Już 34 państwa sprzeciwiają się udziałowi Rosjan i Białorusinów w IO Paryż 2024!

34 państwa sprzeciwiają się udziałowi Rosjan i Białorusinów w Igrzyskach XXXIII Olimpiady Paryż 2024. „Z powodu braku zmiany sytuacji związanej z rosyjską agresją wobec Ukrainy (…) nie istnieją żadne praktyczne powody odstąpienia od zasady wykluczenia rosyjskich i białoruskich sportowców” – głosi oświadczenie, pod którym podpisała się m.in. Polska.

Oświadczenie, którego treść opublikowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, jest efektem spotkania online z 10 lutego, gdy przedstawiciele 35 państw debatowali nad stanowiskiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie Rosjan i Białorusinów w kontekście przyszłorocznych igrzysk olimpijskich.

Pod apelem do MKOl podpisali się przedstawiciele 34 krajów, w tym 25 państw Unii Europejskiej, a także Wielka Brytania, USA, Kanada, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Japonia, Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Przypomniano, że cztery dni po rozpoczęciu zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę, MKOl sam zalecił wykluczenie przedstawicieli tego kraju oraz Białorusi z wszelkich międzynarodowych imprez, ewentualnie udzielił pozwolenia na start bez możliwości prezentowania barw narodowych.

„Odnotowaliśmy, że od czasu wydania tego oświadczenia sytuacja na miejscu, w Ukrainie, wyłącznie się pogarsza. Jesteśmy głęboko przekonani, że wobec braku zmiany sytuacji związanej z rosyjską agresją wobec Ukrainy (…) nie istnieją żadne praktyczne powody odstąpienia od zasady wykluczenia rosyjskich i białoruskich sportowców, określonej przez MKOl w oświadczeniu z dnia 28 lutego 2022 r. W Rosji i na Białorusi sport i polityka są jednak ze sobą ściśle powiązane.

Mamy poważne obawy co do tego, w jakim stopniu jest wykonalne, aby rosyjscy i białoruscy zawodnicy olimpijscy startowali jako sportowcy neutralni, na określonych przez MKOl warunkach dotyczących nieidentyfikowania się z własnym krajem, skoro są oni bezpośrednio finansowani i wspierani przez swoje państwa (w przeciwieństwie na przykład do zawodowych tenisistów).

Wyraźnie niepokojące są również silne powiązania rosyjskich zawodników z rosyjską armią oraz przynależność do niej. Dlatego też nasze wspólne podejście nigdy nie polegało na dyskryminacji wyłącznie ze względu na narodowość, a wskazanymi poważnymi obawami musi się zająć MKOl.

Do czasu uwzględnienia tych podstawowych kwestii, wyeliminowania znaczącego braku jasności oraz szczegółowego określenia możliwego do praktycznej realizacji modelu neutralności nie zgodzimy się z tym, że rosyjskich i białoruskich zawodników należy ponownie dopuścić do rywalizacji sportowej.

Odnotowując stanowisko MKOl stwierdzające, że nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji zdecydowanie wzywamy MKOl, aby uwzględnił kwestie wskazane przez wszystkie kraje i w tym świetle ponownie rozważył swoją propozycję. Zauważamy również, że to właśnie w rękach Rosji i Białorusi leży możliwość otwarcia swoim zawodnikom drogi pełnego powrotu do międzynarodowej społeczności sportowej poprzez zakończenie wojny, którą te kraje rozpoczęły” – czytamy w oświadczeniu.

PKOl sprzeciwia się udziałowi w igrzyskach reprezentantów Rosji i Białorusi

Po informacji, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski rozważa dopuszczenie sportowców z Rosji i Białorusi do startu w igrzyskach olimpijskich Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zajął zdecydowane i jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Sprzeciwił się udziałowi zawodników z tych krajów w igrzyskach i jakichkolwiek sportowych imprezach międzynarodowych. Zapewnił, że PKOl solidaryzuje się z Ukrainą i podejmuje wszelkie możliwe działania, by nie dopuścić do startu zawodników z Rosji i Białorusi w Igrzyskach XXXIII Olimpiady Paryż 2024.

Andrzej Kraśnicki napisał w tej sprawie list do prezydenta MKOl Thomasa Bacha, w którym przedstawił stanowisko Polski i PKOl. Zaapelował też do wszystkich Polskich Związków Sportowych i członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego o skierowanie sprzeciwu do Międzynarodowych Federacji Sportowych, reprezentujących poszczególne dyscypliny.

Prezes PKOl – jako członek Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich oraz Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich – jest w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy i świata. W ubiegłym tygodniu przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie także przedstawił stanowisko Polski i PKOl w sprawie udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w igrzyskach olimpijskich. Zaapelował o wspólne stanowisko i działania w tej sprawie.

Polski Komitet Olimpijski