Posiedzenie Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego 18 września 2018

W dniu 18 września br. na pierwszym po letnich wakacjach posiedzeniu zebrał się Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

« z 2 »

Podczas obrad, którym przewodniczył prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, powołano Szefa Misji na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 – Marcina Nowaka Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki, na szefa Misji Olimpijskiej Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020, Ewelinę Wawrynkiewicz-Bindę -Menedżer Działu Olimpijskiego i Programów Solidarności Olimpijskiej PKOl – na szefową Misji I Igrzysk Sportów Plażowych Beach Games San Diego 2019, Konrada Niedźwiedzkiego – medalistę olimpijskiego, Dyrektora Marketingu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego – na szefa misji Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Sarajewo 2019 oraz Joannę Huzarską-Tomaszewską – Menedżer Działu Olimpijskiego i Programów Solidarności Olimpijskiej PKOl – na szefową misji Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Baku 2019. Zarząd PKOl przyjął wszystkie zgłoszone przez Sekretarza Generalnego PKOl Adama Krzesińskiego kandydatury jednogłośnie. W kolejnym punkcie członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyjęli uchwałę o wypłacie nagrody dla Anity Włodarczyk, która w wyniku weryfikacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego otrzymała złoty medal za wynik sportowy osiągnięty na Igrzyskach XXX Olimpiady w Londynie 2012. Różnica w kwocie pomiędzy srebrnym, a złotym medalem to 40 tysięcy złotych, które otrzyma nasza mistrzyni olimpijska. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki na mocy uchwały Zarządu PKOl nr 82 z dnia 28.06.2018 r. powołał Polską Młodzieżową Reprezentację Olimpijską Buenos Aires 2018. Ewelina Wawrynkiewicz-Binda, szefowa polskiej misji na III Letnie MIO przedstawiła skład Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej na tę imprezę. Reprezentacja liczy ogółem 104 członków, w tym jest 71 (38 kobiet i 33 mężczyzn) zawodników reprezentujących 17 dyscyplin. Jest to dotychczas najliczniejsza reprezentacja w historii polskiego uczestnictwa w MIO (I edycja Singapur – 43 zawodników, II edycja Nankin – 59). Na tegorocznej imprezie Polska będzie jedną z liczniejszych reprezentacji. W kolejnym punkcie Zarząd PKOl poparł propozycje prezesa Kraśnickiego, który jest członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), członkiem Komisji Koordynacyjnej ds. Igrzysk Europejskich Mińsk 2019 EOC, opiekunem z ramienia Komitetu Wykonawczego EOC Komisji ds. Środowiska i Sportu dla Wszystkich i członkiem Komisji MKOl ds. Otoczenia Zawodników, w sprawie rekomendowanych i zgłoszonych przez niego przedstawicieli PKOl do komisji EOC. Jak poinformował prezes Kraśnicki Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński, na kolejną już kadencję został członkiem Komisji ds. Igrzysk Olimpijskich Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), Jerzy Wenderlich został powołany na członka Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Olimpijskiego EOC, Luiza Złotkowska weszła w skład dwóch Komisji EOC: Zawodniczej oraz ds. Otoczenia Zawodników, a Roman Babut został członkiem Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Olimpijskiego MKOl. W związku ze śmiercią naszej najwybitniejszej sportsmenki Ireny Szewińskiej, Grażyna Rabsztyn została wybrana Przewodniczącą Komisji Sportu Kobiet PKOl. Powiększyło się także grono członków zwyczajnych PKOl. Zarząd PKOl do tego szacownego grona przyjął Polski Związek Korfballu i Polską Unię Karate.