Polski Komitet Olimpijski ma już 99 lat!

xx3Pamiętna data 12 października 1919 roku, w Hotelu Francuskim w Krakowie przedstawiciele władz państwowych i działacze sportowi, przekonani o ważności udziału niepodległej Polski w międzynarodowym ruchu olimpijskim oraz pragnąc umożliwić zawodnikom start pod polską flagą narodową w Igrzyskach VII Olimpiady w Antwerpii w 1920 roku, utworzyli Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich.

Szybko zyskał on poparcie rządu i protektorat Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Już 1 grudnia tego samego roku w Warszawie ukonstytuowały się władze Komitetu – jego pierwszym prezesem został Stefan książę Lubomirski. Jednocześnie Komitet zmienił swą nazwę na Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich, a potem (w 1925 r.) przyjął obowiązującą do dziś – Polski Komitet Olimpijski.

Zarząd PKIO niezwłocznie zgłosił Polskę do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i rozpoczął przygotowania ekipy narodowej do udziału w Igrzyskach w Antwerpii. Jednak sytuacja na froncie bolszewicko-polskim uniemożliwiła uczestnictwo reprezentacji w tych igrzyskach. Olimpijski debiut Polski oddalił się do roku 1924.

Od tego czasu nasi sportowcy uczestniczą już we wszystkich letnich i zimowych igrzyskach. Wyjątkiem był rok 1984, kiedy to ze względów politycznych większość państw socjalistycznych (w tym Polska) nie było reprezentowanych w Los Angeles.

Ruch olimpijski to przede wszystkim sport i medale – tych w naszym dorobku za okres 1924 – 2018 uzbierało się już 305 (w tym 75 złotych).  W tym czasie nasz kraj na igrzyskach reprezentowało ponad 2700 sportowców (niektórzy czynili to kilkakrotnie). PKOl wniósł trwały wkład do międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Polscy członkowie MKOl i działacze PKOl aktywnie działali i nadal funkcjonują w MKOl, Stowarzyszeniu Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC/ACNO) oraz w Stowarzyszeniu Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy (EOC). Włodzimierz Reczek przez lata kierował Komisją Kultury MKOl, a od 1998 roku aż do śmierci w czerwcu br. Irena Szewińska pracowała w kilku komisjach i zespołach. Marian Renke był przez lata sekretarzem generalnym ANOC, a Janusz Piewcewicz – dyrektorem, ale też sekretarzem generalnym Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP). Członkiem Komitetu Wykonawczego EOC był Piotr Nurowski, a obecnie w gremium tym zasiada Andrzej Kraśnicki.  Obecny prezes PKOl jest też członkiem MKOl-owskiej komisji ds. otoczenia zawodników.

W tym czasie Polskę odwiedzali prezydenci MKOl: Henry de Baillet–Latour, Avery Brundage, Lord Killanin, kilkakrotnie Juan Antonio Samaranch, Jacques Rogge i Thomas Bach, wielokrotnie również szefowie EOC, wielu członków MKOl i prezesów narodowych komitetów olimpijskich z niemal całego świata.

PKOl w swej 99-letniej działalności, współdziałając ze związkami sportowymi i władzami państwowymi, organizował przygotowania i udział reprezentacji Polski w igrzyskach olimpijskich. Propagował i propaguje sport, podkreślając jego wychowawcze i społeczne znaczenie, upowszechnia uniwersalne zasady olimpizmu. Pełni i dziś ważną funkcję, jako ciesząca się zaufaniem i prestiżem najwyższa organizacja społeczna polskiego sportu, promująca zasady olimpizmu, fair play, walory edukacyjne i piękno sportu oraz reprezentuje Polskę w międzynarodowym ruchu olimpijskim i sportowym.

12 października rozpoczynamy setny rok działalności – z okazji jubileuszu zaplanowaliśmy – we współpracy z naszymi sponsorami i partnerami – wiele wydarzeń prezentujących bogaty dorobek polskiego ruchu olimpijskiego i plany na przyszłość. Kulminacja obchodów 100-lecia nastąpi za rok, ale związane z nim imprezy będą odbywać się przez cały najbliższy rok. Dodajmy, że jubileuszowe obchody w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości swym honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda.