TOP listwaBN

lotto"Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej" po raz szósty.

Ruszył konkurs VI edycji "Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej" pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Zapraszamy sportowców, trenerów, którzy mają uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych z młodzieżą do wzięcia udziału w konkursie na prowadzenie zajęć sportowych.

Na wspaniałe pomysły i innowacyjne podejście do aktywności fizycznej czekamy do 31 maja 2018 r.

Więcej na stronie www.fundacjalotto.pl

Wydarzeniem sportowym mijającego tygodnia było sobotnie spotkanie pokoleń ludzi płockiego sportu na przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Tradycyjnie już, na początku maja każdego roku, na przystani najstarszego płockiego klubu sportowego spotykają się płoccy olimpijczycy. Tegoroczne spotkanie było szczególnie uroczyste skupiało, bowiem trzy wyjątkowe wydarzenia. Na terenie przystani wioślarskiej najstarszego klubu sportowego w Płocku odbył się „III Płocki Piknik Olimpijski”, „Otwarcie sezonu wioślarskiego”,” Dzień Olimpijczyka”.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Zarząd Płockiego Klubu Olimpijczyka postanowił uhonorować zasłużonych dla płockiego i olimpijskiego sportu trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, działaczy sportowych. Było to jednocześnie spotkanie z liczną grupą najmłodszych adeptów kilku dyscyplin sportu w Płocku, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sportem wyczynowym.

Na III Płocki Piknik Olimpijski i Otwarcie Sezonu Wioślarskiego PTW 2018r przybyli olimpijczycy: Kajetan Broniewski – medalista Igrzysk XXV Olimpiady Barcelona 1992, Grzegorz Stellak medalista Igrzysk XXII Olimpiady Moskwa 1980, Marek Bałdyga medalista zawodów „Przyjaźń 1984”.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Elżbieta Gapińska – posłanka na Sejm RP; przedstawiciele Rady Miasta Płocka - Leszek Brzeski; Robert Czwartek – dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Rekreacji UM Płocka. Przybyli licznie – na zaproszenie płockich mastersów - weterani wioślarstwa z WTW Warszawa i WTW Włocławek.

„Nasze dzisiejsze spotkanie to szczególna okazja, aby podziękować zasłużonym ludziom dla płockiego sportu. Dzisiaj, gdy nasze życie przybiera niesamowite tempo często o nich zapominamy. Zapominamy, że w trudnych czasach w Płocku pracowali trenerzy i działacze, którzy w niezwykle skromnych warunkach, przy skąpej bazie szkoleniowej, bez odnowy biologicznej, pomocy psychologów, fizjologów i innych cudownych osiągnięć współczesnej techniki i nauki – sięgali po tytuły mistrzów Polski, medale Mistrzostw Świata, reprezentowali Polskę i nasze miasto na Igrzyskach Olimpijskich” – mówił Jacek Karolak w imieniu Zarządów: Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, Klubu Olimpijczyka, Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

Zaapelował – „naszą szczególną troską – trenerów, działaczy klubowych, władz samorządowych, władz szkolnych i mediów – powinno być właściwe szkolenie i zapewnienie warunków, aby płocka młodzież; zdolna i ambitna, która każdego roku sięga w olimpijskich dyscyplinach sportu po medale Mistrzostw Polski – miała szansę na swój dalszy rozwój sportowy w Płocku lub w naszym województwie. Aby efekty pracy płockich szkoleniowców, wysiłek finansowy płockich podatników, rodziców i sponsorów przynosił satysfakcję dla naszego społeczeństwa! Wspólnie – zróbmy wszystko, aby na arenie olimpijskiej znaleźli się nasi zawodnicy, nasi wychowankowie. Jako wychowanek Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego – kolebki płockich olimpijczyków, jako były zawodnik a teraz trener i prezes PTW – czuję się upoważniony do takiego apelu!”

W trakcie uroczystości Płockiemu Klubowi Olimpijczyka został przekazany i poświęcony sztandar ufundowany ze składek członków Klubu Olimpijczyka.

Zasłużonym działaczom zostały wręczone przez Prezesa Klubu Jacka Karolaka oraz Wiceprezesa Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego i Wiceprezesa Płockiego Klubu Olimpijczyka Dyplomy Honorowego Członka Płockiego Klubu Olimpijczyka.

Medale „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” przyznane przez Polski Komitet Olimpijski otrzymali: złoty – dla Jerzego Kraski, który w latach 1972-1973 wystąpił 13 razy w reprezentacji Polski (oraz 1 raz w meczu nieoficjalnym reprezentacji olimpijskich) był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972r., podczas których polska drużyna wywalczyła mistrzostwo olimpijskie, srebrny Markowi Bałdydze medaliście zawodów „Przyjaźń 1984” wielokrotnemu reprezentantowi Polski uczestnikowi mistrzostw świata oraz Marii Rybickiej – lekarzowi sportowemu. Medale wręczał Kajetan Broniewski członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Sekretarz Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Odczytaniem „Apelu Olimpijskiego”, odegraniem hymnu polskiego wraz z wciągnięciem na maszt flagi narodowej, olimpijskiej oraz Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego zakończono część oficjalną. Po wspólnym zdjęciu wszystkich uczestników pikniku – zebrani mogli obejrzeć mini regaty wioślarskie na Wiśle z udziałem mastersów trzech najstarszych klubów wioślarskich w Płocku: WTW Warszawa (rok założenia -1878; PTW Płock – 1882 i WTW Włocławek (1886) oraz młodzieży ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ZST w Płocku. Piknik zakończono spotkaniem przy grillu a wspomnieniom, nie tylko olimpijskim.

Od 28 kwietnia do 3 maja 2018 roku odbywają się w Krakowie XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. Uczestniczy w nich ok. 1900 młodych ludzi z całego świata, zrzeszonych w organizacjach sportowych, prowadzonych przez salezjanów. Do stolicy Małopolski przyjechali chłopcy i dziewczęta z różnych kontynentów, by wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Polski stanąć do sportowej rywalizacji w duchu salezjańskich wartości, których patronem jest św. Jan Bosko. To on w odniesieniu do sportu i rekreacji zwykł mawiać: „Boisko pełne – diabeł się smuci, a boisko puste – diabeł się cieszy”. Dlatego na pięciu obiektach sportowych Krakowa młodzi podejmują współzawodnictwo w czterech dyscyplinach: w siatkówce, w koszykówce, w piłce nożnej oraz w tenisie stołowym. Oficjalna inauguracja Igrzysk 29 kwietnia wieczorem w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1 | 2 | 3 | 4

Z okazji tej sportowej imprezy królewskie miasto przyjmuje gości z dwudziestu trzech krajów – najwięcej oczywiście z Europy, ale również z Afryki (Republika Środkowej Afryki, Tanzania, Zambia), z Ameryki Południowej (Brazylia) oraz Azji (Syria). Dla Syryjczyków z Aleppo i Damaszku oraz reprezentantów Republiki Środkowej Afryki pobyt w Polsce ma szczególny, terapeutyczny wymiar, bo w obu tych krajach działania wojenne odcisnęły swe piętno na życiu każdej rodziny. Z tego też względu w przeddzień oficjalnej inauguracji igrzysk (28 kwietnia) został rozegrany towarzyski mecz piłkarski między chłopcami z tych dotkniętych wojną krajów. Mecz poprzedzony był modlitwą o pokój. Zawodnicy Syrii i RŚA – każdy w swoim języku – pomodlili się wspólnie słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej to wydarzenie realizowane od wielu lat w przekonaniu, że promocja sportu jest także instrumentem do tworzenia lepszego świata, opartego na humanizmie i personalizmie, w którym respektowane są pokój, przyjaźń, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, godność osoby, solidarność i zasada fair play. Na całym świecie salezjanie prowadzą edukację w duchu takich właśnie wartości, ucząc młodzież, jak przekładać je na codzienną praktykę.

