Międzynarodowy Dzień Sportu dla Pokoju i Rozwoju

W 2013 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 6 kwietnia Międzynarodowym Dniem Sportu dla Pokoju i Rozwoju (IDSDP). Decyzja stanowiła historyczny krok w uznaniu transformacyjnej mocy sportu i jego ogromnego potencjału w promowaniu pozytywnych zmian społecznych.

« z 6 »

Wówczas głos zabrał Prezydent MKOl Thomas Bach, jako przedstawiciel organizacji, której misja opiera się na zobowiązaniu wobec młodzieży i społeczeństwa zgodnie z zasadami określonymi w Karcie Olimpijskiej, żeby „umieścić sport w służbie harmonijnego rozwoju ludzkości w celu promowania pokojowego społeczeństwa dbającego o zachowanie godności ludzkiej”. Podkreślał, że jeśli ONZ i MKOl staną ramię w ramię do tego zadania, możliwe będą znaczące osiągnięcia w obszarach takich jak edukacja, rozwój społeczny, integracja i wspólne wysiłki na rzecz pokoju.

Inicjatywa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych wypływa z potrzeby czasów oraz jest nauką płynącą z historii. Pomysł na promocję pokoju w świecie to odpowiedź na pojawiające się i trwające latami konflikty zbrojne, idące za tym wykluczenia oraz niekorzystne zmiany społeczne. Tego dnia warto podjąć symboliczną białą kartkę, by pokazać ją światu, jako obietnicę bezkrwawego rozwiązywania konfliktów, a także budowania dobrych relacji z ludźmi.

Data tego święta nie jest przypadkowa. Nawiązuje ono do rozpoczęcia 6 kwietnia 1896 roku w Atenach pierwszych w historii nowożytnych Igrzysk Olimpijskich.

Dzień ten jest obchodzony co roku na całym świecie przez międzynarodowe, regionalne, krajowe organizacje sportowe, aby ukazać rolę, jaką sport odgrywa w społeczeństwie, zarówno przez zachęcanie do zdrowego stylu życia, zwiększanie dostępności sportu, czy też wykorzystywania go jako narzędzia rozwoju w obszarach narażonych na zagrożenia przez konflikt, ubóstwo i nierówność.

Polski Komitet Olimpijski zachęca do podejmowania wszelkich inicjatyw sportowych i edukacyjnych w szkołach i klubach sportowych, a także w innych grupach społecznych, w tym trudnym czasie, na rzecz rozwoju, pojednania i współdziałania. #Whitecard jest światową propozycją www.april6.org, a w polskiej edycji, dzięki inspiracji Hanny Wawrowskiej – Przewodniczącej Klubu Fair Play PKOl, udział już wzięli:

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny PKOl, srebrny i brązowy medalista olimpijski w szermierce

Iwona Łotysz – Zastępca Sekretarza Generalnego PKOl

Mieczysław Nowicki – Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, srebrny i brązowy medalista olimpijski w kolarstwie szosowym

Członkinie i Członkowie Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Uczennice i Uczniowie szkół współpracujących w Polskim Komitetem Olimpijskim

Maja Włoszczowska – członkini Komisji Zawodniczej MKOl, dwukrotna srebrna medalistka olimpijska w kolarstwie górskim

Robert Korzeniowski – czterokrotny złoty medalista olimpijski w chodzie sportowym

Tomasz Majewski – dwukrotny złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą

Dawid Kubacki – dwukrotny brązowy medalista olimpijski w skokach narciarskich

Katarzyna Niedźwiedzka i Luiza Złotkowska – srebrne i brązowe medalistki olimpijskie w łyżwiarstwie szybkim

Hanna Wawrowska – Przewodnicząca Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Katarzyna Deberny – olimpijka w żeglarstwie

Kajetan Hądzelek – Prezes Komitetu Pierre’a de Coubertin w Polsce

Zachęcamy do wsparcia inicjatywy na naszych profilach społecznościowych i rozwijania inicjatyw wokół siebie.

22 mds7