W październiku 1991 r. powstało Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, którego założycielami byli Ryszard Parulski, Wojciech Zabłocki i inni. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, jest także statutowym organem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków (World Olympians Association).

W skład Komitetu założycielskiego i pierwszego Zarządu Towarzystwa weszli: Ryszard Parulski – Prezes, Irena Szewińska – Wiceprezes, Wiesław Gawlikowski, Zygmunt Smalcerz, Marek Łbik, Andrzej Supron, Maria Kwaśniewska, Jacek Wszoła, Mieczysław Nowicki, Bogusław Mamiński, Leszek Drogosz, Rafał Kubacki, Zbigniew Pietrzykowski, Kazimierz Zimny i Wojciech Zabłocki.

Prezesem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich od momentu założenia do śmierci (10 stycznia 2017 r.) był Ryszard Parulski. Także założyciel i prezes Fundacji "Gloria Victis" (od 1986) i "Olimpiada 2012", przewodniczący Kapituły "Gloria Optimis", która została ustanowiona w 2005 r. z inicjatywy Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Fundacji "Olimpiada". Celem powołania Kapituły "Gloria Optimis" było uhonorowanie tych, którzy przez swoje osiągnięcia sportowe, karierę zawodową, patriotyzm, niezłomny charakter, zasługują na miano wybitnych osobowości sportu polskiego (im to właśnie poświęcony jest „Złoty Krąg” usytuowany na dziedzińcu głównym Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie).

Od lat osiemdziesiątych XX w. Ryszard Parulski poświęcił się działalności charytatywnej, pomagając, w ramach działalności fundacji „Gloria Victis”) sportowcom poszkodowanym przez los. W 1991 r. z inicjatywy kierowanego przez niego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich uruchomiono w Michałowicach pod Warszawą Ośrodek Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków. W latach dziewięćdziesiątych – wraz z Wojciechem Zabłockim – próbował poprzez fundację „Olimpiada 2012” zrealizować marzenie przedwojennego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego i doprowadzić do zorganizowania igrzysk olimpijskich w Warszawie.

Od lutego 2017 r. prezesem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich jest Mieczysław Nowicki. Obecny Prezes to jeden z najlepszych polskich kolarzy lat siedemdziesiątych, torowiec i szosowiec, mistrz świata w drużynie (1975), olimpijczyk (1972, 1976), zdobywca srebrnego i brązowego medalu olimpijskiego na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu (1976). Od 2014 r. prezes łódzkiej Regionalnej Rady  Olimpijskiej.

Towarzystwo ma od założenia swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 24.

Celem działalności Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, zgodnym z Kartą Olimpijską, jest przede wszystkim krzewienie wartości fizycznych i duchowych, kultywowanie humanistycznych wartości, zasad etyki (fair play), promocja i popularyzacja ruchu olimpijskiego w Polsce i za granicą (głównie wśród Polonii), współpraca z organizacjami powołanymi przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich (powstającymi w Polsce i za granicą) oraz krzewienie i upowszechnianie wśród nich idei olimpijskiej. Niezwykle ważnym celem Towarzystwa jest opieka zdrowotna i materialna nad olimpijczykami, którzy jej potrzebują. Towarzystwo ma też za zadanie pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Polskiego Ruchu Olimpijskiego oraz współdziałanie z Polskim Komitetem Olimpijskim w realizacji jego działań statutowych.

Do głównych inicjatyw i dokonań Towarzystwa można zaliczyć:

w 1992 r.:

 • podjęcie idei zorganizowania w 2012 r. XXX Igrzysk Olimpijskich w Warszawie;
 • ufundowanie na terenie warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego tablicy ku czci 36 poległych i pomordowanych olimpijczyków polskich;
 • ufundowanie w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie na Pradze tablicy ku czci ośmiu zamordowanych olimpijczyków w Katyniu i Charkowie (Józefa Baran-Bilewskiego, Kazimierza Bocheńskiego, Zdzisława Dziadulskiego, Zdzisława Kaweckiego, Aleksandra Kowalskiego, Mariana Spojdy, Stanisława Świętochowskiego, Stanisława Urbana).

w 1993 r.:

