Razem przeciwko dopingowi w sporcie

Ochrona zdrowia publicznego, realizacja działań antydopingowych oraz rozwój sportu olimpijskiego w Polsce opartego na zasadach fair play – to główne cele porozumienia pomiędzy Polską Agencją Antydopingową, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, które zostało zawarte w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Gościem honorowym wydarzenia był Witold Bańka – Prezes Światowej Agencji Antydopingowej.

« z 4 »

Porozumienie podpisali Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Michał Rynkowski – Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego: – Podpisane przez nas porozumienie to niezwykle istotna inicjatywa. Naszym wspólnym celem jest realizacja działań antydopingowych, ochrona zdrowia publicznego oraz rozwój sportu olimpijskiego w Polsce opartego na zasadach czystej gry. Każdy sportowiec, trener, działacz sportowy musi być świadomy jakie preparaty i produkty są zakazane oraz jakie konsekwencje – zdrowotne, sportowe i prawne – niesie stosowane środków niedozwolonych. Przed nami Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020. Wszyscy zawodnicy muszą być wolni od dopingu. Wierzymy, że czysta i uczciwa rywalizacja to wartość, jakiej będą przestrzegać nasi sportowcy.

Strony porozumienia będą współpracować na rzecz właściwego informowania o produktach leczniczych, które zawierają substancje zabronione oraz rozpowszechniać wśród sportowców, kadry trenerskiej i działaczy sportowych wiedzę o negatywnych skutkach niekontrolowanego stosowania substancji zabronionych przez osoby uprawiające sport.

Michał Rynkowski – Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej: – Naszym wspólnym celem i zadaniem jest pełne oraz należyte informowanie na temat szkodliwości dopingu dla zdrowia. Dlatego też będziemy prowadzić wspólne kampanie informacyjne oraz upowszechnić materiały edukacyjne. Te działania muszą rozpocząć się jak najszybciej. Nie chcemy by jakikolwiek polski sportowiec nie był na czas i należycie poinformowany o konsekwencjach stosowania substancji zabronionych.

Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: –Chcemy uwrażliwić środowisko sportowe w Polsce na konieczność uważnego czytania ulotek leków, na których znajdują się ostrzeżenia o potencjalnych działaniach niepożądanych oraz interakcjach leku z innymi substancjami. Docelowo zależy nam na tym, by na ulotkach leków znalazły się precyzyjne informacje, czy dany preparat zawiera substancje dopingujące i zakazane.

Na intensywny rozwój krajowej i globalnej walki z dopingiem w sporcie wpływa aktywna działalność Ministerstwa Sportu oraz Światowej Agencji Antydopingowej, której szefem jest Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki w latach 2015 – 2019.

Witold Bańka – Prezes Światowej Agencji Antydopingowej (WADA): – Popieram każdą inicjatywę, które celem jest eliminowanie dopingu w sporcie. W ostatnich latach działania z obszaru walki z dopingiem w sporcie nabrały nowej dynamiki. Powstała ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, utworzono Polską Agencję Antydopingową, wyodrębniono instytucjonalnie z Instytutu Sportu laboratorium akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową. W 2019 r. w Katowicach odbyła się z sukcesem Światowa Konferencja Antydopingowa. Zrobimy wszystko by maksymalnie wyeliminować ten problem.

Polski Komitet Olimpijski