Prezentacja zakupionego przez Fundację Totalizatora Sportowego dzieła Parisa Bordone’a

Nasz Sponsor Strategiczy – Totalizator sportowy wspiera w rozwoju kulturę narodową, a w szczególności Zamek Królewski na Wawelu.

Mecenat nad polską kulturą jest realizowany m.in. poprzez projekty Fundacji Totalizatora Sportowego, która wsparła zakup dzieła Parisa Bordone’a „Diana i Callisto” od teraz stanowiącego część niezmiernie bogatej kolekcji sztuki renesansowej w jednym z najważniejszych muzeów w Polsce.

19 maia 2023 r. odbyła się prezentacja zakupionego arcydzieła, a uroczyste podziękowania trafiły na ręce Magdaleny Kopki-Wojciechowskiej – Członka Zarządu Totalizatora Sportowego oraz Izabeli Wyżgi – Prezes Zarządu Fundacji Totalizatora Sportowego.