Obradował Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

We wtorek, 26 marca pod przewodnictwem prezesa Mieczysława Nowickiego po raz drugi w tym roku obradował Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Jego członkowie przyjęli szereg dokumentów, które zostaną przedłożone delegatom podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego TOP, które odbędzie się w czerwcu br. To m.in.: wstępne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz projekty porządku i regulamin kwietniowych obrad.

« z 4 »

Na wniosek Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich została podjęta uchwała oraz podpisany list intencyjny pomiędzy Towarzystwem Olimpijczyków Polskich a Fundacją „Czyń Dobro im. Jana Pawła II Dom Spokojnej Starości”.

Zważywszy na fakt, że celem działalności Towarzystwa Olimpijczyków Polskich jest między innymi propagowanie idei olimpijskich oraz współpraca z olimpijczykami i pomoc w różnych trudnych po zakończeniu kariery sportowej obszarach ich życia. Natomiast celem Fundacji „Czyń Dobro im. Juana Pawła II” Jest wybudowanie i uruchomienie Domu Spokojnej Starości w Łowiczu, którego pensjonariuszami mogliby zostać również olimpijczycy – medaliści olimpijscy.

Zarząd wysłuchał szczegółowej informacji przedstawionej przez Wojciecha Urbanka Prezesa Fundacji Czyń Dobro im. Jana Pawła II dotyczącej aktualnych prac wykończeniowych, sytuacji finansowej w kontekście uruchomienia „Domu Spokojnej Starości”.

Wszyscy obecni podkreślili, że inicjatywa to wspólny obszar niesienia pomocy osobom starszym, w tym również związanych ze  środowiskiem sportowym, a zwłaszcza ruchem olimpijskim.

Członkowie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich jednomyślnie wyrazili zgodę co do zintensyfikowania wzajemnej współpracy, której celem ma być efektywne wykorzystania możliwości
i doświadczenia obu stron przy realizacji przedsięwzięcia związanego z wybudowaniem i prowadzeniem Domu Spokojnej Starości w Łowiczu.

Zarząd Towarzystwa Olimpijczyków Polskich jednomyślnie podjął uchwałę o wzajemnej współpracy pomiędzy  Towarzystwem Olimpijczyków Polskich a Fundacją „czyń Dobro im Jana Pawła II Dom Spokojnej Starości”