To wielkie święto ma również swój wymiar religijny. Spotkają się podczas niego młodzi ludzie, którzy na całym świecie starają się żyć w oparciu o zasady ewangeliczne i wskazania Księdza Bosko. Dlatego w programie Igrzysk nie mogło zabraknąć wspólnej modlitwy w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach czy Eucharystii będącej też okazją do duchowego zjednoczenia wspólnoty złożonej z wielu ras, kultur i społeczeństw. Igrzyska mają, zatem również głęboki walor integracyjny, sprzyjają nawiązywaniu przyjaźni i relacji międzyludzkich. Te elementy składają się na wychowawczy charakter igrzysk: kształtowanie młodych ludzi w duchu chrześcijańskich wartości i istotnych norm społecznych oraz w poszanowaniu dla odmienności w świecie bez granic.

XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej to także wyjątkowa możliwość promocji Krakowa i Polski w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Kraków to również kolebka polskiego olimpizmu, tu, bowiem w Hotelu Francuskim 12 października 1919 roku powstał Polski Komitet Olimpijski. Po Światowych Dniach Młodzieży jest to kolejne spotkanie młodych ludzi z całego świata, którzy będą mogli poznać naszą tradycję i kulturę. W programie Igrzysk przewidziano możliwość zwiedzania miasta z przewodnikiem w języku narodowym uczestników. Młodzież zwiedziła już m.in. zabytki Krakowa, ale też muzeum Auschwitz-Birkenau czy kopalnię soli w Wieliczce.

Program artystyczny wydarzenia jest wyjątkowo bogaty, również ze względu na fakt, że Igrzyska przeplatać się będą razem z Savionaliami –  dorocznym świętem  młodzieży salezjańskiej z Inspektorii Krakowskiej. W Savionaliach weźmie udział ok. pół tysiąca osób, którzy spotkają się trzykrotnie z uczestnikami Igrzysk – podczas wieczoru modlitewnego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (1 maja, godz. 19.00), podczas Spotkania Radości Młodzieży Salezjańskiej na Rynku Głównym (2 maja, godz. 12.00) oraz w czasie finałowego koncertu towarzyszącemu międzynarodowemu piknikowi salezjańskiemu przy ul. Tynieckiej 39 (2 maja, początek o godz. 17.00).

W uroczystości otwarcia udział wzięli Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jan Widera, Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki.

Głównym organizatorem XXIX Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej jest Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej. Honorowy patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Partnerami XXIX Igrzysk Salezjańskich zostali: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Kraków, Województwo Małopolskie

Już po raz dwunasty w dniu 14 kwietnia br. w parku im. Baden Powella odbyła się XII edycja Biegu Olimpijczyków. 

1 | 2 | 3 | 4

Organizatorami oraz współorganizatorami była: Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi, Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi, Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej, MOSiR Łódź, Dziennik Łódzki – patronat medialny. Program obejmował biegi na dystansach – 400m szkoły podstawowe kl. II – III,  1km szkoły podstawowe, 1.5km gimnazja, 1.5km ponadgimnazjalne, 3km bieg otwarty/bieg nauczycieli.

W zawodach prowadzona była punktacja drużynowa do której zaliczane były pkt. zdobyte przez 5 najlepszych zawodniczek i 5 zawodników danej szkoły(1m-ce -1pkt , 2m-ce 2pkt. 3m-ce 3pkt …100m-ce 100pkt itd.). W zawodach wystartowało ponad 300 uczestników z 31 szkół z Łodzi i województwa rywalizując na 4 dystansach od 400m do 1,5km. Odbył się również bieg otwarty i nauczycieli  na 3km.

Jak zwykle nie zawiedli łódzcy olimpijczycy, którzy wręczali medale, puchary przyszłym mistrzom sportu: Barbara Niemczyk, Lucyna Krawcewicz, Elżbieta Nowak, Małgorzata Pskit, Mieczysław Nowicki, Kazimierz Maranda, Jerzy Czerbniak, Piotr Kędzia, Mirosław Żerkowski.

Organizatorem biegu była Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi, którą reprezentowali Teresa Andrzejewska, Małgorzata Dziedziurska, Tomasz Rosset, Gabriel Kabza oraz ks. Paweł Miziołek kapelan sportu łódzkiego. Współorganizatorzy:  Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi, Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej, MOSiR Łódź, Dziennik Łódzki objął patronat medialny na całą imprezą.

Od 13 do 15 kwietnia 2018 roku na drogach województwa łódzkiego i wielkopolskiego odbywał się już po raz XXXIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2018”. Rozegrane zostały cztery etapy, trzy ze startu wspólnego i jazda indywidualna na czas. 

 

1 | 2 | 3 | 4

Trasa czwartego etapu rozegranego w niedzielę 15 kwietnia wynosiła 162 km. Prezentacja drużyn i start miał miejsce w Wieruszowie. Gmina Wieruszów postarała się, by Ogólnopolski Wyścig Kolarski”Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2018″ miał większy wydźwięk w Grodzie nad Prosną.

Na wyścig zostali zaproszeni medaliści Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Wśród zaproszonych byli: Mieczysław Nowicki – dwukrotny medalista Igrzysk w Montrealu w 1976r., który obecnie pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich jest również Wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Iwona Podkościelna, Aleksandrę Tecława – Mistrzynie Olimpijskie Paraolimpijskich Igrzysk Rio 2016.

Zaproszonym gościom asystowały władze Wieruszowa w osobach Pani Burmistrz Renaty Świeściak, radnych, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” wraz z Prezes Henryką Sokołowską i jej podopiecznymi oraz organizatorem wydarzenia, którym był Gminny Ośrodek Sportu i Turystki reprezentowany przez Dyrektora Macieja Bacińskiego, lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediów. Ostatniego dnia wyścigu 15 kwietnia w niedzielę kolarze mieli do pokonania trasę zakończoną finiszem w najstarszym mieście w Polsce.
W Wieruszowie na zakończeniu 17 kilometrowej rundy po Ziemi Wieruszowskiej  została rozegrana  specjalna premia ufundowana z okazji 650 – lecia Wieruszowa. Wzorem roku ubiegłego przy Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie na ulicy Złoczewskiej o godzinie 12.00 miała miejsce pierwsza premia z okazji roku Jubileuszowego Banku, ufundowana przez RBS Lututów. Na kolarzy oczekiwali z niecierpliwością: Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego p. Marian Fita, Wójt Gminy Lututów Marek Pikuła, Prezes Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego Bogdan Jamroszczyk.

 Komitet Organizacyjny Wyścigu zadbał, by przejazd XXXIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym „Hellena Tour 2018” przez powiat wieruszowski i województwo łódzkie odbył się bez zakłóceń z zachowaniem szczególnej ostrożności przez kibiców.

W dniu 21 kwietnia br. w Centrum Olimpijskim obradowało doroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

1 | 2 | 3

Zgodnie z wymogami statutu sprawozdanie z działalności Komitetu w roku 2017 omówił (bo w pełnej, szerokiej wersji trafiło ono wcześniej do delegatów) prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. Szczególną uwagę zwrócił on na zaangażowanie PKOl w intensywnie prowadzone w ub. roku przygotowania do tegorocznych XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w PyeongChang oraz w organizację X Igrzysk Światowych The World Games 2017 we Wrocławiu. Mówił także o codziennej, często niezbyt dobrze znanej, pracy komisji problemowych, struktur terenowych oraz poszczególnych działów Biura PKOl.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 przedstawił Skarbnik PKOl Andrzej Witkowski, a informację o pracach Komisji Rewizyjnej, zakończone wnioskiem rekomendującym przyjęcie obu sprawozdań –szef Komisji Zenon Hajduga.

