Kolejna szkoła im. Polskich Olimpijczyków

Niecodzienna uroczystość odbyła się 5 października br. w Niewiadowie. Szkoła Podstawowa mieszcząca się w Osiedlu Niewiadów otrzymała zaszczytne imię „Polskich Olimpijczyków”.

« z 16 »

W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli wybitni sportowcy, olimpijczycy, medaliści olimpijscy: Wanda Panfil, Mieczysław Nowicki, Artur Partyka i Jaromir Radke, a także reprezentujący Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi Wiceprezes Tomasz Rosset, sekretarz Małgorzata Dziedziurska oraz dyrektor Centralnego Ośrodka w Spale Waldemar Wendrowski i inni goście. W roli gospodarzy wystąpili dyrektor szkoły Jarosław Kaczorowski, wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak oraz sołtys Osiedla Niewiadów Kamila Kochelska. Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki przekazał dyrektorowi szkoły flagę olimpijską, upominki ufundowane przez Polski Komitet Olimpijski wraz z leksykonem „Olimpijczycy Łodzi i regionu”. Podczas uroczystości zaprezentowano sztandar szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców, odsłoniono tablicę pamiątkową i otworzono nowe boisko. Całość zakończyła część artystyczna, przygotowana przez uczniów.