Razem dla Ukrainy!

Polski Komitet Olimpijski zdecydowanie potępia atak na Ukrainę oraz łamanie prawa, pokoju, olimpijskich wartości i zasad. W pełni solidaryzuje się ze sportowcami Ukrainy oraz całym Narodem Ukraińskim.

rdu

PKOl stoi na stanowisku, że tylko wspólne, twarde i jednomyślne stanowisko ma moc oddziaływania, dlatego poparł wykluczenie rosyjskich i białoruskich sportowców z międzynarodowych zawodów sportowych.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki zapewnił Sergieja Bubkę – Prezesa Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego o gotowości współpracy, pomocy i otwartości. Zapewnił, że PKOl na bieżąco monitoruje sytuację na Ukrainie i na jej granicach oraz, że jest gotowy do udzielenia pomocy ukraińskim sportowcom, ich kolegom i rodzinom.

Polski Komitet Olimpijski