Zgodnie z tym wnioskiem jednomyślnie „za” głosowali potem uczestnicy obrad. Ponadto delegaci przyjęli uchwałę o poparciu starań Trybunału Arbitrażowego przy PKOl o uzyskanie dotacji na jego działalność w latach 2018-2020 z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Delegatami, którzy reprezentowali Towarzystwo Olimpijczyków Polskich byli: Mieczysław Nowicki, Irena Szewińska oraz Kajetan Broniewski.

W dniu 20 kwietnia br. w Centrum Olimpijskim PKOl odbyła się uroczystość wieńcząca  17 edycję konkursu Komisji Sportu Kobiet PKOl pod hasłem „Trenerka roku”.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5


Konkurs organizowany jest cyklicznie od siedemnastu lat. Głównym jego celem jest popularyzacja sportu kobiet i promowanie wybitnych indywidualności trenerskich pracujących z przedstawicielkami płci pięknej. Osobom, które w sposób szczególny propagują sport kobiet w sposób profesjonalny i obiektywny, także przyznawana jest nagroda

Oprócz laureatek i gospodarzy spotkania – prezesa Andrzeja Kraśnickiego
i przewodniczącej Komisji, członkini MKOl Ireny Szewińskiej, obecne były przedstawicielki Litewskiego Komitetu Olimpijskiego – prezes Daina Gudzineviciute (5-krotna olimpijka, mistrzyni z Sydney w strzeleckiej konkurencji trap oraz – tak jak Prezes Andrzej  Kraśnicki – członkini Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich i dyrektor Działu Międzynarodowego – Vaida Masalskyte. Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentował dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego – Marcin Nowak. Wśród obecnych w sali nie zabrakło olimpijczyków – byli wśród nich m.in. mistrzowie olimpijscy: Renata Mauer-Różańska, Janusz Peciak, Dariusz Goździak czy dwukrotna medalistka olimpijska Izabela Dylewska.

Obecnych na uroczystym spotkaniu powitała Irena Szewińska, która krótko omówiła genezę konkursu i zasady jakimi co roku kieruje się jego Kapituła, złożona z członkiń Komisji Sportu Kobiet. Podkreśliła także prestiż, jakim cieszą się przyznawane w konkursie nagrody. Następnie – wraz z prezesem Andrzejem Kraśnickim i Dainą Gudzinieviciute -  wręczała laureatom nagrody.

Laureatką najcenniejszej i zdobywczynią tytułu „Trenerki roku 2017” została Jolanta Kumor – opiekunka szkoleniowa najlepszego młociarza świata – Pawła Fajdka. Wyróżnienia w tej samej kategorii (za sukcesy trenerskie w minionym roku) przypadły: Ewie Bresińskiej-Krawiec (kajakarstwo) i Edycie Małoszyc (pięciobój nowoczesny).

W kategorii „Trener-mężczyzna” szkolący kobiety nagrody przyznano: współautorowi sukcesów najlepszej młociarki świata Anity Włodarczyk – Krzysztofowi Kaliszewskiemu oraz trenerowi mistrzyń świata w żeglarskiej klasie 470 – Zdzisławowi Staniulowi. Niestety, podobnie jak wyróżnionego w tej kategorii Witolda Koprona (la – trenera młociarki Malwiny Kopron) a za całokształt pracy szkoleniowej z kobietami Zbigniewa Kowalczuka (współtwórcy olimpijskich sukcesów polskich kajakarek) nie było go na uroczystości, bo całą czwórkę zatrzymały ich inne ważne obowiązki.

W kategorii „Za promocję sportu kobiet” Kapituła nagrodziła Annę Bajan – przed laty zawodniczkę, a potem sędzię i działaczkę sportową, od sześciu lat kierującą Polskim Związkiem Pięcioboju Nowoczesnego, członkinię Prezydium Zarządu PKOl.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdeczne gratulacje złożył Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

17 kwietnia br. w Centrum Olimpijskim zapoczątkowana została wyjątkowa wystawa. W Galerii Polskiego Komitetu Olimpijskiego została zaprezentowana wystawa fotografii "Janusz Szewiński. Fotografia 1961-2017", na której spotkali się przedstawiciele wielu środowisk.  Na spotkanie z autorem zdjęć, przybyło wielu olimpijczyków, przedstawicieli świata sportu i sztuki.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli Ambasador Republiki Mołdawii w Polsce Juri Bodrug wraz z małżonką, Prezes Mołdawskiego Komitetu Olimpijskiego Pan Nicolae Juravschi (trzykrotny medalista olimpijski w kajakarstwie) i Sekretarz Generalna Cristina Vasilianov, Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, Członkini MKOl i Wiceprezes PKOl Irena Szewińska, Przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej Jerzy Wenderlich, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, a nade wszystko olimpijczycy wielu dekad i przyjaciele Janusza Szewińskiego.

W trakcie tego wyjątkowego wieczoru Polski Komitet Olimpijski, przyznał Januszowi Szewińskiemu Złoty Medal za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego. W trakcie swojego wystąpienia Prezes Andrzej Kraśnicki podkreślił istotną rolę Janusza Szewińskiego w Polskiej Rodzinie Olimpijskiej oraz niecodzienny wymiar wieloletniej pracy fotograficznej na rzecz historii polskiego sportu.

Wystawa jest kolejną z cyklu ukazania twórczości sportowców-artystów, podkreślająca nierozerwalność związków sportu ze sztuką oraz historię polskiej fotografii sportowej. W Polskim Komitecie Olimpijskim odbyły się już wystawy Tadeusza Kowalskiego, Leszka Fidusiewicza, Eugeniusza Warmińskiego. Pomysłodawcą cyklu wystaw fotografii jest Leszek Fidusiewicz – artysta fotografik
 i sportowiec (dziesięcioboista, rekordzista Polski w pięcioboju), będący także kuratorem tejże wystawy. Fotografie przedstawiają najsłynniejszych lekkoatletów, także z okresu Wunderteamu oraz poszukiwania twórcze artysty.
W ponadczasowości tych fotografii tkwi ich siła i piękno. Aby podkreślić poetyckość sportu, w drugiej części spotkania zaproszeni olimpijczycy recytowali wiersze znanych poetów. Teresa Sukniewicz Wiceprezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich czterokrotna rekordzista świata w biegach płotkarskich i olimpijska
z Meksyku 1968 recytowała fragment "Ody do Sportu" Pierre'a de Coubertin (złotego medalisty w Olimpijskim Konkursie Sztuki Literatury Sztokholm 1912), Mirosław Wodzyński olimpijczyk z Monachium 1972, wielokrotny mistrz Polski w biegach płotkarskich zarecytował wiersz Krzysztofa Zuchory ".  W ringu", Władysław Nikiciuk - oszczepnik, medalista mistrzostw Europy i olimpijczyk z Tokio 1964 i z Meksyku 1968 przedstawił wiersz olimpijki z Oslo 1952 i Cortina d'Ampezzo 1956
w narciarstwie alpejskim – Barbary Grocholskiej-Kurkowiak "100 m w Eurosport". Ludwika Chewińska – kulomiotka, olimpijka z Monachium 1972 roku w pchnięciu kulą, zaprezentował wiersz poświęcony pamięci swojej wychowanki Kamili Skolimowskiej ("Sydney – rzut młotem" Krzysztofa Zuchory). Jacek Wszoła – złoty medalista olimpijski z Montrealu 1976 roku oraz srebrny z Moskwy 1980 w skoku wzwyż interpretował wiersz Kazimierza Wierzyńskiego "100m" także złotego medalisty olimpijskiego, ale w dziedzinie literatury z Amsterdamu 1928 roku. Stefan Friedman aktor i reżyser przedstawił wiersz Mariana Grześczaka "Dwa przeciw sobie zdania ruchu", a na końcu części poetyckiej Adam Fidusiewicz zadedykował Irenie Szewińskiej wiersz Krzysztofa Zuchory.