 • założenie fundacji „Olimpiada Warszawa 2012” i 78 klubów „Warszawa 2012” propagujących ideały olimpizmu;
 • przygotowanie, przez Wojciecha Zabłockiego i Ryszarda Parulskiego, kompleksowego wniosku upoważniającego do zgłoszenia w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim kandydatury Warszawy, jako miasta ubiegającego się o zorganizowanie Igrzysk Olimpijskich – Warszawa 2012;
 • organizację pierwszego biegu propagującego ideę „Olimpiada 2016” – w Gnieździe, pod patronatem Prymasa Polski; następny bieg odbył się w Skarżysku-Kamiennej.

w 1994 r.:

 • organizację Pierwszego Zjazdu Olimpijczyków Polskich; uroczystości odbywały się w Warszawie – w Katedrze św. Jana, na Zamku Królewskim i w Teatrze Wielkim; z tej okazji Komisja Igrzysk Nadwiślańskich zorganizowała wystawę „Igrzyska 2012” w Muzeum Sportu w Warszawie;
 • organizację Biegu Nadwiślańskiego, podzielonego na 15 etapów, na trasie Barania Góra – Gdańsk, w którym wzięło udział około 120 tysięcy dzieci ze szkół podstawowych; honorowym starterem na wszystkich etapach tego biegu był Zdzisław Krzyszkowiak.

w 1995 r.:

 • wybór Ireny Szewińskiej na Wiceprezydenta World Olympians Association – funkcję tę pełni do 1999 r., następnie do 2003 jest członkiem Zarządu WOA.

w latach 1995-2000:

 • organizację Wyścigu Kolarskiego „Solidarności i Olimpijczyków” na terenie województwa łódzkiego.

w 1996 r.:

 • przedstawienie założeń „Igrzysk 2012” na posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju Rady Warszawy;
 • organizację seminarium „Polacy Razem” z udziałem wybitnych architektów z zagranicy; referat Warszawa Olimpijska wygłosił Wojciech Zabłocki.

w 1997 r.:

 • inicjatywę Mieczysława Nowickiego, aby wyścig kolarski „Solidarności” zmienił nazwę na wyścig „Solidarności i Olimpijczyków”;
 • powołanie pana Henryka Borucinskiego na doradcę Prezydenta m. st. Warszawy do spraw inicjatywy „Olimpiada 2012”.

 w 1998 r.:

 • realizację inicjatywy (pomysł Ryszarda Parulskiego, wykonanie Mieczysława Nowickiego i Edwarda Borysewicza) Wyścig Kolarski „Solidarności i  Olimpijczyków” na dwóch kontynentach; cztery etapy wyścigu rozegrano w Polsce, zaś cztery etapy końcowe na terenie Stanów Zjednoczonych (ostatni etap kończący wyścig w Filadelfii zgromadził w parkach i na trasie około 700 tys. widzów);
 • powołanie zespołu ds. Igrzysk Olimpijskich „Warszawa 2012” przy Prezydencie m.st. Warszawy.

w 1999 r.:

 • przedstawienie, przez Wojciecha Zabłockiego i Henryka Borucinskiego, koncepcji Igrzysk Nadwiślańskich „Warszawa 2012” na międzynarodowym sympozjum „Igrzyska Olimpijskie a miasto” w Atenach;
 • wydanie publikacji Igrzyska Olimpijskie w Warszawie autorstwa Wojciech Zabłockiego.

w 2000 r.:

 • zorganizowanie drugiego Biegu Nadwiślańskiego (podzielonego na 15 etapów) na trasie Barania Góra – Gdańsk; zakończenie biegu odbyło się pod bramą Stoczni Gdańskiej; bieg poprowadził Ryszard Parulski.

w 2001 r.:

 • organizację II Zjazdu Olimpijczyków Polskich; uroczystości odbyły się w Warszawie – w kościele św. Anny, w Galerii Porczyńskich i w Teatrze Wielkim.

w latach 2001- 2005:

 • zbudowanie i oddanie do użytku Ośrodka Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków Polskich w Michałowicach k. Warszawy; w 2001 r. z inspiracji Mieczysława Nowickiego – ówczesnego Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, który przekazał działkę ze zrujnowanym budynkiem, a od 2002 r. dzięki zaangażowaniu prezesa Ryszarda Parulskiego, powstał ośrodek bezpłatnie udzielający pomocy polskim olimpijczykom i paraolimpijczykom; budowa ośrodka trwała od 2002 do 2005 r. i realizowana była według projektu olimpijczyka szablisty prof. inż. arch. Wojciecha Zabłockiego; w inicjatywę zaangażowany był także skarbnik Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Wiesław Gawlikowski; wykonawcą projektu była firma MITEX z Kielc; obiekt składa się z części hotelowo-recepcyjnej o powierzchni 528 m², nowej hali sportowej oraz części rehabilitacyjnej o powierzchni 900 m².
  Od lipca 2009 r. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich rozpoczęło współpracę z Polskim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podjęta została działalność w zakresie rehabilitacji i edukacji młodzieży niepełnosprawnej; jednocześnie w ramach wspierania inicjatyw Starostwo Pruszkowskie i gmina Piastów wespół z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich rozpoczęli realizację programu skierowanego do ludzi wykluczonych społecznie; w ramach współpracy z gminą Michałowice były także organizowane pikniki integracyjne dla mieszkańców gminy.
  W lipcu 2006 r. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i pozyskało partnera medycznego, firmę KROSONIK, która świadczy usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Starostwa Pruszkowskiego, a przede wszystkim dla polskich olimpijczyków i paraolimpijczyków.

w 2004 r.:

 • organizację w Muzeum Historycznym Miasta Warszawy wystawy dotyczącej Olimpijskich Konkursów Sztuki; latach 1912-1948, w związku z organizacją igrzysk olimpijskich, organizowano konkursy w dziedzinie literatury, muzyki, malarstwa, fotografii, architektury i rzeźby; wśród 41 złotych medalistów było trzech reprezentantów Polski (Kazimierz Wierzyński, 1928 – Amsterdam, za zbiór wierszy Laur Olimpijski, Józek Klukowski, 1932 – Los Angeles, za rzeźbę Wieńczenie zawodnika, Zbigniew Turski, 1948 – Londyn, za II Symfonię Olimpijską); po Olimpiadzie w 1948 r. konkursy olimpijskie zastąpiono wystawami i festiwalami sztuki; na potrzeby wystawy w Warszawie zbiorów swoich użyczyły Muzeum Olimpijskie w Lozannie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Musee Jardin Landowski w Paryżu, Swedish Central Association for the Promotion of Sports oraz osoby prywatne; wystawa była eksponowana także w Niemczech (Kolonia) oraz w kilku miastach w Polsce.

w 2005 r.:

 • inicjatywę zmiany statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, upoważniającego Towarzystwo do zgłoszenia w wyborach 12 przedstawicieli Towarzystwa Olimpijczyków Polskich do Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego;
 • powstanie idei „Gloria Optimis”, z kapitułą, która dorocznie wybiera wybitne osobowości sportu polskiego w kategoriach: zawodnicy, dziennikarze, trenerzy, działacze, lekarze, ludzie kultury i zasłużeni dla AWF; do października 2017 r. odbyło się XII edycji programu, co przełożyło się na 128 tablic, które znalazły się w Złotym Kręgu Wybitnych Osobowość Sportu na Agorze Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

w latach2006-2008 :

 • współpracę z Polską Fundacją Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ośrodek w Michałowicach pomaga setkom dzieci i osób niepełnosprawnych.

w 2008 r.:

 • organizację biegu „Złota Mila”, odbywającego się przed Centrum Olimpijskim w Warszawie; w zawodach rywalizują drużyny biegaczy z klubów i uczelni warszawskich.

w 2009 r.:

 • nawiązanie współpracy z Ministrem Sport i Turystyki, dzięki czemu dziesiątki weteranów sportu wyczynowego korzysta z bezpłatnej opieki medycznej, jak i dostępnego sprzętu w Ośrodku Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków Polskich w Michałowicach.

w 2011 r.:

 • organizację ogólnopolskiego konkursu „Sport w sztuce”, na wzór Olimpijskich Konkursów Sztuki; rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 4 czerwca 2012 r. w Muzeum Sportu i Turystyki działającym na terenie Centrum Olimpijskiego; zgodnie z założeniami Pierre de Coubertina nie było nagród finansowych; trzy nagrodzone dzieła w każdej dziedzinie były prezentowane w czasie XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

w 2013 r.:

