Mieczysław Nowicki Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich z wizytą u Księdza Biskupa Diecezji Łowickiej Andrzeja Dziuby

Spotkanie dotyczyło ustaleń dotyczących organizacji 34 Ogólnopolskiego Spotkania Opłatkowego Rodziny Sportowej, które odbędzie się 13 stycznia 2024 w Centralnym Ośrodku Sportu- Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Należy podkreślić, że Towarzystwo Olimpijczyków Polskich jest od lat współorganizatorem Ogólnopolskich Spotkań Opłatkowych Rodziny Sportowej. Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich przekazał w imieniu Rodziny Olimpijskiej świąteczny stroik. Wykorzystując pobyt w Łowiczu Prezes Mieczysław Nowicki odwiedził Dom Spokojnej Jesieni „Czyń Dobro” Z Fundacją „Czyń Dobro im. Jana Pawła II”, której Prezesem jest Wojciech Urbanek – Towarzystwo Olimpijczyków Polskich ma podpisane porozumienie o współpracy. Prezes TOP Mieczysław Nowicki wraz z Prezesem Wojciechem Urbankiem spotkali się przedświątecznie z kadrą pracowniczą.

« z 3 »

Należy przypomnieć, że powołana w 2005 roku łowicka Fundacja „Czyń Dobro im. Jana Pawła II” prowadzi budowę ośrodka zapewniającego całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Ten trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 3100 m2 pomieści 97 pensjonariuszy. Stworzony został na potrzeby mieszkańców Łowicza i okolic, osób związanych ze sportem, rolników płacących składki KRUS i innych chętnych osób. Fundacja chce w ten sposób pomagać ludziom starszym, często samotnym i bezradnym, by mogli godnie przeżyć jesień swojego życia.

Dom Pogodnej Starości wybudowano przy ulicy Papieskiej 6 w Łowiczu. Między innymi to na tych ziemiach dnia 14 czerwca 1999 roku miała miejsce wizyta Jana Pawła II, a podczas spotkania z wiernymi padły tam słowa: „Drodzy rodzice (…), zachowujcie religijne zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską, uczcie dzieci szacunku dla każdego człowieka”.