Wystawa będzie prezentowana do końca kwietnia.

szymonsikoraSzymon Sikora - fotograf Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Absolwent AWF w Warszawie. Po studiach jego zainteresowania skierowały się w stronę grafiki i fotografii sportowej. Jako pierwsze, jeszcze z trybun, przez obiektyw śledził Igrzyska Olimpijskie w Atenach (2004). Jako akredytowany fotograf towarzyszył Reprezentacji Polski w wielu imprezach najwyższej rangi. Fotografował Igrzyska Olimpijskie: Pekin 2008, Vancouver 2010, Londyn 2012, Soczi 2014, Rio 2016, PyeongChang 2018. Fotografował również Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie od 2012 roku, Olimpijskie Festiwale Młodzieży Europy, Igrzyska Europejskie, a także wielokrotnie w różnych dyscyplinach sportowych mistrzostwa świata, mistrzostwa i Puchary Polski, a także wiele innych wydarzeń sportowych.

Jego zdjęcia publikowane są na łamach prasy: Magazyn Olimpijski, Magazyn Rowerowy, APS, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni); portalach internetowych: Wirtualna Polska, Onet, Gazeta.pl, olimpijski.pl; w wydawnictwach: „Na Olimpijskim Szlaku” - wydanie 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, „Skuteczna gra w golfa” - 2013, „Biathlonowa kronika sezonu” - 2013, 2015, „Na łyżwiarskim Szlaku” - 2016.

Działalność na polu fotografii podkreślają liczne wystawy zdjęć - głównie po imprezach rangi olimpijskiej (2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016), a także nagrody w konkursach, między innymi: srebrny Wawrzyn olimpijski 2016, Grand Prix w Polskim Konkursie Fotografii Sportowej 2017.

Strona fotografa: www.szymonsikora.com

W środę, 11 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim miała miejsce uroczysta premiera siatkarskiej bajki dla dzieci. Autorem książki, zatytułowanej „Klekusi i Klekusia przygody przy siatce”, jest Marcin Młynarczyk.

 

1 | 2 | 3 | 4

Zawiera ona wypowiedzi słynnych polskich zawodników, którzy osiągnęli mistrzostwo sportowe opowiadających o swoich porażkach i sukcesach, które w ostatecznym rozrachunku okazały się niezwykle przydatne w walce o mistrzostwo. Całość w sposób bardzo przystępny przedstawia sama bajka Taki też jest wydźwięk samej bajki.

Podczas spotkania obecnych było ponad 150-dzisięcioro dzieci z klas I-III. Wśród gości specjalnych obecni byli: Mieczysław Nowicki Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i Tomasz Rosset Wiceprezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej, olimpijczycy Artur Partyka, Mariusz Wlazły i Karol Kłos, mistrzyni świata w karate tradycyjnym Katarzyna Krzywańska, siatkarz Skry Bełchatów Kacper Piechocki oraz kapelan sportowców polskich ks. Edward Pleń. Goście wzięli udział w grach i zabawach sportowych, a następnie cierpliwie składali autografy.

Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi była patronem wydarzenia.

10 kwietnia br. minęło osiem lat od tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Zginęła w niej Para Prezydencka – Lech i Maria Kaczyńscy oraz 94 inne osoby. Wśród ofiar był także ówczesny Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Piotr Nurowski.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Foto: Szymon Sikora

Wraz z prezydencką delegacją podróżował do Rosji, by na cmentarzu w Katyniu w 70 rocznicę mordu katyńskiego oddać hołd zamordowanym tam przez NKWD polskim oficerom, wśród których nie brakowało wielu wybitnych sportowców.

W ósmą rocznicę tragedii pod Smoleńskiem przy grobie Ś.P. Prezesa, (w którym spoczywa również Jego Małżonka – Elżbieta, zmarła w 2016 r.) zebrali się członkowie rodziny oraz przedstawiciele PKOl na czele z Prezesem Andrzejem Kraśnickim.

Na grobie Piotra Nurowskiego został złożony wieniec od Rodziny Olimpijskiej, a wokół zapłonęły znicze.

Na nagrobek, przy którym honorową wartę wystawiła Żandarmeria Wojskowa, trafiły również liczne inne wieńce, w tym od Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentował Sekretarz TOP Kajetan Broniewski.

W dniu 8 kwietnia br. w Sieradzu obył się finałowy turniej podsumowujący trzecioligowe rozgrywki w piłce siatkowej mężczyzn za sezon 2017.

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieradz mistrzem III ligi siatkówki.  W niedzielę podopieczni trenera Radosława Szymczaka przypieczętowali pierwsze miejsce w turnieju finałowym, który rozegrano w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10, pokonując w trzech setach Kasztelana Rozprza. ULKS MOSiR Sieradz - Kasztelan Rozprza 3:0 (25:15, 25:21, 25:22)

 Na miejscu drugim w turnieju uplasował się WKS Siatkarz Wieluń, dzięki wygranej w decydującym meczu z MKS Zduńska Wola 3:2 (25:22, 22:25, 23:25, 25:21, 15:13).

Sieradzanie oraz zespół z Wielunia wywalczyli awans do półfinałów o wejście do II ligi (20-22 kwietnia). Gospodarzem jednego z turniejów będzie ULKS MOSiR.

Dodajmy, że nagrody najlepszym drużynom oraz siatkarzom wręczali Mieczysław Nowicki prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w przeszłości znakomity kolarz dwukrotny medalista Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976, Włodzimierz Kurek, wiceprezes Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej) oraz prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

We środę 28 marca odbyły się uroczystości pogrzebowe honorowego prezesa RROl w Łodzi gen. prof. Henryka Chmielewskiego.

 

1 | 2

Gen. prof. Henryk Mikołaj Chmielewski urodził się 10 września 1934 w Myszyńcu, zm. 22 marca  w Łodzi.  Polski lekarz neurolog, profesor nauk medycznych, generał brygady Wojska Polskiego, poseł na Sejm X kadencji.

Studia ukończył w 1958 studia na Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował jako lekarz w jednostkach lotnictwa wojskowego. Uzyskiwał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W latach 1964–1970 był ordynatorem oddziału neurologicznego w Centralnym Wojskowym Zespole Sanatoryjnym w Lądku-Zdroju. Od 1973 był kierownikiem Kliniki Neurologicznej Wojskowej Akademii Medycznej.
W latach 1985–1987 pełnił funkcję prorektora, a w latach 1991–1998 komendanta-rektora Wojskowej Akademii Medycznej.

Z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1989 do 1991 sprawował mandat posła na Sejm kontraktowy z okręgu Warszawa-Praga Południe. W trakcie kadencji przeszedł do Klubu Posłów Wojskowych, zasiadał w Komisji Zdrowia. W 1990 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych, a w 1991 prezydent RP Lech Wałęsa awansował go na generała brygady.

Był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownikiem Kliniki Neurologii i Neurorehabilitacji. Stworzył polską szkołę terapii manualnej kręgosłupa. Był wiceprezesem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Zmarł 22 marca 2018 w Łodzi, został pochowany na cmentarzu Doły w Łodzi.

Podczas mszy żałobnej obecny był poczet sztandarowy w składzie Zygfryd Kuchta, Jan Kudra i Gabriel Kabza. Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich jednocześnie Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki we wzruszającym wystąpieniu przypomniał dokonania Zmarłego.

