Prezes PKN Orlen Człowiekiem Roku 2020

Daniel Obajtek – prezes PKN Orlen – Sponsora Strategicznego Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej został Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego 2020. Taką decyzję podjęła Rada Programowa Forum.

f1

Daniel Obajtek jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PKN ORLEN od 6 lutego 2018 roku. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 roku, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Energa S.A. W 2017 roku zysk netto spółki wzrósł pięciokrotnie, a firma otrzymała tytuł „Spółki roku” notowanej na WIG20. Wzrost kursu akcji notowanych na GPW sięgnął 38 procent. W latach 2016-2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usprawniając procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych oraz optymalizując koszty funkcjonowania ARiMR. Od lipca 2016 do lutego 2018 był członkiem Rady Nadzorczej spółki LOTOS Biopaliwa.
Jako Prezes Zarządu PKN ORLEN konsekwentnie realizuje misję budowy multienergetycznego koncernu. W lutym 2018 roku zainicjował proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS. Celem transakcji jest stworzenie silnego podmiotu, zdolnego do konkurowania na zagranicznych rynkach. W połowie 2018 roku PKN ORLEN rozpoczął realizację największych w historii koncernu inwestycji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. W grudniu 2019 roku spółka, pod jego kierownictwem, zainicjowała proces przejęcia Grupy Energa. Transakcja będzie korzystna dla rozwoju obu spółek, a także wpisuje się w strategiczne plany PKN ORLEN w zakresie rozwoju zero i niskoemisyjnych źródeł energii.
Prezes Daniel Obajtek jest również inicjatorem nowej polityki dywersyfikacji dostaw ropy dla Grupy ORLEN polegającej na budowie i zacieśnianiu relacji z firmami spoza Europy, w tym Afryki czy Zatoki Perskiej.
Ostatnie dwa lata przyniosły dynamiczny rozwój sieci detalicznej w Grupie ORLEN. Zostały również przeprowadzone intensywne prace modernizacyjne, mające na celu podniesienie standardu stacji i wzmocnienie oferty poza paliwowej, m.in. poprzez budowę konceptów gastronomicznych Stop Cafe i Star Connect. W tym czasie Grupa ORLEN pojawiła się na Słowacji, po 12 latach otwarto również kolejny, nowy obiekt sieci detalicznej na Litwie. W 2019 roku wdrożony został projekt cobrandingu, wprowadzający logotyp Grupy ORLEN na stacjach „Star” w Niemczech i „Benzina” w Czechach i na Słowacji.
– Wszystkie działania, które podejmujemy w PKN ORLEN mają jeden cel. Chcemy być liderem transformacji energetycznej w naszym regionie i siłą napędową polskiej gospodarki. Tytuł Człowieka Roku Forum Ekonomicznego 2020 traktuję jako dowód uznania dla drogi rozwoju, którą obraliśmy – podkreślił Daniel Obajtek, Prezes PKN Orlen.

f2

PKN ORLEN jest największym mecenasem sportu w Polsce. Konsekwentnie buduje rozpoznawalność marki w Polsce i za granicą m.in. poprzez działalność sponsoringową. Współpraca PKN ORLEN z PKOl rozpoczęła się w 2004 roku. W 2017 roku spółka została Sponsorem Strategicznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i Polskiego Ruchu Olimpijskiego. PKN ORLEN został również Mecenasem Obchodów 100-lecia PKOl.

W 2019 roku ORLEN zaangażował się w Formułę 1 i współpracę z Robertem Kubicą, która jest kontynuowana. Od 2020 r. jest sponsorem tytularnym zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN, którego kierowcą testowym został Robert Kubica.

Prezes Daniel Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest także laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Forum Ekonomiczne Karpacz 2020