Stanowisko Polskiego Komitetu Olimpijskiego dotyczące udziału sportowców Rosji i Ukrainy podczas zawodów sportowych

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich zamieszcza stanowisko Polskiego Komitetu Olimpijskiego dotyczące udziału sportowców Rosji i Ukrainy podczas zawodów sportowych.

23 PKOL pismo189