Podziękowanie od Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku