indywidualny
        Jan Habdas, Marcin Wróbel, Klemens Joniak, Tymoteusz Amilkiewicz – skoki narciarskie, skocznia normalna, drużynowo
brązowe medale:
         Anna Nędza-Kubiniec, Barbara Skrobiszewska, Fabian Suchodolski, Konrad Badacz – biathlon, sztafeta mieszana
         Agnieszka Bogdanowicz, Karolina Parczewska, Oskar Kurowski i Adam Muchlado – short track, sztafeta mieszana 3000 m

Przypomnijmy, że Vuokatti gościło już Festiwal (wtedy pod nazwą Olimpijskie Dni Młodzieży Europy). Miało to miejsce w 2001 roku, a Polacy wywalczyli tam 3 medale. Późniejsza olimpijkaPaulina Ligocka zdobyła złoto (half pipe), a późniejszy olimpijczyk i medalista olimpijski z Soczi (2014), szef misji olimpijskiej podczas XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 Konrad Niedźwiedzki zdobył dwa medale w łyżwiarstwie szybkim – srebro na 1500 m i brąz na 500 m.

Polacy w Vuokatti i Lathi spisywali się świetnie od początku imprezy. Jako pierwszy na podium stanął skoczek narciarski Jan Habdas (srebro), następnie na drugim stopniu podium stanął biathlonista Konrad Badacz. Trzecim medalem był krążek drużynowy skoczków narciarskich wywalczony w emocjonującym konkursie na kultowej skoczni w Lahti (srebro). Dwa brązowe medale przyniósł polskiej ekipie ostatni dzień imprezy. Jako czwarty, na konto biało-czerwonych trafił brąz biathlonistów, a medalowy stan Polski ustaliła sztafeta mieszana w short tracku.

Świetnie w piątek zaprezentowała się także nasza narciarka alpejska – Patrycja Florek, która zajęła 6. miejsce w slalomie równoległym. Słabiej wypadli chłopcy – Błażej Budz był 25., a Igor Szymański – 28.

W sumie nasze młode zawodniczki i zawodnicy zdobyli we wszystkich dotychczasowych zimowych edycjach EYOF 35 krążków: 8 złotych, 12 srebrnych i 15 brązowych. Warto dodać, że podczas wszystkich edycji letnich i zimowych EYOF młodzi sportowcy z Polski wywalczyli 186 medali: 51 złotych, 57 srebrne i 78 brązowych.

Kolejny, już XVI Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy odbędzie się w 2023 roku we włoskiej gminie Friuli Venezia Giulia. Do zobaczenia!

Polski Komitet Olimpijski

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki skierował list do Sergieja Bubki – Prezesa Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego – z wyrazami solidarności i deklaracją gotowości wsparcia dla Narodu Ukraińskiego, a także ukraińskich sportowców i ich najbliższych. – Jesteśmy z Wami w tym nieprawdopodobnie trudnym czasie i oferujemy Wam gotowość pomocy – napisał Prezes PKOl.

AKrasnicki

– Polska i Polski Komitet Olimpijski w pełni popierają niepodległość Waszego kraju i zdecydowanie potępiają atak na Ukrainę oraz łamanie zasad i olimpijskich wartości. Łączymy się z całą Ukraińską Społecznością, przekazujemy Wam słowa wsparcia, otuchy i solidarności. Jesteśmy też gotowi do niesienia Wam wszelkiej pomocy. Nasze drzwi są dla Was otwarte – dodał Andrzej Kraśnicki.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zapewnił Sergieja Bubkę o gotowości współpracy, pomocy i otwartości. Zapewnił, że PKOl na bieżąco monitoruje sytuację na Ukrainie i na granicach oraz, że jest gotowy do udzielenia pomocy ukraińskim sportowcom, ich kolegom i rodzinom.

W sprawie wydarzeń na Ukrainie stanowiska zajęły też Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) oraz Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC).

Zarówno MKOl, jak i EOC potępiły naruszenie Rozejmu Olimpijskiego, zaapelowały o pokój, solidarność z Ukraińską Wspólnotą Olimpijską, pomoc, wzajemną życzliwość i przyjaźń. MKOl i EOC poinformowały, że monitorują tę głęboko niepokojącą sytuację i wyraziły gotowość do współpracy oraz zapewnienia pomocy humanitarnej tam, gdzie to możliwe.

