Renata Mauer-Różańska Wiceprezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich wyróżniona “Kalos Kagathos” za 2023r

14 czerwca 2023 r. w auli Collegium Maius odbyła się uroczystość wręczenia medali “Kalos Kagathos”. Przyznawanym pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego medalem honorowani są polscy sportowcy, którzy w uprawianych dyscyplinach osiągnęli co najmniej poziom mistrzostwa na skalę krajową, a później zdobyli wybitną pozycję i uznanie w działalności pozasportowej.

« z 8 »

Uczestników ceremonii powitał rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Jacek Popiel, przypominając, że “Kalos Kagathos” to medal honorujący osoby, które swoją postawą udowodniły, że można harmonijnie łączyć zdrowie i sprawność fizyczną z cnotami moralnymi i intelektualnymi.

Zgodnie z decyzją kapituły, medalem “Kalos Kagathos” zostali uhonorowani następujący laureaci:

  • prof. Szymon Krasicki – narciarz i lekkoatleta, profesor AWF w Krakowie;
  • prof. Bogdan Sojkin – piłkarz ręczny, reprezentant Polski, ekonomista, profesor nauk ekonomicznych;
  • dr Urszula Figwer – oszczepniczka, dwukrotna olimpijka Igrzysk Letnich w 1956 i 1960 r., nauczyciel akademicki;
  • Renata Mauer-Różańska – strzelczyni, czterokrotna olimpijka, zdobywczyni 3 medali olimpijskich (2 złote i 1 brązowy), nauczyciel akademicki;
  • Adam Krzesiński – szermierz, trzykrotny olimpijczyk, dwukrotny medalista olimpijski, sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Ustanowiony w 1985 roku medal “Kalos Kagathos” nawiązuje do olimpijskiej zasady jedności przymiotów ciała i ducha ludzkiego, wedle której wzorzec człowieka wszechstronnego tworzy harmonijne połączenie piękna, zdrowia i sprawności fizycznej (gr. kalós) oraz cnoty moralnej i intelektualnej (agathós). “Kalos Kagathos” (tłumaczony jako “piękny i dobry”) jest antyczną ideą, zobowiązującą do stałego doskonalenia siebie, dążenia do piękna wewnętrznego.

W uroczystości brał udział reprezentując Polski Komitet Olimpijski Mieczysław Nowicki jednocześnie Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.