Podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej

W dniu 29 listopada 2022r. podczas II Sympozjum Szkół im. Polskich Olimpijczyków zostało podpisane przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich kolejne znaczące porozumienie. Polska Organizacja Turystyczna oraz Towarzystwo Olimpijczyków Polskich podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej. Polską Organizację Turystyczną reprezentował Rafał Szmytke, natomiast Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentował prezes Mieczysław Nowicki.

« z 7 »

Intencją stron jest wspólna realizacja działań na rzecz edukacji z zakresu bezpieczeństwa, w tym promowanie wszelkich aspektów bezpieczeństwa w turystyce, rekreacji i sporcie. Prezes POT Rafał Szmytke podkreślił, jak ważną rolę w polskim sporcie, w życiu społecznym pełni Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, zaznaczył, że chciałby, aby Porozumienia dało możliwość współpracy podczas organizacji międzynarodowych i krajowych konferencji, sympozjów, warsztatów z udziałem członków Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w ramach promocji Polski po przez sport.

Prezes TOP Mieczysław Nowicki stwierdził, że z nadzieją patrzy w przyszłość wierząc na długofalową współpracę mającą przyczynić się do podniesienia poziomu w upowszechnianiu sportu, wykorzystaniu sportu, jako elementu podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych w Polsce.