MKOl zaapelował do wszystkich Federacji Sportowych o przełożenie lub odwołanie imprez sportowych na terenie Federacji Rosyjskiej i na Białorusi oraz nieeksponowanie flag i hymnów tych krajów.

Polski Komitet Olimpijski

1 | 2 | 3 | 4

Gmina Opoczno podsumowała sportowy rok 2021. Uroczystość odbyła się w opoczyńskim domu kultury. Udział w podniosłej uroczystości wzięli: zawodnicy, trenerzy, działacze z ponad 40 klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy. Osiągniętych wyników w rywalizacji sportowej gratulowali im m.in. wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, wiceprezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Tomasz Rosset oraz olimpijka Wanda Panfil. W przyszłym roku Opoczno będzie gospodarzem wojewódzkiej inauguracji Dnia Olimpijczyka.

Polska i Ukraińska Młodzieżowa Reprezentacja na XV Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Vuokatti 2022 złożyły ślubowanie w Centrum Olimpijskim PKOl. W sobotę wyczarterowanym przez Polski Komitet Olimpijski samolotem, polscy i ukraińscy zawodnicy wspólnie udadzą się do Finlandii. – To jeden z wielu gestów naszej pomocy dla ukraińskich sportowców – podkreślił Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy – z powodu trwającej w ich kraju wojny wywołanej napaścią Rosji – nie mógł zorganizować ślubowania i wyjazdu na Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. Dlatego też część ukraińskiej ekipy do Finlandii poleci z Łotwy, a druga część – przedstawiciele narciarstwa alpejskiego, biegów narciarskich, skoków narciarskich, kombinacji norweskiej, łyżwiarstwa figurowego i short tracku – skorzysta z pomocy Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

– W pełni solidaryzujemy się z Narodem Ukraińskim i ze sportowcami Ukrainy. Polski Komitet Olimpijski daje temu wyraz na różne sposoby – między innymi poprzez nasze oficjalne potępienie agresji Rosji, hasło na naszym budynku: „Razem dla Ukrainy” oraz tę wspólną uroczystość ślubowania Młodzieżowej Reprezentacji Polski i Ukrainy na XV Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Vuokatti 2022. Przyjmujemy Was w Centrum Olimpijskim w Warszawie z otwartym sercem, chcemy dać Wam słowa otuchy i wsparcia oraz zapewnić, że zawsze możecie na nas liczyć. Taką deklarację złożyłem memu serdecznemu Przyjacielowi Siergiejowi Bubce, Prezesowi Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOl, Przewodniczący Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Vuokatti 2022.

Maksym Muzyczko – I Sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce – podziękował Polakom za wsparcie, pomoc i serdeczność w tym trudnym czasie. – Chciałbym bardzo podziękować naszym partnerom i naszym przyjaciołom, którzy w tak ciężkich czasach dają nam olbrzymie wsparcie. Polska, która zawsze była naszym przyjacielem pokazała swoją gościnność i dobroć. Bardzo to cenimy i gwarantuję, że nigdy o tym nie zapomnimy. Będziemy przez wieki wierni naszym przyjaciołom. Dziękujemy!

Z kolei Anna Sorokina, szefowa misji Ukraińskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej Vuokatti 2022 powiedziała: – W imieniu całej ukraińskiej rodziny chcielibyśmy Wam bardzo podziękować, między innymi za możliwość zaprezentowania naszego kraju. Daliście nam siłę i wiarę to w to, że Ukraina ma przyszłość. Bardzo dziękujemy za Waszą gościnność, nigdy o tym nie zapomnimy. Wierzymy w to, że sport łączy ludzi oraz w to, że przyjaźń zwycięży.

Wzruszające słowa podziękowania do wszystkich Polaków skierowała także Wiktorija Weselowa – zastępca szefa misji ukraińskiej ekipy. – Chcielibyśmy wyrazić szczerą wdzięczność za wsparcie, przyjaźń i współpracę. Zawsze będziemy pamiętać o szczerej i bezinteresownej pomocy jakiej Polacy udzielili naszemu narodowi.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie nominacji sportowcom oraz sztabom szkoleniowym obu ekip. Jako pierwsi odebrali je przedstawiciele Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji na XV Zimowy EYOF Vuokatti 2022, ich trenerzy, osoby współpracujące oraz członkowie misji.

