Kandydaci do MKOl

W uzgodnieniu z Międzynarodową Federacją Sportu Akademickiego (FISU) Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego rekomenduje kandydaturę Mariana Dymalskiego – Wiceprezydenta FISU, Wiceprezesa Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

mdymalski
Fot.: Szymon Sikora

Prezydent Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego poinformował Polski Komitet Olimpijski, że dla Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego ważne jest by FISU miała swojego przedstawiciela w MKOl. Jako kandydata na tę funkcję rekomenduje Wiceprezydenta FISU – Mariana Dymalskiego. Na ostatnim posiedzeniu Zarząd PKOl – w tajnym głosowaniu – poparł tę kandydaturę.

– Pozytywnie odpowiedzieliśmy na prośbę Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego. Polski Komitet Olimpijski zawsze popiera i będzie popierał Polaków na ważne stanowiska w międzynarodowym sporcie i Ruchu Olimpijskim. Zależy nam, by nasi Rodacy aktywnie działali w europejskich i światowych organizacjach sportowych. Ostatnio takie poparcie wyraziliśmy dla Pana Witolda Bańki – Prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej, Ministra Sportu i Turystyki w latach 2015-2019. Aktywnie promowaliśmy jego kandydaturę na szefa WADA w Międzynarodowym Ruchu Olimpijskim. Cieszymy się, że pełni tę ważną i odpowiedzialną w światowym sporcie funkcję – podkreśla Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Marian Dymalski jest Wiceprezesem Akademickiego Związku Sportowego, Wiceprezydentem Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego, członkiem Komitetu Wykonawczego FISU oraz członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz promocji sportu powszechnego i akademickiego. Był członkiem Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP. Został nagrodzony złotą i srebrną odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej. W 2017 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie.

Maja Włoszczowska kandydatką do MKOl

W ubiegłym roku Polski Komitet Olimpijski – po rekomendacji Komisji Zawodniczej PKOl – wystąpił o powołanie na członka MKOl z grupy zawodników Mai Włoszczowskiej – polskiej kolarki górskiej, dwukrotnej wicemistrzyni olimpijskiej, złotej medalistki mistrzostw świata, wielokrotnej wicemistrzyni i mistrzyni Europy. Wybory odbędą się w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

mwloszczowska
Fot.: Szymon Sikora

Zasady wyboru

Członkowie MKOl są wybierani przez Sesję. Ich ogólna liczba nie może przekraczać liczby 115. Wszyscy członkowie wybierani są na ośmioletnią, odnawialną kadencję. Członkowie MKOl wybrani w latach 1967-1999 pełnią tę funkcję maksymalnie do 80. roku życia, a wybrani po roku 1999 do 70. roku życia. Spośród wybranych członków znajdują się przedstawiciele następujących grup:

  • członkowie, których członkostwo nie jest związane z żadną określoną funkcją lub urzędem – ich ogólna liczba nie może przekroczyć 70,
  • członkowie będącymi aktywnymi zawodnikami – ich ogólna liczba nie może przekroczyć 15,
  • prezydenci lub osoby pełniące kierownicze role wykonawcze w Międzynarodowych Federacjach lub innych organizacjach uznanych przez MKOl – ich ogólna liczba nie może przekroczyć 15,
  • prezydenci lub osoby pełniące kierownicze role wykonawcze w Narodowych Komitetach Olimpijskich, czy też światowych, kontynentalnych stowarzyszeniach Narodowych Komitetów Olimpijskich – ich ogólna liczba nie może przekroczyć 15.

Polski Komitet Olimpijski