Dalsza część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Wojska Polskiego, gdzie Profesora odprowadziły tłumy przyjaciół, współpracowników i pacjentów. Kompania honorowa oddała salwę, a marsz żałobny odegrała orkiestra MPK. Sztandar PKOl nieśli Zygfryd Kuchta, Jan Kudra i Tomasz Kupis.

Podczas całości uroczystości nie zabrakło licznych przedstawicieli rodziny olimpijskiej, wśród których byli Teresa Andrzejewska, Barbara Niemczyk, Lucjan Józefowicz, Kazimierz Maranda i Tomasz Rosset.

Żegnaj, Profesorze. Pozostaniesz w naszej pamięci.

6 kwietnia br. był dniem, w którym Koszalinem zawładnął olimpijski sport. Z okazji uroczystości związanych z obchodami wojewódzkich "Dni Olimpijczyka" do miasta zawitało kilkudziesięciu olimpijczyków, z których wielu miało na swoim koncie medale z charakterystycznymi pięcioma kółkami. W śród nich byli mistrzowie olimpijscy Marek Kolbowicz, Tomasz Kucharski. Polski Komitet Olimpijski reprezentował Wiceprezes PKOl Mieczysław Nowicki jednocześnie Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich dwukrotny medalista olimpijski. Rano w ratuszu powitał wszystkich prezydent Piotr Jedliński, a już wkrótce uczestniczyli w otwarciu zawodów w ramach Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży w Pływaniu, które odbywały się na basenie ZOS przy ul. Głowackiego. Stamtąd udali się do koszalińskich szkół, gdzie uczniowie mieli okazję do rozmowy ze sportowcami, którzy osiągnęli duży sukces.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Główne uroczystości odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej. W otwierającym je przemówieniu prezydent Piotr Jedliński zauważył, że spotkanie z olimpijczykami pozwoliło na cofnięcie się w czasie do wydarzeń sportowych i wspomnień ze sportowych aren, które na zawsze utkwiły mu w pamięci. Jednocześnie podkreślił, że goszczący w Koszalinie sportowcy są godnym wzorem do naśladowania.

Podczas uroczystości nie zabrakło występów artystycznych, a także całej jakże ważnej dla każdego sportowca symboliki olimpijskiej takiej jak: wciągnięcie flagi olimpijskiej na maszt czy zapalenia olimpijskiego znicza.

Na zakończenie zasłużeni olimpijczycy wręczyli młodym sportowcom kółka olimpijskie, które są jednym z etapów osiągnięć sportowych wiodących do kolejnej olimpiady.

Wieczorem odbyła się VII Koszalińska Gala Laurów Sportu, podczas której prezydent Piotr Jedliński wyróżnił ludzi koszalińskiego sportu. Nagrody finansowe trafiły do 89 osób, w tym 71 zawodników, 17 trenerów oraz działacza sportowego. Komisja ds. nagród rozpatrzyła w sumie 122 wnioski. Zaproponowano również przyznanie nagród rzeczowych w postaci statuetek NIKE
 w kategorii "Sportowiec Roku", Trener Roku" oraz "Działacz Sportowy Roku".

Tytuł „Sportowca Roku" otrzymała Małgorzata Hołub-Kowalik z Klubu Lekkoatletycznego „Bałtyk” Koszalin za zdobycie brązowego medalu w sztafecie 4x400m podczas Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce w Londynie, brązowego medalu w sztafecie 4x400m podczas Halowych Mistrzostw Europy w Belgradzie oraz zdobycie dwóch złotych medali w biegu na 400m i 4x400m na Uniwersjadzie w Tajpej na Tajwanie.

„Trenerem  Roku” został Zbigniew Maksymiuk reprezentujący Klub Lekkoatletyczny „Bałtyk” Koszalin, który od 15 lat trenuje Małgorzatę Hołub-Kowalik. Prowadzona przez trenera zawodniczka nieprzerwanie od 2010 roku osiąga znaczące sukcesy sportowe podczas mistrzostw Polski mistrzostw świata, Europy.

W kategorii „Działacz Sportowy Roku” wyróżnienie otrzymała  pani Teresa Tałaj, wieloletnia członkini zarządu TKKF Koszalin, założycielka „Klubu Olimpijczyka Jantar” w Koszalinie oraz współorganizatorka „Koszalińskiej Galerii Olimpijczyków i Paraolimpijczyków”, której inauguracja odbyła się w październiku 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. 

W dniu 2 kwietnia br. gościł w Polsce w domu Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława Nowickiego Edward Borysewicz polski kolarz jeszcze słynniejszy szkoleniowiec.

1 | 2

Edward Borysewicz urodził się 3 sierpnia 1939 w Kisielewszczyźnie. Od 1958 trenował kolarstwo w klubie Społem Łódź, gdzie jego trenerem był Teofil Sałyga. Dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski w wyścigu drużynowym na 100 km (1962 i 1964). Karierę sportową zakończył w 1968r. rozpoczynając pracę jako trener, w klubie sportowym Społem Łódź, gdzie pracował w 1968-1970 i 1973-1976r. oraz Włókniarzu Łódź. W latach 1971-1975 był równocześnie trenerem polskiej kadry juniorów w kolarstwie. Wśród jego zawodników byli Mieczysław Nowicki, Wacław Latocha i Krzysztof Sujka.

W 1976 wyjechał do USA, od 1977 był trenerem olimpijskiej kadry kolarskiej tego kraju. Jego zawodnikiem był m.in. Greg LeMond. Poprowadził amerykańskich kolarzy do medali mistrzostw świata i Igrzysk Olimpijskich m.in. Steve Hegga, Rebeccę Twigg i Alexi Grewala. Od 1987 do 1996 pracował w kolarskiej grupie Subaru-Montgomery, następnie występującej pod różnymi nazwami grupie Montgomery-Bell, U.S. Postal Service, U.S. Postal Service-Discovery Channel, Discovery Channel. Wśród jego kolarzy był również Lance Armstrong, a także Cezary Zamana. W 1996 rozstał się z zawodowym peletonem, ale jeszcze w 2002 pracował w amerykańskim zespole kolarzy torowych UPMC Fuji Cycling. W latach 2005-2007 był trenerem polskiej kadry kolarzy torowych seniorów.

p6W dniu 27 marca br. o godz. 11:00 w Kaplicy – Kościele Zmartwychwstania Pańskiego na Cmentarzu Rakowickim miała miejsce uroczystość pogrzebowa prof. Haliny Zdebskiej – Biziewskiej, przewodniczącej Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego członkini Polskiej Akademii Olimpijskiej, zmarłej 17 marca br. Liczna delegacja Polskiego Komitetu Olimpijskiego reprezentowana była przez Wiceprezesa PKOl Mieczysława Nowickiego, który jednocześnie reprezentował całe środowisko polskich olimpijczyków, jako Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

HZBTowarzystwo Olimpijczyków Polskich z żalem informuje, że w sobotę, 17 marca br. w wieku 57 lat po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zmarła dr hab. prof. nadzw. Halina Zdebska-Biziewska - przewodnicząca Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Z ruchem olimpijskim związana była przez ponad ćwierćwiecze. W okresie od 1995 do 2000 roku, jako członkini Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej oraz Koła Młodych Polskiej Akademii Olimpijskiej (PAOL), a od 2001 roku, jako członkini Polskiej Akademii Olimpijskiej. Po dwóch latach członkostwa w Klubie Fair Play, w roku 2013 została jego przewodniczącą. Obdarzona wyjątkową kulturą osobistą, bardzo ambitna, godnie reprezentowała nasze środowisko w strukturach międzynarodowych - od października 2016 jako członkini Zarządu Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM) oraz Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP). Ostatni raz na arenie międzynarodowej reprezentowała nas w styczniu br., uczestnicząc w Sprawozdawczo-Wyborczym posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Pierre'a de Coubertin (CIPC) w Lozannie, podczas którego została ponownie wybrana w skład jego Zarządu.

Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu historii i filozofii sportu, olimpizmu oraz teorii zespołowych gier sportowych, współautorka programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży dla szkół mistrzostwa sportowego. Przez wiele lat związana ze sportem akademickim (najpierw jako siatkarka AZS AWF Kraków, a potem trenerka grup młodzieżowych oraz członkini Zarządu tego klubu). Aktywna
w strukturach Małopolskiej Rady Olimpijskiej.

Poza działalnością stricte naukową uprawiała również publicystykę sportową na łamach "Magazynu Olimpijskiego", "Tempa", "Dziennika Polskiego", "Akademickiego Przeglądu Sportowego", "Sportowego Stylu". Była laureatką prestiżowych nagród: "Brązowego Wawrzynu Olimpijskiego PKOl 1996" (w kategorii prac naukowych i popularno-naukowych) oraz nagrody Prezydenta Miasta Krakowa "Przyjaciel Sportu `2002". Kochała muzykę poważną, teatr, literaturę i sport. Była osobą niezwykle ciepłą i serdeczną.

Najbliższym Zmarłej Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich składa serdeczne wyrazy głębokiego współczucia.

 

1 | 2 | 3 | 4

W dniu 25 marca br. we Wrocławiu odbyło się spotkanie kolarzy „Dawnych mistrzów w kolarstwie” medalistów olimpijskich ,mistrzostw świata. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu kolarzy trenerów działaczy kolarskich. Spotkanie odbyło się w znanej hurtowni i sklepie Harfa-Harison .
W czasie spotkania na planszy przypominającej trasę kolarską rozegrano wyścig tradycyjnymi – kiedyś niezwykle popularnymi - kapslami. W emocjonującym wyścigu udział wzięli: Ryszard Szurkowski, Henryk Charucki, Jan Jankiewicz, Jan Faltyn, Jan Brzeźny, Mieczysław Nowicki, Tadeusz Mytnik. Wyżej wymienieni wielcy mistrzowie w takiej kolejności ukończyli ekscytujący wyścig kapslowy. Każdy z zawodników ubrany był w koszulkę z numerem w jakim startował w czasie swojej kariery sportowej szczególnie podczas Wyścigu Pokoju.
Komentatorem całego  wyścigu był słynny red. Włodzimierz Rezner. Spotkanie miało wymiar koleżeński -wspomnieniowy

lod2W Łodzi odbyło się Spotkanie Wielkanocne w którym udział wzięli Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Solidarności Waldemar Krenc. W spotkaniu uczestniczył Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W dniu 15 marca 2018r., w szkole podstawowej w Krobanowie k Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie z udziałem polskich olimpijczyków: Elżbiety Trześniewskiej, Kazimierza Marandy, Mieczysława Nowickiego. W spotkaniu udział wzięło około 200 dzieci.

 

1 | 2 | 3

Goście szkoły odbyli wiele rozmów z młodzieżą opowiadając i historii igrzysk olimpijskich, ruchu olimpijskim swoich startach i swoich doświadczeniach związanych z uczestnictwem w Igrzyskach Olimpijskich.  

Szkoła w Krobanowie powstała w 1925r., jako jedyne wtedy centrum ogniska oświaty i kultury tego środowiska. Szkoła w Krobanowie, jako pierwsza ze szkół Gminy Zduńska Wola po 6-letniej niewoli w 1945r. otworzyła ponownie swe podwoje dla dzieci i młodzieży, by wychowywać, nauczać i pielęgnować tradycje naszego kraju głęboko zakorzenione w świadomości narodu polskiego. 

W lutym 1958r. roku podjęta została przez lokalne społeczeństwo uchwała dotycząca budowy nowej Szkoły w Krobanowie – Pomnika Tysiąclecia. Prace budowlane trwały kilka lat. Dzięki wysiłkowi oraz ofiarności mieszkańców i ówczesnych władz udało się zrealizować zamierzony cel- oddać do użytku nowy budynek szkoły. 

Jesienią 1968r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu Szkole w Krobanowie imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego. 

  

1 | 2 | 3

dyplom

W dniu 25 listopada 2017r podczas 46. Zgromadzenia Generalnego EOC w Zagrzebiu Wiceprezes PKOl Mieczysław Nowicki został uhonorowany, jako jeden z sześciu wyróżnionych i jako jedyny z Polski, Nagrodą Wawrzynu Olimpijskiego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich za rok 2017.

To wspaniałe i wyjątkowe zarazem wyróżnienie zostało przyznane jednogłośnie przez Komitet Wykonawczy EOC w uznaniu jego zasług na polu wybitnych osiągnięć sportowych (dwukrotny medalista olimpijski w kolarstwie szosowym i mistrz świata), a także za wspaniałą karierę organizatora imprez kolarskich, opiekuna byłych olimpijczyków. Mieczysław Nowicki oprócz sukcesów sportowych i organizacyjnych pełnił – z sukcesami – rolę  samorządowca i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2001 oraz szefa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w latach 2000-2001.

Wyróżnienie EOC Prezes Mieczysław Nowicki odebrał osobiście z rąk nowo wybranego Prezydenta EOC Janeza Kocijancica, a gratulacje odebrał również od Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, Wiceprezes PKOl i członkini MKOl Ireny Szewińskiej i Sekretarza Generalnego PKOl Adama Krzesińskiego.

Prezes Nowicki podziękował zebranym i życzył wielu sukcesów pozostałym nagrodzonym oraz całemu europejskiemu ruchowi sportowemu. Warto przypomnieć, że w 2014 roku wyróżnienie takie otrzymał również Zbigniew Pacelt, wybitny trener złotych pięcioboistów z Barcelony `92.

Na koniec wspaniałą laudację na cześć wyróżnionego odczytał Prezes Chorwackiego Komitetu Olimpijskiego Zlatko Matesa. Wszyscy zebrani dodatkowo nagrodzili ich gromkimi brawami.  

W dniu 7 marca br. w Pałacu Prezydenckim w Sali Białej z inicjatywy Towarzystwa Olimpijczyków Polskich odbyło się spotkanie Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysława Nowickiego z Doradcą Prezydenta RP Ministrem Piotrem Nowackim.

1 | 2 | 3

Pan Minister Piotr Nowacki przez wiele lat był kierownikiem SWFiS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Przez ostatnie 25 lat był działaczem i trenerem w krakowskim środowisku Akademickiego Związku Sportowego. Odznaczony srebrną odznaką Zarządu Głównego AZS. Laureat wielu nagród Rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania w Krakowie za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w środowisku akademickim. W latach 2005 – 2008 odznaczany tytułem – Trener Roku za wybitne osiągnięcia sportowe.

W Kancelarii Prezydenta RP Pan Minister Piotr Nowacki odpowiada za kontakty Pana Prezydenta Andrzeja Dudy ze środowiskiem sportowym. Spotkanie poświęcone było organizacji seminarium, w którym udział wezmą organizacje sportowe zrzeszające olimpijczyków państw Trójmorza i regionu bałtyckiego: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry, Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec. Całość odbyłaby się pod patronatem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. W trakcie spotkania omówione zostały wstępne założenia organizacyjne i ew. udział w spotkaniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W trakcie rozmów poddana została pod dyskusję sugestia organizacji spotkania w Pałacu Prezydenckim połączona z jego zwiedzaniem.

Konkluzją prawie 90 min. spotkania było ustalenia wolnego terminu w kalendarzu Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Pan Minister Piotr Nowacki poinformował, że w ciągu najbliższych 14 dni postara się ustalić konkretną datę, pod którą Towarzystwo Olimpijczyków Polskich rozpocznie organizację przygotowań Seminarium.