 • wytyczenie wkoło budynku Centrum Olimpijskiego Alei Rzeźb Parku Olimpijskiego, na której zlokalizowano siedem stanowisk; pomysłodawcą powstania Alei był Ryszard Parulski. Aktualnie eksponowane są rzeźby:
 1. Craul – rzeźba Jerzego Bandury, 1948 r.; wyróżniona została w czasie Olimpijskiego Konkursu Sztuki – Londyn 1948 r.
 2. Bramkarz – rzeźba Stanisława Sikory, 1959  r.
 3. Kolarze – rzeźba Bronisława Chromego, 2013 r.; składa się z dwóch części – siedmiu zawodników symbolizujących peleton, oraz trzyosobową ucieczkę; w czasie trwania wystawy prac prof. Bronisława Chromego w październiku 2012 r. organizowanej przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich i Polski Komitet Olimpijski w Centrum Olimpijskim, profesor przekazał Towarzystwu Olimpijczyków Polskich prawa autorskie do rzeźby; pracownia Mariusza Wasilewskiego z Krakowa wykonała rzeźbę, zaś Stanisław Czaja i Ryszard Szurkowski sponsorowali wykonanie.
 4. Bokser – rzeźba Thomasa Schomberga, 1984 r.; amerykański twórca upamiętnił ofiary katastrofy lotniczej z dnia 14 marca 1980 r. w Warszawie, w której zginęła reprezentacja Stanów Zjednoczonych w boksie, udająca się na mecz z reprezentacją Polski; rzeźba postawiona została na terenie klubu RKS „Skra” sumptem Fundacji małżonków Kane; w marcu 2013 r. Jerzy Rybicki wraz z Wiesławem Rudkowskim zwrócili uwagę na fakt, że „Skra” została kompletnie zrujnowana, a pomnik bokserów niszczeje; podjęta została decyzja o przeniesieniu pomnika na teren Centrum Olimpijskiego.
  W dniu 4 lipca 2013 r., w Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, w obecności ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephana Mull i dwóch attaché wojskowych USA w randze pułkownika i komandora marynarki wojennej USA oraz warty honorowej Wojska Polskiego dokonano odsłonięcia pomnika, po uprzednim przywróceniu jego świetności.
 5. Zapaśnicy – rzeźba Zbigniewa Wojkowskiego, 2014 r.
 6. Szermierz –rzeźba prof. Bronisława Krzysztofa, 2015 r.
 7. Piłka Ręczna – rzeźba Zbigniewa Wojkowskiego; zatwierdzony został projekt, oczekiwanie na realizację.

w 2015 r.:

 • organizację uroczystości, przez Ryszarda Parulskiego, z okazji 20-lecia Towarzystwa Olimpijczyków Polskich – 4 stycznia 2015 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie (balet Jezioro łabędzie, a następnie w kuluarach teatru podczas części oficjalnej wręczono odznaczenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Towarzystwa Olimpijczyków Polskich) oraz w Pałacu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w którym odbyła się uroczystość wręczenia pięciu olimpijczykom Krzyży Orderu Odrodzenia Polski, które otrzymali: Ewa Kłobukowska, Dariusz Goździk, Wiesław Gawlikowski, Stanisław Gościniak i Jacek Bierkowski.

w 2017 r.

 • pożegnanie mec. Ryszarda Parulskiego, założyciela i Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w latach 1991 -2017, który zmarł 10 stycznia 2017 r.
 • Po Walnym Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym Prezesem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich na kadencję 2017-2020 został Mieczysław Nowicki, który jednocześnie pełni funkcję Wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
 • Pierwsze posiedzenie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i jego ukonstytuowanie w dniu 21 marca 2017 r.
 • Podjęcie uchwał o wyborze Wiceprezesów Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w osobach Ireny Szewińskiej, Teresy Kleiber – Sukniewicz. Podjęcie uchwał o wyborze Skarbnika i Sekretarza Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w osobach Jerzego Rybickiego i Kajetana Broniewskiego. 
 • W miesiącach kwiecień – sierpień renegocjacja umów z firmą „Kriosonik” częściowy remont siedziby Towarzystwa Olimpijczyków Polskich ul. Mokotowska 24.
 • Wrzesień – październik podpisanie umowy z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami lokalu – siedziby Towarzystwa Olimpijczyków Polskich przy ul. Mokotowskiej 24 na kolejne 3 lata. 
 • Wrzesień – finalizacja wszystkich formalności w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wrzesień – październik uzyskanie zgody Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na podnajęcie części lokalu Polskiemu Związkowi Alpinizmu.
 • Listopad – grudzień negocjacje z Dyrekcją Centralnego Ośrodka Sportu  w Warszawie dotyczące dzierżawy Ośrodka Rehabilitacyjnego w Michałowicach.
 • Przygotowanie przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich dla Dyrekcji Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie szczegółowej dokumentacji dotyczącej określenia wartości czynszu Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Michałowicach, określenie wartości poniesionych nakładów na inwestycję Ośrodek Rehabilitacyjny w Michałowicach, określenie kosztów niezbędnych remontów dodatkowo do już wykonanej ekspertyzy w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Michałowicach.

pdf

STATUT

Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

I. Postanowienia ogólne

§1.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, zwane dalej "Towarzystwem" /w skrócie "TOP"/ jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, które działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.) i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Działalność Towarzystwa prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej jego członków.

