Możliwość wydłużenia kadencji władz polskich związków sportowych

W nowej wersji tarczy antykryzysowej Ministerstwo Sportu zaproponowało zapis dotyczący sposobu wyboru nowych władz polskich związków sportowych. W przypadku upływu kadencji organów polskiego związku sportowego do 31 grudnia 2020 roku kadencja tych organów ulega przedłużeniu do 30 września 2021 r. Zapis nie zakłada przymusu wydłużenia kadencji jeśli związki posiadają technologiczne możliwości i posiadają odpowiednie zapisy w statutach mogą takie wybory przeprowadzić wcześniej.

-Wychodząc naprzeciw problemom wielu polskich związków sportowych z przeprowadzeniem wyborów nowych władz w trybie elektronicznym, zaproponowałam wydłużenie kadencji. Nie jest to obligatoryjne wydłużenie, ale możliwość. Związki mają czas na wybranie nowych władz do 30.09.2021 r., czyli po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, po to, aby rozliczyć się z całego cyklu olimpijskiego – powiedziała Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Po wejściu w życie zapisów Ministerstwo otrzymywało wiele sygnałów, że związki  nie mają technologii umożliwiającej przeprowadzenie głosowania w trybie elektronicznym. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) znalazł się zapis dotyczący walnych zgromadzeń władz polskich związków sportowych i  uzupełniania mandatów. Celem regulacji było zapobieganiu pozbawienia działania władz polskich związków sportowych oraz wprowadza normę, która umożliwia odbywanie walnych zgromadzeń członków albo delegatów polskich związków sportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.