Minister Danuta Dmowska-Andrzejuk wyszła z inicjatywą współpracy państw Unii Europejskiej w obszarze sportu w kontekście zagrożeń wywołanych przez pandemię koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wpływu tej sytuacji na sport, Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, wyszła z inicjatywą wspólnego działania ministrów odpowiedzialnych za sport we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

dd1

Strona polska skierowała pismo do Sekretarza Stanu ds. sportu Republiki Chorwackiej Tomislava Družaka z propozycją wspólnej debaty oraz konferencji wideo ministrów krajów UE odpowiedzialnych za obszar sportu. W odpowiedzi na inicjatywę Minister Dmowskiej-Andrzejuk, strona chorwacka wyraziła aprobatę i uznała, że wymiana informacji na poziomie europejskim w obecnej sytuacji jest wskazana. Od 1 stycznia br. Republika Chorwacka sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Współpraca na poziomie międzynarodowym jest podyktowana troską o dobro sportowców. Obecnie zawodnicy nie mają możliwości korzystania z infrastruktury sportowej, która umożliwia ciągłość przygotowań do najistotniejszych imprez sportowych. Najważniejsze jest, aby wszyscy zawodnicy mieli równe szanse na przygotowanie się do startu w imprezach kwalifikacyjnych i wzięcie udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, które mają się odbyć na przełomie lipca i sierpnia.

Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego podjął decyzję o zmianie oraz przedłużeniu systemu kwalifikacji. Nowe wytyczne mają zostać na bieżąco przekazywane Międzynarodowym Federacjom Sportowym i Narodowym Komitetom Olimpijskim.