IX Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie członków Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej

15 kwietnia 2023 roku w Oratorium św. Jana Bosko w Warszawie odbyło się IX Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie członków Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

« z 5 »

W Walnym Zebraniu członków wzięło udział 64 delegatów z 37 Stowarzyszeń Lokalnych SALOS RP.

Wśród zaproszonych gości byli: Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, który wręczył ustępującemu Prezesowi SALOS RP prof. Zbigniewowi Dziubińskiemu medal Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

O godz. 9.00 uczestniczyli we Mszy świętej w Bazylice Serca Jezusowego, której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. inspektor Tadeusz Jarecki. O godz. 10.15 rozpoczęło się walne zebranie wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu SALOS RP.

Delegaci wysłuchali sprawozdania ustępującego zarządu za lata 2019 -2023 i komisji rewizyjnej.

Delegaci przyjęli uchwałę w sprawie sprawozdania Zarządu SALOS RP i udzielenia absolutorium.

Delegaci wybrali 10 osobowy Zarząd SALOS RP na lata 2023-2027 i komisję rewizyjną

Prezesem został wybrany Dariusz Ułanowicz (SALOS Suwałki) a wiceprezesami S. Maria Kapczyńska FMA (SALOS Wrocław) i ks. Paweł Centnar (SALOS Kraków).