Światowy Dzień Roweru w Zgierzu

W tym roku Światowy Dzień Roweru przypada na 3 czerwca i tym razem będziemy go świętować w Zgierzu.

Światowy Dzień Roweru został ustanowiony w 2018 roku przez zgromadzenie ONZ.

Warto świętować Dzień Roweru, bo:

  1. rower jest prostym, niedrogim, niezawodnym, czystym i ekologicznym środkiem transportu;
  2. rower może służyć jako narzędzie rozwoju i nie tylko transportu, ale także dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i sportu.
  3. synergia między rowerem i użytkownikiem sprzyja twórczości i zaangażowaniu społecznemu, a użytkownikowi daje natychmiastową świadomość lokalnego środowiska.
  4. rower jest symbolem zrównoważonego transportu i przekazuje pozytywny sygnał do wspierania zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz ma pozytywny wpływ na klimat.

Świętowanie odbędzie się przy wsparciu naszego Partnera Strategicznego marki LOTTO.

face52twit50