Konferencja w ramach Programu Przeciwdziałania poprzez Sport Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży.

W dniu 13 grudnia 2018 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się IX Konferencja w ramach programu Przeciwdziałania poprzez Sport Agresji i Patologii wśród dzieci i młodzieży. Przed rozpoczęciem Konferencji zostały rozegrane zawody na ergometrach wioślarskich. W zawodach udział wzięli wychowankowie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Chłopców i Dziewcząt wyselekcjonowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ośrodki wystartowały w zespołach dwuosobowych. Klasyfikacja ustalona została na podstawie sumy czasów dwóch startujących zawodników. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach otrzymał pamiątkowy medal, puchar oraz torbę ze sprzętem sportowym. Po zakończeniu zawodów odbyła się konferencja, która była podsumowaniem spotkań w 20 ośrodkach opiekuńczo wychowawczych. Udział w prelekcjach wzięło 600 osób zaś udział w samych zawodach około 520 osób w tym około 122 dziewcząt. Regulamin wcześniej ustalony zakładał start w Warszawie w wielkim finale najlepszych 2 zawodników wyłonionych w drodze eliminacji. Podczas konferencji odbyły się wystąpienia przedstawicieli Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Muzeum Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podczas okolicznościowych wystąpień podkreślano, że wspieranie tego typu działań jest nie do przecenienia. Chęć udziału licznych Placówek Wychowawczo Opiekuńczych, które bardzo czynnie i chętnie angażują się w działania sportowe o charakterze integracyjnym często podczas rywalizacji ze słabszymi i niepełnosprawnymi pod względem fizycznym i intelektualnym pomagają w uzyskaniu zwycięstwa dając nadzieję i motywację do dalszych działań. Po zakończonej konferencji młodzież zwiedziła Pałac Prezydencki.

« z 35 »

Dużą rolę przy organizacji całości zadania miało Towarzystwo Olimpijczyków, które w sposób znaczący w zakresie całości przedsięwzięcia odegrało znaczącą rolę angażując się w działania związane z organizacją Konferencji z samych zawodów.