Obradował Zarząd PKOl

pk114 czerwca w Centrum Olimpijskim pod przewodnictwem Prezesa Andrzeja Kraśnickiego obradował Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapoznał się on z informacją Szefowej Misji Marzenny Koszewskiej nt. przygotowań do II Igrzysk Europejskich w Mińsku (21-30 bm.) i zatwierdził skład reprezentacji Polski na tę imprezę.

W ekipie znalazło się ogółem 150 zawodniczek i zawodników 14 sportów oraz 80 osób z nimi współpracujących.
Poinformowano, że w czasie igrzysk w Mińsku w białoruskiej stolicy będzie funkcjonować Olimpijskie Centrum Promocji Polski, zorganizowane wspólnym wysiłkiem PKOl, Stowarzyszenia „Wspólnota polska” i MSZ. Zaplanowano także „Dzień Polski” – 25 czerwca.

Zarząd postanowił powołać Wiceprezesa PKOl Tomasza Porębę na przewodniczącego zespołu nadzorującego przygotowania do III Igrzysk Europejskich Kraków/Region Małopolska w roku 2023.
Dokonano zmian w składzie Zarządu. To m.in. efekt zmian personalnych w kierownictwach polskich związków sportowych dyscyplin olimpijskich, rekomendujących w skład tego gremium swych reprezentantów. I tak – miejsce Kazimierza Kosika (PZ Łuczniczy), Janusz Pożaka (PZ Kolarski) i Leszka Piotrowskiego (PZ Bokserski) zajęli odpowiednio: Zygmunt Pluta, Krzysztof Golwiej i Grzegorz Nowaczek. Jednego swego przedstawiciela w Zarządzie wymieniło również Towarzystwo Olimpijczyków Polskich – Elżbietę Urbańczyk-Baumann zastąpił Jerzy Rybicki.