Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w Domu Kultury w Opocznie

W dniu 18 maja 2024 r. w Domu Kultury w Opocznie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Ponownie przypominamy, że podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w dniu 21 czerwca 2022 r., które odbyło się w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II została wybrana Komisja Rewizyjna w nowym składzie:

  1. Tomasz Kupis – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TOP – uczestnik Igrzysk XXV Olimpiady Barcelona 1992 r. w zapasach. Wielokrotny mistrz Polski w zapasach w kategorii ciężkiej i superciężkiej;
  2. Antoni Pawlak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej TOP – uczestnik Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976 r. oraz Igrzysk XXII Olimpiady Moskwa 1980 r. medalista mistrzostw Europy, wielokrotny mistrz i rekordzista Polski w podnoszeniu ciężarów;
  3. Jan Brzeżny – Sekretarz Komisji Rewizyjnej TOP – uczestnik Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976 r. dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne, wielokrotny mistrz Polski w kolarstwie.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej TOP uczestniczyli również Mieczysław Nowicki Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Kajetan Broniewski Sekretarz Generalny Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Stanisława Wąchała Skarbnik Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wanda Panfil Członkini Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Komisja Rewizyjna TOP, która przebywała w Domu Kultury w Opocznie po raz pierwszy miała okazję obejrzeć wszystkie pomieszczenia, w których przeprowadzane są najróżniejsze aktywności sportowe oraz gale podsumowujące osiągnięcia lokalnych sportowców.

« z 3 »

Podczas kilkugodzinnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Komisja Rewizyjna przedstawiła i omówiła Sprawozdanie ze swojej działalności za 2023 r. oraz podjęła i omówiła stosowne uchwały w przedmiotowej sprawie:

  1. Uchwałę nr 1 dotyczącą sprawozdania finansowego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2023 r.
  2. Uchwałę nr 2 dotyczącą sprawozdania z działalności Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2023 r.
  3. Uchwałę nr 3 dotyczącą sprawozdania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Olimpijczyków Polskich za 2023 r. na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze TOP w 2024r.

Wszystkie w/w wymienione uchwały zostaną przedstawione i omówione podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w dniu 18 czerwca 2024 r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Klubie Olimpijskim.