Słowa przysięgi w imieniu sportowców odczytała biathlonistka Anna Nędza-Kubiniec, a w imieniu trenerów i osób współpracujących trener kombinacji norweskiej, olimpijczyk z PyeongChang (2018) – Wojciech Marusarz.

Polscy sportowy w Finlandii wystartują w: biathlonie, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, łyżwiarstwie figurowym, narciarstwie alpejskim, short tracku, skokach narciarskich i snowboardzie.

Nominacje do Młodzieżowej Reprezentacji Ukrainy na XV Zimowy EYOF Vuokatti 2022 odebrało 18 osób: sportowcy i trenerzy.

Obie reprezentacje złożyły także tradycyjnie pamiątkowe podpisy. Polacy na fladze Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a goście Polskiego Komitetu Olimpijskiego na fladze Ukrainy.

– Start w Vuokatti to dla Was wszystkich początek olimpijskiej drogi. Jestem przekonany, że wszyscy razem z determinacją będziecie walczyć o jak najlepszy wynik sportowy, a w przyszłości weźmiecie udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Życzę Wam tego z całego serca. Wierzę też, że Festiwal w Vuoaktti będzie manifestem solidarności, pokoju i olimpijskich wartości. Pokój jest tym, czego najbardziej w tej chwili wszyscy pragniemy. Życzę go nam Wszystkim z całego serca – dodał Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a jednocześnie członek Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC).

Vuokatti powita młodych sportowców już po raz drugi. W 2001 roku odbyła się tam piąta edycja imprezy – wówczas były to Europejskie Dni Olimpijskie Młodzieży (EYOD) – w której udział wzięły reprezentacje 40 państw. W tym roku swój udział potwierdziło 46 europejskich Narodowych Komitetów Olimpijskich reprezentowanych przez około 1600 zawodników rywalizujących w 9 sportach: biathlonie, biegach narciarskich, hokeju na lodzie, kombinacji norweskiej, łyżwiarstwie figurowym i szybkim (short tracku), narciarstwie alpejskim, skokach narciarskich oraz snowboardzie. Dzięki włączeniu hokeja na lodzie i kombinacji norweskiej dziewcząt, EYOF w Vuokatti będzie najbardziej zrównoważoną pod względem płci imprezą w swojej historii.

Przypomnijmy, że decyzją Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich w imprezie nie będą mogli wziąć udziału młodzi sportowcy z Rosji i Białorusi. XV Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Vuokatti 2022 odbędzie się w dniach 20-25 marca. Kombinacja norweska i skoki narciarskie zostaną rozegrane w Lahti.

Szanowni Państwo.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich zwraca się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z „Apelem”, który wystosowali do całego środowiska sportowego Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Pan prof. Piotr Gliński oraz  Minister Sportu i Turystyki Pan Kamil Bortniczuk.

pdf

 

Apel

Polski Komitet Olimpijski zdecydowanie potępia atak na Ukrainę oraz łamanie prawa, pokoju, olimpijskich wartości i zasad. W pełni solidaryzuje się ze sportowcami Ukrainy oraz całym Narodem Ukraińskim.

rdu

PKOl stoi na stanowisku, że tylko wspólne, twarde i jednomyślne stanowisko ma moc oddziaływania, dlatego poparł wykluczenie rosyjskich i białoruskich sportowców z międzynarodowych zawodów sportowych.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki zapewnił Sergieja Bubkę – Prezesa Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego o gotowości współpracy, pomocy i otwartości. Zapewnił, że PKOl na bieżąco monitoruje sytuację na Ukrainie i na jej granicach oraz, że jest gotowy do udzielenia pomocy ukraińskim sportowcom, ich kolegom i rodzinom.

Polski Komitet Olimpijski

Solidaryzując się z Ukrainą i oferując pomoc naszym Sąsiadom w tym trudnym czasie, zachęcamy wszystkich Państwa, którzy chcą pomóc, do zapoznania się z informacjami na temat wsparcia dla Potrzebujących przygotowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

pomoc

Szukasz pomocy lub chcesz wesprzeć ukraińskich Sąsiadów? 

Tu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje.

Wejdź na stronę i wesprzyj Ukrainę!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu polscyolimpijczycy.pl

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu polscyolimpijczycy.pl jest Towarzystwo Olimpijczyków Polskich 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania,
  2. Czas wysłania odpowiedzi,
  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. Informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry