Michałowice

Największe dzieło Towarzystwa Olimpijczyków Polskich  – zbudowanie Ośrodka Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków Polskich w Michałowicach k/Warszawy.

« z 8 »

W 2001 roku z inspiracji Mieczysława Nowickiego – ówczesnego prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu a od 2002 całodziennego zaangażowania (można powiedzieć, że go zbudował), prezesa Ryszarda Parulskiego powstał ośrodek dla Polskich Olimpijczyków , który bezpłatnie leczy polskich olimpijczyków i paraolimpijczyków. Budowa trwała od 2002-2005 roku i realizowana była wg. projektu olimpijczyka szablisty prof. inż. arch. Wojciecha Zabłockiego. Wiele w tamtym okresie pomagał ówczesny skarbnik TOP Wiesław Gawlikowski. Wykonawcą ośrodka była firma MITEX z Kielc.

Obiekt skład się z części hotelowo-recepcyjnej o powierzchni 528 m² oraz nowej hali do rehabilitacji o powierzchni 900 m².

Od lipca 2006 roku TOP wszedł we współpracę z Polskim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podjęta była działalność rehabilitacji i edukacji młodzieży niepełnosprawnej. Jednocześnie w ramach wspierania inicjatyw Starostwo Pruszkowskie i gmina Piastów wespół z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich rozpoczęli program dla ludzi wykluczonych społecznie.

W ramach współpracy z gminą Michałowice były organizowane pikniki integracyjne dla mieszkańców gminy.

W lipcu 2006 roku Towarzystwo Olimpijczyków w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Polskich pozyskało partnera medycznego firmę KROSONIK, która świadczy usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców starostwa pruszkowskiego a przede wszystkim dla polskich olimpijczyków i paraolimpijczyków.