Ostanie posiedzenie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich 20 czerwca 2022 r.

W dniu 20 czerwca 2022 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Podczas zebrania Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki podziękował wszystkim obecnym na zebraniu członkom Zarządu TOP. Podkreślił dokonania Towarzystwa w ciągu ostatnich 5 lat. Przypomniał, że były to trudne, jednak udane lata, które postawiły Towarzystwo Olimpijczyków Polskich na zupełnie innym poziomie, co jest zasługą całego Zarządu TOP.

« z 12 »

Podczas spotkania przypomniał, że w dniu 22 czerwca br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, które będzie swoistym podsumowaniem całego okresu pracy Towarzystwa.

Na koniec Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, raz jeszcze dziękując wszystkim obecnym, wręczył każdemu z obecnych członków Zarządu TOP pamiątkowe medale Towarzystwa Olimpijczyków Polskich z podziękowaniem za pięcioletnią pracę.