Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich na spotkaniu z dziećmi specjalnej troski w siedzibie Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat

Na zaproszenie Pani Magdy Zdrojewskiej i Pani Prezes Fundacji Kolorowy Świat Izabeli Jachim-Kubiak Mieczysław Nowicki Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich oraz Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego spotkał się z dziećmi specjalnej troski.

« z 5 »

Mieczysławowi Nowickiemu towarzyszyli lekkoatleci uczestnicy igrzysk olimpijskich: Kazimierz Maranda ora Mirosław Żerkowski.
Znakomici sportowcy wzięli udział w organizowanych przez Fundację Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat wielu grach i zabawach. Spotkanie sprawiło olbrzymią radość podopiecznym Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Każde z dzieci uczestniczących w zajęciach otrzymało medale i upominki.
Współorganizatorom całego wydarzenia było Towarzystwo Olimpijczyków wraz z Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi.
Fundacja Kolorowy Świat pomaga dzieciom nieustannie od 2003 roku walczy o zdrowie dzieci z niepełnosprawnościami. Poprawia ich jakość życia, odpowiada na potrzeby rozwojowe dobierając adekwatne formy pomocy i terapii. Rodziny dzieci, Fundacja Kolorowy Świat obdarza potrzebnym wsparciem i nadzieją. Wcześniaki mierzące się z zaburzeniami neurorozwojowymi, trafiające do prowadzonego przez Fundację Ośrodka Otulinka, otrzymują specjalistyczną pomoc w postaci diagnozy, ale także rozwiązanie w postaci wyboru najlepszej ścieżki terapii i jej konsekwentne prowadzenie.