 

1 | 2 | 3

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich z radością informuje, że Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Szermierczej zadecydował o uhonorowaniu kolejnych pięciu osób, które w sposób znaczący wpłynęły na rozwój światowej szermierki. Wśród nowych członków Hall of Fame znalazł się wybitny szablista i wieloletni działacz sportowy - Jacek Bierkowski. Polak został wyróżniony w kategorii Rodzina Szermiercza.

Przypominamy, że Nasz Kolega Jacek Bierkowski jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w którym pełnił rolę Sekretarza TOP.

Wielkie Gratulacje od całego Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Osoby wpisane do Hall of Fame w roku 2017:

Kategoria Zawodnicy:

 Diana Bianchedi (Włochy)

 dr Imre Gedovari (Węgry)

 Man Zhong (Chiny)

 Mark Midler (Rosja)

Kategoria Rodzina Szermiercza:

Jacek Bierkowski (Polska)

W czwartek, 15 lutego br. w "Domu Japonii" w PyeongChang, została podpisana umowa o współpracy narodowych komitetów olimpijskich Japonii i Polski.  Podpisy pod dokumentem złożyli ich szefowie - Tsunekazu Takeda i Andrzej Kraśnicki.

1 | 2 | 3

Umowa przewiduje m.in. wymianę doświadczeń w zakresie promocji olimpizmu, współpracę w podnoszeniu poziomu szkolenia sportowego, a także w dziedzinie medycyny sportowej i walki z dopingiem.

Prezes Takeda (olimpijczyk z Monachium i Montrealu w jeździeckich konkursach skoków przez przeszkody) wyraził nadzieję na skorzystanie przez stronę japońską z polskich doświadczeń w szkoleniu zawodników dyscyplin zimowych. Andrzej Kraśnicki z kolei podkreślił, że PKOl liczy na pomoc japońskich partnerów w przygotowaniach do najbliższych letnich igrzysk olimpijskich w roku 2020 w Tokio. Przypomniał, że nawiązano już bardzo obiecującą współpracę z miastem Takasaki, którego gospodarze wyrazili gotowość udzielenia polskim sportowcom gościny na zgrupowania aklimatyzacyjne przed tokijskimi igrzyskami.

Prezes PKOl zapowiedział również, iż - realizując zapisy właśnie podpisanej umowy - na najbliższych "Piknikach Olimpijskich" w Warszawie będą prezentowane miasto Tokio oraz japońska kultura i sport.

Z dużym sentymentem o Kraju Kwitnącej Wiśni mówiła podczas spotkania w "Domu Japonii" Irena Szewińska. Członkini MKOl i wiceprezes PKOl przypomniała, że właśnie w Tokio w roku 1964 rozpoczęła się jej wielka kariera sportowa, okraszona potem aż siedmioma (w tym trzema złotymi) medalami olimpijskimi. Dwadzieścia lat temu z kolei podczas igrzysk w japońskim Nagano została wybrana w skład MKOl, a obecnie pracuje w komisji MKOl nadzorującej przygotowania japońskiej stolicy do igrzysk za dwa lata.

Prezydent Andrzej Duda i jego Małżonka Agata Kornhauser-Duda byli honorowymi gośćmi Noworocznego Spotkania Polskiej Rodziny Olimpijskiej, które w poniedziałek – 8 stycznia br.  - odbyło się w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Tradycyjnie już w spotkaniu wzięli udział mistrzowie i medaliści olimpijscy kilku pokoleń, ich trenerzy, działacze sportowi, przedstawiciele świata polityki, kultury, nauki, medycyny i biznesu, wśród nich - reprezentanci firm sponsorujących rodzimy ruch olimpijski.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka oraz Prezydent RP Andrzej Duda. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki oraz Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka rok 2017 ocenili, jako pomyślny dla polskiego sportu - w jego trakcie nasi reprezentanci wielokrotnie stawali na podium mistrzostw świata i Europy, zawodów Pucharu Świata i wielu innych prestiżowych imprez. Obaj wyrazili nadzieję, że jeszcze bardziej udany będzie rok bieżący, w którym polskich sportowców czekają m.in. XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang czy finały piłkarskich mistrzostw świata Rosja 2018.

Do zbliżających się 'białych' igrzysk w Korei Południowej nawiązał w swoim wystąpieniu pan Prezydent. Andrzej Duda stwierdził m.in., „że każde państwo pragnące zaistnieć na arenie międzynarodowej stara się mieć sportowców z sukcesami. - My takich mamy, a tym, którzy w minionym 100-leciu je osiągali należy się nasz ogromny szacunek i wdzięczność” - powiedział. Dodał także, iż zaszczytem dla Głowy Państwa jest to, by po raz kolejny być obecnym na spotkaniu Olimpijskiej Rodziny. Zadeklarował także, iż - gdy tylko będzie taka potrzeba - gotów jest przyjść sportowcom z niezbędną pomocą. Prezydent życzył naszym reprezentantom dobrych wyników na igrzyskach w Pjongczang, licząc, iż każdy z nich da z siebie maksimum umiejętności i ambicji.

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem Polski Komitet Olimpijski wręczeniem okolicznościowych statuetek za wspieranie jego działalności w roku 2017 podziękował swoim sponsorom i partnerom. Statuetki odebrali, więc przedstawiciele: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN (sponsor strategiczny), Totalizatora Sportowego - LOTTO (sponsor generalny), firmy TAURON Polska Energia (sponsor), firmy OTCF z marką '4F' (sponsor kolekcji olimpijskiej), Grupy LUXMED (główny partner medyczny), PLL LOT (oficjalny przewoźnik reprezentacji olimpijskiej), oficjalnych partnerów: Deloitte i Columna Medica oraz partnerów medialnych: Eurosportu, Grupy ONET i Przeglądu Sportowego oraz dziennika Rzeczpospolita.

Podziękowano również partnerom programu 'Polskie Nadzieje Olimpijskie' realizowanemu przez Polską Fundację Olimpijską. To: Procter&Gamble, Grupa Grey oraz Fundacja POLSAT.

W imieniu sponsorów i partnerów PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej życzenia wszelkich sukcesów w olimpijskim roku skierował do zebranych, a za ich pośrednictwem do zawodników i osób z nimi współpracujących - przewodniczący Rady PKOl, prezes PKN ORLEN i nasz olimpijski attaché na igrzyska w PyeongChang - Wojciech Jasiński.

Poniedziałkowe spotkanie stało się okazją do wymiany dokumentów w sprawie przedłużenia współpracy PKOl ze swym głównym partnerem medycznym - Grupą LUXMED (dokonali tego prezesi: Anna Rulkiewicz i Andrzej Kraśnicki) oraz o wznowieniu współpracy PKOl z Polskim Radiem SA (reprezentowanym na spotkaniu przez jego prezesa-redaktora naczelnego Jacka Sobalę).

Prezesi 13 polskich związków sportowych, których zawodnicy zanotowali w roku 2017 największe sukcesy, odebrali przyznane im przez PKOl okolicznościowe statuetki, które były wręczane min. przez Irenę Szewińską członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Wiceprezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Mieczysława Nowickiego Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Istotnym elementem uroczystości było wręczenie Wielkich Honorowych Nagród Sportowych PKOl im. Piotra Nurowskiego. Ich zdobywcami za rok 2017 zostali: żeglarskie mistrzynie świata w klasie 470 - Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek Gliszczynska, ich trener Zdzisław Staniul oraz reprezentacja Polski w piłce nożnej, która w ubiegłym roku wywalczyła awans do finałów Mundialu w Rosji.