§ 4.

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, oznak organizacyjnych i honorowych.

§ 5.

Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Towarzystwa.

II. Cele i zadania

§ 6.

Celem Towarzystwa jest:

 1. Krzewienie wartości, które stanowią podstawę sportu, zgodnie z Kartą Olimpijską.
 2. Kultywowanie humanistycznych wartości oraz zasad etycznych i fair play w sporcie.
 3. Współdziałanie z Polskim Komitetem Olimpijskim w realizacji jego zadań statutowych.
 4. Zyskiwanie poparcia społecznego dla rozwoju ruchu olimpijskiego.
 5. Współudział w organizacji przedsięwzięć popularyzujących idee olimpijskie i rozwój polskiego ruchu olimpijskiego.

§ 7.

Towarzystwo wypełnia swoje cele Statutowe poprzez:

 1. Organizowanie imprez sportowych, w szczególności popularyzujących dyscypliny olimpijskie.
 2. Wspieranie olimpijczyków, potrzebujących pomocy ze względów zdrowotnych, materialnych lub innych.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu, w tym na rzecz niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym.
 4. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej adresowanej do rodziców, dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi i narkomanii.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów statutowych.
 7. Współpracę z innymi organizacjami w zakresie krzewienia i upowszechniania idei olimpijskich.
 8. Pełnienie roli eksperta w dyskusji publicznej w tematach związanych ze sportem i jego rolą w społeczeństwie oraz wydawanie stosownych opinii dla potrzeb organów władzy publicznej i samorządowej.
 9. Wspieranie działań wynikających z decyzji i uchwał Prezydium i Zarządu PKOl.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

 1. Towarzystwo zrzesza członków:
  • Zwyczajnych;
  • Wspierających;
  • Honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która reprezentowała Polskę w Igrzyskach Olimpijskich jako zawodnik/zawodniczka bądź uczestnik/uczestniczka konkursów sztuki w konkurencjach nagradzanych medalami olimpijskimi oraz posiada nienaganną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa podejmuje Zarząd po złożeniu deklaracji członkowskiej przez kandydata.
 2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
 3. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba prawna będąca organizacją działającą na terenie Polski lub poza jej granicami oraz osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem zainteresowana działalnością Towarzystwa i deklarująca pomoc finansową. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie złożonej deklaracji.
 4. Członkowie wspierający posiadają głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu, mają także prawo składania wniosków i postulatów w sprawach działalności Towarzystwa. Członek wspierający opłaca składki i może udzielić Towarzystwu innej pomocy materialnej.
 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, szczególnie zasłużona dla idei Towarzystwa i działająca na rzecz jego rozwoju. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd Towarzystwa. Członkowie honorowi posiadają glos doradczy na Walnym Zgromadzeniu. Na członkach honorowych nie ciąży obowiązek płacenia składek. 

§ 9.

Członkowie Towarzystwa biorą udział w realizacji jego celów i zadań, mogą zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa oraz mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Towarzystwa.

§ 10.

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  2. wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  3. skreślenia z listy członków,
  4. rozwiązania Towarzystwa.
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
  1. nie przestrzega postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
  2. działa na szkodę Towarzystwa,
  3. nie bierze udziału w działalności statutowej przez okres co najmniej 1 roku,
  4. zalega z płatnością składek przez okres co najmniej 1 roku i mimo wezwania świadczenia tego nie spełni.
 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Towarzystwa. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 4. Postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

IV. Organy Towarzystwa

§ 11.

 1. Organami Towarzystwa są:
  1. Walne Zgromadzenie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata i kończy się w okresie do 3 miesięcy po kolejnych Igrzyskach Olimpijskich.
 2. Kadencja delegatów na Walne Zgromadzenie trwa 4 lata.
 1. Organom Towarzystwa służy prawo uzupełniania swego składu /kooptacja/, jednakże w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru.

