Stanowisko MKOl w sprawie naruszenia Rozejmu Olimpijskiego

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zdecydowanie potępia naruszenie Rozejmu Olimpijskiego przez rosyjski rząd. Jak informuje MKOl, 2 grudnia 2021 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych – w drodze konsensusu wszystkich 193 państw członkowskich ONZ – przyjęło odpowiednią rezolucję w tej sprawie. Rozejm Olimpijski rozpoczął się siedem dni przed startem Igrzysk Olimpijskich, w dniu 4 lutego 2022r. i zakończy się tydzień po ceremonii zamknięcia Igrzysk Paraolimpijskich.

mkol

Thomas Bach, Prezydent MKOl – ponownie wzywa do pokoju, co wyraził już wcześniej w swoich przemówieniach podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia Igrzysk Olimpijskich.

Podczas ceremonii otwarcia, zwrócił się do przywódców politycznych: „Dostrzeżcie swoje zaangażowanie w ten Rozejm Olimpijski. Dajcie szansę pokojowi.”

Z kolei podczas ceremonii zamknięcia, poprosił liderów politycznych o „inspirację przykładem solidarności i pokoju” wyznaczonym przez olimpijczyków.

Ostatnie wydarzenia wzbudziły niepokój Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego związany z bezpieczeństwem Olimpijskiej Wspólnoty na Ukrainie. W MKOl została utworzona grupa zadaniowa, której celem jest ścisłe monitorowanie sytuacji i koordynowanie pomocy humanitarnej dla członków Wspólnoty Olimpijskiej na Ukrainie tam, gdzie jest to możliwe.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski, nawołuje federacje wszystkich dyscyplin z całego globu do przeniesienia lub odwołania zawodów zaplanowanych na terenie Rosji i Białorusi. W oświadczeniu MKOl dodano, że międzynarodowe federacje sportowe „powinny wziąć pod uwagę złamanie rozejmu olimpijskiego przez rządy Rosji oraz Białorusi i nadać bezpieczeństwu sportowców absolutny priorytet”.

Polski Komitet Olimpijski zdecydowanie potępia atak na Ukrainę oraz naruszenie Rozejmu Olimpijskiego, co jest sprzeczne z wartościami i ideami Ruchu Olimpijskiego. PKOl solidaryzuje się ze sportowcami Ukrainy oraz całym Narodem Ukraińskim.

Polski Komitet Olimpijski