Święto Policji

Głównym punktem niedzielnych (17.07.22) wojewódzkich obchodów Święta Policji była uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie. „To uhonorowanie poświęcenia oraz zaangażowania w codzienną służbę i pracę wszystkich miejscowych funkcjonariuszy i pracowników Policji” – odnotował w księdze pamiątkowej sztandaru wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Zambrowska komenda pozostawała ostatnią jednostką w regionie bez własnego sztandaru. Wojewódzkie obchody Święta Policji – w tej formie po raz pierwszy od początku pandemii – były zatem właściwym momentem do jego przekazania. Dokonano tego podczas uroczystego apelu. Po odczytaniu aktu nadania, nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ honorowych, a następnie wręczono go zambrowskiej komendzie.

W kolejnej części uroczystości podlascy policjanci odebrali odznaczenia i awanse. W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie otrzymało 1070 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało 77 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse 337 policjantom, w korpusie podoficerów – 415, zaś szeregowych – 141.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25 funkcjonariuszy oraz pracownik Policji zostało wyróżnionych Medalami „Za Długoletnią Służbę”. Medal ten jest przyznawany jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa. Minister spraw wewnętrznych i administracji wyróżnił natomiast 53 funkcjonariuszy Odznaką „Zasłużony Policjant” w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego. Z kolei Medal za Zasługi dla Policji otrzymało 6 pracowników Policji oraz funkcjonariusz.

Duże wyróżnienie spotkało Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, które od kilku lat współpracuje z Zambrowską Policją w zakresie programów dotyczących bezpieczeństwa na drodze i nad wodą.

Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki odebrał za wspomnianą wspólną działalność Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji. To wielkie wyróżnienie i uznanie dla wspólnej działalności na rzecz bezpieczeństwa.

Całość obchodów wojewódzkiego Święta Policji uświetniła defilada w wykonaniu Kompanii Honorowej Policji, Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, pododdziału funkcjonariuszy odznaczanych i mianowanych na czele ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz sztandarami towarzyszącymi komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu podlaskiego. Wydarzeniu towarzyszył także „Niebieski piknik”, podczas którego między innymi zaprezentowano sprzęt będący na wyposażeniu Policji, promowano zawód policjanta.

W uroczystości uczestniczyli m.in. posłowie na Sejm RP, senatorowie, metropolita białostocki abp Józef Guzdek, bp Tadeusz Bronakowski – biskup pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, samorządowcy, szefowie służb, komendanci miejscy oraz powiatowi podlaskiego garnizonu, dowódca Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i zastępca dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, funkcjonariusze i pracownicy Policji.

« z 6 »