Spotkanie z władzami Sulejowa

W dniu 10 marca br. w Centrum Olimpijskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Olimpijczyków Polskich z władzami Sulejowa. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich reprezentowali Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, Wiceprezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Teresa Sukniewicz-Kleiber, Sekretarz Generalny Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Kajetan Broniewski oraz prof. Michał Kleiber. Władze Sulejowa reprezentowali Zastępca Burmistrza Sulejowa Małgorzata Just oraz Przewodniczący Rady Miasta Bartosz Borkowski.

21sulejow

Spotkanie dotyczyło projektów, które miasto Sulejów zamierza realizować wykorzystując środki z Unii Europejskiej, również środki z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Podczas długiej dyskusji przedstawiciele Towarzystwa Olimpijczyków Polskich obiecali wsparcie merytoryczne przy opracowaniu wystąpień na poszczególne projekty oraz wizytę w Sulejowie, jak zajdzie potrzeba bezpośredniego wsparcia.

Spotkanie, na krótko zaszczycił Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.