Niezwykłe spotkanie w Ambasadzie Kazachstanu w Warszawie

 

« z 12 »

list

Serdeczne słowa uznania skierował Margulan Baimukhan, Ambasador Kazachstanu w Polsce do uczestników Blind Race Astana-Paryż, który przybył do Warszawy. Spotkanie z uczestnikami ekspedycji odbyło się w ambasadzie Kazachstanu w Warszawie. Transkontynentalny rajd został zainicjowany przez organizację „Sport Without Limits” długości 5000 km pokonywany jest przez kolarzy, wśród których są osoby niewidome i słabowidzące. Polski Komitet Olimpijski reprezentował Wiceprezes Mieczysław Nowicki.