Jubileusz Profesora Kajetana Hądzelka

Profesor Kajetan Hądzelek – Prezes Fundacji „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce”, wybitny naukowiec, znawca sportu i olimpizmu, obchodzi dziś 90. urodziny.

« z 4 »

– W tym szczególnym dniu Pańskich 90. urodzin – w imieniu własnym oraz całej Rodziny Olimpijskiej – chciałbym serdecznie podziękować Panu za ogromny wkład w rozwój Ruchu Olimpijskiego. Pana wiedza, codzienne zaangażowanie w promocję idei i wartości olimpijskich budzą nasz ogromny podziw, wdzięczność i szacunek. Imponuje nam Pana energia, praca na rzecz młodych pokoleń oraz naukowy dorobek. Pana liczne publikacje mają ogromną wartość edukacyjną i historyczną oraz są dla nas wszystkich cennym źródłem wiedzy. Jestem zaszczycony i dumny, że Polski Komitet Olimpijski ma tak zaangażowanego, zasłużonego i wspaniałego Przyjaciela oraz oddanego i życzliwego Ambasadora – powiedział Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego składając życzenia Kajetanowi Hądzelkowi.

Profesor Kajetan Hądzelek urodził się 26 maja 1930 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie i Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie studiów był koszykarzem KS „Spójni” Łódź i AZS AWF Warszawa oraz reprezentantem Polski. Na Igrzyskach Uniwersyteckich w Paryżu (1957) zdobył brązowy medal. W 1954 roku został pracownikiem dydaktyczno-naukowym Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w kolejnych latach pełnił tam także funkcje kierownicze – prodziekana, dziekana i prorektora. Ma w dorobku wiele cennych publikacji na temat historii sportu i olimpizmu. Jego „Mała Encyklopedia Sportu”, „Dzieje kultury fizycznej w Polsce”, „Igrzyska olimpijskie na przełomie wieków”, „Najlepsi z najlepszych – polscy złoci medaliści olimpijscy”, „90 lat na olimpijskim szlaku”, „Olimpijskie konkursy sztuki” czy „Wawrzyny olimpijskie” to ważne publikacje dokumentujące historię polskiego sportu i Ruchu Olimpijskiego.

Kajetan Hądzelek poświecił dla sportu wiele lat i energii nie tylko jako zawodnik i wieloletni nauczyciel akademicki, ale też społecznik, działacz sportowy, wiceprezes i prezes Polskiego Związku Koszykówki, wiceprezes PKOl i członek Polskiej Akademii Olimpijskiej. Wciąż – jako prezes Fundacji „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce” – promuje olimpizm i jego misję. Na uwagę zasługuje też międzynarodowa pozycja Kajetana Hądzelka w organizacjach sportowych. Od wielu lat jest członkiem Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play promując tę ideę wśród sportowców, studentów i uczniów oraz honorowym członkiem Zarządu FIBA Europe i honorowym prezesem Polskiego Związku Koszykówki.

Za swoją pracę i osiągnięcia otrzymał wiele nagród i wyróżnień – zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich przyznało mu Wawrzyn Olimpijski EOC 2019.

Polski Komitet Olimpijski