Towarzystwo Olimpijczyków Polskich objęło Patronatem Honorowym „Bieg Szkoły Głównej Handlowej”