Z kolei z rąk Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki oraz Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego doroczne Nagrody Nadziei Olimpijskich odebrali: kajakarki AZS AWF Katowice - Justyna Iskrzycka i Paulina Paszek (z trenerem Piotrem Pisulą) oraz pływak UKS G-8 Warszawa-Bielany - Kacper Stokowski (z trenerem Pawłem Wołkowem).

Spotkanie zakończyła sekwencja bezpośrednio nawiązująca do zbliżających się igrzysk w Pjongczang (zresztą wcześniej zebrani wysłuchali już kilku koreańskich tradycyjnych melodii wykonywanych przez międzynarodowy kwartet smyczkowy).

Życzenia sukcesów na południowokoreańskich obiektach sportowych przekazał polskim sportowcom ambasador tego kraju w Polsce - pan Choi Sung Joo, który przyznał, iż jest pod wielkim wrażeniem ostatniego triumfu Kamila Stocha w narciarskim Turnieju Czterech Skoczni. Parze prezydenckiej Ambasador przekazał olimpijskie maskotki, zaś prezes PKOl - specjalnie przygotowany plakat z hasłem 'Jesteśmy jedną drużyną'.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich uprzejmie informuje, że podczas zebrania Zarządu TOP w dniu 15 grudnia 2017r podjęta została uchwała dotycząca pomocy finansowej na rzecz Stanisława Leonga.

Staś Leong jest wnukiem naszego kolegi Adama Pietronia, który od ponad 20 lat pełni w Polskim Komitecie Olimpijskim funkcję Dyrektora ds. Zarządzania i Administracji. Jest osobą powszechnie szanowaną, lubianą i znaną w środowisku sportowym. Środki zostały przekazane na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, która zbiera na rzecz pomocy Stasiowi środki finansowe. W akcję pomocy zaangażowało się wielu znanych sportowców, którzy w wielu przypadkach wykazali szczodre serce – Piotr Małachowski, Tomasz Majewski, Anita Włodarczyk oraz wielu innych. Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich składa się w większości z medalistów, uczestników igrzysk olimpijskich. Zarząd TOP reprezentują min: Irena Szewińska, Teresa Sukniewicza, Otylia Jędrzejczak, Elżbieta Baumann – Urbańczyk, Mieczysław Nowicki, Ryszard Szurkowski, Andrzej Supron Tomasz Majewski, Tadeusz Mytnik. Uchwała podjęta przez Zarząd TOP dotyczyła kwoty 5 000,00 zł przekazanej na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Stas Ulotka PL PL

W sobotę, 17 lutego 2018r. odbyła się gala finałowa Cumulusy 2017, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych sportowców lotniczych. Tegoroczną edycję zdominowali zawodnicy motoparalotniowi.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Statuetkę Złotego Cumulusa 2017 zdobyli członkowie Motoparalotniowej Kadry Narodowej Adam Pupek i Piotr Kozikowski. Piloci latają razem na wózku dwumiejscowym w klasie PL2. Na swoim koncie mają m.in. złoty medal Mistrzostw Europy, Puchar Polski.

Uroczystość odbywała się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Podczas uroczystości Polski Komitet Olimpijski reprezentował Mieczysław Nowicki Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Zarazem Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, który w imieniu w/w instytucji honorował wyróżnionych.

Na kolejnych miejscach znaleźli się:

 1. miejsce – Wojciech Panas, członek Motoparalotniowej Kadry Narodowej.
 2. miejsce – Leszek Małmyga, członek Kadry Narodowej Polski w modelarstwie lotniczym.
 3. miejsce – Jacek Ciszkowski, członek Motoparalotniowej Kadry Narodowej.
 4. miejsce – Alojzy Dernbach, Klaudia Laskowska – załoga Mikrolotowej Kadry Narodowej (klasa GL2 – wiatrakowce).
 5. miejsce – Andrzej Sołtyk – członek Kadry Narodowej Spadochronowej (Indoor Skydiving).
 6. miejsce – Arkadiusz Iwański – członek Balonowej Kadry Narodowej.
 7. miejsce – Sebastian Kawa, zajmujący pierwsze miejscew światowym rankingu pilotów szybowcowych.
 8. miejsce – Mirosław Wrześniewski, członek Narodowej Kadry Akrobacyjnej.
 9. miejsce – Krzysztof Skrętowicz, członek samolotowej reprezentacji Polski.

Zwycięzcami w kategorii specjalnej Cumulus Extreme zostali piloci motoparalotniowi – Paweł Kozarzewski oraz Marcin Krakowiak, którzy dokonali pionierskiego lotu motoparalotniami w obiekcie zamkniętym – stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Nagrodę specjalną – statuetkę Złotego Cumulusa 2017 z diamentem za wybitne sukcesy sportowe otrzymał Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz świata oraz lider światowego rankingu pilotów szybowcowych.

W dniu 20 lutego 2018r w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach odbyło się otwarcie wystawy "Od Aten do Rio".

1 | 2 | 3 | 4

W uroczystości otwarcia udział wzięli: Mieczysław Nowicki - wybitny polski kolarz, dwukrotny medalista Igrzysk XXI Olimpiady w Montrealu, w 1976r., Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

Michał Pietrzak - olimpijczyk z Krośniewic, lekkoatleta, uczestnik Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie w 2012r oraz Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro w 2016r.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Największe dzieło Towarzystwa Olimpijczyków Polskich  - zbudowanie Ośrodka Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków Polskich w Michałowicach k/Warszawy

W 2001 roku z inspiracji Mieczysława Nowickiego – ówczesnego prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu a od 2002 całodziennego zaangażowania (można powiedzieć, że go zbudował), prezesa Ryszarda Parulskiego powstał ośrodek dla Polskich Olimpijczyków , który bezpłatnie leczy polskich olimpijczyków i paraolimpijczyków. Budowa trwała od 2002-2005 roku i realizowana była wg. projektu olimpijczyka szablisty prof. inż. arch. Wojciecha Zabłockiego. Wiele w tamtym okresie pomagał ówczesny skarbnik TOP Wiesław Gawlikowski. Wykonawcą ośrodka była firma MITEX z Kielc.

Obiekt skład się z części hotelowo-recepcyjnej o powierzchni 528 m² oraz nowej hali do rehabilitacji o powierzchni 900 m².

Od lipca 2006 roku TOP wszedł we współpracę z Polskim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podjęta była działalność rehabilitacji i edukacji młodzieży niepełnosprawnej. Jednocześnie w ramach wspierania inicjatyw Starostwo Pruszkowskie i gmina Piastów wespół z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich rozpoczęli program dla ludzi wykluczonych społecznie.

W ramach współpracy z gminą Michałowice były organizowane pikniki integracyjne dla mieszkańców gminy. 

W lipcu 2006 roku Towarzystwo Olimpijczyków w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Polskich pozyskało partnera medycznego firmę KROSONIK, która świadczy usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców starostwa pruszkowskiego a przede wszystkim dla polskich olimpijczyków i paraolimpijczyków.

1 | 2

 
 

W dniu 27 października 2011 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski nadał Ordery Odrodzenia Polski zasłużonym sportowcom i działaczom sportowym.

Odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego, za osiągnięcia sportowe

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 • Pan Stanisław GOŚCINIAK
 • Pani Ewa KŁOBUKOWSKA

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 • Pan Jacek BIERKOWSKI
 • Pan Wiesław GAWLIKOWSKI
 • Pan Dariusz GOŹDZIAK.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, w imieniu Prezydenta RP ordery wręczył Doradca Prezydenta Jan Lityński.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu polscyolimpijczycy.pl

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu polscyolimpijczycy.pl jest Towarzystwo Olimpijczyków Polskich 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania,
  2. Czas wysłania odpowiedzi,
  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. Informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry