Towarzystwo Olimpijczyków Polskich objęło Patronatem Honorowym „Charytatywny Bieg pamięci Konstantego Żurawskiego”