Walne Zgromadzenie

§ 12.

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Towarzystwa. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne. W Walnych Zgromadzeniach uczestniczą wszyscy członkowie Towarzystw.
 2. Jeżeli liczba członków przekroczy 100, wprowadza się podział na okręgi, określone uchwałą Zarządu, wówczas w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą delegaci i automatycznie przekształca się ono w Walne Zgromadzenie Delegatów. Delegaci są wybierani według następującego klucza wyborczego: 1 delegat na 10 członków. Wybór delegatów odbywa się w okręgach zgodnie z zadeklarowanym miejscem zamieszkania i może być przeprowadzony drogą elektroniczną. Kadencja wybranych delegatów trwa 4 lata.
 3. Każdy delegat ma głos stanowiący. Prezes Zarządu Towarzystwa, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają głos doradczy, o ile nie są delegatami z głosem stanowiącym.
 4. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu działalności Towarzystwa;
  2. wybór w głosowaniu tajnym Prezesa i członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej;
  3. wybór dwóch delegatów TOP na Walne Zgromadzenie Polskiego Komitetu Olimpijskieg;
  4. wybór 12 kandydatów TOP do Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego będących aktywnymi lub byłymi zawodnikami, którzy uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich, spośród których co najmniej dwóch musi spełniać w momencie wyboru warunek udziału w Igrzyskach Olimpijskich w ciągu ostatnich 12 lat;
  5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  6. uchwalanie zmian Statutu;
  7. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  8. podejmowanie uchwał w sprawach, co do których Statut nie określa właściwości Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
  9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.
 5. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd raz na rok, a Sprawozdawczo - Wyborcze raz na cztery lata. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany zawiadomić co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres email. Sprawozdanie z działalności Zarządu wyłożone jest do wglądu w siedzibie Towarzystwa na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek co najmniej ¼ członków uprawnionych do głosowania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały w sprawie zmian w Statucie wymagają 2/3 głosów obecnych członków. Do podejmowania uchwał przez Walne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wymagana jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do udziału. Wymóg ten nie obowiązuje w drugim terminie, z zastrzeżeniem § 20.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Towarzystwa oraz jego organy.

§ 13.

Raz w roku zwoływane jest Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w celu przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Towarzystwa. W roku, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze nie zwołuje się Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.

Zarząd

§ 14.

 1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd składa się z 12-15 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród członków Zarządu 1-3 Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składają łącznie dwaj przedstawiciele Zarządu: Prezes albo Wiceprezes oraz Sekretarz Generalny albo Skarbnik.
 5. Zarząd może podejmować uchwały w drodze elektronicznej. Głosowanie jest ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej połowa członków Zarządu w ciągu 2 dni.

§ 15.

Do obowiązków Zarządu należy:

 1. realizowanie celów i zadań statutowych oraz uchwał Walnego Zgromadzenia;
 2. zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości;
 4. sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Towarzystwa.

§ 16.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Komisja Rewizyjna

§ 17.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

§ 18.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej TOP.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie nie rzadziej niż raz do roku kontroli działalności Zarządu i przedkładanie sprawozdań oraz wniosków Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu;
  2. składanie sprawozdań oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym;
  3. kontrola opłacania składek członkowskich;
  4. ocena wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
 3. Komisja rewizyjna ma prawo:
  1. występowania o zwołanie posiedzeń Zarządu;
  2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności TOP wydawania zaleceń i żądania wyjaśnień oraz określenia terminów i sposobów usunięcia nieprawidłowości.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu TOP z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna sporządza ze swoich czynności protokół, który podpisują członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu lub prowadzący kontrolę.

V. Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 19.

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, a w tym:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. dochody z majątku Towarzystwa oraz ofiarności publicznej,
 4. dotacje, spadkii, darowizny i zapisy dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI Postanowienia końcowe

§ 20.

Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Towarzystwa lub delegatów, o których mowa w §12.

§ 21.

Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Towarzystwa zawiera jednocześnie postanowienie o przekazaniu majątku. W takim przypadku likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu polscyolimpijczycy.pl

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu polscyolimpijczycy.pl jest Towarzystwo Olimpijczyków Polskich 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania,
  2. Czas wysłania odpowiedzi,
  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. Informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry